Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Martin Jensen

Filter
Filter
Genre
 • (45)
 • (26)
 • (2)
 • (4)
 • (3)
 • (1)
Type
 • (43)
 • (37)
 • (31)
Format
 • (43)
 • (29)
 • (17)
 • (15)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
Sprog
 • (58)
 • (1)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Serie
 • (10)
 • (9)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (8)
 • (7)
 • (7)
 • (7)
 • (7)
 • (7)
 • (6)
 • (2)
 • (2)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Martin Jensen
  47,95 - 53,95 kr.

  Kong Knuds bror, Harald, der arvede hjemriget efter deres far, kong Svend, er død, og Knud må sejle til Danmark for at sikre sin kongemagt dér. Mere end nogensinde før har han brug for mænd, han kan stole på. Han beordrer sine snushunde Winston og Halfdan til at drage til jarl Odda i Deerhust på grænsen til Wales for at bistå ham, hvis vikingejarlen Torkel eller nogle af de andre stormænd skulle få for sig, at de kan erobre kongetitlen over England i kongens fravær. Knud mener selv, han kan stole fuldt og helt på Odda.Halfdan bryder sig ikke om opgaven. Er der en mand, han hader af hele sit hjerte, er det Odda; forræderen, der svigtede sin egen konge og gik over til Knud. Forræderen, som er medskyldig i, at Halfdans far og bror mistede livet i slaget ved Askenes Høj, og han selv blev jordløs. Og det bliver værre endnu for Halfdan. Da der bliver begået et mord på Oddas gård, må han alene påtage sig opklaringen af det, da Winston og Alfilda er travlt beskæftiget med en anden vigtig – og for Winston mere interessant – opgave for Odda.Den eneste trøst i al elendigheden er Emma, Oddas kusine; men heller ikke hun er nem at bide skeer med, erfarer Halfdan.'Den tredje mønt' er fjerde bind i serien om Winston, Halfdan og Alfilda.

 • af Martin Jensen
  47,95 - 53,95 kr.

  Mens Winston lægger sidste hånd på sin store tegneopgave i Deerhurst, er Halfdan ved at komme sig over sine sår. Han er blevet trolovet med Emma, stormanden Oddas kusine, og har fået lovning på giftermål, så snart kong Knud giver ham jord.En nat bliver en lille landsby, der hører til Oddas besiddelser, overfaldet af ransmænd, som bortfører dens bønder, og i Oddas fravær påtager Halfdan sig at eftersætte gerningsmændene og befri gidslerne.Uroen ulmer i Wales, og måske kan der komme en trussel mod kong Knud fra den kant. Og da en af voldsmændene påstår, han sidder inde med en viden, der gælder Knuds liv, pålægger Odda Winston og Halfdan at bringe fangen til kongen. Halfdan kommer i en klemme, da han allerede har givet en bonde sit ord på, at han egenhændigt må hænge ransmanden.Før Knud lader fangen få foretræde for sig, forgives denne, og en rasende konge pålægger sine hunde at opstøve gerningsmanden. Men hvem er fangen, og hvilken trussel er det, han påstår at have kendskab til?I arbejdet med at opklare de spørgsmål oplever Halfdan, at ét er at give en mand sit ord, noget ganske andet at holde sit løfte – hvis ens egen fremtid er prisen for at gøre det.'Sværdets bid' er femte bind i serien om Winston, Halfdan og Alfilda.I serien om Winston, Halfdan og Alfilda er tidligere udkommet 'Kongens hunde', 'Edbryder', 'En bondes ord' og 'Den tredje mønt'.

 • af Martin Jensen
  47,95 - 53,95 kr.

