Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jan Gehl

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Jan Gehl
  297,95 kr.

  Klassiker, der nu er udkommet på flere end 40 sprog, hvad der sandsynligvis ikke er overgået nogen anden dansk fagbog.Byer for mennesker grundbogen for udvikling af menneskeværdige bymiljøer, og benyttes i hele verden som den absolut bedste indgang til forståelse af, og udvikling af byer på menneskets præmisser.

 • - udeaktiviteter og udemiljøer
  af Jan Gehl
  205,95 - 247,95 kr.

  Bogen er fortsat den bedste kilde til forståelse af uderummets brug og livet i vores byer. Den er basislitteratur på mange af verdens arkitektskoler, og står stadig uanfægtet som den mest grundlæggende indføring i udemiljøernes samspil med det sociale liv.

 • af Jan Gehl & Birgitte Svarre
  297,95 kr.

  I Bylivsstudier sammenfatter Jan Gehl og Birgitte Svarre erfaringer fra mere end 50 års arbejde med byens rum og liv, fra de første forsøg med at kortlægge bylivet frem til de konsistente metoder, der i dag giver os den nødvendige evidens for indgreb og ændringer, der fremmer byens sociale interaktion og attraktion. Bogen går bag om de resultater, der er fremlagt i Byer for mennesker (2010), og giver konkrete anvisninger til studiet af byens liv og rum. Den redegør for byrumsforskningen og de bemærkelsesværdige resultater, som den har ført med sig over hele verden. Men den går videre til at give anvisninger og anbefalinger til, hvordan disse resultater omsættes i praksis med eksempler fra New York, Melbourne, Sydney, København ... Enhver, der er interesseret i at forbedre byens liv, vil finde inspiration, værktøjer og eksempler i denne uvurderlige vejledning, der som altid er skrevet i en let tilgængelig og håndgribelig form. Bogen udkom samtidig i København, Washington og Beijing.

 • af Jan Gehl
  395,95 kr.

  "e;. . .thoughtful, beautiful, and enlightening..."e;-Jane Jacobs"e;This book will have a lasting infl uence on the future quality of public open spaces. By helping us better understand the larger public life of cities, Life between Buildings can only move us toward more lively and healthy public places. Buy this book, fi nd a comfortable place to sit in a public park or plaza, begin reading, look around. You will be surprised at how you will start to see (and design) the world differently."e;-Landscape Architecture

 • af Jan Gehl
  797,95 kr.

  For more than forty years Jan Gehl has helped to transform urban environments around the world based on his research into the ways people actually use-or could use-the spaces where they live and work. In this revolutionary book, Gehl presents his latest work creating (or recreating) cityscapes on a human scale. He clearly explains the methods and tools he uses to reconfigure unworkable cityscapes into the landscapes he believes they should be: cities for people.Taking into account changing demographics and changing lifestyles, Gehl emphasizes four human issues that he sees as essential to successful city planning. He explains how to develop cities that are Lively, Safe, Sustainable, and Healthy. Focusing on these issues leads Gehl to think of even the largest city on a very small scale. For Gehl, the urban landscape must be considered through the five human senses and experienced at the speed of walking rather than at the speed of riding in a car or bus or train. This small-scale view, he argues, is too frequently neglected in contemporary projects.In a final chapter, Gehl makes a plea for city planning on a human scale in the fast- growing cities of developing countries. A "e;Toolbox,"e; presenting key principles, overviews of methods, and keyword lists, concludes the book.The book is extensively illustrated with over 700 photos and drawings of examples from Gehl's work around the globe.

 • af Jan Gehl & Birgitte Svarre
  327,95 kr.

