Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Johannes V. Jensen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Johannes V. Jensen
  44,95 - 186,95 kr.

  Kongens Fald fortæller historien om den unge bondesøn Mikkel Thøgersen, der kommer til København for at studere i begyndelsen af 1500-tallet. Her ser han Christian II, hvis liv han kommer til at følge på tætteste hold i en dramatisk tid, hvor krig og oprør ulmer i Danmark og i Norden. Christian II nedslagter den svenske adel i Det Stockholmske Blodbad og lader sig hylde som svensk arvekonge i et forsøg på at bevare et samlet Norden under dansk herredømme. Men en voldsom borgerkrig – Grevens Fejde – knuser kongens stormagtsdrømme. Kongens fald er historien om begyndelsen til enden for Danmarks stormagtsstatus. Det er fortællingen om menneskets skæbne og vildfarelse imellem tvivl og handling, mellem tilfældighed og vilje.

 • - Med forord af Dorthe Nors
  af Johannes V. Jensen
  44,95 - 137,95 kr.

  Med forord af Dorthe Nors. Den unge bondesøn Mikkel Thøgersen kommer til København for at studere i begyndelsen af 1500-tallet. Her ser han Christian II, hvis liv han kommer til at følge på tætteste hold. Kåret til århundredets danske roman.

 • af Johannes V. Jensen
  44,95 - 219,94 kr.

  Fyrre af de bedste Himmerlandshistorier, som spænder fra drastisk humor til ægte tragik.

 • af Johannes V. Jensen
  44,95 - 74,95 kr.

  Denne første Amerikaroman fra 1904 (Hjulet fra 1905 er den anden) er inspireret af Jensens ophold i USA 1902–03 og foregår i New York.

 • af Johannes V. Jensen
  44,95 kr.

  Den anden roman, efter Danskere, som Jensen hånligt strøg af sin forfatterskabsliste. Einar Elkær, der oprindeligt udkom 1898, handler om den jyske bondestudent, som i mødet med storbyen København føres ud i refleksionssyge, handlingslammelse og selvopløsning.

 • af Johannes V. Jensen
  44,95 kr.

  Johannes V. Jensens egentlige finlitterære debut, som han senere strøg af sin forfatterskabsliste. Romanen bærer umiskendeligt hans sprogdragt, men indholdsmæssigt mærker man, at denne typiske 90'erroman er skrevet af en kun 23-årig (nemlig i 1896). Den handler om studenten Buris Holm, der rejser til hovedstaden med store forventninger, men fortvivles og skuffes både erotisk og ideologisk ved mødet med den moderne storby.

 • af Johannes V. Jensen
  171,95 kr.

  The masterpiece of one of Scandinavia's preeminent literary figures and winner of the Nobel Prize in Literature

 • af Johannes V. Jensen
  153,95 kr.

  Kongens fald er et indædt opgør med den danske folkesjæl og en af de mest dystre romaner i dansk litteratur, hvis forstemmende nihilistiske budskab pakkes ind i spraglet fortælleglæde. - Cand. mag. Jakob Bækgaard

 • af Johannes V. Jensen
  44,95 kr.

  Cimbrernes Tog er fjerde, selvstændige bind i romancyklussen Den lange Rejse, som indbragte Johannes V. Jensen Nobelprisen i litteratur i 1944. Den lange Rejse omhandler menneskeslægtens udvikling fra urtiden frem til det femtende århundrede. Cimbrernes Tog udkom første gang i 1922 og omhandler cimbrernes udvandring fra Jylland og deres undergang i syd for Alperne i slag mod de romerske legioner, ca. 100 år før Kristi fødsel. Cimbrernes Tog udkom som den sidste af de seks romaner i Den lange Rejse, men har sin rette plads som fjerde bind i værket om menneskeslægtens udviklingshistorie.

 • af Johannes V. Jensen
  44,95 kr.

  Den Iange Rejse er den samlede udgave af seks selvstændige romaner, hvori Johannes V. Jensen skildrer menneskehedens udvikling. Fra Det tabte land, der beskriver Norden før istiden og menneskets opdagelse af ilden, til fortællingen om Christopher Colombus, som efter forfatterens mening må være af nordisk afstamning og derfor besat af tanken om at finde det tabte land.

