Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Mikkel Bille

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - en introduktion til STS
  af Claus Bossen, Casper Bruun Jensen, Peter Danholt, mfl.
  338,94 kr.

  Videnskabs- og teknologistudier (STS) er et internationalt forskningsfelt, som undersøger hvordan videnskab, samfund og teknologi samskabes. Bogen er tænkt som en ny og opdateret introduktion til STS som felt, og kapitlerne giver forskellige bud på, hvordan videnskab, teknologi og samfund væves ind i hinanden. Klimaforandringer, googlebriller, fertilitetsbehandling, genmodificerede fødevarer, digitalisering og postfaktualitet optræder bl.a. i denne bog som aktuelle eksempler på hvordan videnskab og teknologi påvirker samfundsforhold stærkere end nogensinde før. Men eksemplerne viser også, at teknologi, videnskab og vores opfattelse af naturen i lige så høj grad er præget af sociale forhold og processer.Bogen er redigeret af Peter Danholt, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, og Christopher Gad, lektor på IT-universitetet, København.Derudover er der kapitler forfattet af Stine Willum Adrian, Casper Andersen, Mikkel Bille, Andreas Birkbak, Anders Blok, Lasse Blond, Claus Bossen, Maja Horst, Klaus Høyer, Casper Bruun Jensen, Torben Elgaard Jensen, Henriette Langstrup, Peter Lauritsen, Kristian Hvidtfelt Nielsen, Finn Olesen, Helene Ratner, Søren Riis, Kasper Schiølin og Brit Ross Winthereik.

 • - En indføring i kultur, identitet og teknologi
  af Mikkel Bille & Tim Flohr Sørensen
  357,95 kr.

  En indføring i studiet af kultur, identitet og teknologi set gennem de fysiske genstande og fænomener, som omgærder menneskers sociale virkelighed. Bogen tager afsæt i de seneste årtiers flerfaglige fokus på studiet af ting og trækker på en bred vifte af faglige tilgange, mens den indkredser, hvordan materiel kultur er med til at definere menneskers handlinger og forståelse af kulturelle og identitetsmæssige verdener. Som den første dansksprogede lærebog introducerer Materialitet et udvalg af begreber og problemstillinger, som er centrale i materiel kulturstudier: teknologi, tingenes agens, rum, forbrug og forfald. Bogen søger gennem en række empiriske eksempler at afklare forskellige analytiske og teoretiske tilgange til forholdet mellem det materielle og det immaterielle i såvel fortiden som nutiden. Bogen henvender sig primært til studerende på bachelor- og kandidatniveau med interesse for menneskelivets materielle forfatning, men er relevant for alle, der har fokus på samspillet mellem mennesker og de ting, vi omgiver os med. Ny udgave forventes ultimo januar 2019.

 • af Britta Timm Knudsen, Karen Hvidtfeldt Madsen, Kristine Samson, mfl.
  467,95 kr.

  Ny kulturteori præsenterer samtidens væsentlige kulturteoretiske strømninger. Bogen kan læses som en bredtfavnende introduktion til aktuel kulturteori. Eller den kan læses som en teoretisk opdateret introduktion til temaer, der er vigtige i den aktuelle kultur. Ny kulturteori er en teoretisk grundbog, men teorierne leverer også inspiration, begreber og redskaber til analyse af aktuelle kulturelle fænomener. Alle bogens 25 kapitler supplerer teorierne med konkrete eksempler. Samlet giver de en omfattende, nuanceret og opdateret viden om nye strømninger og aktuelle temaer på det kulturteoretiske felt.Kultur kan ikke betragtes løsrevet fra andre samfundsmæssige fænomener, og kulturteori er afgørende for at forstå politiske, økonomiske og sociale aspekter af vores samtid. "Kulturteori" præsenteres her som teoridannelser, der kan skabe ny indsigt og refleksion i de dele af humaniora og samfundsvidenskaberne, der er optaget af samtidens kulturproduktion, smal eller bred.Alle kapitlerne er skrevet af eksperter, som har stræbt mod at præsentere de aktuelle begreber, tendenser og diskussioner på en nuanceret og tilgængelig måde. Hvert kapitel ledsages af anbefalinger til videre læsning og er også i den forstand en indgang til videre fordybelse og udforskning.Bogen er redigeret af Birgit Eriksson, professor i kulturstudier ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet og af Bjørn Schiermer, professor i sociologi på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Oslo Universitet.

 • af Lotte Meinert, Susan Reynolds Whyte, Christopher Gad, mfl.
  477,95 kr.

