Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Martin Jensen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Martin Jensen
  52,95 kr.

  Kong Knuds bror, Harald, der arvede hjemriget efter deres far, kong Svend, er død, og Knud må sejle til Danmark for at sikre sin kongemagt dér. Mere end nogensinde før har han brug for mænd, han kan stole på. Han beordrer sine snushunde Winston og Halfdan til at drage til jarl Odda i Deerhust på grænsen til Wales for at bistå ham, hvis vikingejarlen Torkel eller nogle af de andre stormænd skulle få for sig, at de kan erobre kongetitlen over England i kongens fravær. Knud mener selv, han kan stole fuldt og helt på Odda.Halfdan bryder sig ikke om opgaven. Er der en mand, han hader af hele sit hjerte, er det Odda; forræderen, der svigtede sin egen konge og gik over til Knud. Forræderen, som er medskyldig i, at Halfdans far og bror mistede livet i slaget ved Askenes Høj, og han selv blev jordløs. Og det bliver værre endnu for Halfdan. Da der bliver begået et mord på Oddas gård, må han alene påtage sig opklaringen af det, da Winston og Alfilda er travlt beskæftiget med en anden vigtig – og for Winston mere interessant – opgave for Odda.Den eneste trøst i al elendigheden er Emma, Oddas kusine; men heller ikke hun er nem at bide skeer med, erfarer Halfdan.'Den tredje mønt' er fjerde bind i serien om Winston, Halfdan og Alfilda.

 • af Martin Jensen
  52,95 kr.

  Mens Winston lægger sidste hånd på sin store tegneopgave i Deerhurst, er Halfdan ved at komme sig over sine sår. Han er blevet trolovet med Emma, stormanden Oddas kusine, og har fået lovning på giftermål, så snart kong Knud giver ham jord.En nat bliver en lille landsby, der hører til Oddas besiddelser, overfaldet af ransmænd, som bortfører dens bønder, og i Oddas fravær påtager Halfdan sig at eftersætte gerningsmændene og befri gidslerne.Uroen ulmer i Wales, og måske kan der komme en trussel mod kong Knud fra den kant. Og da en af voldsmændene påstår, han sidder inde med en viden, der gælder Knuds liv, pålægger Odda Winston og Halfdan at bringe fangen til kongen. Halfdan kommer i en klemme, da han allerede har givet en bonde sit ord på, at han egenhændigt må hænge ransmanden.Før Knud lader fangen få foretræde for sig, forgives denne, og en rasende konge pålægger sine hunde at opstøve gerningsmanden. Men hvem er fangen, og hvilken trussel er det, han påstår at have kendskab til?I arbejdet med at opklare de spørgsmål oplever Halfdan, at ét er at give en mand sit ord, noget ganske andet at holde sit løfte – hvis ens egen fremtid er prisen for at gøre det.'Sværdets bid' er femte bind i serien om Winston, Halfdan og Alfilda.I serien om Winston, Halfdan og Alfilda er tidligere udkommet 'Kongens hunde', 'Edbryder', 'En bondes ord' og 'Den tredje mønt'.

 • af Martin Jensen
  52,95 kr.

  Jeg er thegn Halfdan, og dette er min historie. Jeg var kong Knuds mand, og efter hans død knyttede jeg min skæbne til jarl Godwin af Wessex. I en menneskealder kæmpede han og jeg for England. For at holde landet samlet og modstå dets indre og ydre fjender. Kampen havde sin pris. Godwin måtte kæmpe hårdt for at hindre sin egen familie i at gå til i strid og misundelse. Vi satsede alt, vandt og mistede, men England bestod. Indtil vi stod over for Bastarden fra Normandiet. En fjende, der intet skyede for at knuse os. Syvende bog i serien og Halfdan og Winston.

 • af Martin Jensen
  52,95 kr.

