Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Kirsten Henriksen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Lis Lynge Brønholt, Jytte Birk Sørensen, Maja Lundemark Andersen, mfl.
  408,95 kr.

  Socialt arbejde dækker over et bredt spektrum af arbejdsopgaver, der bl.a. tæller sagsbehandling, opsøgende arbejde, samtaler med udsatte børn og voksne samt socialt behandlingsarbejde. Det sociale arbejde foregår i en lang række forskellige organisationer og institutioner, for eksempel sociale forvaltninger, behandlingsinstitutioner, fængsler og døgnopholdssteder. I alle dele af det sociale arbejde er der krav om en systematiseret indsats, og de forskellige grene af socialt arbejde er båret af en række metoder, der skal sikre en robust professionel indsats.Denne bog giver en indføring i metodiske tilgange i socialt arbejde og er skrevet som grundbog til socialrådgiveruddannelsen og andre uddannelser og faglige sammenhænge, hvor en indsigt i systematisk socialt arbejde er påkrævet. Bogens kapitler præsenterer bredden i det metodiske felt og gennemgår bl.a. metoder i vejledning, sagsbehandling, socialt behandlingsarbejde, forebyggelse og omsorgsarbejde.Bogen er redigeret af lektor i socialt arbejde og ph.d. Kirsten Henriksen, VIA University College.

 • - Et refleksionsredskab i socialt arbejde
  af Kirsten Henriksen, Rikke Alminde, Louise Cathrine Nørmark & mfl.
  243,94 kr.

  Bogens formål er at inspirere læseren til at få en ny vinkel på at arbejde analytisk, systematisk samt refleksivt med problemstillinger i socialt arbejde. Bogen henvender sig til alle faggrupper inden for feltet socialt arbejde. Social analyse og handling er et redskab til at forstå og tolke en given problemstilling i det sociale arbejde. Social analyse og handling skal fremme en refleksiv praksis. Bogen er et redskab til at finde en faglig kvalificeretløsning på en given problemstilling. Anvendelsen dikterer ikke en bestemt teori eller metode. Redskabet forudsætter eksplicit brug af viden. Ved viden forstås teori, forskning og erfaringsbaseret viden. Brugen af Social analyse og handling i arbejdet skal ikke skabe ens faglighed, men en refleksiv faglighed. Den enkelte situation og problemstilling er unik og kræver derfor en unik opgaveløsning og forudsætter refleksion og analyse over hver eneste handling. Social analyse og handling kan fungere som et kommunikationsredskab mellem kollegaer og samarbejdspartnere samt være med til at fremme en diskussionskultur. Rikke Alminde, Louise Cathrine Nørmark og Mona Stevnsgaard Andersen er alle socialrådgivere. Kirsten Henriksen er cand. scient. soc. og lektor på Den sociale Højskole i Aarhus.

 • af Anne Marie Villumsen, Jane Røhl, Steen Juul Hansen, mfl.
  447,95 kr.

  Børn, unge og familier i udsatte positioner er en kernemålgruppe i socialt arbejde. Arbejdet består af ofte komplicerede sager, og det stiller store krav til den professionelle, der skal støtte børnene og de unge og samtidig håndtere de mange formelle krav fra myndigheder og lovgivning.I denne grundbog gives der et overblik over børn- og ungeområdet i Danmark. Dette gælder de politiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer, myndighedsudøvelse, metoder i sagsbehandlingen og forståelsen af sociale problemer på området.Bogen er revideret med et styrket fokus på tværprofessionelt samarbejde, inddragelse, skilsmissesager og arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelse eller diagnoser. Kapitlernes cases med tilhørende refleksionsspørgsmål skal lede den studerende til at overveje praktiske dilemmaer på baggrund af den fremstillede teori.Bogen er skrevet med udgangspunkt i socialrådgiveruddannelsens bekendtgørelse og er relateret til uddannelsens børne- og familierettede moduler.

