Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Viktor E. Frankl

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - The classic tribute to hope from the Holocaust
  af Viktor E. Frankl
  98,95 kr.

  Man's Search For Meaning, a profound narrative by Viktor E. Frankl, was first published in 2008 by Ebury Publishing. This remarkable book, written in the genre of psychology, has been inspiring readers for over a decade. The author, a renowned psychiatrist, shares his experiences as a concentration camp inmate during World War II. Through his story, Frankl explores the universal quest for meaning and the significant role it plays in our lives. His insightful observations and thought-provoking ideas have made this book a must-read in the field of existential psychology. Brought to you by Ebury Publishing, this book is a testament to the resilience of the human spirit and the pursuit of purpose even in the harshest of circumstances.

 • af Viktor E. Frankl
  43,94 - 237,95 kr.

  På baggrund af tre års erfaring som koncentrationslejrfange udvikler forfatteren sin psykiatriske retning Logoterapien. Logoterapien er vel nok vor tids mest betydningsfulde psykologiske retning og et opløftende svar på de teorier, der ynder at opfatte menneskets sind som en ren maskine.

 • af Viktor E. Frankl
  182,95 kr.

  Psychiatrist Viktor Frankl's memoir has riveted generations of readers with its descriptions of life in Nazi death camps and its lessons for spiritual survival. Between 1942 and 1945 Frankl labored in four different camps, including Auschwitz, while his parents, brother, and pregnant wife perished. Based on his own experience and the experiences of others he treated later in his practice, Frankl argues that we cannot avoid suffering but we can choose how to cope with it, find meaning in it, and move forward with renewed purpose. Frankl's theory-known as logotherapy, from the Greek word logos ("e;meaning"e;)-holds that our primary drive in life is not pleasure, as Freud maintained, but the discovery and pursuit of what we personally find meaningful.At the time of Frankl's death in 1997,Man's Search for Meaninghad sold more than 10 million copies in twenty-four languages. A 1991 reader survey for the Library of Congress that asked readers to name a "e;book that made a difference in your life"e; foundMan's Search for Meaningamong the ten most influential books in America.

 • - In Spite of Everything
  af Viktor E. Frankl
  152,95 - 180,95 kr.

  Find hope even in these dark times with this rediscovered masterpiece, a companion to his international bestseller Man's Search for Meaning.Eleven months after he was liberated from the Nazi concentration camps, Viktor E. Frankl held a series of public lectures in Vienna. The psychiatrist, who would soon become world famous, explained his central thoughts on meaning, resilience, and the importance of embracing life even in the face of great adversity.Published here for the very first time in English, Frankl's words resonate as strongly todayas the world faces a coronavirus pandemic, social isolation, and great economic uncertaintyas they did in 1946. He offers an insightful exploration of the maxim ';Live as if you were living for the second time,' and he unfolds his basic conviction that every crisis contains opportunity. Despite the unspeakable horrors of the camps, Frankl learned from the strength of his fellow inmates that it is always possible to ';say yes to life'a profound and timeless lesson for us all.

 • af Viktor E. Frankl
  297,95 kr.

 • af Viktor E. Frankl
  111,95 kr.