 • - Bind 1
  af Johannes V. Jensen
  44,95 kr.

  Johannes V. Jensens korte, meget ujævne prosatekster, myterne, der ofte først havde været trykt som aviskronikker, blev udgivet i 11 bind mellem 1907 og 1944. I essays, skitser, rejse-, dyre- og naturskildringer, "Forsøg paa som i et Brændpunkt at samle Livets Væsen i en Drøm" (Jensen), præsenterer han, gerne med udgangspunkt i et koncist sanseindtryk, sine grundideer i symbolsk, fortættet form: en fuldstændig accept både af nuet og virkeligheden som oprindelsen til og endemålet for al længsel (Fusijama) og af den evighed der kan findes i naturens kredsløb (Nordisk Foraar). I dette bind findes Johannes V. Jensens myter fra 1898-1907. Samlingen indeholder blandt andet myterne "Knokkelmanden" og "Majnat".

 • - Efterskrift til Den lange rejse
  af Johannes V. Jensen
  44,95 kr.

  Æstetik og Udvikling er Johannes V. Jensens efterskrift til romanserien Den lange rejse. Ud fra et evolutionært synspunkt behandler Jensen her menneskehedens udvikling og forsøger at tegne konturerne af en nordisk mentalitet.

 • af Johannes V. Jensen
  65,95 - 66,95 kr.

  Dr. Renault ligger for døden. Med lukkede øjne og liggende i sin hospitalsseng oplever han en fuldkommen klarhed. Som om en indre synskhed har ramt ham. Men mens andre døende beretter om livet, der passerer revy for deres indre blik kort før det sidste åndedræt, oplever Dr. Renault noget andet. Det sidste han tænker på er en enkelt isoleret episode. En oplevelse, der har ligget i glemsel i mere end fyrre år. "Dr. Renaults fristelser" hører til Johannes V. Jensens sidste to romaner og tager udgangspunkt i Faust-myten. Johannes V. Jensen (1873 - 1950) var en dansk forfatter, oversætter og debattør. I 1944 modtog han Nobelprisen i litteratur og i 1999 kårede læserne af Politiken og Berlingske hovedværket "Kongens fald" til det 20. århundredes bedste roman, som også senere blev en del af Kulturkanonen. Jensen var særdeles produktiv og udover sine digte, skuespil og skønlitterære noveller og romaner, var han en flittig skribent af kronikker og debatindlæg til dagblade og tidsskrifter ligesom han står bag en række kulturkritiske artikler og essays.

 • af Johannes V. Jensen
  35,95 kr.

  Ein danischer Klassiker, der 1999 zum "e;Danischen Buch des Jahrhunderts"e; gekurt wurde: Im Zentrum dieses historischen Romans, der in drei Teilen hauptsachlich im 16. Jahrhundert spielt, steht der Student und spatere Soldat Mikkel Thogersen. Dessen tragisches Schicksal spiegelt den Aufstieg und anschlieenden Fall des danischen Konigs Christian II. wider. Gleichzeitig verkorpert der Niedergang des Konigs auch den Bankrott des ganzen Landes. Ein Meisterwerk der danischen Literatur!-

 • af Johannes V. Jensen
  65,95 kr.

  De islandske sagaer er fortalt af mænd og handler primært om mænd. I "Kvinden i Sagatiden" fortæller Johannes V. Jensen kvindernes historier fra fordums tid. Med udgangspunkt i sagalitteraturen skildres kvindernes vilkår og hvordan deres tilværelse formede sig mellem krigere og lykkeriddere på grænsen mellem forhistorisk og historisk tid i Norden.Johannes V. Jensen (1873 - 1950) var en dansk forfatter, oversætter og debattør. I 1944 modtog han Nobelprisen i litteratur og i 1999 kårede læserne af Politiken og Berlingske hovedværket "Kongens fald" til det 20. århundredes bedste roman, som også senere blev en del af Kulturkanonen. Jensen var særdeles produktiv og udover sine digte, skuespil og skønlitterære noveller og romaner, var han en flittig skribent af kronikker og debatindlæg til dagblade og tidsskrifter ligesom han står bag en række kulturkritiske artikler og essays.

 • af Johannes V. Jensen
  265,95 kr.

