Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Ruth Mulvad

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Ny udgave med ISBN 9788750046097
  af Ruth Mulvad
  358,95 kr.

  Bogen handler om at lære sprog, at lære gennem sprog og at lære om sprog – i en læseudviklende undervisning i alle fag. Læsning i alle fag! Hvordan kan denne sproglige og pædagogiske udfordring integreres i fagene uden at blive en klods om benet, men et positivt bidrag til elevernes faglige udvikling? Med udgangspunkt i elev- og lærebogstekster fra matematik, natur/teknik, biologi, geografi, fysik/kemi, historie, hjemkundskab, samfundsfag, dansk, kristendomskundskab lægges i bogen op til diskussioner om hvordan læsning, sprog og faglighed kan integreres i en sprogbaseret og genreorienteret undervisning.

 • - Metoder til undervisning og pædagogisk ledelse
  af Vibeke Boelt, Per Fibæk Laursen, Ole Goldbech, mfl.
  355,95 kr.

  Hvordan underviser man alsidigt, varieret og med den nyeste forskning i ryggen? Det spørgsmål besvarer Gyldendals metodehåndbog med 28 artikler om forskellige pædagogiske metoder. Her er anvisninger på: hvordan man rammesætter undervisningen hvilke læringsfremmende aktiviteter eleverne kan lave hvordan man opdeler eleverne og organiserer undervisningen hvordan man udøver pædagogisk ledelse. De enkelte artikler udreder metoderne, deres teoretiske ophav og deres praktiske gennemførsel.Cooperative Learning, Learning Styles, Multiple Intelligenser, LP-modellen, metoder der trækker på forskellige kompetencer og meget mere er samlet i denne ene bog. Bogen henvender sig særligt til lærerstuderende.

 • af Michael Wahl Andersen, Lene Herholdt, Ole Goldbech, mfl.
  350,95 kr.

  Dette er en brugsbog for lærere i alle fag. Hensigten med bogen er at sætte fokus på det fælles sprog og den fælles tilgang til faglig læsning og skrivning på skolen og at give inspiration til, hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag.Bogens første del indeholder generelle og teoretiske artikler om faglig læsning og skrivning.Bogens anden del består af faglige artikler, hvor den enkelte faglærer vil finde sit fag og sin faglighed koblet til teorier om faglig læsning og skrivning - men hele tiden med det konkrete anvendelsesperspektiv for øje.

 • af Ruth Mulvad, Eva Maagero & Elise Seip Tonnessen
  461,95 - 1.361,95 kr.

 • - Fra tekster til naturfaglig kompetence
  af Grethe Kjær Jacobsen & Ruth Mulvad
  269,95 kr.

  Styrk elevernes faglighed gennem arbejdet med sprogDet naturfaglige sprog er meget anderledes end det eleverne møder og anvender i deres hverdag, og det adskiller sig på mange måder fra sprogbrugen i skolens andre fag. Bogen introducerer til en måde at arbejde med skriftsprog i naturfag på som er integreret i en undersøgende og engagerende naturfagsundervisning.Med teksteksempler fra mellemtrinnet guides læseren igennem analyse og evaluering af elevers sprog. Og hun får konkret inspiration til planlægning af undervisning der udvikler elevernes hverdagsagtige sprogbrug til et mere præcist og abstrakt fagsprog. Det gør dem naturfagligt kompetente - ikke blot på skrift, men også mundtligt.Bogens ideer og redskaber kan anvendes på alle klassetrin så bogen kan fungere som en hånd- og inspirationsbog for læreren til sprogbaseret undervisning gennem et helt skoleforløb. Den giver lærerstuderende et solidt afsæt for arbejdet med sprogudvikling i naturfag.

 • af Benny Bang Carlsen, Bo Steffensen, Jeppe Bundsgaard, mfl.
  152,95 - 189,95 kr.

  Denne bog sætter fokus på skrivelyst og læring. Skrivning er kompleks, krævende og givende for såvel voksne som børn, men er også en nødvendig social, kommunikativ og kognitiv kompetence, som må have en central placering i undervisningen. Bogen giver en række eksempler fra praksis og giver forskningens bud på, hvad skrivelyst er, og hvordan man kan fremelske og fastholde skrivelyst i grundskolen både i dansk og i skolens øvrige fag. Læseren kan lade sig inspirere af hver artikels unikke perspektiv på skrivelyst og læring, men også af artiklernes form og udtryk. Skrivelyst og læring henvender sig til lærerstuderende, lærere, læsevejledere, læsekonsulenter og alle andre, der beskæftiger sig med eller er optaget af børns læsning og skrivning samt skrivelystens betydning for børns læring.

 • af Stig Broström, Kjeld Kjertmann, Ragnhild Söderbergh, mfl.
  103,95 kr.

  Hvorfor invitere det lille barn til at udforske og kommunikere via skriftsproget? Hvordan kan skrivning indgå i børnehaven på en legende og støttende måde?Bogens forfattere, som er forskere og praktikere, argumenterer for, at skrivelyst, leg og læring er nært sammenknyttede begreber. Ligeledes giver de konkrete forslag til, hvordan skriftsprog naturligt kan indgå i børnehavens pædagogiske praksis. Denne tidlige indsats styrker alle børns (skrift)sproglige udvikling her og nu - og på længere sigt.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.