  How do we accommodate a growing urban population in a way that is sustainable, equitable, and inviting? This question is becoming increasingly urgent to answer as we face diminishing fossil-fuel resources and the effects of a changing climate while global cities continue to compete to be the most vibrant centers of culture, knowledge, and finance.Jan Gehl has been examining this question since the 1960s, when few urban designers or planners were thinking about designing cities for people. But given the unpredictable, complex and ephemeral nature of life in cities, how can we best design public infrastructure-vital to cities for getting from place to place, or staying in place-for human use? Studying city life and understanding the factors that encourage or discourage use is the key to designing inviting public space.In How to Study Public Life Jan Gehl and Birgitte Svarre draw from their combined experience of over 50 years to provide a history of public-life study as well as methods and tools necessary to recapture city life as an important planning dimension.This type of systematic study began in earnest in the 1960s, when several researchers and journalists on different continents criticized urban planning for having forgotten life in the city. City life studies provide knowledge about human behavior in the built environment in an attempt to put it on an equal footing with knowledge about urban elements such as buildings and transport systems. Studies can be used as input in the decision-making process, as part of overall planning, or in designing individual projects such as streets, squares or parks. The original goal is still the goal today: to recapture city life as an important planning dimension. Anyone interested in improving city life will find inspiration, tools, and examples in this invaluable guide.

 • af Jan Gehl
  278,95 kr.

  Jan Gehls fast fünfzig Jahre umspannendes Werk untersucht die Wechselwirkung von öffentlichem Raum und öffentlichem Leben. Die Analyse des Lebens im öffentlichen Raum ist jedoch nicht nur eine Forschungsaufgabe, sondern auch ein politisches Werkzeug: mit seiner Hilfe lassen sich Veränderungen über einen längeren Zeitraum hinweg dokumentieren und die Bedingungen zur Verbesserung der urbanen Lebensqualität schaffen. Der Bestseller "How to study public life" von Jan Gehl und Birgitte Bundesen-Svarre liegt nun erstmals als deutschsprachige Ausgabe vor. Sie liefert wertvolle Anregungen, wie wir unsere Städte im 21. Jahrhundert attraktiver, nachhaltiger, sicherer und gesünder machen können.

 • af Ingrid Gehl, Claus Bech-Danielsen, Jan Gehl, mfl.
  297,95 kr.

  I 1971 var der tre begivenheder, der for alvor satte gang i opgøret med modernismen: Bøgerne BO-miljø (Ingrid Gehl) og Livet mellem husene (Jan Gehl), samt en stort anlagt konkurrence om tæt-lavt boligbyggeri. Budskaberne vandt straks gehør blandt ikke-fagfolk, der med forfærdelse havde oplevet brutale gadegennembrud, nedrivning af hele kvarterer og en gold og afvisende kranspors-arkitektur. Derimod var modtagelsen blandt fagfolk forbeholden. Men ideerne sejrede, bilerne blev fordrevet fra bymidterne, og i en række bebyggelser blev demonstreret større omsorg for mennesker. Det gav en væsentlig bedre by- og boligkvalitet. I bogen Den menneskelige dimension genoptrykkes de originale, banebrydende bøger, og der gøres status over 50 års udvikling. Eksisterende bymidter både i Danmark og ude i verden har taget ved lære af de to grundbøger, hvorimod mange nye bydele – også i Danmark – stadig bygges efter forældede og menneskefjendske principper. Den menneskelige dimension overses fortsat i meget af dagens byggeri.

 • af Jan Gehl & Lars Gemzøe
  316,95 kr.

  Indenfor de seneste 25 år er interessen for byens rum og bylivet for alvor vendt tilbage. Bogen giver et overblik over denne udvikling samt en detailleret præsentation af arkitektonisk interessante byer og byrumsprojekter fra fem kontinenter. Bogen præsenterer ni byer: Barcelona, Lyon, Strasbourg, Freiburg, København, Portland i USA, Curitiba og Cordoba i Sydamerika samt Melbourne i Australien ligesom der præsenteres 39 udvalgte byrumsprojekter fra alle dele af verden.Såvel byer som byrumsprojekter beskrives ved planer, oversigtskort og et righoldigt billedmateriale.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.