Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Merete Norsker Bergsøe

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Helle Jeppesen & Merete Norsker Bergsøe
  208,94 kr.

  Hvordan er det nu med vands densitet ved forskellige temperaturer?Kan du huske, hvordan man regner koncentrationen i en prøve ud efter intern standardmetoden? Hvordan tester man standardafvigelser?Du finder svarene i Håndbog for laboratoriefolk.Håndbog for laboratoriefolk er et opslagsværk, som er til at have med at gøre; det er nemt at finde de relevante oplysninger for arbejdet i det analytiske laboratorium, ved forberedelse af laboratoriearbejde og til løsning af teoretiske opgaver.

 • - instrumentering og metoder
  af Flemming Simonsen, Helle Jeppesen & Merete Norsker Bergsøe
  547,95 kr.

  Analyseteknik - instrumentering og metoder giver læseren en grundlæggende indføring i de vigtigste instrumenter og metoder i det analytiske laboratorium.Bogen dækker de tre analytiske hovedområder: Chromatografi, spektrometri og potentiometri samt områderne statistisk resultatvurdering, metodevalidering og udstyrskvalificering. Der er lagt stor vægt på bogens praktiske anvendelighed, stoffet er tæt relateret til det daglige arbejde i analyselaboratoriet, og gennemgangen af de enkelte emner er overalt suppleret med laboratorierelaterede beregningseksempler og testopgaver.Bogen kan anvendes både i undervisningssammenhæng og som håndbog i laboratorier. Derfor er stoffet gennemgået på en let tilgængelig form, og de enkelte afsnit er disponeret således, at de kan læses uafhængigt af hinanden.

 • af Merete Norsker Bergsøe, Andreas Maaløe Jespersen, Rikke Larsen, mfl.
  138,95 kr.

  Med Nudge foreligger den første bog på dansk om emnetKan man påvirke folk til de "rigtige" valg? - og hvis ja, hvordan kan man i så fald designe tiltag, der puffer folk i retning af en ønsket adfærd.Forfatterne viser ved hjælp af eksempler, hvordan nudge er anvendt og kan anvendes på tværs af fag og sektorer. Bogen henvender sig primært til studerende ved professionshøjskoler og til ansatte i kommuner, der beskæftiger sig med nudge som en del af deres studie eller i deres daglige arbejde. Læseren får kendskab til nudge begrebets grundlag, og formålet med bogen er at bidrage til, at læseren kan arbejde dynamisk med opgaveløsning inden for udviklingen af velfærd.Nudge kan anvendes på de tværprofessionelle forløb og moduler samt på professionshøjskolernes innovations- og udviklingsmoduler.

 • af Merete Norsker Bergsøe, Andreas Maaløe Jespersen, Rikke Larsen, mfl.
  197,95 kr.

  Nugde tager begrebet 'at nudge' (puffe) op som værktøj til at påvirke folks adfærd og skubbe dem i en bestemt retning fysisk eller mentalt.Formålet med Nudge er at styrke læserens kendskab til nudgebegrebets grundlag, hvad nudge er, hvordan et nudge kan tilrettelægges, hvorledes man som professionel inden for velfærdsområdet kan forholde sig til det at nudge, samt hvilke moralske overvejelser man skal gøre sig ved anvendelse af nudge, hvis man vil have en professionel tilgang til emnet. Forfatterne viser ved hjælp af eksempler, hvordan nudge er anvendt og kan anvendes på tværs af fag og sektorer.Nudge kan anvendes på de tværprofessionelle forløb og moduler samt på professionshøjskolernes innovations- og udviklingsmoduler.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.