Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Joy Lieberkind

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Bodil Nielsen, Mette Vedsgaard Christensen, Joy Lieberkind, mfl.
  483,95 kr.

  Danskundervisning 1.-6. giver et overblik over danskfaget og et indblik i undervisning i fagets forskellige dele:Bogens første kapitler handler om at undersøge og fremstille tekster i forskellige kontekster: litteratur og film, brugstekster, digitale tekster, nordiske tekster og mundtlig fremstilling.Bogens anden del handler om faglige forudsætninger for at læse, forstå og fremstille tekster. Her er der kapitler om læsning, faglig læsning og skrivning, grammatik og ordforråd.Bogens afsluttes med et kapitel om, hvordan de forskellige områder kan indtænkes i et eksempel på en årsplan for undervisning i dansk.Den kommende lærer får et solidt grundlag for at undervise i danskfaget med både fordybelse i delene og overblik over helheden.Danskundervisning 1.-6. henvender sig til studerende ved læreruddannelsen, der læser undervisningsfaget dansk 1.-6.

 • - Metoder til undervisning og pædagogisk ledelse
  af Vibeke Boelt, Per Fibæk Laursen, Ole Goldbech, mfl.
  355,95 kr.

  Hvordan underviser man alsidigt, varieret og med den nyeste forskning i ryggen? Det spørgsmål besvarer Gyldendals metodehåndbog med 28 artikler om forskellige pædagogiske metoder. Her er anvisninger på: hvordan man rammesætter undervisningen hvilke læringsfremmende aktiviteter eleverne kan lave hvordan man opdeler eleverne og organiserer undervisningen hvordan man udøver pædagogisk ledelse. De enkelte artikler udreder metoderne, deres teoretiske ophav og deres praktiske gennemførsel.Cooperative Learning, Learning Styles, Multiple Intelligenser, LP-modellen, metoder der trækker på forskellige kompetencer og meget mere er samlet i denne ene bog. Bogen henvender sig særligt til lærerstuderende.

 • af Bodil Nielsen, Mette Vedsgaard Christensen, Joy Lieberkind, mfl.
  483,95 kr.

  Danskundervisning 4.-9. giver et overblik over danskfaget og et indblik i undervisning i fagets forskellige dele:Bogens første kapitler handler om at undersøge og fremstille tekster i forskellige kontekster: litteratur og film, brugstekster, digitale tekster, nordiske tekster og mundtlig fremstilling.Bogens anden del handler om faglige forudsætninger for at læse, forstå og fremstille tekster. Her er der kapitler om læsning, faglig læsning og skrivning, grammatik og ordforråd.Bogens afsluttes med et kapitel om, hvordan de forskellige områder kan indtænkes i et eksempel på en årsplan for undervisning i dansk.Den kommende lærer får et solidt grundlag for at undervise i danskfaget med både fordybelse i delene og overblik over helheden.Danskundervisning 4.-9. henvender sig til studerende ved læreruddannelsen, der læser undervisningsfaget dansk 4.-9.

 • af Joy Lieberkind, Natasha Maria Brink Lorenz & Sabine Birch Christensen
  336,95 kr.

  SÆT ORD PÅ LIVETDanskSkud er et moderne dansksystem til 3.-6. klasse, der bygger bro mellem litteratur, billeder, medier og elevernes egen verden. Det kan både sætte rammen for årets danskundervisning og bruges som fleksibel ressource.DanskSkud lægger op til en varieret undervisning med virkelighedsnære og åbne opgaver, hvor eleverne bruger danskfaget og sproget til at sætte deres præg på verden. I DanskSkud vægtes dialogen, elevernes fælles undersøgelse af tekster, autentiske produktionssituationer og en tydelig stilladsering.DanskSkud ruster eleverne til at tænke kritisk. Deres nysgerrighed næres, og de inviteres til at inddrage deres egne oplevelser i mødet med tekster, film og billeder. Eleverne lærer at analysere indtryk, formulere udtryk og sætte aftryk på verden. De vokser fagligt og som mennesker. De lærer at sætte ord på livet.SYSTEMET ...- viser vejen til hele danskfaget på mellemtrinnet.- lægger op til, at litteraturen opleves, undersøges og bruges.- giver eleverne erfaringer med sproget, en bred vifte af teksttyper og relevante kommunikationssituationer.- udvikler elevernes evner til at læse, fremlægge, samtale og samarbejde.- skaber undren og nærer elevernes nysgerrighed.- lader eleverne øve sig i at tænke sig om, diskutere og tage kritisk stilling.DanskSkud kan nemt kombineres med dansk3-6.gyldendal.dk.Læs mere om dansksystemet på danskskud.gyldendal.dk

 • af Joy Lieberkind, Natasha Maria Brink Lorenz & Sabine Birch Christensen
  123,95 kr.