  Klassiske og moderne antropologiske tænkere er en indføring i den særlige tænkning, som antropologien har fostret. Antropologien voksede ud af en stigende interesse for at forstå den globale mangfoldighed i slutningen af det 19. århundrede, hvor hele verden var kendt og opmålt. Samtidig vidste man stadig meget lidt om, hvordan enkeltsamfund hang sammen. Det blev der rådet bod på gennem det etnografiske feltarbejde, der opstod som en ny videnskabelig metode. Det direkte møde med andre former for samfundsliv og måder at ræsonnere på lagde grunden til en særegen antropologisk tænkestil, der udfolder sig mellem konkrete detaljer og generelle begreber. I bogen præsenteres centrale antropologers arbejder gennem intellektuelle portrætter af Franz Boas, Marcel Mauss, Knud Rasmussen, Margaret Mead, Claude Lévi-Strauss, Gregory Bateson, Mary Douglas, Talal Asad, Marilyn Strathern, Bruno Latour, Anna Tsing og mange flere.Klassiske og moderne antropologiske tænkere er skrevet af antropologer fra danske, norske og islandske universiteter og er redigeret af professor emeritus Kirsten Hastrup.Bogens opbygning er enkel: Tænkerne er kronologisk ordnet efter deres fødselsår. Fødselsåret forklarer naturligvis ikke tænkningen, men det er tydeligt, at hver enkelt tænker afspejler sin tid; lige så tydeligt er det, at afspejlingen hverken er mekanisk eller uniform, og at begreber kan trække lange spor i historien. Det, der forbinder kapitlerne med hinanden, er afsættet i konkrete samfund. Bogen viser således at “klassisk” og “moderne” ikke er entydigt tidslige kategorier. Specifikke feltarbejder finder sted på bestemte tider, men de kan omsættes i mangfoldige senere læsninger. Bogen er relevant for læsere inden for alle samfundsvidenskabelige studier såvel som inden for humanistiske studier, som ønsker at forstå og udfordres på begreber som kultur, natur, globalisering, slægtskab, udveksling og meget mere.Et kortfattet overblik, der introducerer hvert kapitel, en fyldig litteraturliste og et omfattende navne- og emneregister gør bogen anvendelig som opslagsværk og som redskab for litteratursøgning.

 • - - en indføring i design, identitet og kultur
  af Mikkel Bille & Tim Flohr Sørensen
  262,95 kr.

  En indføring i studiet af kultur, identitet og teknologi set gennem de fysiske genstande og fænomener, som omgærder menneskers sociale virkelighed. Forfatterne tager afsæt i de seneste årtiers flerfaglige fokus på studiet af ting og trækker på en bred vifte af faglige tilgange, mens de indkredser, hvordan materiel kultur er med til at definere menneskers handlinger og forståelse af kulturelle og identitetsmæssige verdener.Som den første dansksprogede lærebog introducerer Materialitet et udvalg af begreber og problemstillinger, som er centrale i materiel kulturstudier: teknologi, tingenes agens, rum, forbrug og forfald. Forfatterne søger gennem en række empiriske eksempler at afklare forskellige analytiske og teoretiske tilgange til forholdet mellem det materielle og det immaterielle i såvel fortiden som nutiden.Bogen henvender sig primært til studerende på bachelor- og kandidatniveau med interesse for menneskelivets materielle forfatning, men er relevant for alle, der har fokus på samspillet mellem mennesker og de ting, vi omgiver os med.

 • - Life at a World Heritage Site in the Twenty-First Century
  af Mikkel Bille
  306,95 - 1.196,95 kr.

  Being Bedouin Around Petra explores the relationships between the UNESCO protection conferred on Petra, Jordan, and the traditions and lives of the semi-nomadic Bedouin who inhabit the surrounding area.

 • af Mikkel Bille, Tim Flohr Sørensen, Mari Hvattum, mfl.
  222,95 kr.

  Anish Kapoor (b. 1954) is one of the most influential artists of our time. Over the past four decades, the Indian-British artist has created a body of ground- breaking works out of materials such as wax, stone, pigment and polished stainless steel. Kapoor’s monumental works simultaneously envelop and over- whelm the observer. At the same time, the artist examines what we cannot see, through his iconic works that distort the exhibition spaces and the architecture in which they are embedded.This book was published in conjunction with the exhibition Anish Kapoor – Unseen at the ARKEN Museum of Contemporary Art. It offers a unique insight into how the artist’s use of materials, surfaces and colours has evolved and been refined from the early years of his career to the present. Four essays and an interview with Anish Kapoor delve into an array of poetic, philosophical and existential questions prompted by Kapoor’s seductive and sometimes disturbing works.

 • af Mikkel Bille, Tim Flohr Sørensen, Mari Hvattum, mfl.
  227,95 kr.

  Anish Kapoor (f. 1954) er en af vores samtids mest indflydelsesrige kunstnere. Indisk-britiske Kapoor har skabt en lang række banebrydende værker over de seneste fire årtier i materialer som voks, sten, pigment og blankpoleret rustfrit stål. Kapoors monumentale værker er omsluttende og overvældende. Samtidig undersøger han det, vi ikke kan se, igennem sine ikoniske værker, der forvrider og forvrænger udstillingsrummene og den arkitektur, værkerne er bygget ind i.Denne bog er udgivet i forbindelse med udstillingen Anish Kapoor – Unseen på ARKEN Museum for Samtidskunst, og den giver et unikt indblik i, hvordan kunstnerens arbejde med materialer, overflader og farver er blevet forfinet og udviklet helt fra de tidlige år til nu. Igennem fire essays og et interview med Anish Kapoor udfoldes en række poetiske, filosofiske og eksistentielle spørgsmål med udgangspunkt i Kapoors forførende og til tider foruroligende værker.

 • - Living with Light
  af Denmark) Bille & Mikkel (Roskilde University
  424,95 - 1.587,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.