Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Frits Andersen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Tidsskrift for naturkritik
  af Joseph Roth, August Strindberg, Aksel Haaning, mfl.
  162,95 kr.

  Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik er et multidisciplinært tidsskrift, der orienterer sig på tværs af århundreder og landegrænser og bringer videnskab, litteratur og kunst side om side i ønsket om at bidrage til en kvalificeret samtale om naturen i en tid, hvor vores forestillinger og idéer om den ændres markant.

 • - Nydelsens geografi
  af Frits Andersen
  328,95 - 355,99 kr.

  Da de første europæiske opdagelsesrejsende sejlede over det ukendte Stillehav, var deres skibe lastet med fortællinger om fjerne paradisiske øer. Forestillinger om ædle vilde, økologisk balance og enorme rigdomme gav europæerne modet og håbet til at lede efter en ny verden – også når drømmene overgik virkeligheden.Sydhavsøen – nydelsens geografi er en idé- og litteraturhistorisk rejse i sporet på tre århundreders europæiske og amerikanske fortællinger om øen, havet og øhavet. Litteraten Frits Andersen læser og analyserer rejseberetninger, malerier, film og romaner fra 1700-tallet og frem til i dag af kunstnere og forfattere som Paul Gauguin, Herman Melville, Robert Louis Stevenson, Jules Verne, Thor Heyerdahl og Marlon Brando. Ud af disse læsninger – og med blik for nydelse, længsel og fornuft – opstår en helt ny litteraturhistorie for Stillehavets forsvindende øer. Samtidig tilbyder bogen stærke historiske forbilleder, vi aktuelt kan bruge til at forstå og tænke nye svar på globale politiske og klimamæssige udfordringer.

 • af Vagn Lyhne, Andreas Rude, Bo Tao Michaëlis, mfl.
  158,95 - 163,95 kr.

  Stéphanie Surrugue Intro - Forelsket i ParisUlla Gjedde Palmgren Pariserne - Jorden rundt i byernes byDan Tschernia Triumfen - Spreckelsens bueAndreas Rude Templerne - Fransk åndsliv spejlet i Pantheon og Sacre CæurKristian Hvidt Planen - Baron Haussmans ParisBo Tao Michaëlis Storhedstiden - En slentretur i musketerernes ParisVagn Lyhne Bogkatedraler - Om Frankrigs NationalbibliotekAase Nørrung Hvilesteder - Parisiske kirkegårdeNiels Lan Doky Musikken - Jazz-spillesteder i ParisHelle Solvang Mesterarkitekten - Jean Nouvel og Grand Pari(s)Peter Brandes Kunstneren - Enkelmandsmuseer i ParisFrits Andersen Parken - Fornemmelse for natur ved Buttes-ChaumontUffe Østergård 1789 - Revolutionens Paris

 • - Aktuelle perspektiver på kolonihistorien
  af Frits Andersen & Jakob Ladegaard
  244,95 kr.

  Dansk slaverihistorie er ikke slut. Selvom det er 100 år siden, at Danmark solgte De Vestindiske Øer til USA, spøger slaveriet stadig. Arven fra kolonitiden er både velkendt og ukendt, fortrængt og forklaret, og det stiller krav til os om både viden og engagement.Kampen om de danske slaver diskuterer den rolle, slaverihistorien spiller og bør spille i dag. Bogens forfattere udfordrer vanefortællingerne i den aktuelle, offentlige debat ved at følge sporene efter dansk slaveri i efterkommeres historier, arkiver og ruiner, sorte lakridser, kunst og litteratur. Med vidt forskellige synsvinkler og tolkninger bidrager de til den fortsatte diskussion om slaveriets plads i vores fælles historie, der hverken er sort eller hvid.

 • - Afrikabilleder i europæiske fortællinger om Congo
  af Frits Andersen
  385,95 kr.

  -Afrika - en uhyrlig verdensdel, hvor blodet flyder fra de afhuggede lemmer, og hvor dyriskhed, had, irrationalitet og perversiteter florerer. Eller hvad? Denne bog beskriver Europas billeder af Afrika og fortæller, hvordan forestillingen om Det Mørke Kontinent er blevet konstrueret i rejseberetninger, vidnesbyrd, reportager og romaner om Congo. Og det var ikke kun den koloniale propaganda, der skabte mareridtet. Også Congo-reformbevægelsen, den første internationale menneskerettighedsbevægelse, dyrkede rædselsfortællingerne - som stadig dominerer.Bogen krydsforhører en række tekster og forfattere - fra Stanleys og dr. Livingstones rejseberetninger og Conrads Heart of Darkness over Hergés Tintin til nyere dansk og international Congo-litteratur. Med disse vidnesbyrd som baggrund foreslår Det mørke kontinent, at den vestlige verdens holdninger til Afrika - hvad angår bl.a. frihandel, deltagelse, nødhjælp og intervention - har litteraturhistoriske forudsætninger i fortællinger og fortælleformer, der siden 1870 har udviklet sig på globaliseringens og nye mediers betingelser.

 • - Det undersøiskes litteraturhistorie
  af Frits Andersen
  236,95 kr.

 • - Images of Africa in European Narratives about the Congo
  af Frits Andersen
  328,95 - 386,95 kr.

  Africa: a forgotten continent that evades all attempts at control and transcends reason. Or does it? This book describes Europe's image of Africa and relates how the conception of the Dark Continent has been fabricated in European culture - with the Congo as an analytical focal point. It also demonstrates that the myth was more than a creation of colonial propaganda; the Congo reform movement - the first international human rights movement - spread horror stories that still have repercussions today. The book cross-examines a number of witness testimonies, reports and novels, from Stanley's travelouges and Conrad's Heart of Darkness to Hergé's Tintin and Burroughs' Tarzan, as well as recent Danish and international Congo literature. The Dark Continent? proposes that the West's attitudes to Africa regarding free trade, emergency aid and intervention are founded on the literary historical assumptions of stories and narrative forms that have evolved since 1870. The Dark Continent? udkom på dansk under titlen Det mørke kontinent? Afrikabilleder i europæiske fortællinger om Congo i 2010.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.