Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Alinea

Filter
Filter
Genre
 • (7)
 • (1)
 • (3)
 • (1.000+)
 • (12)
 • (21)
 • (565)
 • (10)
 • (10)
Type
 • (1.000+)
 • (152)
 • (108)
Format
 • (755)
 • (508)
 • (132)
 • (108)
 • (57)
 • (20)
 • (11)
 • (7)
 • (3)
Vis mere
Sprog
 • (1.000+)
 • (108)
 • (25)
 • (2)
 • (26)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Serie
 • (153)
 • (72)
 • (38)
 • (35)
 • (34)
 • (32)
 • (28)
 • (24)
 • (18)
Vis mere
Tag
 • (288)
 • (224)
 • (218)
 • (146)
 • (144)
 • (143)
 • (143)
 • (123)
 • (109)
Vis mere
Sorter efterSorter
 • af Susanne Damm
  199,95 kr.

  Indholdsmæssigt er bogen identisk med Matematisk opslagsbog i systemet Matematrix. Matematikhåndbogen henvender sig til: • Elever, der har brug for hjælp til selvhjælp. • Forældre, der vil hjælpe deres børn med matematik. • Studerende ved alle videregående uddannelser, hvor grundskolens pensum i matematik forudsættes bekendt.

 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen
  252,95 kr.

 • af Dansk Sprognævn
  164,95 kr.

  Retskrivningsordbogen er den officielle danske retskrivningsordbog, som redigeres og udgives af Dansk Sprognævn. 4. udgave af Retskrivningsordbogen er en helt ny og gennemrevideret udgave af 3. udgave. I Retskrivningsordbogen kan du finde oplysninger om stavning, bøjning og tegnsætning. Ordbogen består af ca. 64.000 opslagsord og et afsnit med retskrivningsregler. Ordbogen er opdateret med mange nyere ord, fx app, barista, burka, carpaccio, halloween og skole-hjem-samtale. Som noget nyt har mange opslagsord oplysninger om ordets betydning så du kan se om du har fundet det rigtige ord. Ordbogen indeholder også en række ændringer af retskrivningsreglerne, bl.a. i brugen af bindestreger og forkortelser. Nu er det fx korrekt at skrive både gør-det-selv-køkken og gør det selv-køkken, it eller IT, cd eller CD, dvd eller DVD.

 •  
  51,95 kr.

  Ny formelsamling der matcher skolestyrelsens formelsamling fra 2010.Velegnet som opslagsværk i elevernes daglige arbejde med matematik. Rigt eksemplificeret og med plads til elevens egne notater. Indeholder også trigonometri. Statistikafsnittet er udvidet i forhold til tidligere udgaver. Formelsamlingen må medbringes til prøven i matematisk problemløsning efter 9. klasse og til prøverne i 10. klasse, men ikke ikke til prøven i matematiske færdigheder.

 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Pedersen
  252,95 kr.

 • af Lone Rørbech
  303,95 kr.

  Dette er en fagbog om stemmens grundlæggende funktioner.Stemmebrugslære er en bog om stemmens funktion. Den gennemgår stemmens anatomi og fysiologi og forklarer, hvordan det lader sig gøre at forme lyd: at tale og at synge - en proces hvor både struben, åndedrættet, de øvre taleorganer, hjernen og øret indgår. Et kompliceret netværk af muskler skal styres og bringes ind i et meget fint balanceret samarbejde. Bogen beskriver de vigtigste strukturer og faser i denne proces: vejrtrækningens og luftstrømmens styring, stemmelæbernes bevægelser, støttebegrebet, den optimale stemmefunktion, baningen af nerveimpulser, træningens teori, artikulation og resonans mv.Stemmebrugslære henvender sig til alle, der har brug for en grundviden om stemmen. Den giver svar på, hvordan stemmeapparatet er bygget, og hvordan det fungerer. Bogen handler om den normale stemme, ikke om stemmesygdomme og tale-hørevanskeligheder. Der er ingen øvelsesmaterialer i bogen. Det drejer sig om at kende instrumentet, ikke om at kunne reparere det eller spille på det.

 • af Bodil Hessellund, Gitte Skyum Kjøge & Birgitte Flarup
  311,95 kr.

