Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Georg Brandes

Filter
Filter
Genre
 • (17)
 • (23)
 • (1)
 • (1)
 • (11)
 • (47)
 • (9)
Type
 • (58)
 • (47)
Format
 • (54)
 • (36)
 • (6)
 • (6)
 • (4)
Sprog
 • (73)
 • (7)
 • (14)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Serie
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - en kritisk Fremstilling i Grundrids
  af Georg Brandes
  165,95 kr.

  Genudgivelse i 2013 I anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel.Søren Kierkegaard regnes for den tænker og forfatter, der betød allermest for den unge Georg Brandes. I 1877, samme år som Brandes forlod Danmark for at bosætte sig i Berlin, da man nægtede ham det ledige professorat i æstetik ved universitetet, udkom hans både biografisk og værkorienterede introduktion til Søren Kierkegaard, der som undertitel har: En kritisk Fremstilling i Grundrids."Værkerne tolkes psykologisk, forholdet til faderen, forlovelsen og Corsar-striden rykkes i forgrunden, gennemgangen af stilen er brillant, vurderingen af FRYGT OG BÆVEN skabte epoke." - Hakon Stangerup

 • - En Afhandling om Friedrich Nietzsche
  af Georg Brandes
  37,95 kr.

  Georg Brandes' berømte introduktion til Friedrich Nietzsches tænkning, som medvirkede til at slå filosoffens navn fast i det europæiske åndsliv.

 • af Georg Brandes
  69,95 kr.

  Som universitetsprofessor gav Georg Brandes en lang række forelæsninger om europæisk litteratur i 1800-tallet. Disse forelæsninger blev til værket "Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur", der gør op med det 18. århundrede neoklassicisme og den romantiske litteratur. Dette bind handler om den franske romantik."Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur" består af seks bind: "Emigrantlitteraturen", "Den romantiske skole i Tyskland", "Reaktionen i Frankrig", "Naturalismen i England," "Den romantiske skole i Frankrig" og "Det unge Tyskland". Værket står i dag som hovedværket inden for Det moderne gennembruds litteratur.Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og –teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme, som han stillede i kontrast til senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg brandes er den vigtigste teoretiker bag Det moderne gennembrud.

 • af Georg Brandes
  246,95 kr.

  Et udvalg af Georg Brandes' artikler om litteratur, kultur, politik og det, der ellers optog den evigt engagerede intellektuelle i hans mangfoldige virke. Udvalget er foretaget og indledt af Georg Brandes-biografen Jørgen Knudsen.

 • af Georg Brandes
  68,95 - 388,95 kr.

  Georg Brandes besøgte Berlin for første gang i 1868, da byen endnu kun var hovedstad i Prøjsen. Siden da tilbragte han af flere omgange lange perioder i byen, som han kom til at kende som få andre. I sin bog fortæller han om sine egne oplevelser i Tysklands hovedstad, de mennesker, han mødte der, og byens udvikling set med hans øjne.Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og –teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag det moderne gennembrud.

 • af Georg Brandes
  68,95 - 309,95 kr.

  Georg Brandes fortæller om en af Danmarks største forfattere, der med rette er blevet kaldt den danske litteraturs fader. I anledningen af 200 årsdagen for Ludvig Holbergs (1684-1754) fødsel beskriver Georg Brandes forfatterens værker og deres afgørende plads i litteraturhistorien samt Ludvig Holbergs liv og hans forhold til sin samtid.Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og –teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag det moderne gennembrud.

 • af Georg Brandes
  69,95 - 388,95 kr.

  "Hvor stærk en trolddom der udgik fra Napoleon, viser sig bedst efter hans fald, nemlig under hans tog gennem Frankrig efter hans tilbagekomst fra Elba.Han flygter fra Elba, fordi han ved, man pønser på at overføre ham til en fjern, øde ø. Navnet St. Helena var da allerede nævnt.""Omtrent år 1859 nåede hans navn til Norden; i året 1861 var hans navn på alles læber. Hans erobring af Sicilien og Neapel syntes en halvguds værk."Georg Brandes fortæller om nogle af historiens største skikkelser. Napoleon Bonaparte af Frankrig og Giuseppe Garibaldi fra Italien, som lægger navn til bogen, gøres selskab af blandt andre William Shakespeare, Henrik VII og Anne Boleyn samt Jens Paludan-Müller.Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og –teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag det moderne gennembrud.

