Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jesper Olesen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Bjørg Kjær, Jesper Olesen, Cathrine Hasse, mfl.
  358,95 kr.

  Pædagogisk antropologi kombinerer, som navnet siger, de to videnskabelige discipliner pædagogik og antropologi. Antropologi beskæftiger sig med de sociale og kulturelle sammenhænge, der former og formes af specifikke menneskers liv forskellige steder i verden. Det samme gør den pædagogiske antropologi, men her er interessen især rettet mod pædagogiske forhold i bred forstand, dvs. de forventninger og anvisninger, som påvirker og rammesætter folks handlinger og betydningsdannelse.Pædagogisk antropologi - tilgange og begreber giver en indføring i den store variation af tilgange, perspektiver og genstandsfelter, som karakteriserer pædagogisk antropologi som forsknings- og fagområde i dag. Bogens forfattere trækker på en lang række teoretiske inspirationer og traditioner, og de vægter forskellige tematikker og begreber i deres analyser. Det er imidlertid kendetegnende for dem alle, at de er optaget af at belyse menneskers handlinger, opfattelser og relationer i pædagogiske sammenhænge. Bogen afrundes med et perspektiverende efterord af Steen Nepper Larsen.Bogen giver en indføring i de mange aspekter af pædagogisk antropologi, som spiller en stadig større rolle i undersøgelser og studier af pædagogik. Den henvender sig til studerende på universitetsniveau og på de pædagogiske professionsuddannelser.Pædagogisk antropologi – tilgange og begreber er redigeret af Eva Gulløv, Ida Wentzel Winther og Gritt B. Nielsen, der alle forsker og underviser på DPU, Aarhus Universitet.

 • af Per Nyegaard, Christine Pilegaard Larsen, Birgitte Tufte - Danmarks Lærerhøjskole, mfl.
  217,95 kr.

  Medier og medieundervisning præsenterer mediedidaktiske problemstillinger i teori og praksis. Bogens tre fokusområder er: Mediedidaktik og analyse af kortfilm, tv-programmer, radiomontager og computerspil, herunder præsentation af aktuelle undervisningsmaterialer til medieundervisningen. Tre medieforskere perspektiverer emnerne med deres bud på tidens tendenser inden for medieforskning og mediedidaktik. Bogen henvender sig til seminariestuderende og undervisere, som planlægger undervisningsforløb i de nye medier i grundskolen "Det er en bog, der både i form og indhold leverer et fantastisk indspark til medieundervisningen i folkeskolen. Målgruppen er tænkt med hele vejen og de enkelte gennemgange er fagligt i orden og meget anvendelige. Hele vejen suppleres i små kommentarer med henvisninger til konkrete undervisningssituationer og med mange eksempler fra de forskellige medier."(citeret fra anmeldelsen på EMU. Læs hele anmeldelsen her

 • - Exploring contemporary childhoods in the Nordic welfare societies
  af Jesper Olesen, Jan Kampmann, Helene Brembeck, mfl.
  118,95 kr.

  The Nordic child is often considered competent: as a family member, a pupil, a consumer or a citizen. Looking more in depth, one finds that the idea of the competent child is intimately linked to the modern project and to ideas of children as rational "beings"; children in their own right. What, then, are the implications for the present time with its constant questioning of the mere concept of modernity? Is "the competent child" a proper tool for understanding children in a fragile, porous world order? Does it create a false understanding of the state of the world, of the child, of childhood and of generational structures? Could it even be a hindrance as far as the viewing of children as proper humans is concerned? Maybe it is time for a new understanding, beyond the competent child?  This book is the result of an intense debate within the NordBarn research network, funded by the Nordic Research Academy for five years.. The contributors are researchers from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, representing several disciplines, such as pedagogics, social work, ethnology and media studies. The book consists of four parts focusing on child policies and child participation, school and day care, market and consumption, and finally an attempt to rethink the concept of becoming-child in the new millennium.  The book addresses childhood researchers and their university level students throughout the Nordic countries, as well as in other parts of the world. The aim is to contribute to a more general international debate on the fundamental shifts that our understanding of children and childhood are at present undergoing.. The Nordic case has a lot to contribute to the understanding of childhood and childhood concepts in other parts of the world.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.