Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af Vita Nuova Publisher

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (4)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
Type
 • (6)
Format
 • (6)
Sprog
 • (6)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - Ensomhedens længsel og skønhedens smerte
  af Jørn Henrik Olsen
  216,95 kr.

  Den blå ild: Ensomhedens længsel og skønhedens smerte indeholder 10 essays og 5 malerier af forfatteren Jørn Henrik Olsen. Den kalder på fordybelse, repetition og spejling. En inspirationsbog med fokus på de oplevede følelser, det erfaringsnære. Den repræsenterer en stærk eksistentiel røst ind i tidens krævende menneskeliv, der ofte er knyttet til en lidt ubestemmelig og uforløst smerte. Alt er indføjet i det allersmukkeste kvalitetsdesign. Bogens temaer er: Længsel I/II – en kraft til forandring Ensomhed I/II – et lysbryd i det tavse mørke Kedsomhed I/II – en forløber for kreativitet Vemod I/II – et råb efter håb, liv og skønhed Langsomhed I/II – en glemsel skifter til erindring Mørket kan i strejf opleves meget tæt, næsten uudholdeligt. Men for nogle mennesker kan disse tunneler i livet også rumme lys – et skær fra en anden virkelighed. Midt i livets skrøbelige udsathed rører den søgende længsel på sig. Nattens mørke slår lange skygger, men de er ikke nødvendigvis farlige. Det kan være menneskets vej til livet. Det kan være en forudanelse af svaret på dybe længsler. Det kan være indgangen til fornyelse, kreativitet og nyt håb. Bogen lukker op til denne indgang - og udvej.

 • - Om at søge fodfæste efter svær sygdom
  af Jørn Henrik Olsen & Peter V. Legarth
  165,95 kr.

  Hvad sker der, når alvorlig sygdom driver et menneske helt ud på kanten af livet? I fire meget personlige essays i bogen Efter styrtet svarer professor Peter V. Legarth på spørgsmålet. Læserne inviteres ind i tankemylderets svære og tyngende erfaringer. Bogen åbner ind til syge mørketanker og perspektiver på livet i de vanskeligste sårbarhedszoner. Så gennemsigtigt, så åbent. Troen på Gud kommer på en slags overarbejde i livets grænseområder. Men afgørelsens livsforvandlende kraft lurer heldigvis også - til forløsning, fornyelse og forvandling. Håbets lys midt i skyggelivet skinner trods de vanskelige odds. Fem smukkke malerier ved billedkunstner Jørn Henrik Olsen er en farvelagt kommentar til bogens indhold.

 • af Jørn Henrik Olsen
  165,95 kr.

  Dens grafiske design er stramt og smukt. Bogens 58 tværfaglige essays er også skarptskårne. De er skrevet af forfatter og forsker, cand.theol., ph.d. Jørn Henrik Olsen. En kort karakteristik af bogens fokus eller indhold: Forskellen mellem at leve et liv med og uden mellemrum er stor. For der sker noget med mellemrum. Denne bogs essays er tænkt som mellemrum. Bogen er som et smukt adgangstegn til fordybelse og indsigt – derude i det eksistentielle felt. Den er således en kreativ platform med megen livfuld plads til eksistentiel eftertanke og genklang. Den inspirerer eller understøtter fordybelsen og øger den eksistentielle klangbund. Resonansen også kaldet. Et mulighedernes tryllespejl rejser sig for læserne, hvorved de kan blive sig selv nærværende. Noget quick-fix er ikke gemt i udgivelsen. Dørene til læserne dirkes op på skæve og overraskende måder. Blandt andet møder der læseren en alvorlig undsigelse af den bløde mellemvares tyranni, skærmens afskærmende virkning og den stundesløses magt. Væredygtighedens trivsel i langsomheden og erfaringsrummet med de fortryllede øjeblikke får modsat pæne ord med på vejen. En særlig gavmildhed gennemlyser teksterne. De giver oplevelsen af at komme ind i ’levende pauser’. Især fordi de inspirerer til gennemtænkning af de mest påtrængende spørgsmål og udfordringer i den menneskelige eksistens i vores egen tids tid.

 • - Essays om sorg, ensomhed og livsmod
  af Jørn Henrik Olsen
  165,95 kr.

  Bogens 20 essays er som et fordybelses- og refleksionsrum om tab, sorg og ensomhed - men også om livsmod. Teksterne kan bruges af den enkelte til at spejle dét, som læseren helt personligt udfordres af i sorgens og ensomhedens landskab. De kan også danne udgangspunkt for samtaler i en studiekreds eller lignende. Ensomhedens sorg præges ofte af gennemgribende og livsforandrende – og tunge - følelser. Et lille lys eller måske blot et omrids af lys kan betyde alverden i et mørke. Når det eksistentielle mørke breder sig på grund af sorg, ensomhed eller andre smertefulde følelser, er der måske endda mere brug for ”Lystid i mørket”. Den smukt designede udgivelse indeholder også 20 kunstfotos af Camilla Engrob. Bogen er den oplagte gave til for eksempel sørgende - og måske deres ligeså sårbare hjælpere.

 • - Essays om sorg, melankoli og kunst
  af Jørn Henrik Olsen
  186,95 kr.

  Bogen Den brudte skønhed: Essays om sorg, melankoli og kunst rummer seks essays, der er skrevet af forfatter og forsker, ph.d. Jørn Henrik Olsen. Den indeholder også gengivelsen af syv smukke kunstværker af billedhugger og maler Bente Polano. Bogens grafiske design og udtryk er hentet ned fra øverste kvalitetshylde. En overmåde smuk udgivelse taler vi om. Bogen kalder på fordybelse og lukker op til indsigter om højst levende sammenhænge mellem sorg, melankoli og kunst. Nu og da prikker livet hul på trygheden. Denne menneskelige erfaring forsøger bogens tekster at spejle. Det sker med tanke på kunstens og dens tilblivelse – og ikke mindst med blik for brudfladerne i den æstetiske skønhed. Det underbygges af eller integreres på en smuk og stærk måde ved hjælp af bogens billeder af kunstværkerne. Bogen tør beskrive kunsten i lyset fra livets mørke sider og smertepunkter. Den redegør for måderne, hvorpå kunsten er en eksistentiel aktivitet, herunder hvordan kunstens forgrenede udtryk har en særlig evne til at forbinde sig med menneskers vidt forskellige oplevelser af tab og sorg. Bogen indfanger også eksempler på kunst (fx billedkunst, litteratur og musik), som dokumenterer de dybe forbindelser mellem værker og deres skabere. På den led udvider kunsten vores bevidsthed om verden og menneskelivet.

 • af Jørn Henrik Olsen & Debora Cornelia Sommer
  150,95 kr.

  Bogen Longing - Sehnsucht - Længsel præsenterer 6 smukke og stærkt ekspressive malerier af Jørn Henrik Olsen og 6 digte skrevet af Debora Cornelia Sommer om følgende temaer: længsel, vemod, ensomhed, natskygger, dæmring og horisont. Den reflekterer over nogle af livets dybe erfaringer. Det lidelsesfyldte er knyttet til livets skyggemørke. Længslen og vemodssmerten hører til det uudgrundelige i den menneskelige eksistens, men alligevel hænder det, at længslens håb bryder igennem. Bogen inviterer til at standse op for at give plads til livets eller sjælens dybe følelsesrum, så den næste vejstrækning under hjemlængslens horisont kan følges med vores hjerte.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.