  Wales det Herrens år 1848. Halfdan og Emma venter spændt på besked fra kong Knud om, hvor i riget jorden, han har lovet dem, kommer til at ligge, men kongen har lige en ny opgave til Halfdan: Drag til Wessex og snus alt op, du kan, om jarl Godwin! Påskuddet til rejsen er, at Halfdan skal overbringe en gave fra kongen til Winston Tegner, som er i gang med en større lluminationsopgave for nonneklostret i Shaftesbury i Wessex.Halfdan glæder sig til at gense Winston og Alfilda, men samtidig med hans ankomst sker der et mord i klostret. Den unge novice Wilona findes kvalt på sit kammer, og abbedissen anmoder de to venner om at påtage sig opgaven med opklaringen, som besværliggøres af, at jarl Godwin ikke ser med milde øjne på, at Kongens Hunde stiller for mange spørgsmål i hans jarledømme.Den myrdede novice var stormandsdatter, men hvorfor tøvede hun med at give sig hen til Vor Herre? Hvad var det for en mandsperson, som gedulgt opsøgte hende, kort tid før hun blev myrdet? En hemmelig tilbeder eller …?Det, der ser ud som en ulykkelig kærlighedsaffære, kan måske have tråde til stormandsspillet om jord og indflydelse, og Halfdan må lære, at ét er at opklare et mord, noget ganske andet at bringe gerningsmanden for Tinget og opnå retfærdighed. Æren kan også være et åg på ens skuldre’Ærens åg’ er sjette bog i serien om Winston, Halfdan og Alfilda.

 • af Martin Jensen
  52,95 - 103,95 kr.

  "I midten af 1100-tallet udspilles en grum og blodig kamp om kongemagten i Danmark. Nogle af landets vigtigste stormandsslægter anfægter, at kongen skal vælges frit mellem alle voksne mænd af kongeblod, men ønsker i stedet at indføre et arvekongedømme. Tre kongsemner, Svend, Knud og Valdemar, er brikker i stormændenes spil, og der er kun plads til én vinder, nemlig den, der ikke kun vil magten, men også magtens redskaber. Romanens fortæller, den jyske stormandssøn Henrik Arvigsøn, og hans fostbroder, kongeætlingen Buris Henriksøn, vælger hurtigt side i kampen og må bittert erfare, at taberen bliver den, der sætter venskab, troskab og forpligtelser højere end egne ambitioner. Frit gennem Jylland er en roman om magt og afmagt, om magtspillet, der dengang afgjordes med sværd og spyd, hvor det i dag er lige så brutalt, om end der spilles med andre redskaber."

 • af Martin Jensen
  52,95 kr.

  Bogen følger soldaterhoren Thrund frem til, hun møder Eske Litle, og knytter sig derved til den populære serie om kriminalhelten fra middelalderens Assens.

 • af Martin Jensen
  52,95 kr.

  Thegn Halfdan er nu ikke mere Halfdan Jordløs. Langt om længe har kong Knud tildelt ham jord nær Shaftesbury i jarl Godwins jarledømme Wessex. Halfdan trives med sine mange gøremål som stormand, selv om det fortsat nager ham, at han måtte lade kvindemorderen Ælfric gå fri, blot fordi han stod under jarl Godwins beskyttelse. Tiden sammen med Winston Tegner som Kongens Hunde er endeligt lagt bag ham, tror han. Men en dag bliver han opsøgt af Winchesters herredsfoged Axulf, som beder ham og Winston om hjælp. Et i Axulfs varetægt betroet skrin fra kong Knud til Godwin er blevet stjålet. Et skrin, der indeholdt en betydelig mængde mønter, guld og dokumenter.Jagten på tyven og kisten udvikler sig hurtigt i uventet retning. Den formodede tyv er som sunket i jorden, og var han i det hele taget ene om udåden? Og så begås der et mord i et af byens klostre! Er der et sammenhæng til tyveriet? Og er det en tilfældighed, at Ælfric er i byen? Kan Halfdan og Winston finde den skyldige, og hvis de kan, kan de så få ham dømt? ‘Kongens thegn’ er syvende og sidste bind i serien om Halfdan og Winston

 • af Martin Jensen
  52,95 kr.

  Foged Eske indkaldes til at give møde for grev Gert i Skanderborg. Han skal komme med sit bud på, hvordan greven skal forholde sig til et tilbud fra Hansestæderne, et tilbud, der i høj grad angår Assens. Men hvorfor er Jyllands mægtigste mænd også gæster ved grevens bord? Og hvorfor og hvordan lykkes det en morder at slå til midt i den befæstede borg?Eske beordres til at opklare mordet, en opgave, han kun nødtvungent påtager sig, da han aner, at hverken Gert eller stormændene spiller med åbne kort.I Assens skal sergent Bane og den unge korporal Tade have styr på samarbejdet nu, hvor fogden ikke er der til at lede og fordele opgaverne. Og da nogen dolker en ung kvinde, bliver de sat på prøve: Kan de trække på samme hammel? Og hvorfor an-kommer en hanseatisk udsending pludselig til Assens midt i de forhandlinger, de troede, fogden førte med greven langt borte i Skanderborg?