  Dette er en flergangsbog, som er særlig velegnet til talepædagoger i fonologiundervisningen, men kan med fordel også anvendes af pædagoger i dagtilbud.TilgangHit med... er en række materialer, som stimulerer børns sproglige udvikling. Materialerne er målrettet børn i daginstitutioner og elever i indskolingen.Gennem samtale, højtlæsning og lege trænes og stimuleres børnenes sproglige opmærksomhed, og på den måde styrkes de færdigheder, der bl.a. fremmer læseindlæringen.IndholdI Hit med Palle lægges der op til at arbejde efter metafonundervisningens principper om minimale par. Der er flotte tegninger med en masse detaljer på alle siderne, som begynder med en af to lyde. Lydparrene er udvalgt efter, hvilke lyde børn typisk forveksler (t/k, g/k, d/g, s/d, d/t, p/b, b/f, f/v, l/n, j/l, r/h).På hver side er der opgaver, som børn kan løse sammen med en voksen. Der er især lagt vægt på at henlede børnenes opmærksomhed på, hvad der rimer, og hvilke ord der begynder med samme lyd. Børnene opnår dermed en begyndende forståelse for sprogets lydside, som danner grundlag for en kommende læsetilegnelse. Den gennemgående figur på billederne er Palle Post og de andre dyr fra Hit med lyden.DownloadsOversigt over alfabetets bogstaver og lyde

 • af Susanne Damm
  196,95 kr.

  Indholdsmæssigt er bogen identisk med Matematikhåndbogen. Matematrix opslagsbog henvender sig til: • Elever, der har brug for hjælp til selvhjælp. • Forældre, der vil hjælpe deres børn med matematik. • Studerende ved alle videregående uddannelser, hvor grundskolens pensum i matematik forudsættes bekendt.

 • af Jette Stenlev, Spencer Kagan & Kagan Publishing
  515,95 kr.

 • af Bjarne Furhauge, Karl Erik Balsvig & Svend Ove Rasmussen
  278,95 kr.

 • af Birgit Dilling Jandorf & Karl-Åge Andreasen
  461,95 kr.

  Dette er en lærerhenvendt flergangsbog om dysleksi.TilgangForskning støtter hypotesen om, at dysleksi først og fremmest handler om problemer med afkodningen, og at denne vanskelighed har sin årsag i mangler i det fonologiske system. Et gennemgående tema i denne bog er derfor fonologiske vanskeligheder.Dysleksi - fra teori til praksis indeholder også en beskrivelse af testen Logos til afdækning af læsevanskeligheder og en vejledning i pædagogiske tiltag, der kan iværksættes for at hjælpe den enkelte elev.Denne 5. udgave har gennemgået en omfattende revision med de sidste års udvikling inden for dysleksiforskningen, men har beholdt samme struktur og kapitelinddeling som tidligere udgaver.IndholdDysleksi - fra teori til praksis indeholder følgende kapitler:Hvad er dysleksi?Afkodningsvanskeligheder - et hovedkendetegn ved dysleksiRetskrivningsvanskeligheder - et hovedkendetegn ved dysleksiDysleksi og fonologiDysleksi og læseforståelseDysleksiens biologiske fundamentUndersøgelse og diagnosticeringPædagogiske tiltag.

 • af Astrid Frylmark
  186,95 kr.

  Dette er en fagbog til professionelle voksne og forældre til børn i daginstitutioner.Pædagoger og talepædagoger løfter i højere og højere grad opgaver vedrørende børnenes sproglige udvikling - måske som en generel indsats, og måske også som følge af sprogvurderinger i børnehaven med efterfølgende behov for fokuseret og særlig indsats.Jo flere ord et barn kender, jo flere ord lærer det - som en snebold, der ruller. Barnets ordforråd og viden om verden har stor betydning for læring og læseudvikling. Sproget er en værdifuld skat, som børn opbygger i deres første leveår.Det vi kalder sprog rummer sprogforståelse, samtaleformåen, ordforråd, sætningskonstruktion, ordbøjning og lydsystem. Den teoretiske del i bogen handler blandt andet om disse områder.De 100 sproglege er bygget op over temaerne:DyrNavneMadTransportmidlerMøblerPlanterFarverTøjUdsagnsordTillægsord.Der er aktivitetssider, lytteleg og forslag til samtale til hvert emne. Det vigtigste i sproglegene er ikke, om det er rigtigt eller forkert. Målet er at få en oplevelse af, at ord er interessante at opdage og reflektere over - at få bedre sprog og tale med Ordtennis.De 100 lege er velegnede til børn med særlige behov for sproglige aktiviteter, som styrker ordmobiliseringen, fantasien og fortælleevnen. Bogen henvender sig til talepædagoger, pædagoger og forældre, der ønsker lege til hyggelige og udviklende stunder med børnene.

 • - tekstbog
  af Liv Kristiane Bugge¤Svein Halvorsen¤Silvia Rovira¤Peter Rohde Jensen¤Paul Klitnæs
  382,95 kr.

 • af Inge Benn Thomsen & Jesper Sejdner Knudsen
  191,95 kr.

