Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Inger Schrøder

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Jette Fog, Lis Albrechtsen, Mads Ravnborg, mfl.
    518,95 kr.

    Neurologi og neurorehabilitering giver for første gang på dansk et samlet overblik over væsentlige temaer inden for klinisk neurologi som specialiseret neurorehabilitering. Bogen er inddelt i en generel og en speciel del. Den generelle del indeholder kapitler om neuroanatomiske, neurofysiologiske og neuropsykologiske emner. Derefter følger kapitler om neurologiske sygdomsgrupper, almen rehabilitering samt rehabilitering relateret til en række neurologiske sygdomsgrupper.I den specielle del indgår emner som ergo- og fysioterapeutiske arbejdsprocesser, vidensgrundlag, undersøgelse, intervention og evaluering relateret til mennesker med neurologiske lidelser. Den primære målgruppe er ergo- og fysioterapeutstuderende, men bogen kan også betragtes som en håndbog for ergoterapeuter og fysioterapeuter, som i hverdagen har ansvar for rehabiliteringsopgaver relateret til mennesker med neurologiske lidelser.

  • af Niels Ploug, Janna Sylvestersen, Inge Storgaard Bonfils, mfl.
    313,95 kr.

    Begrebet rehabilitering omfatter i dag ikke kun borgerens fysiske formåen, men er rettet mod en forbedring af hele borgerens livssituation. Rehabilitering skal således gøre det muligt for mennesker med funktionsevnenedsættelser at fungere i samfundet og deltage i aktiviteter, såsom uddannelse og arbejde, på lige fod med andre. Sociologien kan bidrage med væsentlig viden til forståelse af menneskers hverdagsliv og betydningen af funktionsevnenedsættelse og er således et vigtigt supplement til de sundhedsfaglige discipliner i arbejdet med rehabilitering. Sociologi og rehabilitering ønsker at bidrage til en forståelse af rehabilitering i et socialt og samfundsmæssigt perspektiv og opfordrer til kritisk refleksion over, hvordan vi forstår funktionsevnenedsættelse og rehabilitering. Bogen henvender sig primært til ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende, men også uddannede terapeuter i praksis og andre professioner kan have stor gavn af den.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.