Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Lars Dencik

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Per Schultz Jørgensen, Lars Dencik & Dion Sommer
  447,95 kr.

  Dette er en bog, der er rig på alle den slags oplysninger og viden, som lærerstuderende og lærere bør kende til. Derfor bør den indgå i undervisningen på læreruddannelsen og indkøbes på alle folkeskoler. Gunnar Green, Undervisere Der er sket meget i Danmark og de nordiske lande gennem de seneste årtier. Ny teknologi og nye økonomiske vilkår har skabt helt nye betingelser for menneskers arbejdsliv, og politiske beslutninger og institutionelle forandringer har sat nye rammer for vores samliv. Dermed er også betingelserne for børnefamilien radikalt ændret. Ikke desto mindre kan man opleve, at familien på mange måder ligner sig selv. Skønt familien strengt taget ikke længere er nødvendig for den enkeltes overlevelse, lever de fleste voksne mennesker i Danmark stadig i kernefamilier, og trods tendenser til opløsning af det traditionelle familiemønster vokser de fleste børn op i en familie med to samlevende biologiske forældre. Med udgangspunkt i den modsætning mellem kontinuitet og forandring, som forskningen i familieliv og familieformer afdækker, beskriver og diskuterer bogens forfattere betingelserne for familiens liv i det nye årtusind. Hvad betyder de store forandringer i det moderne samfund for den måde, vi lever på? Hvilke konsekvenser har de for familiestrukturen og for familiens indre liv – både i positiv og negativ forstand? Og hvilke tendenser tegner der sig for familien i fremtiden? Bogen består af følgende kapitler: Familien – kontinuitet og forandring (om bl.a. familiens historiske udvikling frem til i dag) Familie og børn – tal og tendenser (om faktuelle forhold omkring familien) Modernisering – individualisering og fællesskab (om familiens position og familielivets vilkår i et samfundsperspektiv) Børnefamilien – dynamik og relationer (om relationer og familiens indre liv) Udsatte familier – belastning og sammenbrud (om hvad der sker, når der opstår problemer i en familie) Familien i fremtiden – på vej mod en ny betydning? Bogen er velegnet som grundbog i undervisningen på mange mellemlange og videregående uddannelser og er derudover en nyttig håndbog om familieforhold. Lars Dencik er professor i socialpsykologi ved Center for Barndoms- og Familieforskning på Roskilde Universitetscenter. Per Schultz Jørgensen er cand.psych. og doktor fil., professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet til 2000, formand for Børnerådet 1998-2001 og formand for evalueringsgruppen vedr. evaluering af pædagoguddannelsen 2002-2003. Dion Sommer er professor i udviklingspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. De er alle tre ophavsmænd til en lang række bøger og artikler om familie og barndom.

 • af Per Schultz Jørgensen, Lars Dencik & Dion Sommer
  283,95 kr.

  ***** (5 ud af 6 stjerner)Lone Nørgaard, Jyllands-Posten Der er sket meget i Danmark og de nordiske lande gennem de seneste årtier. Ny teknologi og nye økonomiske vilkår har skabt helt nye betingelser for menneskers arbejdsliv, og politiske beslutninger og institutionelle forandringer har sat nye rammer for vores samliv. Dermed er også betingelserne for børnefamilien radikalt ændret. Ikke desto mindre kan man opleve, at familien på mange måder ligner sig selv. Skønt familien strengt taget ikke længere er nødvendig for den enkeltes overlevelse, lever de fleste voksne mennesker i Danmark stadig i kernefamilier, og trods tendenser til opløsning af det traditionelle familiemønster vokser de fleste børn op i en familie med to samlevende biologiske forældre.  Med udgangspunkt i den modsætning mellem kontinuitet og forandring, som forskningen i familieliv og familieformer afdækker, beskriver og diskuterer bogens forfattere betingelserne for familiens liv i det nye årtusind. Hvad betyder de store forandringer i det moderne samfund for den måde, vi lever på? Hvilke konsekvenser har de for familiestrukturen og for familiens indre liv - både i positiv og negativ forstand? Og hvilke tendenser tegner der sig for familien i fremtiden?  Bogen består af følgende kapitler:Familien - kontinuitet og forandring (om bl.a. familiens historiske udvikling frem til i dag) Familie og børn - tal og tendenser (om faktuelle forhold omkring familien) Modernisering - individualisering og fællesskab (om familiens position og familielivets vilkår i et samfundsperspektiv) Børnefamilien - dynamik og relationer (om relationer og familiens indre liv) Udsatte familier - belastning og sammenbrud (om hvad der sker, når der opstår problemer i en familie) Familien i fremtiden - på vej mod en ny betydning?  Bogen er velegnet som grundbog i undervisningen på mange mellemlange og videregående uddannelser og er derudover en nyttig håndbog om familieforhold. Lars Dencik er professor i socialpsykologi ved Center for Barndoms- og Familieforskning på Roskilde Universitetscenter. Per Schultz Jørgensen er cand.psych. og doktor fil., professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet til 2000, formand for Børnerådet 1998-2001 og formand for evalueringsgruppen vedr. evaluering af pædagoguddannelsen 2002-2003. Dion Sommer er professor i udviklingspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. De er alle tre ophavsmænd til en lang række bøger og artikler om familie og barndom.

 • - - om barndom, familie og identiteter i opbrud
  af Lars Dencik
  104,95 kr.

  Livet i opbrudBarndommen er ikke, hvad den har været.Den er i konstant bevægelse og stærkt påvirket af de store forandringer, som familien og samfundet generelt undergår. Hvad medfører det for barnets opvækst, identitet og relationer? Hvilke forudsætninger har vi for at forstå forandringerne? Lars Dencik gør rede for sine teorier i "Mennesket i postmoderniseringen". Lars Dencik er professor i socialpsykologi ved RUC, og postmoderniseringen er hans betegnelse for en bestemt forandringsproces i samfundet. Den proces, som vi alle er en del af i det moderne, velfærdssamfund. Med denne samling af nye artikler stiller Dencik sin forskningsresultater til rådighed for studerende og forskere. I en ny indledende artikel "Relationer og hverdagsliv i opbrud - den radikale modernitets socialpsykologi" forklarer Dencik, hvad socialpsykologi er, og hvordan forskningen inden for området også relaterer sig til andre videnskaber, f.eks. psykologi, biologi og historie.Socialpsykologiens felt ligger et sted mellem individ og samfund og i fagets perspektivser man "de sociale strukturer i deres relation til de enkelte individer". Da vores betingelser hele tiden forandres, kan videnskaben heller ikke opstille uforanderlige teorier, men må hele tiden forsøge at følge med: "Det "nu", vi lever i, tenderer at blive af kortere og kortere varighed; fremtiden kommer til os hurtigere og hurtigere. I sagens natur ligger, at fremtiden altid i en eller anden forstand er fremmed".Bogens tema belyses i de følgende fire artikler:- Børns tilegnelse af livskvalifikationer for den postmoderne tilværelse - om betydningen af børns dobbeltsocialisation i den moderne velfærdsstat.- Velfærdens børn eller børnenes velfærd? Om til-syn, hen-syn og fejl-syn.- Familien i velfærdsstatens forvandlingsproces.- Individers identiteter i højforanderlige samfund. Den trykte bog hos forlaget.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.