Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Susanne Østergaard Olsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Mette Risgaard Olsen, mfl.
  182,95 kr.

  International markedsføring, 6. udgave er udarbejdet til undervisning på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebog og tilhørende opgavesamling med cases og opgaver er velegnet på uddannelser til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom / merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet markedsføring / marketing indgår i uddannelsesforløbet. Cases og opgaver til International markedsføring, 6. udgave, har til formål at understøtte og perspektivere arbejdet med lærebogens emner. Sammenhængen mellem lærebogens emner og virksomhedens markedsføringsproces er illustreret i lærebogens figur 1.2 side 20.Undervisningsmaterialet omfatter også e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside. Det er muligt at downloade PowerPoints med alle lærebogens figurer fra bogens website. For undervisere er der adgang til vejledning til løsning af cases og opgaver. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget. Juni 2019Forfatterne

 • af Mette Risgaard Olsen & Susanne Østergaard Olsen
  211,95 kr.

  Several studies show that personal skills are just as crucial as professional skills in the 21st Century job m,arket. Companies demand employees who can participate in transnational and interdisciplinary collaborations. The toolbook is based on teachers’, companies’ and students’ experiences with teamwork from the course ‘Experts in teams’ at Business Academy Aarhus from 2013-2018. It contains different straightforward tools and exercises that can be used to facilitate collaboration in interdisciplinary teams. The tools and exercises have been tested at Business Academy Aarhus during the course. The toolbook is divided into four themes: Theme1-2: deal with the team process and contain tools for forming teams, teambuilding and teamwork facilitation. Team 3: reflection on teamwork. Reflection is fundamental to becoming an expert in teamwork. Team 4: the innovation process. It provides tools for idea creation, selection and visualization processes. Besides this, the toolbook has a description of the theoretical point of origin. The tool book is suited for companies, students and teachers who look for straightforward tools for facilitating interdisciplinary teamwork.

 • - Ledelse af skoleudvikling og brug af data
  af Mette Risgaard Olsen, Helle Bjerg, Mai-Britt Herløv Petersen, mfl.
  144,95 kr.

  Denne nummer af tidsskriftet "Ledelse i Morgen" indeholder følgende artikler:Dataarbejde som led i en bæredygtig forbedringsstrategiAf Anne Krøger og Karen Schmidt PoulsenI denne artikel beskrives det strategiske arbejde med data i kollaborative fællesskaber i skoler og dagtilbud i Horsens Kommune. Dataarbejdet er et gennemgående element i udviklingen af de fagprofessionelles kompetencer og praksis og gør, at alle arbejder sammen om at styrke elevernes læring og trivsel. Artiklen ser derudover nærmere på, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i dataarbejdet, og hvordan data bliver en naturlig del af det daglige arbejde.Redskaber til datainformeret læringsledelse til kvalitetsudvikling i dagtilbudAf Mai-Britt Herløv PetersenDenne artikel sætter fokus på, hvordan man via analyse og refleksion over indsamlet data kan arbejde systematisk med at udvikle den pædagogiske praksis i dagtilbud. I artiklen beskrives forskellige metoder til dataindsamling, og forfatteren præsenterer en model for, hvordan man kan arbejde med en datainformeret læringssamtale med analyse af data og på baggrund heraf udarbejde en handleplan til at styrke kvalitetsudviklingen.Data vi værdsætter – om brug af data i skoleledelseAf Lise Ammitzbøll la Cour og Helle BjergDenne artikel beskriver, hvordan ledelsesteamet fra en skole på Frederiksberg har anvendt data i ledelsespraksissen til at blive klogere på de udfordringer, skolen stod i. Ledelsen har identificeret skolens største udfordringer og har på baggrund af dette tegnet et systematisk billede af de igangværende indsatser, set på, hvor der var behov for nye indsatser, og arbejdet med at skærpe den strategiske retning, den ønsker at bevæge skolen i.At lære at mestre livet: Er det også relevant på videregående uddannelser?Af Susanne Østergaard Olsen og Mette Risgaard OlsenDenne artikel giver et indblik i nogle af de første erfaringer fra et projekt på Erhvervsakademi Aarhus omkring et konkret undervisningsforløb, der har haft til henblik at fremme de studerendes dannelse og karakteregenskaber. Ideen har været at undersøge, om man ved at arbejde med de studerendes personlige dannelse og karakteregenskaber kan booste potentialet hos de studerende og derigennem ruste dem til det arbejdsmarked, de skal fungere i efter endt uddannelse.Anmeldelse af ViljestyrkeAf Grethe Andersen

 • af Mette Risgaard Olsen, Lene Tortzen Bager, Andreas Rasch-Christensen, mfl.
  144,95 kr.

  De unges motivation er også en ledelsesopgaveAf Mette Risgaard Olsen og Susanne Østergaard OlsenI denne artikel belyses det på baggrund af et forskningsprojekt fra et erhvervsakademi, hvordan man kan påvirke de unges motivation positivt. Det kræver, at ledelsen har elevernes læringsudbytte i fokus og evner at styrke den enkelte lærers klasseledelse ved at sørge for fælles retningslinjer i forhold til forventningerne til eleverne. Artiklen kommer med konkrete råd og redskaber til at skabe en strategi for motivationsarbejdet.Feedback og fællesskab – udvikling af ny praksis i gymnasietAf Christian Bonde KaarsgaardDenne artikel beskriver, hvordan man på Københavns åbne Gymnasium har arbejdet med at forbedre den eksisterende feedbackkultur i et kollektivt samarbejde mellem ledelse, lærere og elever. Bærende i samarbejdet har været de konstruktive dialoger mellem alle led. Artiklen kommer med retningslinjer for, hvordan man kan gå til samarbejdet, og hvad man skal være opmærksom på i dette.Udfordringer for ledelseskulturen i gymnasietAf Lene Tortzen BagerDenne artikel har fokus på, hvordan samarbejdet mellem de fagprofessionelle lærere og ledelser i gymnasieskolen i de seneste år er kommet under et voksende forventningspres grundet politiske krav om dokumentation. Artiklen ser på modreaktioner på disse udfordringer og på, hvad ledelser kan være særligt opmærksomme på.Interview med Sophie Holm Higgins:“Retning skal skabes sammen med medarbejdere og elever”I dette interview fortæller Sophie Holm Higgins, rektor på Faaborg Gymnasium, om de primære udfordringer, der kan være, når elever går fra grundskole til gymnasium, hvad hhv. grundskole og ungdomsuddannelse kan gøre for at klæde den unge bedre på i overgangen, og hvordan hun som leder sætter retning for gymnasiet.Anmeldelse af Ét liv, én tid, ét menneske – hvordan vi glemte at leve et meningsfuldt livAf Peter Andersen

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.