 • af Martin Jensen
  52,95 kr.

  Assens anno 1332 er en driftig by og knudepunktet mellem Fyn og Sjælland. Foged Eske Litle og hans soldater sørger for, at folk kan færdes sikkert. Da en fremmed brutalt dolkes – endog i kirken! – må lovmændene tage affære og indlede en undersøgelse.Morderen skal findes. Men Eske Litle har sine tanker andre steder: En gæst i byen er en god bekendt af hans kvinde Thrund – lidt for god efter hans smag. Sergent Banes højgravide kone Helvig lukker sig inde i sig selv af sorg over deres førstefødtes død, og Bane kan ikke bryde gennem hendes panser. Meget bedre går det ikke med den nyudnævnte korporal Tade, som er forlibt til op over begge ører. Ydermere kompliceres efterforskningen af, at mordet har forgreninger til det intrigante spil om magten i Danmark.Femte bind i Martin Jensens succesrige Eske Litle-serie.

 • - Danmark og Englands fælles historie 865-1066
  af Martin Jensen
  272,95 kr.

  Vi danskere betragter vores vikingeforfædre som erobrere af England, og mange er fortrolige med navne som Alfred den Store, Bjørn Jernside og Svend Tveskægs søn Knud den Store, men hvilken historie gemmer sig bag de drabelige fortællinger, vi møder i bøger og tv-serier? Martin Jensen giver et illustreret, historisk overblik over Nordsøområdet – fra Jelling til Shaftesbury – og fortæller om de mytiske og sagnomspundne personligheder, om hvem vi ved mangt og meget, men om hvem vi også har en lang række misforståelser og uafklaretheder at gøre op med. Det er den faktiske historie bag begivenhederne, og dén historie er ikke mindre spændende og fængende end den opdigtede.

 • - en Eske Litle-roman
  af Martin Jensen
  52,95 kr.

  Krimi. Eske Litle, byfoged i Assens, har mange gøremål som lensherrens repræsentant i en urolig tid. I vinteren 1332 opklarer han endvidere sammen med sin næstkommanderende, Bane, et tredobbelt drab i det lokale klosters sygestue

 • - en Eske Litle-roman
  af Martin Jensen
  52,95 kr.

  Bogen er tredje bind i serien om Eske Litle. Sommeren 1332. Heden er ulidelig. I måneder er der ikke faldet en dråbe regn i Assens. Folk kigger længselsfuldt efter skyer, og alt går lidt langsomt. Men det ændres brat, da man finder det skamferede lig af en ukendt mand.

 • - byfoged i Assens
  af Martin Jensen
  52,95 kr.

  'Eske Litle. Byfoged i Assens' er første bind i en kriminalromanserie fra den danske middelalder. Året er 1330, og Danmark er i panthavernes vold. Greverne af Holsten, Den kullede Gerd og Johan den Milde, kroner og afsætter konger efter forgodtbefindende, og Kristoffer den Anden intrigerer mod dem begge i et sidste, desperat forsøg på at holde kronen på hovedet.

 • af Martin Jensen
  52,95 kr.

  I oktober 1334 besejrer grev Gert den afdøde kong Kristoffers søn Otto i slaget på Taphede. Under en storm to måneder senere anløber en båd Assens med tre passagerer om bord. Den unge, febersyge Gisla Svendsdatter, hvis far faldt ved Taphede, er på vej til sin morbroder, den magtfulde stormand Niels Brok. Den unge Helge Vestesøn, som var på det tabende parti i slaget, og hans tjenestekarl skal hjem til den fædrende gård. Mellem de unge er der ondt blod.Eske Litle tvinger sig selv til at tage vidtrækkende beslutninger, der får konsekvenser ikke blot for ham og hans familie, men i lige så høj grad for Bane og Tade.

 • af Martin Jensen
  29,95 kr.