  Wales det Herrens år 1848. Halfdan og Emma venter spændt på besked fra kong Knud om, hvor i riget jorden, han har lovet dem, kommer til at ligge, men kongen har lige en ny opgave til Halfdan: Drag til Wessex og snus alt op, du kan, om jarl Godwin! Påskuddet til rejsen er, at Halfdan skal overbringe en gave fra kongen til Winston Tegner, som er i gang med en større lluminationsopgave for nonneklostret i Shaftesbury i Wessex.Halfdan glæder sig til at gense Winston og Alfilda, men samtidig med hans ankomst sker der et mord i klostret. Den unge novice Wilona findes kvalt på sit kammer, og abbedissen anmoder de to venner om at påtage sig opgaven med opklaringen, som besværliggøres af, at jarl Godwin ikke ser med milde øjne på, at Kongens Hunde stiller for mange spørgsmål i hans jarledømme.Den myrdede novice var stormandsdatter, men hvorfor tøvede hun med at give sig hen til Vor Herre? Hvad var det for en mandsperson, som gedulgt opsøgte hende, kort tid før hun blev myrdet? En hemmelig tilbeder eller …?Det, der ser ud som en ulykkelig kærlighedsaffære, kan måske have tråde til stormandsspillet om jord og indflydelse, og Halfdan må lære, at ét er at opklare et mord, noget ganske andet at bringe gerningsmanden for Tinget og opnå retfærdighed. Æren kan også være et åg på ens skuldre’Ærens åg’ er sjette bog i serien om Winston, Halfdan og Alfilda.

 • af Martin Jensen
  53,95 - 97,95 kr.

  "I midten af 1100-tallet udspilles en grum og blodig kamp om kongemagten i Danmark. Nogle af landets vigtigste stormandsslægter anfægter, at kongen skal vælges frit mellem alle voksne mænd af kongeblod, men ønsker i stedet at indføre et arvekongedømme. Tre kongsemner, Svend, Knud og Valdemar, er brikker i stormændenes spil, og der er kun plads til én vinder, nemlig den, der ikke kun vil magten, men også magtens redskaber. Romanens fortæller, den jyske stormandssøn Henrik Arvigsøn, og hans fostbroder, kongeætlingen Buris Henriksøn, vælger hurtigt side i kampen og må bittert erfare, at taberen bliver den, der sætter venskab, troskab og forpligtelser højere end egne ambitioner. Frit gennem Jylland er en roman om magt og afmagt, om magtspillet, der dengang afgjordes med sværd og spyd, hvor det i dag er lige så brutalt, om end der spilles med andre redskaber."

 • af Martin Jensen
  53,95 - 270,95 kr.

  Jeg er thegn Halfdan, og dette er min historie. Jeg var kong Knuds mand, og efter hans død knyttede jeg min skæbne til jarl Godwin af Wessex. I en menneskealder kæmpede han og jeg for England. For at holde landet samlet og modstå dets indre og ydre fjender. Kampen havde sin pris. Godwin måtte kæmpe hårdt for at hindre sin egen familie i at gå til i strid og misundelse. Vi satsede alt, vandt og mistede, men England bestod. Indtil vi stod over for Bastarden fra Normandiet. En fjende, der intet skyede for at knuse os. Syvende bog i serien og Halfdan og Winston.

 • - en Eske Litle-roman
  af Martin Jensen
  97,95 kr.

  Bogen udgør fjerde bind i Martin Jensens succesrige Ekse Litle-serie - nu som paperback! Sommeren 1332. Foged Eske Litle og hans sergent Bane har travlt. En sigøjnerklan har slået sig ned uden for Assens bymur, og en hærafdeling på tusind mand har meldt sin ankomst på vej til at slå en opstand ned i Skåne. Samtidig er Eskes frille Thrund søgt væk fra Assens og Eskes selskab, og hos Bane og Helvig går det heller ikke for godt, Helvig kan ikke overvinde sønnens tragiske død. Og da byens brudekrone bliver stjålet, og en mand slået ihjel under en bryllupsfest, bliver Eske og hans sergent Bane stillet over for nogle mysterier, som kræver alt af dem.

 • af Martin Jensen
  53,95 - 97,95 kr.

  Bogen følger soldaterhoren Thrund frem til, hun møder Eske Litle, og knytter sig derved til den populære serie om kriminalhelten fra middelalderens Assens.

 • af Martin Jensen
  47,95 - 53,95 kr.