  SÆT ORD PÅ LIVETDanskSkud er et moderne dansksystem til 3.-6. klasse, der bygger bro mellem litteratur, billeder, medier og elevernes egen verden. Det kan både sætte rammen for årets danskundervisning og bruges som fleksibel ressource.DanskSkud lægger op til en varieret undervisning med virkelighedsnære og åbne opgaver, hvor eleverne bruger danskfaget og sproget til at sætte deres præg på verden. I DanskSkud vægtes dialogen, elevernes fælles undersøgelse af tekster, autentiske produktionssituationer og en tydelig stilladsering.DanskSkud ruster eleverne til at tænke kritisk. Deres nysgerrighed næres, og de inviteres til at inddrage deres egne oplevelser i mødet med tekster, film og billeder. Eleverne lærer at analysere indtryk, formulere udtryk og sætte aftryk på verden. De vokser fagligt og som mennesker. De lærer at sætte ord på livet.SYSTEMET ...- viser vejen til hele danskfaget på mellemtrinnet.- lægger op til, at litteraturen opleves, undersøges og bruges.- giver eleverne erfaringer med sproget, en bred vifte af teksttyper og relevante kommunikationssituationer.- udvikler elevernes evner til at læse, fremlægge, samtale og samarbejde.- skaber undren og nærer elevernes nysgerrighed.- lader eleverne øve sig i at tænke sig om, diskutere og tage kritisk stilling.DanskSkud kan nemt kombineres med dansk3-6.gyldendal.dk.Læs mere om dansksystemet på danskskud.gyldendal.dk

 • af Johannes Fibiger, Jeppe Bundsgaard, Rasmus Fink Lorentzen, mfl.
  397,95 kr.

  Med 66 opslag om klassiske og moderne danskdidaktiske begreber får dansklæreren her en værktøjskasse med redskaber til at kvalificere sin praksis.Hvert opslag præsenterer begrebets teoretiske baggrund, dets betydning i en praksis og dets bidrag til professionel analyse, forberedelse og evaluering af undervisning. Bogens erfarne undervisere, forfattere og forskere skriver og henvender sig til alle, der ønsker at udvikle sig som dansklærer på et teoretisk og reflekteret grundlag. Bogen er derfor særlig egnet til undervisningen ved læreruddannelsen og til efter- og videreuddannelse.

 • af Joy Lieberkind
  73,95 - 211,95 kr.

  Det er ikke let for Katrine at være storesøster. Altid skal hun tage hensyn til Marie, som er syg og får al opmærksomheden. Katrine føler ikke, at mor og far elsker hende lige så højt som Marie. Men kan det virkelig passe? En nat får Katrine besøg af en, som måske kan give hende svar på de spørgsmål, der plager hende. Og det er ikke det eneste, Døden kan hjælpe med. Men måske er der noget, som er endnu værre end at have en syg lillesøster … En gribende og ærlig historie om at kæmpe for sin plads i familien og om at leve videre efter tragedien.

 • af Nils Hartmann, Joy Lieberkind & Cecilie Bogh
  319,95 kr.

  Pegasus fra 3. til 6. klasse Pegasus er et system til mellemtrinnets danskundervisning. Systemet er nu komplet fra 3.-6. klasse. Mellemtrinssystemet har fokus på læsevenlige tekster, historiske fortællinger og vedkommende temaer.  Pegasus til 6. klasse Pegasus 6 er en appellerende og gennemillustreret læsebog. Teksterne er nøje udvalgt , så de passer til elevernes læseniveau og danner grundlag for gode læseoplevelser. Eleverne præsenteres for appellerende og vedkommende kapitler om bl.a. fjendskab og venskab, det onde, det sjove og selvfortællingen - mellem fiktion og virkelighed. Arbejdsbogen indeholder spørgsmål til refleksion, analyse og fortolkning, grundige før du læser-opgaver, systematisk genrearbejde og sprogopgaver, der styrker elevernes sproglige opmærksomhed.

 • af Nils Hartmann & Joy Lieberkind
  832,95 kr.

