Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Margit Hvilsom

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • - Teori og metode
    af Bodil Stilling, Inger Dahl Krabbe & Margit Mølgård Hvilsom
    457,95 kr.

    Molekylærbiologi og biokemi – Teori og metode behandler fagets grundlæggende teorier sammen med principperne for mange af de metoder, der anvendes i biokemiske og molekylærbiologiske laboratorier.Denne 3. udgave er en grundigt revideret udgave af "Biokemi og bioteknologi". Specielt er metodeafsnittene udvidede og ajourført. Til hvert kapitel er der desuden udarbejdet repetitionsspørgsmål. Bogen er primært skrevet med sigte på laborantuddannelsen og laboranternes efteruddannelse, men kan benyttes af alle, der skal introduceres til fagene biokemi og molekylærbiologi og som støtte i andre naturvidenskabelige uddannelser.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.