Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jesper Lau Hansen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En håndbog for iværksættere og deres rådgivere
  af Jens Schovsbo, Caroline Heide-Jørgensen, Peter Blume, mfl.
  433,95 - 538,95 kr.

  Iværksætteren møder mange udfordringer i kampen for at gøre sin gode idé til en levedygtig virksomhed. Juraen burde være en hjælp, men opleves ofte som en hindring. Sådan behøver det ikke være. Denne bog er skrevet af en kreds af eksperter med tilknytning til Københavns Universitet, der er udvalgt for deres ekspertise inden for en kreds af juridiske områder af særlig betydning for iværksættere. Den er skrevet til iværksætterens juridiske rådgivere, men iværksætteren kan også læse med.”Danmark lever af de iværksættere, der skaber vækstvirksomheder og fremtidens arbejdspladser. Selvom Danmark på nogle områder er et godt land at starte egen virksomhed i, har vi stadig alt for mange bøvlede regler, der risikerer at spænde ben for iværksætterne. Iværksætterens juridiske udfordringer er et værdifuldt opslagsværk til at undgå de juridiske blindgyder, der får iværksættere til at snuble i opstarten. Bogen er skrevet i et sprog, man ikke skal have en juridisk kandidatuddannelse for at forstå. Lad os håbe, at bogen kan være med til at sikre, at flere iværksættere når fra idé og opstart til succesfuld vækstvirksomhed.” - Jannick Nytoft, adm. direktør, DVCA , brancheforeningen for venture- og kapitalfonde

 • - Med kommentarer
  af Jesper Lau Hansen
  1.390,95 kr.

  Denne lovkommentar til Kapitalmarkedsloven afløser forfatteren kommentar til Værdipapirhandelsloven, der udkom årligt fra 2004 til 2017.Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lette arbejdet med kapitalmarkedsret og gøre det lidt mere overskueligt. Selvom fokus naturligvis er på selve kapitalmarkedsloven, søges læseren gjort opmærksom på de andre retskilder, der også er relevante, og som må inddrages for at få det rette indtryk af gældende ret.

 • - De første 100 år
  af Jesper Lau Hansen
  350,95 kr.

  Den 29. september 1917 blev lov om aktieselskaber underskrevet af kong Christian X, og herved havde Danmark fået sin første egentlige selskabslov. 100-året for denne milepæl i dansk selskabsret blev markeret ved en jubilæumskonference afholdt på Københavns Universitet. Denne bog, der indeholder en bearbejdet gengivelse af konferenceindlæggene, giver et indtryk af lovens spændvidde. Bidragene dækker den historiske udvikling og giver en status på selskabslovgivningen i de øvrige nordiske lande.Endvidere præsenteres en række områder, som særligt udfordrer selskabsretten i disse år, herunder påvirkningen fra EU, børsselskabernes forhold og takeovers, koncernforhold og brugen af selskabslovgivning for SMV og andre selskabstyper. Bogen giver således et overblik over selskabsrettens fortsatte aktualitet.

 • af Jesper Lau Hansen
  461,95 - 568,95 kr.

  Iværksætteren møder mange udfordringer i kampen for at gøre sin gode idé til en levedygtig virksomhed. Juraen burde være en hjælp, men opleves ofte som en hindring. Sådan behøver det ikke være. Denne bog er skrevet af en kreds af eksperter med tilknytning til Københavns Universitet, der er udvalgt for deres ekspertise inden for en kreds af juridiske områder af særlig betydning for iværksættere. Den er skrevet til iværksætterens juridiske rådgivere, men iværksætteren kan også læse med. IndholdsoversigtForord til 2. udgaveForord til 1. udgaveKapitel 1. Fra idé til virksomhedKapitel 2. Valg af selskabKapitel 3. Beskyttelsen af den gode idéKapitel 4. FinansieringKapitel 5. EjeraftalerKapitel 6. KonfliktløsningKapitel 7. ErhvervslejeretKapitel 8. Miljøforhold – bygge-, plan- og miljølovgivningenKapitel 9. MarkedsføringKapitel 10. Vækst uden for DanmarkKapitel 11. Ansættelse af medarbejdereKapitel 12. Persondata. Behandling af personoplysningerKapitel 13. ForsikringerKapitel 14. Skat, moms og regnskabKapitel 15. ExitForkortelserStikordsregister

 • af Jesper Lau Hansen
  1.324,95 kr.

  Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lettedette arbejde og gøre det lidt mere overskueligt. Selvom fokus naturligvis er påselve kapitalmarkedsloven, søges læseren gjort opmærksom på de andre retskilder,der også er relevante, og som må inddrages for at få det rette indtryk af gældenderet. Dette yderligere materiale fylder umådeligt meget, og da kommentarentil lovens egne bestemmelser allerede er ganske omfattende, er de andre retskilderkun inddraget ganske kort, hvor det er relevant for forståelsen af loven.For en mere dybtgående forståelse af et område må henvises til de juridiske monografier,som normalt er begrænsede til enkelte dele af loven. For at lette forståelsenaf loven har denne kommentar suppleret kommentarerne til de enkeltebestemmelser med en del baggrundsstof, heraf en del retshistorie, da det letterforståelsen og giver et bedre overblik. Det kan derfor anbefales, at disse indledendeafsnit konsulteres før kommentarerne til de enkelte paragraffer, medmindrebrugeren allerede er bekendt med området og blot vil gøre et kort opslag.

 • af Jesper Lau Hansen, Holger Fleischer & Wolf-Georg Ringe
  917,95 kr.

  The volume traces back to a symposium held at the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law in Hamburg and offers a broad comparative analysis of company and capital markets law in Germany and the Nordic states. It details the special elements of company law in Scandinavia that developed amid the twin forces of innovative experimentation and the drive for harmonization, contrasting them with the distinctive features of German company law. Further contributions deal with the newly created entrepreneur company in Germany and Denmark, as well as the role of shareholders and boards in public companies. It also contains detailed analyses of the law of company groups in Germany and the Nordic states. the volume is further rounded out with contributions on capital markets law and takeover law, including issues involving acting in concert, ownership disclosure and the interaction between the legislator and the takeover panel in Sweden. With contributions by:Paul Krüger Andersen, Jan Andersson, Holger Fleischer, Jesper Lau Hansen, Søren Friis Hansen, Christian Kersting, Mårten Knuts, Troels Michael Lilja, Göran Nyström, Erik Sjöman, Evelyne JB Sørensen, Tobias Tröger, Dirk Verse, Frauke Wedemann

 • - med kommentarer
  af Peer Schaumburg-Müller & Jesper Lau Hansen
  1.863,95 kr.

  Det er denne nye lov, vi har fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde enkommentar til. Målet med lovkommentaren er således at give advokater, revisorer,firmajurister og praktikere hos fondsmæglere og værdipapirhandlere, iFinanstilsynet, Ankenævnet for fondsmæglerselskaber med mange flere etoverblik over gældende ret om fondsmæglerskaber og ydelse og udførelse afinvesteringsservice og -aktiviteter.

 • af Caroline Heide-Jørgensen, Ingrid Lund-Andersen & Jesper Lau Hansen
  575,95 kr.

  Den 2. januar 2022 fyldte professor, dr.jur. Linda Nielsen 70 år. Det er sværtat tro, hvis man ikke lige vidste det. Få har vel haft så vidtspændende ogfrugtbar en karriere som hun, og selvom Linda – heldigvis – fortsætter sit virkesom professor ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, erden runde dag en oplagt anledning til at fejre Linda med dette festskrift medbidrag fra en lang række venner og kolleger, nye som gamle. Bidragene afspejlerforhåbentlig den store spændvidde og nysgerrighed, der har karakteriseretLinda gennem hele hendes lange juridiske karriere.

 • - med kommentarer
  af Peer Schaumburg-Müller & Jesper Lau Hansen
  1.802,95 kr.