  Thegn Halfdan er nu ikke mere Halfdan Jordløs. Langt om længe har kong Knud tildelt ham jord nær Shaftesbury i jarl Godwins jarledømme Wessex. Halfdan trives med sine mange gøremål som stormand, selv om det fortsat nager ham, at han måtte lade kvindemorderen Ælfric gå fri, blot fordi han stod under jarl Godwins beskyttelse. Tiden sammen med Winston Tegner som Kongens Hunde er endeligt lagt bag ham, tror han. Men en dag bliver han opsøgt af Winchesters herredsfoged Axulf, som beder ham og Winston om hjælp. Et i Axulfs varetægt betroet skrin fra kong Knud til Godwin er blevet stjålet. Et skrin, der indeholdt en betydelig mængde mønter, guld og dokumenter.Jagten på tyven og kisten udvikler sig hurtigt i uventet retning. Den formodede tyv er som sunket i jorden, og var han i det hele taget ene om udåden? Og så begås der et mord i et af byens klostre! Er der et sammenhæng til tyveriet? Og er det en tilfældighed, at Ælfric er i byen? Kan Halfdan og Winston finde den skyldige, og hvis de kan, kan de så få ham dømt? ‘Kongens thegn’ er syvende og sidste bind i serien om Halfdan og Winston

 • - en Eske Litle-roman
  af Martin Jensen
  53,95 - 88,95 kr.

  Krimi. Eske Litle, byfoged i Assens, har mange gøremål som lensherrens repræsentant i en urolig tid. I vinteren 1332 opklarer han endvidere sammen med sin næstkommanderende, Bane, et tredobbelt drab i det lokale klosters sygestue

 • - en Eske Litle-roman
  af Martin Jensen
  53,95 - 97,95 kr.

  Bogen er tredje bind i serien om Eske Litle. Sommeren 1332. Heden er ulidelig. I måneder er der ikke faldet en dråbe regn i Assens. Folk kigger længselsfuldt efter skyer, og alt går lidt langsomt. Men det ændres brat, da man finder det skamferede lig af en ukendt mand.

 • - byfoged i Assens
  af Martin Jensen
  53,95 - 97,95 kr.

  'Eske Litle. Byfoged i Assens' er første bind i en kriminalromanserie fra den danske middelalder. Året er 1330, og Danmark er i panthavernes vold. Greverne af Holsten, Den kullede Gerd og Johan den Milde, kroner og afsætter konger efter forgodtbefindende, og Kristoffer den Anden intrigerer mod dem begge i et sidste, desperat forsøg på at holde kronen på hovedet.

 • af Martin Jensen
  47,95 kr.

  Første bind i serien om Halfdan og Winston.I 1018 sidder den unge vikingekonge Knud den Store så sikkert på magten i England, at han ønsker at rådgive sig med såvel det danske ting som det saksiske witan for sammen med dem at beslutte, hvilke love landet fremover skal styres efter. Han indkalder derfor alle stormænd på den engelske ø til at give møde i Oxford.Illuminatoren Winston er også blevet tilkaldt til Oxford, dog af kongens forstødte dronning – nu elskerinde – Ælfgifu med henblik på at udføre en opgave, der vil sikre hende kongens gunst. Og Halfdan, en stormand, der har mistet alt og er lige så skruppelløs, som han er ung, rejser derhen, hvor nøden og sulten nu engang fører ham. Deres veje krydses, Winston tager den ludfattige Halfdan i sit brød, og sammen ankommer det umage par til byen og finder logi hos krokonen Alfilda. De opsøger kongens logi og får foretræde for Knud, som blot kan meddele, at hans saksiske frille ikke er til stede. Halfdan er allerede ved at fortryde, han har ladet sig overtale til at gå i Winstons tjeneste, da kongen pålægger dem en mærkelig opgave: Der har fundet et mord sted, og han ønsker det opklaret. Eller gør han nu det? Og hvorfor lader han ikke sine egne betroede mænd tage sig af sagen?

 • af Martin Jensen
  47,95 kr.

