Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Mette Tunebjerg

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Grundbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  297,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 3. klasse indeholder følgende kapitler: Hvor kommer verden fra? Paulus og de første kristne Hvad er løgn? Hellige steder Hvad er et mirakel? Pinsen

 • - Arbejdsbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  97,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 3. klasse indeholder følgende kapitler: Hvor kommer verden fra? Paulus og de første kristne Hvad er løgn? Hellige steder Hvad er et mirakel? Pinsen

 • af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  457,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 9..klasse indeholder følgende kapitler: Er der noget i livet, der er helligt? Kulturmøde Kirken i det moderne samfund Lad dig friste og ... Hvad er lidelse? Menneske, teknologi og natur

 • - Lærerens bog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  857,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 2. klasse behandler følgende spørgsmål: Hvad er tro? Hvad er misundelse? Hvad er drømme? Hvad er det at være anderledes? Hvad sker der når vi dør? Hvornår er man stærk?

 • af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen, Mette Tunebjerg & mfl.
  1.252,95 kr.

  Religion nu 6 – Lærervejledning rummer et års planlagt religionsundervisning til 6. klassetrin.Vejledningen består af: instruktion i brug af systemet Religion nu side-for-side-vejledning til grundbogen med konkrete bud på, hvordan hver enkelt lektion forberedes og gennemføres kopisider med kilder og opgaver.Til hver lektion tilbyder systemet: et tema i grundbogen et opslag i lærervejledningen kopisider bagerst i lærervejledningen.På systemets hjemmeside www.religionnu.gyldendal.dk findes i-bøger og gratis ressourcer.

 • af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen, Mette Tunebjerg & mfl.
  316,95 kr.

  Religion nu 6 handler om, hvordan religion påvirker vores liv gennem regler, symboler, menneskesyn, ritualer og fortællinger.I bogen kan eleverne læse om: Lidelse og opstandelse – fx om forudsigelser og profetier. Hellige skrifter – fx om Bibelen og Koranen. Luther – fx at han ønskede et andet samfund, end det han levede i. Offer – fx at ofre er et kendt ritual i flere religioner. Ansvar – fx om det gode livTag et kig i bogen.Den tilhørende lærervejledning med kopisider samt i-bogen udkommer 14. november 2017.

 • af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  1.337,95 kr.

  Religion nu 5 – Lærervejledning rummer et års planlagt religionsundervisning til 5. klasse.Vejledningen består af: instruktion i brug af systemet Religion nu side-for-side-vejledning til grundbogen med konkrete bud på, hvordan hver enkelt lektion forberedes og gennemføres 48 kopisider med analyseredskaber, kilder og opgaver.Til hver lektion tilbyder systemet: et tema i grundbogen et opslag i lærervejledningen kopisider bagerst i lærervejledningen.På systemets hjemmeside www.religionnu.gyldendal.dk findes i-bøger og gratis ressourcer.

 • af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  347,95 kr.

  Religion nu 5 handler om, hvordan religion påvirker vores liv gennem regler, symboler, menneskesyn, ritualer og fortællinger.I bogen kan eleverne læse om:• Konge og frelser– fx om Jesus og David.• Myter– fx om hvordan verden er opstået.• Aquinas– fx at han ville bevise, at Gud findes.• Ritualer– fx at vi også bruger ritualer til at skabe sammenhold.• frihed– fx om FN's menneskerettigheder.

 • - Lærerens bog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  777,95 kr.

  I Liv og religion 4 indgår følgende emner: Hellige skrifter Ensom eller bare alene? Ritualer Hvorfor skal man tilgive? Ansgar og kristendommen i Danmark

 • - Arbejdsbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  97,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 2. klasse behandler følgende spørgsmål: Hvad er tro? Hvad er misundelse? Hvad er drømme? Hvad er det at være anderledes? Hvad sker der når vi dør? Hvornår er man stærk?

 • - Lærerens bog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  847,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 1. klasse behandler følgende spørgsmål: Hvad er gud? Hvad er godt og ondt? Hvad er glæde? Hvad er at få og miste? Hvad er engle? Hvad er fællesskab?

 • - Grundbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  287,95 kr.

