Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Sten Bønsing

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Almindelig forvaltningsret
  af Sten Bønsing
  658,95 kr.

 • af Sten Bønsing
  763,95 kr.

  "Almindelig Forvaltningsret" er en lærebog i de grundlæggende forvaltningsretlige regler. Bogen er udarbejdet med henblik på pensum i forvaltningsret på jurastudiet, men kan ligeledes anvendes af praktikere.I denne 3. udgave er der taget højde for den nye offentlighedslov og ændringerne i forvaltningsloven, som træder i kraft pr. 1. januar 2014.

 • - Insights into Danish Constitutional and Administrative Law
  af Henrik Andersen, Peter Munk Christiansen, Hanne Marie Motzfeldt, mfl.
  528,95 kr.

  Public Law – Insights into Danish Constitutional and Administrative Law is a textbook presenting a selection of insights into Danish public law solutions. The book will appeal to students who want to learn more about how legal frameworks, citizen-oriented rights and solutions, and judicial review measures are designed in Denmark, and how they function there against the backdrop of international law.The intention of the book is not to put forward a “master narrative” for readers to follow. Instead, it offers “shareable narratives” that the reader can relate to and that will help them develop their own ability to conduct a comparative analysis of the configuration of similar issues in other countries. Although the perspective is international, the book is relevant for both Danish students and international students with an interest in the subject.The textbook is edited by Peter Aagaard Nielsen and Jesper Olsen.

 • - lærebog for socialrådgivere
  af Sten Bønsing
  343,95 kr.

  forvaltningsretpå socialrådgiverstudier m.v. Fremstillingen er en forkortet og letterebearbejdet udgave af min bog Almindelig Forvaltningsret, 5. udg., 2023.Almindelig Forvaltningsret anvendes på flere universiteter, og erfaringerneog tilbagemeldingerne er indgået i nærværende udgave. Baggrunden for nærværendeudgave er specielt tilrettelagt for studier, hvor forvaltningsretten ercentral, men hvor behovet for pensum skal tilpasses og navnlig et ønske om,at fremstillingen er knap så lang og uden de kapitler, der mest er egnet til jurastudiermv. Det gælder bl.a. kapitlerne om prøvelse og erstatning. Der er etselvstændigt kapitel om ugyldighed m.v. (retsvirkninger).

 • - lærebog for statskundskab
  af Sten Bønsing
  636,95 kr.

  Et mangeårigt arbejde med, undervisning i og kærlighed til forvaltningsrettenhar resulteret i denne bog.Den er primært skrevet med henblik på at skulle være pensum i forvaltningsretpå statskundskabsstudier og lignende på universitet, professionsuddannelserm.v. Fremstillingen er en forkortet og lettere bearbejdet udgave afmin bog »Almindelig Forvaltningsret«, 5. udg., 2023. Almindelig Forvaltningsretanvendes på flere universiteter, og erfaringerne og tilbagemeldingerneer indgået i nærværende udgave. Baggrunden for nærværende udgave specielttilrettelagt for statskundskabsstudier m.v. er et årelangt ønske om, atfremstillingen er knap så lang og uden de kapitler, der mest er egnet til jurastudierm.v. Endelig har der været ønske om et kapitel om embedsfolks ansvarm.v.

 • - Forvaltningsret - lærebog for socialrådgivere
  af Sten Bønsing
  312,95 kr.

  Forvaltningsret – lærebog for socialrådgivere gennemgår grundigt de grundlæggende forvaltningsretlige regler. Den behandler forvaltningens organisation, retskilder, sagsbehandlingsregler, hjemmel og grundsætningerne om saglighed. Bogen er baseret på forfatterens bog Almindelig Forvaltningsret, men er omarbejdet til at dække pensum i forvaltningsret for socialrådgivere. Sten Bønsing er professor ved Aalborg Universitet, hvor han i mange år har undervist i forvaltningsret på såvel jura som erhvervsjura og statskundskabsstudierne. Sten Bønsing rådgiver også forvaltningsmyndigheder og parter i konkrete sager, ligesom han afholder kurser for forvaltningsmyndigheder.

 • - Forvaltningsret - Lærebog for statskundskab
  af Sten Bønsing
  568,94 kr.

  Forvaltningsret – lærebog for statskundskab gennemgår grundigt de grundlæggende forvaltningsretlige regler. Den behandler forvaltningens organisation, retskilder, sagsbehandlingsregler, hjemmel, klagebehandling, kommunaltilsyn, domstolskontrol, ombudsmandskontrol, tavshedspligt samt offentligt ansattes generelle tjenestepligter, bl.a. sandhedspligten, efterkommelse af ordre m.v. Bogen er baseret på forfatterens bog Almindelig Forvaltningsret, men er omarbejdet til at dække pensum i forvaltningsret for både statskundskabsstuderende, landinspektører og andre inden for de samfundsvidenskabelige områder. Sten Bønsing er professor ved Aalborg Universitet, hvor han i mange år har undervist i forvaltningsret på såvel jura som erhvervsjura og statskundskabsstudierne. Sten Bønsing rådgiver også forvaltningsmyndigheder og parter i konkrete sager, ligesom han afholder kurser for forvaltningsmyndigheder.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.