Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Winnie Vestergård

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • - Håndbog for børn og unge-området
    af Grethe Wilmoes & Winnie Vestergård
    286,95 kr.

    Forvaltningsrettens grundprincipper er en praktisk anvendelig håndbog til brug for hele børn- og unge-området. Håndbogen introducerer og vejleder i et letforståeligt sprog i sagsbehandlings regler, som har betydning for f.eks. skoler, daginstitutioner, dagpleje, opholdssteder og plejefamilier. Den giver desuden en række konkrete løsningsforslag, som læseren kan bruge i sit arbejde med børn og unge. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Hvem gælder forvaltningsreglerne for og hvornår Kapitel 2. Sagsbehandlingsregler Kapitel 3. Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger Kapitel 4. Aktindsigt Kapitel 5. Forældres rettigheder Kapitel 6. Underretningspligt Kapitel 7. Magtanvendelse Kapitel 8. Habilitetsregler Kapitel 9. God forvaltningsskik Oversigt over love Litteratur Stikordsregister

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.