 • af Georg Brandes
  69,95 - 388,95 kr.

  I tiåret mellem 1882 og 1892 vender Det moderne gennembruds nøgleperson Georg Brandes tilbage til sit udgangspunkt København. Ved hjælp af dagbogsuddrag og breve nedfælder han sine erindringer om hjemkomsten til Danmark, skribentvirksomheden, Sædelighedsfejden og de mange foredragsturneer over hele Europa samt om vendingen mod en ny litteratur, der inspirerede 90'ernes sjælelige gennembrud.LEVNED I-III er den danske litteraturkritiker Georg Brandes' selvbiografi, der udkom mellem 1905 og 1908, og som kronologisk gennemgår hans livserfaringer, dagbogsuddrag og breve fra 1842 til 1892 – fra tiden som barn, som ung, som rejsende og som forsker.Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og -teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag Det moderne gennembrud.

 • af Georg Brandes
  69,95 - 388,95 kr.

  Georg Brandes er det moderne gennembruds og litteraturvidenskabens nøglefigur og udgav mellem 1905 og 1908 sin selvbiografi i tre bind – LEVNED. Med hjælp fra sine dagbøger og breve genkalder han i "LEVNED II. Et tiår" sig perioden 1871-81: Forelæsningerne, der skabte Det moderne gennembrud, "Hovedstrømningernes" tilblivelse og modstanden i samfundet. Men det var også en tid fuld af bitterhed over ikke at blive professor – noget, som førte ham videre til Berlin.LEVNED I-III er den danske litteraturkritiker Georg Brandes' selvbiografi, der udkom mellem 1905 og 1908, og som kronologisk gennemgår hans livserfaringer, dagbogsuddrag og breve fra 1842 til 1892 – fra tiden som barn, som ung, som rejsende og som forsker.Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og -teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag Det moderne gennembrud.

 • af Georg Brandes
  68,95 - 309,95 kr.

  "Jeg anseer det for en Pligt og for en Ære at hylde de Principer, til hvilke jeg bekjender mig, Troen paa den frie Forsknings Ret og paa den frie Tankes endelige Seir", sagde Georg Brandes i Emigrantlitteraturen, første del af den banebrydende forelæsningsrække om det 19. århundredes litteratur. Hermed var Det moderne gennembruds projekt for alvor offentliggjort. I Emigrantlitteraturen giver Georg Brandes en gennemgang af en håndfuld bøger fra revolutionens og Napoleonstidens år. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

 • af Georg Brandes
  68,95 - 388,95 kr.

  En stor tænker bliver til i 1840'erne i Danmark: Georg Brandes, det moderne gennembruds og litteraturvidenskabens nøglefigur. Med hjælp fra sine dagbøger og breve rekonstruerer han i "LEVNED I. Barndom og første ungdom" sine unge år som søn i en velhavende jødisk købmandsfamilie i København og studentertiden, belyser interessen for litteratur og levendegør sine to store udenlandsrejser til Tyskland og Schweiz i 1868 og Italien fra 1870 til 1871.LEVNED I-III er den danske litteraturkritiker Georg Brandes' selvbiografi, der udkom mellem 1905 og 1908, og som kronologisk gennemgår hans livserfaringer, dagbogsuddrag og breve fra mellem 1842 til 1892 – fra tiden som barn, som ung, som rejsende og som forsker.Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og -teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag Det moderne gennembrud.

 • af Georg Brandes
  68,95 - 280,95 kr.

  Hellas er en samling af Georg Brandes’s foredrag om europæisk kulturhistories vugge: Grækenland. I en gennemgang af Antikkens store litteratur, tænkere og græsk kulturhistorie kommer Brandes rundt om Homer, Odysseen, Xenofon, Hellas før og nu og Grækenlands sammenbrud. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

 • af Georg Brandes
  68,95 - 280,95 kr.