  Dette er en flergangsbog til pædagoger, dagplejere og andre ansatte med ansvar for børn i dagtilbud.TilgangAlle med følger det enkelte barn i et letlæst, cirkelformet skema fra 1-6 år og er en hjælp til pædagoger, dagplejere og andre ansatte med ansvar for børn i dagtilbud.Personalet kan ud fra en række udsagn følge, om barnet udvikler sig som ønsket, eller om der er områder, hvor barnet ikke udvikles alderssvarende.Materialet dækker seks udviklingsområder: sprog, socio-emotionel udvikling, leg, trivsel, hverdagsaktiviteter og sansning/motorik.Alle med består af observationsskemaer og en vejledning.IndholdVejledningen indeholder en introduktion til Alle med-materialet, den teoretiske baggrund, brug af cirkelskemaet, tiltag efter observationerne og en gennemgang af skemaets opbygning.DownloadsForældrebrevSe cirkelskema?Alle med? og ?Så ka? de lære det? artikel 

 • af Yvonne Lund & Elsebeth Otzen
  251,95 kr.

  Dette er en fagbog til lærere, der arbejder med elever, der har svært ved at læse og skrive.Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning er en fagbog til lærere, der arbejder med elever i 1. og 2. klasse, der har svært ved at lære at læse og skrive og til ældre elever, der ikke er kommet i gang med tilegnelsen af skriftsproget. Bogen beskriver undervisning i den inkluderende skole og organisering af arbejdet med elever, som har særlige behov. Denne 2. udgave af af bogen er opdateret med nye forskningsresultater af, hvad der virker for elever med læse- og skrivevanskeligheder.Det gennemgående tema i bogen er det bevidste og målrettede arbejde med den enkelte elev. I forbindelse med dette er der udarbejdet en model for undervisningsforløb, som indeholder afdækning af elevens færdigheder, idéer til metoder og aktiviteter og endelig en evaluering af det lærte.Bogen viser et konkret eksempel på en elevs testning, undervisning og re-testning. Den indeholder desuden afsnit om andre læsepædagogiske oplæg, om computeren som hjælpemiddel og et afsnit om, hvordan forældrene bedst kan støtte deres barn i hjemmearbejdet.Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning benyttes med fordel sammen med det tilhørende prøvemateriale.DownloadsKopiark 1 Kopiark 2 Kopiark 3 Kopiark 4

 • - 2200 illustrerede opslagsord alfabetisk
  af Henrik Dahl
  287,95 kr.

 • - 123 sange til skolen
  af Inge Marstal & Hanrik
  179,95 kr.

 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen
  113,95 kr.

  Lydret fri læsning består af 25 lydrette letlæsningsbøger til den allerførste læsning. Bøgerne er inddelt i fem niveauer.Lydrette ord på 2 bogstaver (ko, is).Under 50 ord.Lydrette ord på 2 bogstaver (ko, is).50-100 ord.Lydrette ord på 3 bogstaver uden konsonantklynger (sol, mus).100-150 ord.Lydrette ord på 3 bogstaver med konsonantklynger (ble, ske).150-200 ord.Lydrette ord på 3 bogstaver med konsonantklynger (ble, ske).200-250 ord.

 • af Anne-Marie Donslund, Ina Borstrøm & Dorthe Klint Pedersen
  155,95 kr.

  Ida og Emil og resten af skolebladet dykker ned i østerbys spændende historie. Snart støder de på skjulte hemmeligheder fra fortiden, og det viser sig, at det slet ikke er så nemt at grave sandheden frem.Hemmeligheder og løgne lokker skolebladet til at gå efter guldet, og snart går den vilde skattejagt. Den sikre LæSNING består af seks børneromaner.Gå efter guldet! er 3. bog i denne serie.Til serien hører også arbejdsbog og lærervejledning.

 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen
  103,95 kr.

 • af Susanne Kjær Harms, Lena Bülow-Olsen & Vibeke Skaarup
  152,95 kr.

  I Træningshæftet uddybes arbejdet med Fællesbogens tekster, og eleverne arbejder med de forskellige skemaer og diagrammer, som præsenteres i d'dansk. Træningshæftet byder også på yderligere sprogarbejde samt evalueringssider til elevernes portfolio.

 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen
  155,95 kr.

  Ida og Emil er flyttet til østerby og begynder på en ny skole efter sommerferien. Her møder de en masse nye venner og kommer med i skolebladet. Det viser sig hurtigt, at der sker mystiske ting på skolen, og sammen med resten af skolebladet går Emil og Ida i gang med at undersøge sagen.Niveau: 3. klasse.Den sikre læsning består af seks børneromaner.Til serien hører også arbejdsbog og lærervejledning.

 • af Josefine Ottesen
  158,95 kr.

