Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Niels Thomsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Niels Thomsen
  64,95 kr.

  Reformationen udgik fra Wittenberg. Her skrev Martin Luther i 1517 de 95 teser mod afladshandelen, som satte Tyskland i brand og satte denne by på landkortet for altid.I Luthers spor er en illustreret rejsebog, der beskriver de steder, hvor reformationens begivenheder udspillede sig. Steder som Wartburg, Erfurt, Torgau og ikke mindst Wittenberg.Bogen er til brug for enhver, der rejser 'i Luthers fodspor,' idet den dels fungerer som en guide til disse Lutherbyer og dels trækker reformationens historiske og teologiske perspektiver op.

 • - Forbrugervejledning til 30 Ingemannsalmer
  af Niels Thomsen
  57,95 - 98,95 kr.

  Ingemann er en af vore fire store, danske salmedigtere. Han var ikke som Kingo, Brorson og Grundtvig teolog, men en digter, der skrev salmer. Salmerne er på én gang båret af den tro, han havde med sig fra en tryg barndom i en præstegård, og af hans urolige hjerte, spændt ud mellem himmellængsel og forundret kærlig sans for det mindste og det største i naturen. Niels Thomsen, tidligere rektor på Præstehøjskolen, viser i sine tolkninger, hvorledes salmerne giver ord til folkelig religiøs kristendom i Danmark.

 • af Niels Thomsen
  117,95 - 182,95 kr.

 • - Kurtur og Teologi
  af Niels Thomsen, red. & Eberhard Harbsmaeier
  227,95 kr.

  Bogen handler om en vigtig side af den udvikling i kultur ogsamfund, som reformationen førte med sig: præstegården.Præstegården i Danmark – kultur og teologi handler om envigtig side af den udvikling i kultur og samfund, som reformationen førte medsig: præstegården. Med reformationen kunne præsterne gifte sig. Dermed blevpræstegården ikke kun bolig for præsten, men blev ramme om et familieliv, derforventedes at kunne være forbillede i sognet. Med tiden blev præstegårdeneogså åndelige kraftcentre, og præsterne fik som statsembedsmænd ansvar for enrække samfundsopgaver.Det belyses her fra forskellige vinkler: præste­gårdenskulturhistorie generelt, præste­konernes rolle, præstebilleder i litteraturen,folks forståelse af præsten mm. Det drøftes, hvor meget der er myte, og hvormeget der er realitet i det romantiske billede af livet i præstegården.En række artikler handler om præstegårdsteologi. Et særkendefor dansk teologi er, at højt kvalificeret teologi er blevet til ipræste­gårdene tæt forbundet med præsternes virke i kirke og sogn.

 • - - Kultur og Teologi
  af Niels Thomsen & Eberhard Harbsmeier
  113,95 kr.

  Præstegården i Danmark – kultur og teologi handler om en vigtig side af den udvikling i kultur og samfund, som reformationen førte med sig: præstegården. Med reformationen kunne præsterne gifte sig. Dermed blev præstegården ikke kun bolig for præsten, men blev ramme om et familieliv, der forventedes at kunne være forbillede i sognet. Med tiden blev præstegårdene også åndelige kraftcentre, og præsterne fik som statsembedsmænd ansvar for en række samfundsopgaver.Det belyses her fra forskellige vinkler: præste­gårdens kulturhistorie generelt, præste­konernes rolle, præstebilleder i litteraturen, folks forståelse af præsten mm. Det drøftes, hvor meget der er myte, og hvor meget der er realitet i det romantiske billede af livet i præstegården.En række artikler handler om præstegårdsteologi. Et særkende for dansk teologi er, at højt kvalificeret teologi er blevet til i præste­gårdene tæt forbundet med præsternes virke i kirke og sogn.

 • af Niels Thomsen
  63,94 kr.

  Niels Legêne Thomsen er opvokset i Rødovre, hvor han var med til at danne Danmarks første punk- og noiseband, No Knox. Efter en årrække som støjkunstner debuterede han i 1991 med digtsamlingen Kærlighed tegner lyst på Forlaget Vindrose. To digtsamlinger, en novellesamling samt 18 tavse år senere vender forfatteren tilbage til poesien og hjem til Rødovre med en bog om sprogets og forstadens grænser. Det handler om at flytte sig fra noget, som flytter med. Og om at se frem og gå tilbage. Det handler om at være på vej mod det ene sted, vi alle skal hen.OBS. Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/

 • - Læsninger i Johannes evangeliet
  af Niels Thomsen
  97,95 kr.

