Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Oline Pedersen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Michael Hviid Jacobsen, Kim Rasmussen, Kristine Juul, mfl.
  417,95 kr.

  Etnografi er en mangfoldig disciplin, som har givet nye indsigter i så forskellige områder som sundhedsvæsenet, uddannelsessektoren, private og offentlige organisationer, finanssektoren, den politiske verden og ikke mindst hverdagslivet.Også metodisk er etnografien mangesidet, og den klassiske antropologiske etnografi er videreudviklet i en række nye tilgange og perspektiver, der på forskellige måder tager højde for nye sociale omgangsformer og måder at kommunikere på, bl.a. på de sociale medier.Etnografier giver en metodenær introduktion til en række etnografiske områder. Bogen beskriver den klassiske antropologiske etnografi og gennemgår en række etnografiske tilgange til at studere byer, internettet, mobilitet og organisationer. Derudover præsenteres en række etnografiske temaer og analyseformer: det længevarende feltarbejde, transnational etnografi, visuel etnografi, litterær og filmisk etnografi samt etnografiske undersøgelser af både forbudte emner og af hverdagens ”almindelige” og umiddelbart uanseelige fænomener.Bogen er redigeret af Michael Hviid Jacobsen og Hanne Louise Jensen, hhv. professor og lektor i sociologi ved Aalborg Universitet, og har bidrag fra en række forskere på tværs af det etnografiske miljø.

 • - Perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennesker
  af Bent Greve, Gitte Jørgensen, Annette Kamp, mfl.
  296,94 kr.

  Det nære sundhedsvæsen — perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennesker kaster et analytisk, reflekterende lys over en voksende del af sundhedsvæsenet.Bogen falder i to dele. Den første del omhandler de historiske og samfundsmæssige rammer, som det nære sundhedsvæsen fungerer indenfor. Anden del sætter fokus på møder mellem professionelle og mennesker, som modtager hjælp og støtte i forskellige former i denne del af sundhedsvæsenet, herunder børn og unge, psykisk sårbare, kronisk syge og ældre.Bogen indeholder 22 kalejdoskopiske kapitler med nedslag på det nære sundhedsvæsen, og alle kapitler er skrevet af skandinaviske eksperter inden for de pågældende temaer.Bogen søger at favne det nære sundhedsvæsen bredt, hvor de enkelte kapitler samtidigt graver sig dybt ned i de forskellige temaer i forsøget på at løfte nye forståelser frem.Bogen henvender sig til et bredt spekter af professionelle såsom sygeplejersker, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialpædagoger, socialrådgivere samt til studerende og undervisere på bachelor- og diplomniveau i sundhedsfaglige og socialpædagogiske uddannelser og til andre med særlig interesse for sundhedsvæsenet.

 • af Oline Pedersen
  167,95 kr.

  Magt og magtforhold indgår i alle dele af det sociale arbejdes praksis, nogle gange tydeligt og direkte, men andre gange subtilt, implicit og upåagtet. Netop den magt, der kan siges at befinde sig i skyggen, er afsættet for denne bog, som belyser, hvordan mange elementer i socialt arbejde er forbundet med magt. Det kan være i måderne, man taler om og kategoriserer borgene, og i de roller der gøres tilgængelige derved, eller det kan være i de måder man indgår i relationerne til borgerne på. Magt i socialt arbejde er ligeledes forbundet med modstand og med social differentiering. Bogens fremstilling er tæt på praksis, idet den kobles tæt op på både forfatterens egne empiriske analyser samt interviews med fire forskere, der igennem en årrække har arbejdet tæt sammen med praksis indenfor børne- og familieområdet, beskæftigelsesområdet og voksen- og handicapområdet.Teoretisk tager bogen overvejende udgangspunkt i Michel Foucaults magtbegreb, og den behandler emner som diskurs i velfærdsstatens praksis, magtrelationer, magten og roller, modmagt og differentiering af magten i praksis. Derudover diskuterer bogen magtbegrebets muligheder og begrænsninger.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.