  "Kirkebryllup" samler seks af Martin Jensens noveller, der tidligere har været udgivet i samlingen "En hilsen til jer". Ligesom romanerne "Med kors over døren" og "Vestenvind" udspiller novellerne sig i et missionsk landsbymiljø i Thy i tiden efter første verdenskrig.

 • af Martin Jensen
  29,95 kr.

  Martin Jensen udgav tre digtsamlinger i 1933-35. De spredte digte fra hans senere år er udgivet med forord af Knud Sørensen og foreligger hermed også som e-bog, så alle hans digte er digitalt tilgængelige. Spanienssangen "En hilsen til jer, kammerater" er nok det mest kendte af alt, hvad Martin Jensen har skrevet. Digtet "Manja" er henvendt til digterens hustru, Manja Leibevicate, der som lettisk jøde kom til Danmark på flugt og fik opholdstilladelse gennem et pro forma-ægteskab med Martin Jensen. Men det ægteskab, der skulle være en formssag, udviklede sig til ægte kærlighed. I 1943 måtte Manja flygte til Sverige, og digtet stammer fra denne periode. De to så aldrig hinanden igen. Martin Jensen døde af en nyresygdom i januar 1945, før hans elskede Manja kunne komme hjem igen.

 • af Martin Jensen
  43,95 kr.

  I 1848 opstillede Bondevennerne væver Hans Hansen fra Mern som deres kandidat i Præstøkredsen til den grundlovgivende forsamling. Hans Hansen opstillede mod en nationalliberal professor, og da han vandt valget, førte det til en voldsom kampagne fra højrekræfterne, og til sidst måtte han opgive kampen. Denne historie om demokratiets fødselsveer har Martin Jensen (1908-1945) skildret i en klar og skarp roman, der første gang udkom i 1943.Politiken skrev i sin anmeldelse: "”I kraft af sit uudtømmelige emne og sin personlige karakter vil den vække stor diskussion. Nogle vil hæve den til skyerne, andre vil brænde den, men vurderingsmanden, hvis pligt erbesindighed, siger: Sjældent bliver vort lands historie så begavet, så personligt og så ubarmhjertigt levendegjort.”

 • af Martin Jensen
  127,95 kr.

  Jeg er thegn Halfdan, og dette er min historie.Jeg var kong Knuds mand, og efter hans død knyttede jeg min skæbne til jarl Godwin af Wessex. I en menneskealder kæmpede han og jeg for England. For at holde landet samlet og modstå dets indre og ydre fjender.Kampen havde sin pris. Godwin måtte kæmpe hårdt for at hindre sin egen familie i at gå til i strid og misundelse. Vi satsede alt, vandt og mistede, men England bestod.Indtil vi stod over for Bastarden fra Normandiet. En fjende, der intet skyede for at knuse os.Syvende bog i serien og Halfdan og Winston.

 • af Martin Jensen
  219,95 - 221,95 kr.

  Det der med computere siger ham ikke så meget. Laust Palk er ivrig lystfisker, han binder sine egne fluer, og så er han agent for Ringen – eller hvordan er det nu, det er? Sammensværgelser og konspirationer fyger rundt i luften, og det er op til Laust og hans handicappede assistent Karna at holde styr på, hvem der er ven, og hvem der er fjende. Hvordan skal de selv holde sig nede på jorden og ude af intrigerne? Det er troværdig storpolitik i en dansk setting, og det er suspense fra allerøverste hylde fra den ukronede konge af historiske krimier. I vandet er der ro.

 • af Martin Jensen
  103,95 - 219,95 kr.

  Man får ikke mange chancer som landsbyhorens søn på Vestfyn. Mens industrialiseringen gradvist gør sit indtog, er Rasmus ved at udvikle sig til en rigtig dygtig kriminel – en farlig levevej, men mere tillokkende end alternativet. Romanen giver et fantastisk tidsbillede fra samfundets bund omkring 1850, og den fortæller samtidig den medrivende historie om Rasmus’ rejse fra Danmark til de amerikanske Sydstater – hvor der nok er lighed for Gud, men stor ulighed mellem mennesker. I en tid, hvor Danmarks Riges Grundlov er ganske ung, er menneskets frihed stadig ikke givet, og er man nødvendigvis fri, fordi man ikke er slavebundet? For Rasmus leves tilværelsen fra dag til dag, den fører ham vidt omkring, og overalt oplever han, at døden kun er et øjeblik.