  "Til syvende og sidst burde et menneske ikke spørge, hvad meningen med dets liv er, mennesket må hellere indse, at det selv spørges."Dette er en af de konklusioner, Viktor E. Frankl drager i logoterapien, som han udviklede på baggrund af tre års erfaring som koncentrationslejrfange. Det var viljen til at få sine teorier udbredt, der gav ham den mening med livet, der ifølge ham selv gjorde, at han overlevede under de umenneskelige vilkår. Logoterapien fremhæver viljen til mening som menneskets væsentligste drivkraft i modsætning til Freuds viljen til lyst og Adlers viljen til magt. Den bygger på den moderne eksistentialisme, der tager udgangspunkt i menneskets frie valg og ansvar frem for at opfatte det maskinelt, som determineret af arv og miljø.Logoterapien, som i dag udøves på talrige klinikker verden over, beskrives klart og enkelt i bogens 2. halvdel, mens 1. del beskriver Frankls oplevelser som koncentrationslejrfange; en rystende beskrivelse ikke mindst på grund af den nøgterne og analyserende form i fremstillingen.Psykologi og eksistens (Ttrotzdem Ja zum Leben sagen) er en af de få bøger, der konstant har været på markedet siden udgivelsen i 1947, genoptrykt i utallige oplag, og på bibliotekerne står lånerne fortsat i kø for at låne den. Den er solgt verden over i millionoplag og er listet som en af de ti mest indflydelsesrige bøger i USA."En på én gang skrækindjagende og yderst væsentlig bog." – Johannes Sløk"En fængslende syntese af psykiatri og almindelig menneskekundskab, etik og livsfilosofi ... særdeles velskreven." – K. Grue Sørensen, Berlingske Tidende

 • - Foundations and Applications of Logotherapy
  af Viktor E. Frankl
  192,95 kr.

  From the author of Man's Search for Meaning, one of the most influential works of psychiatric literature since Freud."e;Perhaps the most significant thinker since Freud and Adler,"e; said The American Journal of Psychiatry about Europe's leading existential psychologist, the founder of logotherapy.

 • af Viktor E. Frankl
  214,95 kr.

  A new gift edition of a modern classic, with supplemental photographs, speeches, letters, and essays Psychiatrist Viktor Frankl's memoir of life in Nazi death camps has riveted generations of readers. Based on Frankl's own experience and the stories of his patients, the book argues that we cannot avoid suffering but we can choose how to cope with it, find meaning in it, and move forward. Man's Search for Meaning has become one of the most influential books of our times, selling over twelve million copies worldwide. With a foreword by Harold S. Kushner, Frankl's classic is presented here in an elegant new edition with endpapers, supplementary photographs, and several of Frankl's previously unpublished letters, speeches, and essays.

 • - From Psychotherapy to Logotherapy
  af Viktor E. Frankl
  127,95 kr.

  From psychotherapy to Logotherapy. Is there any meaning to life? In this internationally acclaimed book Dr Frankl draws on his experience in Nazi concentration camps and argues that the most important need of the individual is to find meaning to life.

 • af Viktor E. Frankl
  345,95 - 1.407,95 kr.

 • - Psykologi og eksistens
  af Viktor E. Frankl
  197,95 kr.

  Ny udgave med nyt omslag og forord af Lea Korsgaard.Mellem 1942 og 1945 var den østrigske professor i neurologi og psykiatri Viktor Frankl (1905-1997) indespærret i flere forskellige kz-lejre. Han overlevede, mens hans forældre, bror og gravide kone blev udryddet af nazisterne.I sine erindringer argumenterer han for, at selvom vi ikke kan undgå smerte i livet, kan vi selv vælge, hvordan vi håndterer den, finder mening i den og derfra bevæger os fremad med fornyet forståelse af livet.På baggrund af egne og andres erfaringer fra tiden i Kz-lejrene udviklede Frankl sin berømte logoterapi, hvis omdrejningspunkt er ideen om, at den primære drivkraft i livet ikke er nydelse, men jagten på og forståelsen af, hvad vi finder meningsfuldt.På tidspunktet for Viktor Frankls død i 1994 havde Menneskets søgen efter mening solgt mere end 10 millioner eksemplarer på 24 sprog, bogen og er på listen over de ti mest betydningsfulde bøger i Amerika.

 • af Viktor E. Frankl
  142,95 kr.

  '¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿, ¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿: ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿' ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ '¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿' ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿

 • af Viktor E. Frankl
  107,95 kr.

  Psychiatrist Viktor Frankl"s memoir has riveted generations of readers with its descriptions of life in Nazi death camps and its lessons for spiritual survival.

 • - Psychological writings of Viktor E. Frankl on the human in the image of divine
  af Viktor E. Frankl & Shimon Dovid Cowen
  232,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.