Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Rasmus Sommer Hansen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Bo Morthorst Rasmussen, Christina Busk, Jens Eistrup, mfl.
    218,95 kr.

    Socialrådgivere arbejder hver dag med borgere. Hvad enten de arbejder som myndighedssagsbehandlere, der træffer afgørelser ud fra lovgivning, eller med socialt arbejde i øvrigt, vil deres handlinger være af stor betydning for borgerens liv. Denne bog viser, hvordan professionsetikken spiller en vigtig rolle som redskab og vejviser i en praksis, der er kendetegnet ved høj kompleksitet, bureaukratisering og modsatrettede krav. Dansk Socialrådgiverforenings professionsetik indeholder fire grundværdier: individets værdighed, social retfærdighed, professionel integritet og medmenneskeligt ansvar, som professionelle må indtænke i det daglige arbejde med borgeren, når etiske problemstillinger viser sig. Bogen skærper den enkeltes opmærksomhed på, hvornår der er tale om etiske problemstillinger, og hvordan man kan arbejde med disse på en bevidst måde både individuelt og sammen med kolleger. Læseren kan spejle sin egen praktik eller praksis i bogens eksempler og desuden stifte bekendtskab med konkrete metoder og praktiske greb til analyse og refleksion.Bogen henvender sig til studerende på professionshøjskolerne samt udøvere af socialrådgiver- og socialformidlerprofessionen, som enten befinder sig i et efter- og videreuddannelsesforløb eller blot interesserer sig for fagets etiske problemstillinger.

  • af Søren Flinch Midtgaard & Rasmus Sommer Hansen
    278,95 - 301,95 kr.

    Mange studerende oplever politisk teori som en særdeles vanskelig disciplin inden for statskundskab og samfundsfag. Vanskeligheden skyldes dels at disciplinen adskiller sig fra resten af statskundskaben mht. metoder, dels at der har manglet en god introduktion til metode i politisk teori. Denne bog råder bod på dette ved at introducere til, hvordan man kan gå frem, når man vil lave teoretiske undersøgelser, og ved at præsentere læseren for konkrete analyseredskaber som argumenter og hypotetiske cases. Derudover giver bogen en introduktion til og kritisk diskussion af nogle af de særlige metodiske tilgange, problemstillinger og udfordringer, som præger nutidens politisk-teoretiske litteratur. Metode i normativ politisk teori er forfattet af en række danske forskere, der er med til at udgøre et efterhånden meget stærkt politisk-teoretisk miljø i Danmark.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.