 • - ... jeg vil BARE, LIGE, HURTIGT gerne bruge ...
  af Martin Jensen & Martin Georg Houlberg Jensen
  69,95 - 102,95 kr.

  Excel til rapporter, statistik, cockpit, overblik, planlægning, storskærm, kioskvisning, automation og og og ... Om at gøre regnearket til et værktøj der kan meget mere. Om automation, fejlminimering, forenkling, processer og at gøre det umulige muligt.

 • af Martin Jensen
  52,95 kr.

  Et antal stormænd dræbes under et møde, hvor de ellers var lovet frit lejde af kong Knud. Kongen sender Winston og Halfdan til Mercia for at komme til bunds i, hvad der egentlig skete under det skæbnessvangre møde.

 • af Martin Jensen
  43,95 kr.

  "Hvad udad tabtes" fortsætter historien om væver Hans Hansen fra "Frihed for Loke". Efter at væveren efter falske anklager om kriminelle forhold er tvunget til at trække sig fra den rigsdagsplads, han er valgt til, fortsætter han sin kamp for demokratiet på det lokale plan. Men det rammer ham hårdt, da formanden for hans parti, Bondevennerne, rotter sig sammen med godsejerne om at udnytte situationen efter den tabte krig i 1864 til at snigløbe grundloven. "Men naar nu det ene svigtede, naar Føreren, som han havde stolet paa og trofast fulgt gennem tykt og tyndt, naar han pludselig svigtede de fælles Idealer, sagde Ja, hvor han før sagde Nej, solgte Folkets Førstefødselsret for en Ret Linser - ja Linserne var han endda blevet snydt for", tænker han. De reaktionære kræfter vinder det, de tabte udadtil ved det militære nederlag, ved atter at overtage magten - hjulpet af overløbere fra det demokratiske parti. I bogens sidste afsnit taler væveren med en håndværker, der har været i England og kan fortælle om den nye socialistiske bevægelse.Det er bitterhed og harme i skildringen af væverens skæbne, men også et gryende håb og en tro på, at demokratiet vil sejre, blot folket hele tiden kæmper for det.

 • af Martin Jensen
  43,95 kr.

  "Med kors over døren" fortæller historien om Karl og hans opvækst i en fattig, missionsk familie i Thy i tiden omkring første verdenskrig. Karl ender med at fjerne sig fra religionen. Bogen har selvbiografiske træk. Forfatteren, Martin Jensen, voksede op i et lignende miljø, og han meldte sig som voksen ind i det kommunistiske parti, men han skildrer de troende med en sådan respekt og nænsomhed, at bogen senere er blevet genudgivet af et kristeligt forlag.

 • af Martin Jensen
  162,95 kr.

  Martin Jensens anmelderroste, historiske krimiserie om byfoged Eske Litle er nu samlet i to omnibus-bind. Omnibusserne rummer foruden de syv oprindelige bind i serien også ‘Soldaterhoren’, hvis handling går forud for de øvrige bøger.I Assens passer byfoged Eske Litle sit arbejde – godt hjulpet af sin sergent, friseren Bane – og han forsøger at holde sig uden for de politiske forviklinger, men det er nødvendigt at manøvrere magtspillets brikker.Året er 1330, og Danmark er i panthavernes vold. Greverne af Holsten, Den kullede Gerd og Johan den Milde, kroner og afsætter konger efter forgodtbefindende, mens Kristoffer den Anden intrigerer mod dem begge i et, desperat forsøg på at holde kronen på hovedet.Midt i det hele begår folk forbrydelser – og mord – af forskellige årsager, og det er op Eske at søge retfærdigheden.Første omnibus-bind indeholder følgende titler:Eske Litle. Byfoged i AssensHelligåndens gæsterMens møllen malerTrækfugleAndet omnibus-bind indeholder følgende titler:MagtsporGrevens mændMand af æreSoldaterhoren

 • af Martin Jensen
  162,95 kr.

