Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jonas Larsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Michael Hviid Jacobsen, Kim Rasmussen, Kristine Juul, mfl.
  417,95 kr.

  Etnografi er en mangfoldig disciplin, som har givet nye indsigter i så forskellige områder som sundhedsvæsenet, uddannelsessektoren, private og offentlige organisationer, finanssektoren, den politiske verden og ikke mindst hverdagslivet.Også metodisk er etnografien mangesidet, og den klassiske antropologiske etnografi er videreudviklet i en række nye tilgange og perspektiver, der på forskellige måder tager højde for nye sociale omgangsformer og måder at kommunikere på, bl.a. på de sociale medier.Etnografier giver en metodenær introduktion til en række etnografiske områder. Bogen beskriver den klassiske antropologiske etnografi og gennemgår en række etnografiske tilgange til at studere byer, internettet, mobilitet og organisationer. Derudover præsenteres en række etnografiske temaer og analyseformer: det længevarende feltarbejde, transnational etnografi, visuel etnografi, litterær og filmisk etnografi samt etnografiske undersøgelser af både forbudte emner og af hverdagens ”almindelige” og umiddelbart uanseelige fænomener.Bogen er redigeret af Michael Hviid Jacobsen og Hanne Louise Jensen, hhv. professor og lektor i sociologi ved Aalborg Universitet, og har bidrag fra en række forskere på tværs af det etnografiske miljø.

 • af John Andersen, Malene Freudendal-Pedersen, Jonas Larsen & mfl.
  73,95 kr.

  Byen i bevægelse er en systematisk diskussion af nyere teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og analysere byens tilblivelse som den kommer til udtryk gennem mobilitet, politik og performativitet. Med København som empirisk udgangspunkt udfoldes diskussionerne i en række spændende studier af f.eks. Vesterbros gentrificering, vage byrum, tegnpirateri, fotografi, bus/bil/metro/cykel, bæredygtighed, hjemløse, fremmede og meget mere.Bogen er essentiel læsning for studerende, forskere og praktikere inden for geografi, sociologi, design og arkitektur med interesse for byen.

 • af Michael Hviid Jacobsen, Inger Glavind Bo, Casper Bruun Jensen, mfl.
  527,95 kr.

  Sociologiens problemer – en grundbog leverer en pædagogisk indføring i sociologien og samfundets mest betydningsfulde problemfelter.Hvert kapitel tager fat i en central sociologisk problematik og udfolder herfra et overblik over de mest betydningsfulde teoriskoler og begreber, de definerende historiske og aktuelle udviklinger på området og de mest skelsættende empiriske studier og indsigter. Alt sammen med afsæt i danske samfundserfaringer og med udblik til den øvrige, globale verden. Bogen giver derfor anledning til at åbne vores forståelse af samfundet og dets problemer og udfordringer på nye og sociologisk kvalificerede måder.Mens der på dansk findes en række bøger, der introducerer til centrale sociologiske teorier og metoder, sætter denne grundbog sociologiens problemer i centrum såvel teoretisk som empirisk.Bogens bidragsydere udgøres af en vifte af kompetente sociologiske forskere fra hele landets universiteter og forskningsmiljøer. Bogen er redigeret af lektor i sociologi Anders Blok og af lektor i politisk sociologi Carsten Bagge Laustsen.

 • - Rhythms, Places, Mobilities
  af Jonas Larsen
  513,95 - 1.761,95 kr.

 • af Jonas Larsen & John Urry
  616,95 - 1.709,95 kr.

  Puts forward a social science study of the geographies of social networks and related mobilities of travel, communications and face-to-face meetings. This book examines five interdependent mobilities that form and reform these geographies of networks and travel in the contemporary world.

 • af Michael Haldrup, Jonas Larsen, Professor John Urry, mfl.
  655,95 - 1.587,95 kr.

  Looks at the making and the consuming of places in the contemporary world. Illustrated through various case-studies from Denmark, this book considers how places, performances and peoples intersect. It also examines the circumstances through which visitors to a place, in part, produce that place through their performances.

 • af Jonas Larsen & Professor John Urry
  684,95 - 1.746,95 kr.

  A fully revised edition of a seminal text from a world class authority in tourism. Each chapter has been significantly updated to include fresh data, examples and critical theory and three entirely new chapters have been added. A modern classic.

 • - Consuming the Orient
  af Michael Haldrup & Jonas Larsen
  657,95 - 1.667,95 kr.

  Tourism has become increasingly 'exotic', a process made possible by low-cost charter tourism and cheaper air tickets. This book invites readers to follow the flow's of tourist desires, objects, meanings, photographs, fears, dreams and memories weaving together the spaces of and between Western Europe, Turkey and Egypt.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.