  I serien om Drageherren tager Dian ud på en lang rejse. Han vil kæmpe for at befri landet Terra fra den onde Nagir. På sin rejse kæmper Dian mod onde fjender. Men han får også nye venner for livet. Sammen kæmper de for Terras frihed, mens de finder ud af, hvem Dian i virkeligheden er.Hvert forår skal dragen have et offer. Det har den onde Nagir bestemt. I år er Dian dragens offer. Når det er nat, kommer dragen efter ham.Blå læseklubDe 11 bind i serien om Drageherren er udgivet i Alineas Blå Læseklub, som er letlæsningsbøger til de letøvede læsere i indskolingen og på mellemtrinnet . Bøgerne er i hardback, så børnene føler, at de sidder med en rigtig bog, og teksten er læsepædagogisk bearbejdet. Bogen egner sig godt til læsetræning, strukturerede læseindsatser og gode læseoplevelser.Der er udarbejdet gratis læseforståelsesopgaver til bogen, der kan downloades på læseklub.alinea.dkDrageherren findes også på engelsk under titlen The Lord of the Dragon.

 • af Gitte Skyum Kjøge & Laila Jeppesen
  585,95 kr.

  Dette er en vejledning og et tilhørende screeningsmateriale til børn i daginstitutioner og dagpleje.TilgangHit med... er en række materialer, som stimulerer børns sproglige udvikling. Materialerne er målrettet børn i daginstitutioner og elever i indskolingen.Gennem samtale, højtlæsning og lege trænes og stimuleres børnenes sproglige opmærksomhed, og på den måde styrkes de færdigheder, der bl.a. fremmer læseindlæringen.IndholdBørns udtalevanskeligheder skal tages alvorligt, da de kan give udfordringer i forhold til barnets kommunikation og relationer til andre.Hit med udtalen, Vejledning og den tilhørende billedbog Palle Post screening tilbyder pædagogen et redskab, som giver et overblik over børns udtale af sproglyde og eventuelle vanskeligheder. Et overskueligt skema viser, hvad barnet gør med de enkelte lyde, en vurdering af alvoren, og om der er brug for handling.DownloadsSe oversigt over alfabetets bogstaver og lydeRegistreringsark til fri printSe eksempel fra hæftet

 • af Peter Krogholm
  306,95 kr.

  "Andreas, inden du pakker op, skal du vide en ting: I voresfamilie betyder det rent faktisk noget at træde ind i de voksnesrækker. Det, der sker nu, er sket for alle drengene i min familiepå deres konfirmationsdag. Jeg håber meget, du vil følgetraditionen og gøre mig stolt, " sagde far og så på mig, somhan aldrig havde set på mig før. Jeg flænsede gavepapiret af.Det gav et sug i maven og begyndt at suse for ørerne."Fuck," gispede jeg.I Hitman 1 kommer Andreas i sit livs dilemma, da han får en noget anderledes konfirmationsgave af sin forældre. Lige meget hvad han gør, synes hans liv kun at have én retning: Direkte mod afgrunden.Hitman 1 er første bog i en vanvittigt spændende og overraskende serie i Sort Læseklub.Læs også Hitman 2. Sort LæseklubHitman 1 er henvendt til læsere fra 13 år og udkommer i serien Sort Læseklub, som er læsepædagogiskbearbejdede tekster. Der findes flere gode bøger til målgruppen i samme serie.

 • af Claire Lotriet & Rising Stars
  165,95 kr.

 • af Jette Stenlev & Spencer Kagan
  168,95 kr.

  Cooperative Learning strukturer MINIBOG Denne minibog handler om Cooperative Learnings hvordan og hvorfor. Som svar på hvordan får du bl.a. en systematisk gennemgang af de altafgørende syv nøgler i CL, samt fem strukturer belyst fra nye vinkler, der kan hjælpe dig til bedre implementering. Som svar på hvorfor behandles bl.a. teorier funderet i hjerneforskning, betydningen af hyppig og øjeblikkelig feedback, og du finder også et helt kapitel med dokumentation for effekterne af Cooperative Learning – ikke før publiceret på dansk. Hvis du har savnet evidens – eller gode argumenter – for Cooperative Learning, vil denne bog være svaret!Med denne bog kan du: · Skabe dynamik og høj aktivitet for alle elever medfem kraftfulde CL-strukturer· Opnå bedre klasseledelse og udvikling af elevernes sociale færdigheder· Få indblik i teorien, der forklarer, hvorfor Kagan Cooperative Learning virker· Få adgang til en stor mængde evidens for effekten af Kagan Cooperative Learning. Minibogen har QR-koder til liveoptagelser af alle fem CL strukturer.

 • af Hans Hostrup & Søren Elmerdahl Hemmingsen
  329,95 kr.

 • af Ivan Christensen, Henry Schultz & Benny Syberg
  248,95 kr.

 • af Ivan Christensen, Henry Schultz & Benny Syberg
  254,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.