Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Vibeke Boelt

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Metoder til undervisning og pædagogisk ledelse
  af Vibeke Boelt, Per Fibæk Laursen, Ole Goldbech, mfl.
  355,95 kr.

  Hvordan underviser man alsidigt, varieret og med den nyeste forskning i ryggen? Det spørgsmål besvarer Gyldendals metodehåndbog med 28 artikler om forskellige pædagogiske metoder. Her er anvisninger på: hvordan man rammesætter undervisningen hvilke læringsfremmende aktiviteter eleverne kan lave hvordan man opdeler eleverne og organiserer undervisningen hvordan man udøver pædagogisk ledelse. De enkelte artikler udreder metoderne, deres teoretiske ophav og deres praktiske gennemførsel.Cooperative Learning, Learning Styles, Multiple Intelligenser, LP-modellen, metoder der trækker på forskellige kompetencer og meget mere er samlet i denne ene bog. Bogen henvender sig særligt til lærerstuderende.

 • af Vibeke Boelt
  178,95 kr.

 • af Martin Jørgensen, Vibeke Boelt & Anne Littauer
  192,95 kr.

  En lærebog og eninspirationsbog, som handler om, hvad kreativitet er, og om hvordan man kangøre undervisning mere kreativ. 14 artikler om kreativitet i teori og praksis. Inddelti tre hovedafsnit med hver sit grundspørgsmål, det første med hovedvægt på ’hvorfor’:Hvorfor fokusere på kreativitet? Det andet på ’hvad’: Hvad er kreativitet, ogkan kreativitet læres? Og det tredje med vægten på ’hvordan’: Eksempler på atarbejde kreativt i skolen.

 • - - en grundbog
  af Johannes Fibiger, Martin Jørgensen, Bo Steffensen, mfl.
  380,95 kr.

  Læseren får et grundigt signalement af seminariefaget dansk. Bogen giver et hurtigt overblik og en basis for videre fordybelse i fagets områder. Kapitlerne introducerer til studiets centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF-områder) samt til mere overordnede og generelle synsvinkler i faget. Endelig er der en række kapitler, der beskriver dansk som undervisningsfag, og som tager væsentlige områder af faget op. Mosaikker til danskstudiet vil også kunne bruges til mere end som studiets grundbog, idet den vil være velegnet til eksamensrepetition og som opslagsbog, når et fagligt område senere skal have et brush up. Derfor vil også andre danskstuderende end lærerstuderende have glæde af bogen. Bidragydere: Dorte Schmidt-Nielsen, Lisbet Hastrup Clausen, Nikolaj Frydensbjerg Elf, Johannes Fibiger, Claus Detlef, Jørgen Kuhlmann, Bo Steffensen, Martin Jørgensen, Line Møller Daugård, Jørgen Asmussen, Jeppe Bundsgaard, Mads Th. Haugsted, Vibeke Boelt, Gurli Bjørn Iversen

 • af Martin Jørgensen & Vibeke Boelt
  151,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.