  Johannes V. Jensens "Kongens fald" hører til blandt de største klassikere i dansk litteratur.I centrum for fortællingen, der udspiller sig i 1500-tallets Danmark, står den studerende Mikkel Thøgersen, der senere lader sig hverve som soldat. Hans liv forløber parallelt med kong Christian II’s, og hans tragiske skæbne kommer på mange måder til at spejle kongens storhed og fald, der igen bliver et billede på Danmarks og folkesjælens fallit."Kongens fald" indeholder både voldsom død, sex, vold og intriger – og Johannes V. Jensens roman står stadig som et mesterværk i dansk litteratur!Johannes V. Jensen (1873-1950) var forfatter, digter og journalist. I 1944 blev han en af de indtil videre blot tre danske forfattere, der har modtaget Nobelprisen i litteratur. Han var yderst produktiv og skrev både digte, artikler, noveller og romaner, men i dag huskes han bedst for novellesamlingen "Himmerlandshistorier" og romanen "Kongens fald". I 1999 blev "Kongens fald" kåret som det 20. århundredes bedste danske bog af både Politikens og Berlingske Tidendes læsere.

 • af Johannes V. Jensen
  47,95 kr.

  "Inde på Frederiksberg Kirkegård brygger det sælsomt til forår. Mulden er endnu kold, og stilheden i de dødes have brydes hverken af myg eller andet sommerkræ, her soves over det hele. Træerne står underligt fede med trind bark, svulmende af vækst men uden et blad. Grædepilene der er bleven beskåret mod foråret ligner forvoksede knogler af mystiske uddøde dyr, og de mørke klippede nåletræer drømmer så håbløst om syden."Johannes V. Jensens myter fortæller om dyrenes magiske liv i den danske natur, på kirkegårde, i parkerne og i byerne. Solsorten, der overvintrer på Frederiksberg Kirkegård og titter frem ved forårets tø, og myreløven, der holder til i Tisvilde Hegn længst oppe i Nordsjælland, males frem med den store digters poetiske pensel. Man mærker den danske naturs storhed, som den så ud dengang i starten af 1900-tallet, og som den endnu kan findes i dag.Johannes Vilhelm Jensen (1873-1950) var en dansk forfatter og digter, der i 1944 modtog Nobelprisen i litteratur. Han debuterede som forfatter i 1896 med romanen "Danskerne" og udgav sidenhen en perlerække af romaner, noveller, essays, rejseskildringer og myter. Johannes V. Jensen, der selv var billedhugger, udgav flere portrætter om den store danske billedhugger Bertel Thorvaldsen. Han modtog en lang række legater og udmærkelser for sit store litterære arbejde og var blandt andet æresdoktor ved Lunds Universitet og modtager af statens livsvarige kunstnerydelse og det anckerske legat. Johannes V. Jensen er særligt kendt for sin historiske roman "Kongens fald", der er optaget i Kulturkanonen.

 • af Johannes V. Jensen
  66,95 kr.

  Johannes V. Jensens "Kongens fald" hører til blandt de største klassikere i dansk litteratur.I centrum for fortællingen, der udspiller sig i 1500-tallets Danmark, står den studerende Mikkel Thøgersen, der senere lader sig hverve som soldat. Hans liv forløber parallelt med kong Christian II’s, og hans tragiske skæbne kommer på mange måder til at spejle kongens storhed og fald, der igen bliver et billede på Danmarks og folkesjælens fallit."Kongens fald" indeholder både voldsom død, sex, vold og intriger – og Johannes V. Jensens roman står stadig som et mesterværk i dansk litteratur!Johannes V. Jensen (1873-1950) var forfatter, digter og journalist. I 1944 blev han en af de indtil videre blot tre danske forfattere, der har modtaget Nobelprisen i litteratur. Han var yderst produktiv og skrev både digte, artikler, noveller og romaner, men i dag huskes han bedst for novellesamlingen "Himmerlandshistorier" og romanen "Kongens fald". I 1999 blev "Kongens fald" kåret som det 20. århundredes bedste danske bog af både Politikens og Berlingske Tidendes læsere.

 • af Johannes V. Jensen
  28,95 kr.