  Andet bind i serien om Halfdan og WinstonDer er gået et par måneder siden stormandsmødet i Oxford, og vikingekongen Knuds magt over England er tilsyneladende sikker, men netop kun tilsyneladende, da han ikke er ganske tryg ved sin ealdorman Leofwine i jarledømmet Mercia.Skønt Halfdan højlydt mukker over at skulle tilbringe tiden i uvirksomhed, er Winston Tegner på sin side utilbøjelig til at forlade Alfildas bløde arme og gode mad, og han afviser et tilbud fra munkene i Peterburgh, der ønsker, han skal berige en bog om deres klosters grundlægger med sin kunst.Alligevel får munkene deres vilje, da kongen beordrer sine to sporhunde ind i Mercia for at være hans øjne og ører og opsnappe, om Knuds mistanker til sin ealdorman er begrundede.Undervejs gør de ophold i klostret i Brixworth, hvor de inddrages i opklaringen af mordet på en munk, der findes sværddræbt foran alteret med højre hånd hugget af.Hvem er denne broder Godfrid egentlig, og hænger hans død sammen med Winstons og Halfdans opdrag? Eller skal løsningen findes i nedslagtningen af fyrretyve nordhumbriske stormænd to år tidligere?

 • - en Eske Litle-roman
  af Martin Jensen
  97,95 kr.

  Magtspor - femte bind i Martin Jensens succesrige Ekse Litle-serie. Assens anno 1332 er en driftig by og knudepunktet mellem Fyn og Sjælland. Foged Eske Litle og hans soldater sørger for, at folk kan færdes sikkert. Da en fremmed brutalt dolkes - endog i kirken! - må lovmændene tage affære og indlede en undersøgelse. Morderen skal findes. Men Eske Litle har sine tanker andre steder: En gæst i byen er en god bekendt af hans kvinde Thrund - lidt for god efter hans smag.

 • af Martin Jensen
  98,95 - 220,95 kr.

  Man får ikke mange chancer som landsbyhorens søn på Vestfyn. Mens industrialiseringen gradvist gør sit indtog, er Rasmus ved at udvikle sig til en rigtig dygtig kriminel – en farlig levevej, men mere tillokkende end alternativet. Romanen giver et fantastisk tidsbillede fra samfundets bund omkring 1850, og den fortæller samtidig den medrivende historie om Rasmus’ rejse fra Danmark til de amerikanske Sydstater – hvor der nok er lighed for Gud, men stor ulighed mellem mennesker. I en tid, hvor Danmarks Riges Grundlov er ganske ung, er menneskets frihed stadig ikke givet, og er man nødvendigvis fri, fordi man ikke er slavebundet? For Rasmus leves tilværelsen fra dag til dag, den fører ham vidt omkring, og overalt oplever han, at døden kun er et øjeblik.

 • af Martin Jensen
  47,95 - 53,95 kr.

  Et antal stormænd dræbes under et møde, hvor de ellers var lovet frit lejde af kong Knud. Kongen sender Winston og Halfdan til Mercia for at komme til bunds i, hvad der egentlig skete under det skæbnessvangre møde.

 • af Martin Jensen
  121,95 kr.

  Jeg er thegn Halfdan, og dette er min historie.Jeg var kong Knuds mand, og efter hans død knyttede jeg min skæbne til jarl Godwin af Wessex. I en menneskealder kæmpede han og jeg for England. For at holde landet samlet og modstå dets indre og ydre fjender.Kampen havde sin pris. Godwin måtte kæmpe hårdt for at hindre sin egen familie i at gå til i strid og misundelse. Vi satsede alt, vandt og mistede, men England bestod.Indtil vi stod over for Bastarden fra Normandiet. En fjende, der intet skyede for at knuse os.Syvende bog i serien og Halfdan og Winston.

 • af Martin Jensen
  235,95 kr.

 • af Martin Jensen
  121,95 kr.