  Liv og religion er de to nøgleord til en nutidig/tidssvarende undervisning i faget kristendomskundskab.Vægtningen af det livsfilosofiske og etiske aspekt i menneskets tilværelse samt religionernes mangfoldighed gør kristendomskundskab til et meget bredt orienteret fag med mulighed for tværfagligt samarbejde på stort set alle fronter.Liv og religion bygger på fagets læseplan og tager udgangspunkt i det centrale kundskabsområde Livsfilosofi og etik. Med dette udgangspunkt inddrages bibelske fortællinger, historiske og nutidige sammenhænge, andre religioner samt kunst og symboler. Der lægges op til elevernes arbejde med centrale menneskelige grundvilkår, og livsfilosofiske spørgsmål - også i tværfaglig sammenhæng.Liv og religion 2Materialet til 2. klasse behandler følgende spørgsmål:Hvad er tro?Hvad er misundelse?Hvad er drømme?Hvad er det at være anderledes?Hvad sker der når vi dør?Hvornår er man stærk?Grundbogen tager udgangspunkt i tekst, tegninger, fotografier og kunstværker. Illustrationssiden er vægtet højt, og der er et nøje samspil mellem tekst og illustration. Der lægges op til oplevelse, undren, samtale og fordybelse.Hjemmesiden www.livogreligion.gyldendal.dk er rettet mod både elever og lærere. Eleverne kan hente supplerende opgaver, billeder og tekster til hvert kapitel samt spil og links.Der vil være en oversigt over elevopgaverne, opdateringer samt supplerende ideer til undervisningsforløb.

 • - Lærerens bog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  1.632,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 9..klasse indeholder følgende kapitler: Er der noget i livet, der er helligt? Kulturmøde Kirken i det moderne samfund Lad dig friste og ... Hvad er lidelse? Menneske, teknologi og natur

 • - Grundbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  287,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 1. klasse behandler følgende spørgsmål: Hvad er gud? Hvad er godt og ondt? Hvad er glæde? Hvad er at få og miste? Hvad er engle? Hvad er fællesskab?

 • - Grundbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  362,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 7. og 8. klasse indeholder følgende kapitler: Hvad er religion? Nye og gamle religioner Frihed og ansvar Angst og håb Tillid og tvivl Vækkelser

 • - Grundbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  347,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 5.klasse indeholder følgende kapitler: Munke og klostre Symboler Hvornår er man lykkelig? Lignelser på spil Skal vi hjælpe? Hvor gemmer sandheden sig?

 • - Arbejdsbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  97,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 1. klasse behandler følgende spørgsmål: Hvad er gud? Hvad er godt og ondt? Hvad er glæde? Hvad er at få og miste? Hvad er engle? Hvad er fællesskab?

 • af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  342,95 kr.

  Liv og religion. Opslagsbog  kny tter sig til Liv og religion 7-9. Bogen indeholder opslag om religionsfaglige begreber, der dækker alle fagets indholdsområder. Opslagene kan bruges til at repetere de begreber, som eleverne skal kende til i udskolingen, og er et godt hjælpemiddel i den daglige undervisning. Endelig kan eleverne bruge bogen under forberedelsen til den afsluttende prøve.

 • - Lærerens bog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  777,95 kr.

  Lærerens bog indeholder faglige, pædagogiske og metodiske overvejelser til brug for læreren og lærerteamet.Hvert enkelt kapitel gennemgås nøje, og der redegøres for formål, indhold og opbygning. Der er konkrete forslag og ideer til arbejdet med hvert kapitel.Lærervejledningen indeholder desuden fortælletekster, sangtekster og noder, kopisider samt forslag til supplerende aktiviteter og materialer.Hjemmesiden www.livogreligion.gyldendal.dk er rettet mod både elever og lærere. Eleverne kan hente supplerende opgaver, billeder og tekster til hvert kapitel samt spil og links.Der vil være en oversigt over elevopgaverne, opdateringer samt supplerende ideer til undervisningsforløb.

 • - Arbejdsbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  107,95 kr.

  Arbejdsbogen knytter sig til Grundbog 4 og er en engangsbog. Bogen indeholder opgaver til hvert af grundbogens kapitler.

 • - Grundbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  357,95 kr.

  Liv og religion 6 behandler følgende emner: Elsker - elsker ikke? Moderne folketro Bøn Hvad vil det sige at ofre? Reformationen Myter og dommedagTil denne grundbog hører Lærerens bog med vejledning, arbejdsark og evaluering.På www.livogreligion.gyldendal.dk er der supplerende opgaver, spil, links og billeder til hvert kapitel.

 • - Lærerens bog - med vejledning, arbejdsark og evaluering
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  1.647,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 6. klasse indeholder følgende kapitler: Elsker - elsker ikke? Moderne folketro Bøn Hvad vil det sige at ofre? Reformationen Myter og dommedag

 • - Lærerens bog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  1.537,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 5.klasse indeholder følgende kapitler: Munke og klostre Symboler Hvornår er man lykkelig? Lignelser på spil Skal vi hjælpe? Hvor gemmer sandheden sig?

 • - Lærerens bog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  1.537,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 7. og 8. klasse indeholder følgende kapitler: Hvad er religion? Nye og gamle religioner Frihed og ansvar Angst og håb Tillid og tvivl Vækkelser

 • - Grundbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  347,95 kr.

  I Liv og religion 4 - Grundbog indgår følgende emner:Hellige skrifterEnsom eller bare alene?RitualerHvorfor skal man tilgive?Ansgar og kristendommen i Danmark

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.