  "Swift og Oehlenschläger" er en essaysamling om digterne og forfatterne Jonathan Swift og Adam Oehlenschäger. Bogens første del rummer tre essays om Swift, den irsk-britiske forfatter, der især er kendt for romanen "Gullivers rejser" fra 1726. Den første artikel skrev Johannes V. Jensen i det første år af anden verdenskrig som en subtil kritik af besættelsen og dens censur. Kritikken kommer til udtryk gennem de mange paralleller på magtmisbrug i Swifts politisk satirer. Bogens anden del om Oehlenschläger rummer to essays, der er skrevet i V. Jensens senere år som en hyldest til romantikkens store danske digter. Johannes V. Jensen (1873 - 1950) var en dansk forfatter, oversætter og debattør. I 1944 modtog han Nobelprisen i litteratur og i 1999 kårede læserne af Politiken og Berlingske hovedværket "Kongens fald" til det 20. århundredes bedste roman, som også senere blev en del af Kulturkanonen. Jensen var særdeles produktiv og udover sine digte, skuespil og skønlitterære noveller og romaner, var han en flittig skribent af kronikker og debatindlæg til dagblade og tidsskrifter ligesom han står bag en række kulturkritiske artikler og essays.

 • af Johannes V. Jensen
  46,95 kr.

  Novellesamlingen "Lille Ahasverus" indeholder fire fortællinger om europæerens møde med fremmede kulturer i Asien og USA i begyndelsen af 1900-tallet. Bogen er anden del af serien "Eksotiske noveller" som Johannes V. Jensen udgav i perioden 1907-1915.Johannes V. Jensen (1873-1950) var forfatter, digter og journalist. I 1944 blev han en af de indtil videre blot tre danske forfattere, der har modtaget Nobelprisen i litteratur. Han var yderst produktiv og skrev både digte, artikler, noveller og romaner, men i dag huskes han bedst for novellesamlingen "Himmerlandshistorier" og romanen "Kongens fald". I 1999 blev "Kongens fald" kåret som det 20. århundredes bedste danske bog af både Politikens og Berlingske Tidendes læsere.

 • af Johannes V. Jensen
  46,95 kr.

  "Møllen" er niende og sidste bind i Johannes V. Jensens omfattende serie "Myter og beskrivelser" der blev udgivet i årene 1907 - 1944. Bogen rummer korte prosatekster i essayistisk og journalistisk stil, som skildrer blandt andet dyr, natur, fænomener, tid, rejser og ting. Myten som litterær genre udviklede Jensen i begyndelsen af 1900-tallet til at beskrive menneskers vilkår i naturen og tiderne og det blev en skrivestil og et perspektiv, som han anvendte i en stor del af sit forfatterskab.Johannes V. Jensen (1873 - 1950) var en dansk forfatter, oversætter og debattør. I 1944 modtog han Nobelprisen i litteratur og i 1999 kårede læserne af Politiken og Berlingske hovedværket "Kongens fald" til det 20. århundredes bedste roman, som også senere blev en del af Kulturkanonen. Jensen var særdeles produktiv og udover sine digte, skuespil og skønlitterære noveller og romaner, var han en flittig skribent af kronikker og debatindlæg til dagblade og tidsskrifter ligesom han står bag en række kulturkritiske artikler og essays.

 • - Grotesker 1900-1910
  af Johannes V. Jensen, Harald Kidde, Thit Jensen, mfl.
  163,95 kr.