  Denne bog indeholder de fire sidste titler i Martin Jensens anmelderroste Kong Knud-serie. I året 1018 sidder Knud den Store solidt på magten. Han regerer over indfødte englændere og de danske tilflyttere, som fulgte i kølvandet på vikingerne, og hjemme i Danmark er der også noget på færde. Winston er illuminator, Halfdan er falleret stormand, og ad uransagelige veje ender de som sporhunde for kongen. De tager sig af storpolitiske opgaver, når det er påkrævet, og de opstøver forklaringer på de kriminelle handlinger, som det ikke skorter på i vikingekongens England. Inde længe slutter krokonen Alfilda sig til kobbelet, og det umage trekløver følger færten af den ene sag efter den anden i årenes løb. Det kan ikke undgå at forandre dem som mennesker – eller som kongens køtere. ‘Kongens køtere Bind 2’ indeholder: ‘Den tredje mønt’ ‘Sværdets bid’ ‘Ærens åg’ ‘Kongens thegn’ Pressen skrev … om ‘Den tredje mønt’: "Således leverer Martin Jensen denne gang et solidt krimiplot, gennemspiller et interessant tema om tillid og svigt og får tilført sin helt overbevisende psykologisk dybde." Fyens Stiftstidende "Den drevne forfatter Martin Jensen har skaffet sig et imponerende overblik over Englands historie og de regionale magtkampe og konspirationer i det løst sammenføjede rige her omkring 1017-1018, og han rammer præcist det let arkaiserede sprog, der gør samtidens tankegang troværdig." Berlingske om ‘Sværdets bid’: "Det er et brag af en slutning på denne flot komponerede historie om, hvor hurtigt ens moralske selvbillede kan forrykke sig." Fyens Stiftstidende "Det er både hamrende spændende og dybt interessant at dykke ned i en tid og et landskab, som de færreste har noget kendskab til. Martin Jensen sandsynliggør, at sådan var det. [...] Martin Jensen er en dreven fortæller. Handlingen driver raskt afsted. Og sproget funkler. [...] Det er ærtehærke god og oplysende underholdning. Politiken om ‘Ærens åg’: "At der kan sidde en forfatter med sin viden om nutidens stress og jag og alligevel formå at skrive så minimalistisk og adstadigt som en runeindskrift, er en bedrift, og jeg kan anbefale krimifans og historieinteresserede at give Martin Jensens fine bøger en chance." Weekendavisen "Martin Jensen fortæller, så englene (og sværdet) synger. Hans sprog har været igennem historiens sproglige kværn. […] Og så denne sans for menneskelig adfærd, som måske netop kan sættes skarpt op i en tid, hvor ære, ordholdenhed og det modsatte er så let at aflæse." Politiken om ‘Kongens thegn’: "Sproget blomstrer som altid med de vidunderligste fortidsord, som funkler og ligger godt i munden." Politiken "Hvad der straks fanger én, er det magtspil, der udfolder sig i Martin Jensens bøger fra vikingekongen Knud den Stores tid (995-1035). Selvfølgelig dét mellem konge og jarler og stormænd, men også dagligdagens, for dengang kendte hver enkelt sin plads i samfundshierarkiet, og alle vogtede nidkært over, at de fik den respekt, der tilkom dem." Weekendavisen

 • af Martin Jensen
  121,95 kr.

  Denne bog indeholder de tre første titler i Martin Jensens anmelderroste Kong Knud-serie. I året 1018 sidder Knud den Store solidt på magten. Han regerer over indfødte englændere og de danske tilflyttere, som fulgte i kølvandet på vikingerne, og hjemme i Danmark er der også noget på færde. Winston er illuminator, Halfdan er falleret stormand, og ad uransagelige veje ender de som sporhunde for kongen. De tager sig af storpolitiske opgaver, når det er påkrævet, og de opstøver forklaringer på de kriminelle handlinger, som det ikke skorter på i vikingekongens England. Inde længe slutter krokonen Alfilda sig til kobbelet, og det umage trekløver følger færten af den ene sag efter den anden i årenes løb. Det kan ikke undgå at forandre dem som mennesker – eller som kongens køtere. ‘Kongens køtere Bind 1’ indeholder: ‘Kongens hunde’ ‘Edbryder’ ‘En bondes ord’ Pressen skrev … om ‘Kongens hunde’: "Martin Jensen vender tilbage til krimien med første bind i en serie, og den grundige research gør læseren både klogere og byder på god underholdning." Helsingør Dagblad "God underholdning, fin historisk indlevelse og et plot, der ikke flår nerverne itu. " Ekstra Bladet om ‘Edbryder’: "En snurrigt og vel fortalt historie ... det er rigtig godt gjort – eller rettere skrevet." Politiken "Klassiske krimier, farverige og medrivende. Man er underholdt fra første til sidste side. Læs dem, hvis du er til 'CSI møder vikingetiden'." Femina om ‘En bondes ord’: "Martin Jensens historier fra gamle dage er fyldt med atmosfære. Det er elementært spændende at dykke ned i fortidens regler og sædvaner og hakkeorden sammen med forfatteren. […] han svælger i runer og gamle ord, og det fungerer." Politiken "Jensen tager alvorligt fat på middelalderens klassekamp, og han gør det særdeles underholdende og med godt blik for tidens jura, æresbegreber og samfundsindretning." Berlingske Tidende "Jeg må indrømme, at jeg under læsningen var mere optaget af, hvad plottet mere eller mindre direkte beretter om mennesker og miljøer, end jeg var optaget af mysteriet i sig selv. Martin Jensen skriver sanseligt og kraftfuldt og formår både at skabe en tæt atmosfære og anskuelige personer." Kristeligt Dagblad

