Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jesper Dammeyer

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Louise Bøttcher & Jesper Dammeyer
  237,95 - 304,95 kr.

  Denne bog beskæftiger sig med handicap ud fra et bredt, psykologisk perspektiv. Som andre introduktioner til emnet omhandler bogen selve funktionstabet, men forsøger samtidig at komme et skridt videre end den traditionelle medicinsk-biologiske forståelse ved også at omfatte de psykologiske konsekvenser det har at skulle leve med et handicap. Handicappsykologi behandler handicap ud fra en relationsorienteret og dialektisk forståelse, hvor handicappet ses som et samspil mellem den biologiske skade og det omgivende samfund. Bogen er baseret på den nyeste, internationale forskning og behandler både teoretiske og mere praktiske temaer.Findes i nyere udgave, benyt SBN 9788759333440

 • - Videnskaben om læring og undervisning
  af Jesper Dammeyer
  270,95 kr.

  Vi bruger en stor del af vores liv på at lære og deltage i undervisning. Ti år i folkeskolen og måske lige så mange i videre uddannelse. Psykologien er en videnskab, som spiller en betydningsfuld rolle for at forstå, hvordan mennesker lærer, og hvad der virker og ikke virker i undervisning.Denne introduktion til pædagogisk psykologi præsenterer i en dansk sammenhæng de vigtigste læringsteorier og uddannelsesmæssige temaer ud fra den nyeste internationale empiriske forskning. I modsætning til andre bøger på dansk om pædagogisk psykologi har denne bog især fokus på international empirisk forskning og de diskussioner, der her pågår.Bogen kan bruges i undervisningen i faget pædagogisk psykologi, men kan også læses af dig, der er nysgerrig efter fx at forstå, hvad der sker i dit barns folkeskole eller ønsker mere viden om baggrunden for aktuelle diskussioner om uddannelsessystemet. Den kan også læses af dig, der skal beskæftige dig professionelt med undervisning og læring.JESPER DAMMEYER er dr.med. og ph.d. i psykologi. Han er også uddannet lærer og har undervist og arbejdet med børn på skoler og institutioner. Jesper Dammeyer er lektor på Københavns Universitet, Institut for Psykologi, hvor han er ansvarlig for den pædagogisk-psykologiske uddannelse og en række forskningsprojekter. Jesper Dammeyer er en aktiv formidler af viden om pædagogisk psykologi gennem bøger og foredrag og har herudover en omfangsrig forskningsproduktion.

 • - En grundbog om personlighed og subjektivitet
  af Katrine Zeuthen, Dorthe Staunæs, Judy Gammelgaard, mfl.
  363,94 kr.

  Personlighedspsykologi er en af psykologiens hoveddiscipliner. Teorier om personlighed, identitet, subjekt og selv er vigtige inden for næsten alle human- og samfundsvidenskaber.Denne bog er den første samlede introduktion til klassiske og nyere teorier inden for personlighedspsykologi. Bogen er opdelt i fem dele: Adfærd, træk og kognition Fænomenologi, humanisme og eksistentialisme Psykoanalyse Sociokulturelle teorier  Nyere tendenser i personlighedspsykologi Personlighedspsykologi henvender sig til psykologistuderende og alle, som interesserer sig for psykologi og personlighed. Den er baseret på den nyeste internationale forskning og teoriudvikling.Bogen er redigeret af:Simo Køppe, professor MSO, dr.med., ph.d. (biologi), mag.art. (psykologi). Underviser i personlighedspsykologi og videnskabsteori ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.Jesper Dammeyer, cand.psych.aut., ph.d., b.ed., lektor. Underviser i personlighedspsykologi og pædagogisk psykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

 • - En introduktion til videnskaben om individet i en social sammenhæng
  af Jesper Dammeyer
  312,95 kr.