  Fjorten tekster fra dansk og norsk litteratur er samlet i denne antologi. De stammer alle fra perioden mellem 1900 og 1910, hvor den overnaturlige uhygge og det groteske begyndte at manifestere sig som en mærkbar understrøm i de to landes fælles litterære landskab.Bogens sider befolkes af et righoldigt udvalg af bizarre skabninger fra genfærd og menneskeøgler over havfruer og døde guder til kannibalistiske katte, mens teksternes ophav strækker sig fra i dag totalt glemte skribenter til kanonforfattere, der lejlighedsvis udforskede det fantastiske og groteske. Også geografisk spænder fortællingerne vidt og byder på en rejse rundt i Europa – fra Danmark til Sverige og Norge og fra Island til Frankrig og Spanien.Perioden fra 1900 til 1910 er lige på kanten af modernitetens endegyldige indtog i Norden, og bogens fortællinger gennemløbes både af erindringen om folketroens gamle sagn og myter og af en gryende modernisme.Teksterne i bogen foregår i grænselandet mellem det virkelighedsnære og det overnaturlige og mytologiske. En mand bevæger sig gennem en giftig og regnvåd skov frem mod stedet, hvor den store gud Pan har lagt sig til at dø. En ond norsk olding har gemt en uhyggelige hemmelighed i gammel jernmine. En sindssyg gammel kone driver et herberg i en dyster storby, hvor både mørkets kræfter og hendes katte har frit spil. En desperat adelsmand i Paris opdager, at han kan dræbe alene ved hjælp af sit eget dybe, glødende had. En mand i Danmark taler i telefon med sin afdøde ven. En udhungret mand i Spanien forvandler sig til en menneskeøgle. Og i den sidste fortælling lægges hele verden øde af ragnarok. Vildsindet forfølger en relativt upåagtet grotesk litteraturhistorisk strømning i dansk og nordisk litteratur tilbage til det tyvende århundredes begyndelse. Udgivelsen viderefører det litteraturarkæologiske gravearbejde, som i 2017 resulterede i udgivelsen af antologien Menneskekød i Serie for grotesker. Indhold:Harald Kidde: ”Pan” Thit Jensen: ”Den lodne hånd”Sigurd Mathiesen: ”Den gamle grube”Holger Rygaard-Hansen: ”Rundjernet”Sten Drewsen: ”Hunger”Thomas Krag: ”Djævlebesættelse”Johannes V. Jensen: ”Vinternat”Sigurd Mathiesen: ”Jernkor­set”Thit Jensen: ”Spøgelset i bispereden”R. Jahn Nielsen: ”Et brev til en ven”L.C. Nielsen: ”Visioner II”Astrid Ehrencron-Kidde: ”Marietta – Marietta!”Johannes V. Jensen: ”Kondignogen”Harald Kidde: ”Vidar”

 • - Fire noveller, fire kopper te – hver søndag frem til jul.
  af H.C. ANDERSEN, Selma Lagerløf, Jeppe Aakjær & mfl.
  227,95 kr.

  Gå julen i møde med magiske fortællinger og delikate teblandinger!Tæl ned til juleaften i selskab med Jeppe Aakjær, Selma Lagerlöf, Johannes V. Jensen og H. C. Andersen. Her er fire varme fortællinger, gennemstrømmet af julens magi, traditioner og undere. Tag på rejse i tiden til det gamle Danmark, tag med på eventyr og narrestreger!Kalenderen indeholder fire små kuverter – en til hver søndag i advent. Foruden en novelle, finder du i hver kuvert også en særligt sammensat teblanding med smag af alt fra kokos og vanilje til kanel og appelsin.Så sæt dig til rette med din kop, lad adventskransen tindre, og nyd litteraturens fortryllelse, mens decembermørket sænker sig uden for vinduerne.

 • af Johannes V. Jensen
  46,95 kr.

  "Intermezzo" rummer de tre fortællinger "Dolores", "Forsvundne skove" og "Louison". Mens "Forsvundne skove" er beskrevet som en myte om længsel, har "Dolores" og "Louison" et selvironisk præg. Historierne er skrevet i novellestil og er stærk inspireret af Johannes V. Jensens egne ophold som korrespondent i blandt andet Spanien og Paris. Johannes V. Jensen (1873 - 1950) var en dansk forfatter, oversætter og debattør. I 1944 modtog han Nobelprisen i litteratur og i 1999 kårede læserne af Politiken og Berlingske hovedværket "Kongens fald" til det 20. århundredes bedste roman, som også senere blev en del af Kulturkanonen. Jensen var særdeles produktiv og udover sine digte, skuespil og skønlitterære noveller og romaner, var han en flittig skribent af kronikker og debatindlæg til dagblade og tidsskrifter ligesom han står bag en række kulturkritiske artikler og essays.

 • af Johannes V. Jensen
  28,95 kr.

