Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Ole Terkelsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Insights into Danish Constitutional and Administrative Law
  af Henrik Andersen, Peter Munk Christiansen, Hanne Marie Motzfeldt, mfl.
  526,95 kr.

  Public Law – Insights into Danish Constitutional and Administrative Law is a textbook presenting a selection of insights into Danish public law solutions. The book will appeal to students who want to learn more about how legal frameworks, citizen-oriented rights and solutions, and judicial review measures are designed in Denmark, and how they function there against the backdrop of international law.The intention of the book is not to put forward a “master narrative” for readers to follow. Instead, it offers “shareable narratives” that the reader can relate to and that will help them develop their own ability to conduct a comparative analysis of the configuration of similar issues in other countries. Although the perspective is international, the book is relevant for both Danish students and international students with an interest in the subject.The textbook is edited by Peter Aagaard Nielsen and Jesper Olsen.

 • - Almindelige emner
  af Helle Bødker Madsen, Karsten Revsbech, Jens Garde, mfl.
  952,95 kr.

  Som noget nyt indeholder bogen et kapitel om omgørelse, der samlerfremstillingen af reglerne om ændring af administrative retsakter, først ogfremmest reglerne om ugyldighed og tilbagekaldelse. Dette nye kapitel 5 erstatterkapitlet om tilbagekaldelse og ændring af forvaltningsafgørelser (kapitel8) og dele af kapitlet om domstolskontrol med forvaltningen (kapitel 6) ide tidligere udgaver. Administrativ rekurs behandles som en konsekvens herafnu i kapitel 6 (tidligere kapitel 5), mens domstolskontrol med forvaltningenbehandles i kapitel 8, der bl.a. behandler spørgsmålet om domstolenes prøvelseaf ugyldighedsbetingelserne.Bogen tænkes fortsat primært anvendt ved undervisningen af juridiskestuderende, men det er vores håb, at den også kan anvendes som håndbog afandre, der har behov for kendskab til de emner, som behandles i bogen.Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, som forelå den 1. oktober2021. Senere materiale er kun undtagelsesvis medtaget. Manuskriptet er indleverettil trykning den 17. december 2021.

 • af Helle Bødker Madsen, Karsten Revsbech, Jens Garde, mfl.
  1.060,95 kr.

  ”Forvaltningsret – Almindelige emner” foreligger hermed i en ny 7. udgave.Bogen er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser.I lighed med 6.-udgaven indeholder 7.-udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle almindelige forvaltningsret.Bogen er primært rettet mod juridiske studerende, men kan med fordel også anvendes som håndbog af praktikere, der har behov for kendskab til de emner, som behandles i bogen.Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, som forelå den 1. oktober 2021. Senere materiale er kun undtagelsesvis medtaget.

 • af Jens Vedsted-Hansen, Ole Terkelsen & Louise Halleskov Storgaard
  796,95 kr.

  En dybdegående indføring i folkeretten og menneskerettigheder Folkeret og Menneskerettigheder giver en indføring i folkeretten og de internationale menneskerettigheder med fokus på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder. Bogen er delt op i to dele; Del I: FolkerettenDel II: Menneskerettigheder Målgruppe Bogen er i første række skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse. Men den kan også være til nytte for praktikere og andre, som har behov for aktuel viden om folkeret og beskyttelsen af menneskerettigheder på europæisk plan. Om forfatterne Ole Terkelsen er lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han bl.a. underviser i folkeret. Jens Vedsted-Han­sen er professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han bl.a. underviser i menneskeret. Louise Halleskov Storgaard er lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor hun bl.a. underviser i menneskeret

 • af Ole Terkelsen
  744,95 kr.

  Bogen giver en udførligindføring i folkerettens retskildemæssige betydning i Danmark. I bogen beskrivesog analyseres samspillet mellem regler af dansk og international oprindelse,herunder i hvilken udstrækning folkeret skal inddrages i retsanvendelsen, og ihvilke tilfælde folkeretten ikke kan indgå. Bogen, som erforfatterens ph.d.-afhandling, henvender sig til såvel praktikere somuniversitetsansatte med interesse for forholdet mellem folkeret og dansk ret.Ole Terkelsen eransat som adjunkt ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.