  At støtte læsningen af dansk litteratur i skolerne ved at udvælge brudstykker af Georg Brandes’s forfatter- og værkpræsentationer i perioden 1869 til 1899: Det var formålet og baggrunden for udgivelsen af Georg Brandes’s KRITIKKER OG AFHANDLINGER, da Dansklærerforeningen tog initiativet til den i 1938. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

 • af Georg Brandes
  68,95 - 280,95 kr.

 • af Georg Brandes
  65,95 kr.

  Den europæiske litteraturhistorie blomstrede i fuld flor i det 19. århundrede, og dog var det først med Georg Brandes’ forelæsninger ved Københavns Universitet i 1871, at disse strømninger blev behandlet på dansk. I 1872 udkom forelæsningerne på tryk.Første bind fortæller blandt andet om, hvordan forfattere og digtere tog antikkens mestre op i deres værker, hvordan religiøse spændinger blev behandlet i litteraturen og om emigrantlitteraturen."Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur" består af seks bind: "Emigrantlitteraturen", "Den romantiske skole i Tyskland", "Reaktionen i Frankrig", "Naturalismen i England," "Den romantiske skole i Frankrig" og "Det unge Tyskland". Værket står i dag som hovedværket inden for Det moderne gennembruds litteratur.Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og –teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag det moderne gennembrud.

 • af Georg Brandes
  65,95 kr.

  Den europæiske litteraturhistorie blomstrede i fuld flor i det 19. århundrede, og dog var det først med Georg Brandes’ forelæsninger ved Københavns Universitet i 1871, at disse strømninger blev behandlet på dansk. I 1872 udkom forelæsningerne på tryk.Andet bind fortæller om den romantiske skole i Tyskland og beskriver blandt andet de tyske forfatteres beskrivelser af naturen og kunsten, den romantiske tilgang til sjælelivet, samt hvordan politik blev behandlet i den tyske litteratur."Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur" består af seks bind: "Emigrantlitteraturen", "Den romantiske skole i Tyskland", "Reaktionen i Frankrig", "Naturalismen i England," "Den romantiske skole i Frankrig" og "Det unge Tyskland". Værket står i dag som hovedværket inden for Det moderne gennembruds litteratur.Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og –teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag det moderne gennembrud.

 • af Georg Brandes
  99,92 kr.

  Georg Brandes befasst sich in diesem Band mit der Entstehung der Texte des neutestamentlichen Canons in den ersten zwei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung und mit der Frage, ob Jesus aus Nazareth historisch nachweisbar ist. Er geht ausfuhrlich auf die hellenistischen und gnostischen Einflusse auf die christliche Theologie ein. Das Buch gliedert sich in drei Teile: Einleitung, Kommunismus und Paulinismus. -Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "e;Gelben Buchreihe"e;. Die Bnde reien einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bnde erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Smtliche von Jrgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bcher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon verffentlicht hat. Alle Achtung!

 • af Georg Brandes
  123,00 kr.

  Georg Brandes verfasste eine ausfuhrliche Biografie uber Ferdinand Lassalle, der am 23. Mai 1863 den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein grundete, aus dem spater die heutige Sozialdemokratische Partei Deutschlands hervorging. In diesem Buch werden auerdem Texte von Ferdinand Lassalle wiedergegeben: Macht und Recht - Arbeiterprogramm - Offenes Antwortschreiben an das Zentralkomitee zur Berufung eines Allgemeinen Deutschen Arbeiterkongresses zu Leipzig - Zur Arbeiterfrage - Rheinische Rede - An die Arbeiter Berlins - Ronsdorfer Rede. -Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "e;Gelben Buchreihe"e;. Die Bnde reien einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bnde erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Smtliche von Jrgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bcher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon verffentlicht hat. Alle Achtung!

 • af Georg Brandes
  388,95 kr.

 • - Studier og strejftog
  af Georg Brandes
  339,95 kr.

 • af Georg Brandes
  388,95 kr.

 • af Georg Brandes & Edvard Brandes
  388,95 kr.

 • af Georg Brandes & Edvard Brandes
  388,95 kr.

 • af Georg Brandes & Edvard Brandes
  388,95 kr.

 • af Georg Brandes & Edvard Brandes
  388,95 kr.

 • af Georg Brandes & Edvard Brandes
  388,95 kr.

 • af Georg Brandes & Edvard Brandes
  388,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.