  I "Det blivende" beskriver Johannes V. Jensen sine erindringer om en række store åndelige og naturvidenskabelige bevægelser, som stadig har betydning i dag. Gennem seks kapitler fremfører han ideerne bag nogle af de vigtigste tænkere inden for filosofi, litteratur, åndsliv, naturvidenskab, økonomi og politik, blandt andre Goethe, Karl Marx og Charles Darwin. Johannes V. Jensen (1873 - 1950) var en dansk forfatter, oversætter og debattør. I 1944 modtog han Nobelprisen i litteratur og i 1999 kårede læserne af Politiken og Berlingske hovedværket "Kongens fald" til det 20. århundredes bedste roman, som også senere blev en del af Kulturkanonen. Jensen var særdeles produktiv og udover sine digte, skuespil og skønlitterære noveller og romaner, var han en flittig skribent af kronikker og debatindlæg til dagblade og tidsskrifter ligesom han står bag en række kulturkritiske artikler og essays.

 • af Johannes V. Jensen & Peter Eliot Juhl
  46,95 kr.

  Den populæreste danske Gud i Ungtiden var en Vognstyrer, Kørsel har nu været yndet, Regn fulgte med ham, Ildebrande, han spildte, men en Karl til at køre var han, og Folk med lidt gale Heste har nok haft et lille Hammertegn hængende på sig for at sikre sig Lykke på Landevejene! På Runestene står der ofte en Henvendelse til den raske Gud, i en noget anden Betydning; til vort Formål skal det anvendes her, som Indgang til vor Kørsel og Beretningen derom Thor vie disse Runer!

 • af Johannes V. Jensen
  66,95 kr.

  "Nye Himmerlandshistorier" bygger med Johannes V. Jensens egne ord på hans barndomserindringer, som med tiden fik et kulturhistorisk perspektiv. Fortællingerne er alle bundne til hjemstavnen i Himmerland og skildrer egnens beboere i de små lokale samfund i sidste halvdel af 1800-tallet. Det er en barsk og hård virkelighed med dramatiske skæbner, men også humor og kærlighed finder vej gennem sprækkerne af armoden. Himmerlandshistorierne udkom i flere bind henover en trediveårig periode. "Nye Himmerlandshistorier" er andet bind. Johannes V. Jensen (1873 - 1950) var en dansk forfatter, oversætter og debattør. I 1944 modtog han Nobelprisen i litteratur og i 1999 kårede læserne af Politiken og Berlingske hovedværket "Kongens fald" til det 20. århundredes bedste roman, som også senere blev en del af Kulturkanonen. Jensen var særdeles produktiv og udover sine digte, skuespil og skønlitterære noveller og romaner, var han en flittig skribent af kronikker og debatindlæg til dagblade og tidsskrifter ligesom han står bag en række kulturkritiske artikler og essays.

 • af Johannes V. Jensen
  1.379,96 kr.

  Johannes V. Jensens ”Kongens fald” hører til blandt de største klassikere i dansk litteratur.I centrum for fortællingen, der udspiller sig i 1500-tallets Danmark, står den studerende Mikkel Thøgersen, der senere lader sig hverve som soldat. Hans liv forløber parallelt med kong Christian II’s, og hans tragiske skæbne kommer på mange måder til at spejle kongens storhed og fald, der igen bliver et billede på Danmarks og folkesjælens fallit.”Kongens fald” indeholder både voldsom død, sex, vold og intriger – og Johannes V. Jensens roman står stadig som et mesterværk i dansk litteratur!Udgivelsen er en storskrift-udgave til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

 • af Johannes V. Jensen
  923,96 kr.

  Dr. Renault ligger for døden. Med lukkede øjne og liggende i sin hospitalsseng oplever han en fuldkommen klarhed. Som om en indre synskhed har ramt ham. Men mens andre døende beretter om livet, der passerer revy for deres indre blik kort før det sidste åndedræt, oplever Dr. Renault noget andet. Det sidste, han tænker på, er en enkelt isoleret episode. En oplevelse, der har ligget i glemsel i mere end fyrre år. "Dr. Renaults fristelser" hører til Johannes V. Jensens sidste to romaner og tager udgangspunkt i Faust-myten.Udgivelsen er en storskrift-udgave til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

 • af Johannes V. Jensen
  1.379,96 kr.

  "Christofer Columbus" er sjette og sidste del af Johannes V. Jensens seks bind store romankompleks "Den lange rejse", som omhandler menneskeslægtens udvikling fra urtiden og frem til 1500-tallet. I "Christofer Columbus" følger vi den unge Christofer, der drømmer om at finde en ny og ukendt verden.Udgivelsen er en storskrift-udgave til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.