Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Mette Christoffersen Gautier

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Christine Toft Kristensen & Mette Christoffersen Gautier
    247,95 kr.

    Babysalmesang med mere behandler babysalmesangaktiviteten ud fra en teoretisk og en praktisk synsvinkel og indeholder liturgier med konkrete forslag til salmer og tekstlæsninger. Babysalmesang er folkekirkens største succes i nyere tid, men er babysalmesang egentlig en aktivitet i kirken eller en kirkelig aktivitet? Dette spørgsmål satte de to forfattere i gang med at gentænke og reorientere babysalmesangsaktiviteten. Ud fra overvejelser om, hvorvidt babysalmesang reelt er en måde at gå i kirke på for de forældre, der uge efter uge kommer med deres barn i kirken, har de arbejdet med at tilrettelægge babysalmesang inden for en liturgisk ramme, der er genkendelig, ligesom søndagsgudstjenestens ramme er det for kirkegængerne.Pressen skriver:Særdeles relevant og meget let anvendelig.- Kirke.dkVirkelig fornyelse og spændende læsning.- Organist.org

  • af Christine Toft Kristensen & Mette Christoffersen Gautier
    272,95 kr.

    Hvordan kan kirken møde mennesker ramt af demens? Udfordringen findes i ethvert sogn, og der skal tænkes i nye baner, hvis det skal lykkes at skabe et meningsfyldt rum for denne gruppe. Sang, musik og sansestimulerende aktiviteter kan være med til at skabe et fællesskab med den demens amte og er omdrejningspunktet i Kirke med demensramte. Nærværende udgivelse vil være en hjælp til den ansatte i kirken – præsten, organisten og kirke- og kulturmedarbejderen – der beskæftiger sig med netop dette område. Bogens første del rummer relevant baggrundsviden om demenssygdomme og relaterede forhold, mens anden del er praktisk orienteret og giver læseren indsigt i og forslag til at skabe kirke for og sammen med demensramte. Denne bog er en revideret udgave af Salmesang for demensramte, som udkom i 2016.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.