 • af Anette Grønning, Lis Møller, Helle Nørrelykke, mfl.
  367,95 kr.

  Denne bog handler om kommunikation med omtanke og bevidst nærvær og henvender sig til studerende på professionsuddannelser, der uddanner sig til at arbejde i menneskeorienterede organisationer. Målet med bogen er at klæde de studerende på, så de i deres praktik og videre arbejde kan påtage sig det ansvar, der følger med rollen som professionel samtalepartner.Socialarbejdere arbejder i forskellige organisationer med forskellige målsætninger. Derfor er bogens kapitler og teoretiske perspektiver forskellige. Man kan sige, at bogen er en buket af bud på, hvilke overvejelser man som professionel må gøre sig i mødet med borgeren.I den første del af bogen er fokus rettet imod forskellige samtalepraksisser, fx digitale professionelle samtaler, narrative samtaler og livshistorier. Det vises også i et kapitel om samarbejdet med borgeren, hvordan der kan arbejdes med menneskers forskelligheder, når målet er det gode liv.I sidste del vises det bl.a. ved hjælp af forskellige cases, hvilken rolle anerkendelse, projektion og empati spiller i den professionelle samtale.

 • af Henrik Krogh, Anne Marie Villumsen, Kirsten Henriksen, mfl.
  235,95 kr.

  De senere år har der været øget fokus på at styrke vidensgrundlaget i socialt arbejde. Spørgsmålet er imidlertid, hvad forholdet er mellem viden og socialfaglige indsatser, og ikke mindst hvordan viden bedst muligt kan understøtte socialt arbejde. Socialt arbejde er beslægtet med samfundsvidenskaberne, men har samtidig en stærk praksisdimension, som betyder, at der ikke nødvendigvis er en lige linje mellem videnskab og praksis.Praksisforskning er betegnelsen for en type vidensopsamling, der placerer sig imellem videnskab og professionel praksis og bygger bro mellem på den ene siden videnskabelig stringens og på den anden side hensynet til praksisrelevant viden. Denne bog indkredser praksisforskning som fænomen og præsenterer metodegrundlaget for fagfolk, der selv skal udøve praksisforskning. Desuden er den fyldt med eksempler på succesfulde projekter, der kan inspirere til fremtidig praksisforskning.Under "Ekstramaterialer" findes der et udvalg af artikler i elektronisk form, som er blevet til i et samarbejde mellem undervisere, praktikere og tidligere studerende. Praksisforskning i socialt arbejde er redigeret af Kirsten Henriksen, Tilde Østergaard Sørensen og Per Westersø fra VIA University College og har bidrag fra en række fagfolk på området. Den er skrevet som lærebog til socialrådgivere og fagbog til professionelle, der arbejder med vidensbaseret socialt arbejde.

 • - Udnyttelse af krydderurter
  af Kirsten Henriksen
  121,95 kr.

  Har igennem mange år hjulpet mange med gode råd og grønne ideer i håbet om, at vores sparsomme ressourcer kunne udnyttes grønt, miljørigtigt, besparende og med så stor fokus på økonomi. At man fx ved plet råd ikke skulle smide ud og købe nyt.At de enkelte produkter kunne anvendes til mere end det de reelt var indkøbt til.At man hvis muligt kunne lave egne ting, At hele produktet bliver brugt, så optimalt som muligt.At man kunne skåne miljøet og minimere affald.Da familie, venner og kollegaer har haft stor gavn af min kreativitet er denne udgave blevet til på foranledning af et kært familiemedlem og de foreløbig ca. 900 emner med masser af ideer under hvert emne fx, Krydderurter, pletter, velvære, frugt, bagning, hus, have, insekter, gødning, graviditet, børn og meget mere var meningen at skulle give børn, børnebørn og svigerbørn en hjælp i hverdagen.Men hvorfor ikke glæde flere, derfor blev denne udgave en realitet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.