  Jesus skrev ikke. Det gjorde derimod hans efterfølgere. Næppe om nogen anden i verdenshistorien er der skrevet så meget, og heller ikke så forskelligt. Netop fordi Jesus ikke selv skrev, er ikke muligt at nå frem til en korrekt forståelse af ham.Niels Thomsen, tidligere frimenighedspræst og siden rektor for Præstehøjskolen i Løgumkloster, finder, at det er en rigdom. Han udgav i 2020 en bog om Matthæusevangeliets forståelse af Jesus. Den efterfølges her af bogen om Johannesevangeliets forståelse af Jesus. Begge evangelier hører til de ældste fortællinger om Jesus, men de er vidt forskellige. Ingen har taget til sig så enkelt og klart som Johannes, at Gud er kærlighed. Heller ikke har nogen lært mig så meget om, at kristentro ikke er en teologi.

 • - Læsninger i Matthæusevangeliet
  af Niels Thomsen
  97,95 kr.

  Jesus - som Matthæus så ham er en bog om Jesus set med evangelisten Matthæus´ øjne. Bibelforskningen har gennem et par århundreder været ivrig efter at finde bag om evangelierne til den historiske Jesus. Moderne bibelforskning tvivler på, at det muligt at finde ret meget historisk sikkert om Jesu liv, lære og gerninger. Det er sikkert rigtigt. Derimod er der rigeligt stof til at skrive om, hvilken betydning Jesus har haft.Niels Thomsen, tidligere rektor for præstehøjskolen i Løgumkloster, skriver om, hvorledes evangelisten Matthæus har forstået Jesus. De andre evangelister, har gjort det samme. Evangelierne både ligner hinanden og er forskellige. Sommetider er der direkte modsætninger. Også i Matthæus' eget evangelium møder vi mennesker, der forstod Jesus helt forskelligt. Niels Thomsen regner mang­foldigheden for en rigdom. Den viser, at Jesu betydning ikke kan spærres inde i et system, hverken filosofisk, politisk eller teologisk.Han er levende. Vi kan bruge vore egne erfaringer, og kan udvide forståelsen ved bruge andres.

 • - Forbrugervejledning til 21 Kingosalmer
  af Niels Thomsen
  57,95 - 97,95 kr.

  Kingo stiller i sine salmer sin storslåede beherskelse af barokkens digtekunst i tjeneste for folkelig evangelisk-luthersk salmesang, og er dermed i lige grad beundret af litteraturelskere og taget til hjerte af det brede kirkefolk. Niels Thomsen, tidligere forstander for Præstehøjskolen, vil i sine tolkninger af 21 Kingosalmer vise, hvorledes Kingos fornemme kunst befordrer enkel evangelisk klarhed.

 • - Forbrugervejledning til 17 Brorsonsalmer
  af Niels Thomsen
  69,95 - 107,95 kr.

  I Brorsons salmer finder man dansk salmedigtnings smukkeste poesi. Niels Thomsen, tidligere forstander for Præstehøjskolen, vil med sine tolkninger af 17 Brorsonsalmer vise sammenhængen mellem den forfinede poetiske form og troens og kærlighedens inderlighed i Gudsforholdet, som Brorson digter om.

 • af Niels Thomsen
  87,95 kr.

  Niels Thomsens elskede og frække tegninger fra tidsskrift Sappho.dk præsenteres nu i bogform. Bogen indeholder 50 tegninger med tilhørende tekstforklaring, der samtidig er oversat til engelsk. Det er politisk satire, når den er bedst.

 • af Niels Thomsen
  28,95 kr.

  Niels Thomsen, rektor emeritus på Præstehøjskolen, problematiserer sammenblandingen af teologi og organisationsform i den aktuelle debat om folkekirkens styring og drøfter nogle af de konsekvenser, der kan følge af at flytte vægten fra sogn og menighed til provsti og stift.Artiklen indgår også i bogen 'Folkekirkens styring ved et vendepunkt – fire kritiske artikler' (Aros Forlag 2013)

 • - Fire kritiske artikler
  af Svend Andersen, Niels Thomsen, Niels Kærgård & mfl.
  64,95 kr.

  Diskussionen anno 2013/2014 af folkekirkens styring savner ifølge bogens fire forfattere et bredere perspektiv i forhold til folkekirkens placering i samfundet og en klarere gennemtænkning af forholdet mellem folkekirkens rammer og teologien. Det forsøger denne udgivelse at råde bod på. Bidrag af: Svend Andersen, professor i etik og religionsfilosofi, Jens Torkild Bak, domprovst i Ribe, Niels Kærgård, professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Niels Thomsen, rektor emeritus på Præstehøjskolen

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.