 • af Martin Jensen
  97,95 kr.

  Christine vokser op i den lille landsby Shere i Surrey. Hendes far er byens tømrer. Christine er en helt almindelig pige og lever et liv, som man nu gjorde i England i 1300-tallets begyndelse. I Shere går livet sin vante gang, indtil den unge Christine i 1329 af kærlighed vælger at blive anchoresse. Hun vier sit liv til Vor Herre og lader sig indmure i kirken – kun med et lille vindue ind til kirkerummet og et ud til omverdenen. Men i og med at hun lukker sig ude fra verdenen, åbner hun for sluserne til de verdslige og gejstlige centres magtspil og intriger – og det gør man ikke ustraffet ... “Martin Jensen formidler sin store viden om middelalderen helt ubesværet og med fin sans for den sigende detalje og det store overblik. En roman, som på bedste vis forener det underholdende med det oplysende.” Henrik Tjalve, Dagbladet

 • - en fortælling om en by og dens mennesker
  af Martin Jensen
  607,95 kr.

  Storskrift 1 bind ‘Bjergenes velkomst’ er en fortælling om en by og dens mennesker. Et anderledes portræt af en lille flække midt i Wales. Den kan læses som en guide, som en smuk skildring af mødet med en anderledes kultur, eller som skægge, skæve (og alvorlige) historier om et andet land, en anden kultur og en anden natur. “ Dette er fortællingen om en by og dens mennesker. En personlig fortælling. Min fortælling. Det er nu næsten tredive år siden, jeg en stegende julidag mere eller mindre tilfældigt ankom til byen Tregaron i Wales. Den lørdag så jeg byen som endnu en overnatning, endnu en aften, hvor jeg lettere tilbagetrukket i et hjørne af bardisken – helst med ryggen mod væggen – ville slurke et par pints i mig, mens jeg betragtede livet omkring mig, inden jeg sluttede med en maltwhisky og trak mig tilbage til værelset for at kæmpe med de uundgåelige nylonlagner, der gjorde sengen til en glidebane og ikke et hvilested. Men denne gang gik det anderledes. Jeg fandt noget udefinerligt, noget, der mindede mig om min barndoms Danmark dengang i halvtredserne, hvor livet flød anderledes, mere roligt, måske, men i hvert fald mere overskueligt. Men netop 'mindede om' – ikke 'var som'. Og jeg fandt mine grønne bjerge, hvor glenter og ravne flænger luften og konkurrerer med fårenes brægen om at fylde ørerne, mens øjnene løber over i alskens grønne nuancer, og vejrtrækningen føles næsten plastisk, når lungerne fyldes med køligklar bjergluft.

 • af Martin Jensen
  164,95 kr.

  Lærte du aldrig at finde rund i "hjort", "rådyr", "dådyr" og "kronhjort"? "Lær dit barn om 20 danske dyr" indeholder 81 billeder og er ideel til at lære de helt små at genkende og sætte navne på dyrene. For de lidt ældre som er klar til at tage det næste skridt, indeholder bogen desuden en række grundlæggende informationer som f.eks. navnet på en hangris, at koen giver mælk og et får giver uld. Jo længere ned man kommer på listen for hvert dyr, desto mere avanceret bliver informationerne – på den måde fortsætter bogen med at være givende efterhånden som barnet vokser. Bøgerne i denne serie er med de mange billeder egnet til de helt små fra 1 år, men åbner sig for barnet med tiden og afslører nye dybder efterhånden som barnet bliver ældre, og kan derfor udgøre en værdifuld samling som barnet kan vende tilbage til år efter år. Lær om: hund, kat, hest, ko, gris, får, ged, rådyr, dådyr, kronhjort, hare, kanin, grævling, mus, ræv, egern, mår, mink, bæver og flagermus.

