Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af Nummist Media

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Joseph Howse
    56,95 - 207,95 kr.

    The Girl in the Water is the story of a multiethnic group of young friends, coming of age in Estonia and Ukraine in the last days of the Soviet Union. Their lives are shaped by an Afghan war, the Chernobyl disaster, and the collapse and legacy of a suffocating society.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.