Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Kristian Dreyer

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Kristian Dreyer & Ali Simiab
  1.195,95 kr.

  Denne bog er en fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forskelligheder belyses. Bogen er inddelt i fire kapitler: foreningsretten, ejerlejligheder, andelsboliger og overdragelsen. Da fremstillingen også henvender sig til andre end advokater, er en række praktiske problemstillinger inkluderet, og der vil herudover være nogle ”afstikkere” i form af emner, som måske ikke direkte vedrører ejerlejligheds- og andelsboliglovgivningen, men som alligevel er relevante, når man arbejder med de to boligformer i praksis.

 • - med kommentarer
  af Kristian Dreyer
  1.597,95 kr.

  Ejendomsmæglerloven med kommentarer, 2. udgave Med denne opdaterede 2. udgave er seneste rets- og nævnspraksis medtaget. Denne bog er en lovkommentar til lov om formidling af fast ejendom m.v., der trådte i kraft den 1. januar 2015. Fremstillingen behandler bl.a. spørgsmål om lovens anvendelsesområde, ejendomsmæglerens pligter, kravene til ejendomsformidlingsvirksomheder, de indholdsmæssige krav til salgsdokumenterne og ejendomsmæglernes erstatnings- og godtgørelsesansvar. Der er i den forbindelse lagt særlig vægt på inddragelse af en række kendelser afsagt af Klagenævnet for Ejendomsformidling samt Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. MålgruppeBogen henvender sig til alle, der arbejder med fast ejendom, og bør anvendes aktivt hos enhver advokat- og ejendomsmæglervirksomhed, hos penge- og realkreditinstitutter m.fl. Bogen kan med fordel benyttes af studerende på ejendomsmægleruddannelsen og af universitetsstuderende på jurastudiet. Om forfatteren Kristian Dreyer er advokat (H) og partner hos GALST Advokataktieselskab i København, hvor han til daglig er leder af afdelingen for fast ejendom og byggeri. Han har en fortid i ejendomsmæglerbranchen, og har tidligere været lektor på Ejendomsmæglerakademiet i Lyngby. Igennem en årrække har han ligeledes været lektor på Det Juridiske Fakultet i København, og underviser i dag landets advokater og ejendomsmæglere samt ikke mindst kunderådgiverne hos flere af landets pengeinstitutter. Han har ført mange af fagområdets rets- og nævnssager, og har således både en praktisk og teoretisk tilgangsvinkel til emnet. Kristian Dreyer har forfattet en række øvrige bøger herunder eksempelvis Ejerlejlighedsloven med kommentarer og været medforfatter på bogen Ejerlejligheder og Andelsboliger.

 • - og normalvedtægten med kommentarer
  af Kristian Dreyer
  1.067,95 kr.

  Ejerlejlighedsloven med kommentarer, 1. udgave Ejerlejlighedsloven med kommentarer, 1. udgave kommenterer Ejerlejlighedsloven såvel som Normalvedtægten. Denne fremstilling adskiller sig måske fra andre og mere teoretiske fremstillinger, og Kristian Dreyer lægger da heller ikke skjul på, at han er praktiker. Med denne bog får du et praktisk anvendeligt opslagsværk, som du vil holde af at bruge i hverdagen. Den indeholder både kommentarer til bestemmelserne men giver dig også en vis grundlæggende indføring i de spørgsmål og emner, som bestemmelserne, der kommenteres, relaterer sig til. På den måde adskiller denne lovkommentar sig måske fra andre, men lovkommentarer behøver ikke nødvendigvis altid at ligne hinanden. Fokus er lagt på det foreningsretlige, for det er typisk her, at tvisterne og de mange daglige spørgsmål opstår.Målgruppe Lovkommentaren kan anvendes bredt! Den henvender sig til advokater og jurister, domstole og andre myndigheder, ejendomsadministratorer og ejendomsmæglere samt til brug i undervisningen på forskellige uddannelsesinstitutioner. Derudover henvender fremstillingen sig til dem, det hele handler om – nemlig ejerforeningerne og deres bestyrelser. Om forfatterne Kristian Dreyer har forfattet lovkommentaren. Han er til daglig advokat (H) og partner hos GALST Advokataktieselskab i København, hvor han leder afdelingen for fast ejendom og byggeri. Kristian arbejder hovedsageligt med ejendomsprojektudvikling og ejendomstransaktioner samt ejer- og andelsboligforeninger, ligesom han fører et betydeligt antal rets- og voldgiftssager inden for sine fagspecialer. Ved siden af sit virke som praktiserende advokat har Kristian Dreyer i en længere årrække været ekstern lektor i faget ”Omsætning af fast ejendom” på Det Juridiske Fakultet, København. Endeligt er han forfatter og medforfatter på en række publikationer, herunder bl.a. ”Ejerlejligheder- og andelsboliger” og ”Ejendomsmæglerloven med kommentarer.” Sabrina Bolvig Olsen har medvirket til udarbejdelsen af denne lovkommentar. Hun er advokat (L) hos GALST Advokataktieselskab og arbejder med fast ejendom og entrepriseret som fagspeciale. Sabrina har bistået med faglig sparring og input og ikke mindst bistået med udarbejdelsen af det uundværlige doms- og opslagsregister. IndholdKommentarer til ejerlejlighedslovens bestemmelser Kommentarer til normalvedtægtens (2020) bestemmelser Domsregister Emne- og stikordsregister

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.