  Socialpsykologien handler om, hvordan vi som individer handler, tænker og føler i sociale sammenhænge – eksempelvis i nære relationer som med ens bedste ven, i gruppen af kolleger på arbejdspladsen eller i samfundet. Således forsøger socialpsykologien at forklare, hvem vi bliver venner med, hvorfor nogle smider slikpapiret på gaden, mens andre samler det op, hvorfor vi har forskellige politiske holdninger til indvandring og meget mere.Selv hvis vi flytter til en øde ø langt ude i Stillehavet, vil vi stadig i vores tanker, adfærd og følelser forholde os til andre mennesker. Det er umuligt for os ikke at være formet af den sociale virkelighed.Socialpsykologi – en introduktion til videnskaben om individet i en social sammenhæng gennemgår aktuelle teorier og forskningsresultater fra den internationale forskning. Den diskuterer også de kritiske socialpsykologiske traditioner, som har været fremtrædende i Danmark. Bogen er skrevet til studerende på videregående uddannelser, men kan læses af alle, som ønsker at forstå menneskets sociale adfærd, tanker og følelser.

 • - En introduktion til videnskaben om individets udvikling
  af Jesper Dammeyer
  347,95 kr.

  Hvad er det, der gør, at to små børn kan udvikle sig helt forskelligt? Hvor den ene trives som ung og voksen, vil den anden igen og igen opleve modgang og udfordringer.Udviklingspsykologien prøver at forstå dette perspektiv, og har fokus på videnskaben om individets udvikling og ændring af psykiske funktioner i alle aldre, men især i barndommen. I de første leveår, og resten af livet, udvikler og ændrer vores tænkning, adfærd og følelser sig.Bogen er skrevet af Jesper Dammeyer, lærer, cand.psych.aut., ph.d., dr.med., er forsker på Københavns Universitet. Ud over forskningsartikler om både den normale og afvigende udvikling, har han skrevet en række grundbøger om psykologi.

 • - Sådan skriver du opgaver på videregående uddannelser
  af Louise Bøttcher & Jesper Dammeyer
  185,95 kr.

  En kort og ligetil introduktion og guide til at skrive selvstændige opgaver på videregående uddannelser. Uanset om din opgave er en teoretisk behandling af et emne, et review af et forskningsområde eller en empirisk undersøgelse ved brug af kvantitative (fx spørgeskemaer) eller kvalitative (fx interviews) metoder, bliver du klædt på til alle de dele, opgaven skal indeholde: emnevalg, redegørelser, problemstilling, metode, analyser og diskussion.Selvstændige akademiske opgaver (især bachelor- og specialeopgaven) er en væsentlig del af de fleste videregående uddannelser. Udfordringen i selvstændige opgaver ligger både i evnen til at demonstrere viden om teori, metode og empiri og i at skabe en systematisk sammenhæng via en begrundet problemformulering, argumenterede analyser og kritisk diskussion.Et overblik over opgavens forskellige dele og deres indbyrdes sammenhæng er et godt udgangspunkt for at lykkes med den selvstændige akademiske opgave. Den lille gule kan bruges til selvstudier eller som supplement til det vejledningsforløb, der ofte tilbydes.Den lille gule kan bruges af alle, som skal skrive selvstændige opgaver inden for de samfundsfaglige, sundhedsfaglige eller humanistiske fagområder.

 • - I et pædagogisk og psykologisk perspektiv
  af Louise Bøttcher & Jesper Dammeyer
  156,95 - 175,95 kr.

  Omkring 15 procent af den danske befolkning har funktionsnedsættelser, og mange af dem kæmper med sproglige og kommunikative vanskeligheder. Kommunikationshandicap introducerer til menneskets sproglige og kommunikative udvikling generelt. I lyset af dette beskriver bogen, hvordan sprog og kommunikation kan udtrykke sig anderledes eller blive forsinket hos mennesker med forskellige typer af medfødte og erhvervede funktionsnedsættelser, herunder en grundlæggende forståelse af hvad kommunikationshandicap er, hvilke pædagogisk-psykologiske problemstillinger der typisk opstår, og hvordan de kan afhjælpes. Bogen tager udgangspunkt i de konkrete og praktiske problemstillinger, professionelle og pårørende støder på. Fra dette perspektiv beskriver den, hvordan man kan mindske de konsekvenser, som sproglige og kommunikative vanskeligheder kan have for personens sociale og kognitive funktion, men også hvordan arbejdet med kommunikationshandicappet kan være med til at skabe udviklingsmuligheder for personen bredere set.

 • - A Vygotskian Perspective
  af Jesper Dammeyer & Louise Boettcher
  707,95 kr.

  This book introduces current theories and research on disability, and builds on the premise that disability has to be understood from the dialectical dynamics of biology, psychology, and culture over time.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.