 • af Martin Jensen
  164,95 kr.

  En af årsagerne til at mange ikke spiser en række af frugter er at de ikke kender dem ”Lær dit barn om 20 frugter” indeholder 78 billeder og er ideel til at lære de helt små at genkende og sætte navne på frugterne. For de lidt ældre som er klar til at tage det næste skridt, indeholder bogen desuden en række grundlæggende informationer som f.eks. hvor æbler vokser, hvordan den oprindelige banan så ud og at der i varmere lande findes ananasmarker. Jo længere ned man kommer på listen for hver frugt, desto mere avanceret bliver informationerne – på den måde fortsætter bogen med at være givende efterhånden som barnet vokser. Bøgerne i denne serie er med de mange billeder egnet til de helt små fra 1 år, men åbner sig for barnet med tiden og afslører nye dybder efterhånden som barnet bliver ældre, og kan derfor udgøre en værdifuld samling som barnet kan vende tilbage til år efter år. Lær om: æble, banan, pære, fersken, abrikos, ananas, mango, appelsin, grape, citron, pomelo, vindrue, kiwi, avocado, blomme, figen, vandmelon, netmelon kirsebær og papaya.

 • af Martin Jensen
  220,95 - 222,95 kr.

  Det der med computere siger ham ikke så meget. Laust Palk er ivrig lystfisker, han binder sine egne fluer, og så er han agent for Ringen – eller hvordan er det nu, det er? Sammensværgelser og konspirationer fyger rundt i luften, og det er op til Laust og hans handicappede assistent Karna at holde styr på, hvem der er ven, og hvem der er fjende. Hvordan skal de selv holde sig nede på jorden og ude af intrigerne? Det er troværdig storpolitik i en dansk setting, og det er suspense fra allerøverste hylde fra den ukronede konge af historiske krimier. I vandet er der ro.

 • af Martin Jensen
  235,95 kr.

 • af Martin Jensen
  53,95 - 97,95 kr.

  Med afsæt i fortællinger om dagens Danmark skildrer Martin Jensen moderne mennesker, der står i situationen, der forholder sig til Det gamle Testamentes 10 bud. ikke fordi vi er kristne, men fordi de etiske udfordringer, vi står overfor i hverdagen er almenmenneskelige.

 • - Excel til skabeloner til salgsprocesser, tilbud, ordrer, sagsmapper, mødereferater, med optimering, forenkling og og og ...
  af Martin Jensen & Martin Georg Houlberg Jensen
  69,95 - 95,95 kr.

  Excel til rapporter, statistik, cockpit, overblik, planlægning, storskærm, kioskvisning, automation og og og ... Om at gøre regnearket til et værktøj der kan meget mere. Om automation, fejlminimering, forenkling, processer og at gøre det umulige muligt. Eksemplerne har oftest de store baggrunde: at forenkle for at sparre tid og penge, strømline samt sikre og løfte medarbejderglæden og så er der bare rigtig meget fornuft i at gøre tingene smartere, samt opnå alle disse og mange flere fordele. En anden årsag kan nemlig være at vi på denne måde kan tænke alternativt, kigge udover hvad der i dag er muligt eller tænkeligt, og overgå det.

 • - ... jeg vil BARE, LIGE, HURTIGT gerne bruge ...
  af Martin Jensen & Martin Georg Houlberg Jensen
  69,95 - 97,95 kr.

  Excel til rapporter, statistik, cockpit, overblik, planlægning, storskærm, kioskvisning, automation og og og ... Om at gøre regnearket til et værktøj der kan meget mere. Om automation, fejlminimering, forenkling, processer og at gøre det umulige muligt.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.