Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Trine Schultz

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Forsørgelse og beskæftigelse
  af Nina Von Hielmcrone, Trine Schultz & John Klausen
  356,95 - 407,95 kr.

  Målet med Socialret er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng.Socialret behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale jobcentre og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der er beskæftiget i jobcentrene og dels de rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet.BOGENS FORFATTERE er lektor, ph.d. John Klausen, lektor, ph.d. Trine Schultz og lektor Nina von Hielmcrone. Alle tre forfattere er ansat ved Juridisk Institut på Aalborguniversitet og har gennem en lang årrække forsket og undervist inden for det socialretligeområde.

 • - Børn og unge
  af Nina Von Hielmcrone, Trine Schultz, John Klausen & mfl.
  492,95 kr.

  Bogens formål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng. Bogen behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale børn og unge-forvaltninger, og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der beskæftiger sig med sager vedr. udsatte børn og unge, og dels af rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for området udsatte børn og unge.IndholdForordKapitel 1. Børn og unge i socialrettenKapitel 2. Organisering, kompetence og kontrolKapitel 3. Det familieretlige udgangspunktKapitel 4. Offentlige ydelser til børnKapitel 5. Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsatsKapitel 6. Opsporing og beredskabKapitel 7. Undersøgelse og oplysning af børnesagerKapitel 8. HandleplanerKapitel 9. ForanstaltningerKapitel 10. AnbringelseKapitel 11. Forhold under anbringelsenKapitel 12. MagtanvendelseKapitel 13. Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigtKapitel 14. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantierKapitel 15. TvangsadoptionKapitel 16. Efterværn og opretholdelse af anbringelseKapitel 17. Hjælp til handicappede børn og ungeKapitel 18. Finansiering mv.LovoversigtLitteraturDomme mv.Stikordsregister

 • - Forsørgelse og beskæftigelse
  af Nina Von Hielmcrone, Trine Schultz & John Klausen
  463,95 kr.

  Socialret - Forsørgelse og beskæftigelse giver en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet.Socialret vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området samt være relevant i undervisningssammenhæng. Socialret behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale jobcentre og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der er beskæftiget i jobcentrene og dels de rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning indenfor forsørgelses- og beskæftigelsesområdet.

 • - Børn og unge
  af Nina Von Hielmcrone, Trine Schultz, John Klausen & mfl.
  454,95 kr.

  Bogens formål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng. Bogen behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale børn og unge-forvaltninger, og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der beskæftiger sig med sager vedr. udsatte børn og unge, og dels af rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for området udsatte børn og unge

 • - Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område med kommentarer
  af Trine Schultz, John Klausen, Hanne Hartoft & mfl.
  1.240,95 kr.

  Retssikkerhedsloven indeholder en række regler om, hvordan myndighederneskal behandle sager på det sociale område. Der er lagt vægt på borgernes retssikkerhedog på, at de får mulighed for aktivt at medvirke og få indflydelse,når myndighederne behandler deres sag. Der skal også lægges vægt på, atborgerne får en helhedsorienteret sammenhængende hjælp, hvor administrationener særlig opmærksom på en tidlig forebyggende indsats.Herudover er strukturen for de sociale myndigheder fastlagt i loven. Denindeholder regler om myndighedernes ansvar, sammensætning samt om statistikog analyse m.v.Retssikkerhedsloven supplerer de generelle regler for sagsbehandling ogoffentlig forvaltning, som findes i forvaltningsloven, offentlighedsloven, databeskyttelsesforordningenog databeskyttelsesloven og den kommunale styrelseslov.Nogle af reglerne i retssikkerhedsloven bygger på principperne omgod forvaltningsskik og den almindelige forvaltningsret.Loven er relevant for behandlingen af et meget stort antal sager både i førsteinstans og ved klagebehandling.

 • - Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
  af Trine Schultz, John Klausen, Hanne Hartoft & mfl.
  1.387,95 kr.

  Retssikkerhedsloven indeholder regler om, hvordan myndighederne skal behandle sager på det sociale område. Herudover er strukturen for de sociale myndigheder fastlagt i loven. Den indeholder endvidere regler om myndighedernes ansvar, sammensætning samt statistik og analyse mv.Retssikkerhedsloven blev indført i 1998 og er ændret mere end 100 gange. Kommentaren er ajourført t.o.m. februar 2022. Lovkommentaren vil være et nyttigt arbejdsredskab i forbindelse med både generelle spørgsmål om tilrettelæggelsen af sagsbehandling mv. og i forbindelse med konkrete spørgsmål om lovens anvendelse i enkeltsager.

 • - i konkurrence med andre hensyn
  af Carsten Munk-Hansen & Trine Schultz
  356,95 kr.

  Retssikkerheden anføres hyppigt i diskussioner og kritiske kommentarer vedrørende retsspørgsmål. Men hvad er retssikkerhed? Hvorfor anføres det, at retssikkerheden er truet, når alle angiver at være tilhængere af den? Denne bog behandler dette tema og forsøger i en række artikler at fastlægge og belyse retssikkerhedsbegrebet i en konkret kontekst, samt hvilke andre hensyn retssikkerheden konkret konkurrerer med. De mange bidrag illustrerer gennem forskellige problemstillinger, eksempler og retsområder, hvordan retssikkerheden kan komme til udtryk i praksis. Bogen er skrevet af en række forskere ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Den enkelte forsker har selv valgt emne og belysning heraf, og de enkelte bidragsydere står således alene for indholdet af det enkelte bidrag.IndholdsfortegnelseForord Kapitel 1. Retssikkerhedshensynet af Carsten Munk-HansenKapitel 2. Logning og retssikkerhed af Charlotte Bagger TranbergKapitel 3. Delegation af myndighedsudøvelse til private af John Klausen, Nina von Hielmcrone & Trine SchultzKapitel 4. Fremlejetagerens retssikkerhed af Louise FaberKapitel 5. Retssikkerhed i forvaltningsretten af Sten BønsingKapitel 6. Et retssikkerhedsperspektiv på barnets inddragelse af Hanne HartoftKapitel 7. God skik standarder og retssikkerhed af Marie Jull SørensenKapitel 8. En fit and proper lov? af Lars Bo LangstedKapitel 9. Retssikkerhedsproblemer i socialretten af Nina von Hielmcrone & Trine SchultzKapitel 10. Privatretlige klagenævn og retssikkerhed af Carsten Munk-Hansen

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.