  Lærervejledningen til Pegasus 4 indeholder en præsentation af tankerne bag systemet, en grundig inspirationstekst til alle læsebogens kapitler, samt side-for-side-vejledning til Arbejdsbog A og B.Bagerst i lærervejledningen findes Før-du-læser-opgaver til en række af læsebogens tekster, der med fordel kan anvendes til elever med læsevanskeligheder og andre, der har brug for en introduktion til teksten, før de læser.

 • af Joy Lieberkind & Cecilie Bogh
  130,95 kr.

  Pegasus 3. Arbejdsbog A og B er elevens arbejdsbøger til Pegasus 3. Læsebog. Arbejdsbøgerne fungerer som materialets logbog, hvor alle trådene samles. Eleverne føres ind i de enklete kapitlers historiske og temamæssige univers, der er arbejdsspørgsmål og opgaver til alle tekster og på bøgernes store Genretræ, kan eleverne løbende indsætte de tekster, der læses.

 • af Joy Lieberkind & Cecilie Bogh
  170,95 kr.

  Pegasus 6Pegasus 6 er de sidste bøger til mellemtrinnets dansksystem. Arbejdsbogen indeholder oplæg og opgaver til læsebogens mange tekster og temaer. Spørgsmålene lægger op til reflektion, analyse og fortolkning, der er grundige før-du-læser-opgaver, systematisk genrearbejde og sprogopgaver, der styrker elevernes sproglige opmærksomhed. I Pegasus 6 præsenteres eleverne for appellerende temaer som fjendskab og venskab, det onde, det sjove og selvfortællingen - mellem fiktion og fakta. Komplet system til mellemtrinnetPegasus er et komplet system til mellemtrinnets danskundervisning fra 3.-6. klasse. Systemet har fokus på læsevenlige tekster, historiske fortællinger og vedkommende temaer."Den idelle afløser for ældre systemer til mellemtrinnet ..."

 • af Joy Lieberkind & Cecilie Bogh
  124,95 kr.

  Pegasus 5. Arbejdsbog B indeholder introduktioner til teksterne og opgaver til de fire sidste kapitler i læsebogen. Gennem kreative og variede opgaver bindes læsebogens tekster sammen og gør læsningen meningsfuld for eleverne.Bagerst i bogen er et minileksikon, der indeholder alle de danskfagelige begreber, eleverne har arbejdet med i Pegasus.

 • af Joy Lieberkind
  130,95 kr.

  Pegasus 4. Arbejdsbog B er elevens arbejdsbog til de sidste fire kapitler i læsebogen til 4. klasse, der handler om Liv og død, Mod fjerne mål, Indianere og Renæssancen. Arbejdsbogen indeholder en række opgaver, der binder læsningen sammen og sikrer progression i danskundervisningens litterære fagområder.

 • af Joy Lieberkind
  130,95 kr.

  Pegasus 4. Arbejdsbog A er elevens arbejdsbog til de fire første kapitler i læsebogen om Engle, I arabernes verden, Vikinger og stærke kræfter og Ridderliv. Bogen indeholder opgaver, der binder læsningen af teksterne sammen og sikrer en progression i forhold til de faglige litterære områder, eleverne skal undervises i på mellemtrinnet.

 • af Joy Lieberkind & Cecilie Bogh
  130,95 kr.

  Pegasus 5. Arbejdsbog A indeholder oplæg og opgaver til de fire første kapitler af læsebogen. Arbejdsbogen er elevens lærings- og logbog, som binder læsebogens tekster sammen. Sigtet er, at arbejde systematisk med litterære begreber og genrekendskab, samtidig med at der er plads til elevernes egne refleksioner.

 • af Joy Lieberkind
  124,95 kr.

  Pegasus 3. Arbejdsbog A og B er elevens arbejdsbøger til Pegasus 3. Læsebog. Arbejdsbøgerne fungerer som materialets logbog, hvor alle trådene samles. Eleverne føres ind i de enklete kapitlers historiske og temamæssige univers, der er arbejdsspørgsmål og opgaver til alle tekster og på bøgernes store Genretræ, kan eleverne løbende indsætte de tekster, der læses.

 • af Nils Hartmann & Joy Lieberkind
  832,95 kr.

  Pegasus Lærervejledning giver læreren fagligt og pædagogisk overblik over tekster og opgaver i Pegasus 3 og indeholder yderligere inspiration til arbejdet med bogens tekster og temaer.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.