  Martin Jensens anmelderroste, historiske krimiserie om byfoged Eske Litle er nu samlet i to omnibus-bind. Omnibusserne rummer foruden de syv oprindelige bind i serien også ‘Soldaterhoren’, hvis handling går forud for de øvrige bøger.I Assens passer byfoged Eske Litle sit arbejde – godt hjulpet af sin sergent, friseren Bane – og han forsøger at holde sig uden for de politiske forviklinger, men det er nødvendigt at manøvrere magtspillets brikker.Året er 1330, og Danmark er i panthavernes vold. Greverne af Holsten, Den kullede Gerd og Johan den Milde, kroner og afsætter konger efter forgodtbefindende, mens Kristoffer den Anden intrigerer mod dem begge i et, desperat forsøg på at holde kronen på hovedet.Midt i det hele begår folk forbrydelser – og mord – af forskellige årsager, og det er op Eske at søge retfærdigheden.Første omnibus-bind indeholder følgende titler:Eske Litle. Byfoged i AssensHelligåndens gæsterMens møllen malerTrækfugleAndet omnibus-bind indeholder følgende titler:MagtsporGrevens mændMand af æreSoldaterhoren

 • af Martin Jensen
  219,95 - 237,95 kr.

  Andet bind i den danske, anmelderroste spionthriller om Laust Palk og Karna Ingeld.Mandag den 20. december 2021 ser Palk en mand skrå over parkeringspladsen ved Superbrugsen i Haarby på Fyn. Han er sikker på, det er den irske terroristleder, han så blive skudt på Vesterbro for tredive år siden.Modstræbende må Karna nu samarbejdede med den forhenværende agent, Palk, der er utilfreds med, at han ikke længere kan styre slagets gang – og en gammel bekendt, den engelske kollega Marc, dukker op med vigtige informationer.Karna må kaste nettet bredt ud i en sag med internationale implikationer fra Irland, over Danmark til Rusland og Ukraine og tilbage til England. Samtidig skal hun håndtere den sexisme, der uvægerligt møder hende, og slå sin autoritet fast. Vil det lykkes Marc, Karna og den excentriske lystfisker at få den internationale terrorist på krogen i tide? Om den første bog i serien ‘Fangst’:"'Fangst' er skrevet med forfatterens vanlige håndelag, virkelighedstro elegance, sandsynligt plot og spændingsmættet flow."Bo Tao Michaëlis, Politiken

 • af Martin Jensen
  63,94 - 65,95 kr.

  1930’erne var en tid med både økonomiske brydninger og store åndelige og politiske kampe. Sådan var det over det meste af verden, men med romanen "Vestenvind" sætter forfatter Martin Jensen disse temaer under lup, når han skildrer livet og zoomer ind på problemerne i det jyske Harrested sogn. Særligt sognets unge – både de stillestående, de harmoniske og de hæmningsløse – spiller en stor rolle i romanen, der indbragte Martin Jensen Kollegernes Ærespris i 1943.Den danske forfatter Martin Jensen (1908-1945) voksede op i en fattig, indremissionsk familie i Thy og blev senere socialist og skarp kritiker af enhver form for religiøst hykleri. Han debuterede som forfatter i tidsskriftet "Vild Hvede" og udgav sin første digtsamling, "Hjertets Uro", i 1933. Det litterære gennembrud kom med den samfundskritiske roman "Vestenvind" i 1942.

 • af Martin Jensen
  52,95 kr.

  Med afsæt i fortællinger om dagens Danmark skildrer Martin Jensen moderne mennesker, der står i situationen, der forholder sig til Det gamle Testamentes 10 bud. ikke fordi vi er kristne, men fordi de etiske udfordringer, vi står overfor i hverdagen er almenmenneskelige.

 • - Excel til skabeloner til salgsprocesser, tilbud, ordrer, sagsmapper, mødereferater, med optimering, forenkling og og og ...
  af Martin Jensen & Martin Georg Houlberg Jensen
  69,95 - 102,95 kr.

  Excel til rapporter, statistik, cockpit, overblik, planlægning, storskærm, kioskvisning, automation og og og ... Om at gøre regnearket til et værktøj der kan meget mere. Om automation, fejlminimering, forenkling, processer og at gøre det umulige muligt. Eksemplerne har oftest de store baggrunde: at forenkle for at sparre tid og penge, strømline samt sikre og løfte medarbejderglæden og så er der bare rigtig meget fornuft i at gøre tingene smartere, samt opnå alle disse og mange flere fordele. En anden årsag kan nemlig være at vi på denne måde kan tænke alternativt, kigge udover hvad der i dag er muligt eller tænkeligt, og overgå det.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.