  Dette værk er en kommentar til Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter (FMSL), som blev vedtaget ved lov nr. 1155 af 8. juni 2021 og trådte i kraft den 26. juni 2021. Loven er den danske gennemførelse af direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber (IFD), som skulle gennemføres per samme dato.Investeringsservice og -aktiviteter er centrale dele af kapitalmarkedets hele funktion, og det er derfor vigtigt, at markedsdeltagerne har et præcist billede af lovreglerne og deres rettigheder og pligter. Målet med lovkommentaren er således at give advokater, revisorer, firmajurister og praktikere hos fondsmæglere og værdipapirhandlere, i Finanstilsynet, ankenævnet for fondsmæglerselskaber med mange flere et overblik over gældende ret om fondsmæglerskaber, og om ydelse og udførelse af investeringsservice og –aktiviteter, der ikke kun gælder fondsmæglerselskaber, men også når disse tjenester udføres af pengeinstitutter og andre værdipapirhandlere.

 • af Jesper Lau Hansen
  632,95 kr.

  Få en grundig indføring i de to juridiske discipliner med bogen, der gennemgår de fundamentale principper og hensyn, som ligger bag reguleringen af handel med finansielle instrumenter på børserne samt regulering af de selskaber, som agerer på kapitalmarkedet. Grundlæggende forhold og den praktiske indretning af kapitalmarkedet forklares i et let tilgængeligt sprog, og samtidig fremstilles det nye finansielle tilsyn i EU, dets myndigheder og regelskabelsen på europæisk og nationalt niveau. Læsning af titlen kræver ingen særlige forudsætninger. IndholdsoversigtForordKapitel 1. MarkedetKapitel 2. SelskaberKapitel 3. KapitalselskaberKapitel 4. Finansielle virksomhederKapitel 5. MyndighederneForkortelserStikordsregister

 • af Jesper Lau Hansen
  603,95 kr.

  Få en grundig indføring i selskabsretten og kapitalmarkedsretten. Bogen gennemgår de fundamentale principper og hensyn, der ligger bag reguleringen af handel med finansielle instrumenter på børserne samt regulering af de selskaber, som agerer på kapitalmarkedet.De grundlæggende forhold og den praktiske indretning af kapitalmarkedet forklares i et let tilgængeligt sprog, og samtidig fremstilles det nye finansielle tilsyn i EU, dets myndigheder og regelskabelsen på europæisk og nationalt niveau. Læsning af titlen kræver ingen særlige forudsætninger.

 • af Henrik Udsen, Torsten Iversen, Linda Nielsen, mfl.
  440,95 kr.

  Med dette festskrift hylder en række kolleger inden for den akademiske og praktiske juridiske verden professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 25. september 2018.Hyldesten tilfalder en person ud over det sædvanlige. Allerede doktordisputatsen »Edb & ansvar« fra 1989, skrevet på lidt over to år, dokumenterede de kvalifikationer, der kendetegner Mads: fremragende analytiske evner, en enorm arbejdskapacitet, stor intellektuel nysgerrighed og en evne til ny og original juridisk tænkning. Disse evner har gjort Mads til en af sin generations mest markante jurister og har resulteret i et omfattende forfatterskab og praktisk virke.

 • af Henrik Udsen, Torsten Iversen, Linda Nielsen, mfl.
  440,95 kr.

  Med dette festskrift hylder en række kolleger inden for den akademiske og praktiske juridiske verden professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 25. september 2018.Hyldesten tilfalder en person ud over det sædvanlige. Allerede doktordisputatsen »Edb & ansvar« fra 1989, skrevet på lidt over to år, dokumenterede de kvalifikationer, der kendetegner Mads: fremragende analytiske evner, en enorm arbejdskapacitet, stor intellektuel nysgerrighed og en evne til ny og original juridisk tænkning. Disse evner har gjort Mads til en af sin generations mest markante jurister og har resulteret i et omfattende forfatterskab og praktisk virke.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.