Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Cypern

Her finder du spændende bøger om Cypern. Nedenfor er et flot udvalg af over 19 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Jussi Adler-Olsen
  102,95 - 222,95 kr.

  Afdeling Q er en nervepirrende krimiserie af Jussi Adler-Olsen. Det handler om en afdeling på en politigård der arbejder med henlagte sager som genåbes af forskellige årsager. Offer 2117 handler meget om Assad, for ved vi egentlig hvem han er? Hvor er det han kommer fra og hvilke hemmeligheder gemmer han på? Assad er den humoristiske krøltop der arbejder sammen med den anden hovedperson Carl Mørck og deres assistent Rose. Han har en stor viden og kan gennemskue ting i de mest uventede situationer og derudover er han kampdygtig og er guld værd i opkogte situationer. Men spørgsmålet er hvor han har den viden og kampdygtighed fra? I Offer 2117 som er det ottende bind i Afdeling Q får vi svaret. Assad vil komme på en række svære opgaver der skal løses undervejs mens uret tikker! Alle bøgerne fra Afdeling Q har været utrolig spændende og Offer 2117 er en bog, som ikke må misses! De fleste af filmene er filmatiseret men vi kan anbefale at læse bogen i stedet eller som supplement, da de er utrolig spændende og virkelig sætter tankerne i gang. Jussi Adler-Olsen er derudover en fantastisk krimiforfatter og forstår virkelig at gøre Afdeling Q og dets ansatte til noget man forener sig med og holder vældig meget af. Derfor er Offer 2117 som bog også blevet til, så vi kan lære endnu mere om Assad. 

 • af Dorte Krogh
  187,95 kr.

  På cykeltur i bjergene med picnic-kurv på styret. Nyd stilheden og et glas kølig vin på den lokale taverna. Og spring i turkisblå bølger langs smukke, hvide sandstrande. Cypern smager og dufter af dybstegte blæksprutter, havsalt og citrus. Og spænder fra antikke templer til natklubber i Nicosia. Turen går til Cypern tager dig med hele vejen – fra hovedstaden Nicosia til Lanarka og det sydøstlige hjørne; Limassol og sydkysten, Troodosbjergene og Pafos samt det nordlige Cypern. Uanset om man er til badeferie, beachparty eller bjergvandring, oldgamle ruiner eller Middelhavs-køkken i hyggelige fiskerlejer, så leverer Cypern varen.

 • af Per Gylling
  157,95 kr.

  En varm majaften i 1983 trådte en 27 år gammel oversergent fra Forsvarets Lægekorps ud af en lyseblå Maersk maskine i Larnaca lufthavn på Cypern. Fra det øjeblik ændredes hans tilværelse radikalt. Fra en beskyttet tilværelse i en præmieret på Jægersborg kaserne, en med bronzeplade udsmykket bygning, befandt han sig nu pludselig omgivet af nogle bukkede bølgeblikplader viklet om et træskelet i bunden af en dal i en landsby på en østlig middelhavsø. Og det chartrede fly returnerede først om 6 måneder.Fra Signalbefalingsmand i Charliekompagniet og efterfølgende Næstkommanderende i den isolerede Kokkinadeling, til Signalsektionsfører, Sanitetsbefalingsmand, Velfærdsbefalingsmand og Operationbefalingsmand i Stabskompagniet - de planlagte 6 blev hurtigt til 18, og senere til 54 måneder."Er der soldater på Cypern?"At blive mødt med et sådant spørgsmål af en landsmand med stråhat og rød-hvide plastiksandaler på havnefronten i Phaphos, kan lyde ganske harmløst og ligegyldigt. Men for mig, blev det en brat opvågning og et vink med den berømte vognstang om, at interessen for vores tilstedeværelse for længst var blevet fortrængt af andre nyheder.Bagsiden af medaljen?"In the service of peace" står der på medaljen fra Cypern-missionen; for mit vedkommende endte den, i militærkredse så ofte omtalte "badeferie", på Rigshospitalets Krise- og Katastrofepsykiatriske Afdeling.

 • af Ib Svane
  49,95 - 75,95 kr.

  Denne fortælling er om Afrodites Ø, Cypern, hvor Afrodite, kærlighedens gud og hendes kult, har trives i mere end to tusind år. Kultens styrke er tre lokaliteter, Afrodites tempel, fødested og bad. Det er velkendte steder ofte besøgt af turister og har tiltrukket kunstnere, forfattere og poeter. Det vigtigste sted er Afrodites bad (Fontana Amorosa), en kilde i landskabet Akamas i det nordvestlige hjørne af Cypern. Det var her Afrodite mødte sin elsker, Adonis. Mytologien hævder, at dem der drikker af vandet forelsker sig. Kilden har særlige egenskaber, fordi omkring den vokser Afrodites orkide, som kun finder der. Der er også andre arter i landskabet, som kun findes der, såsom Paphos blue, en sommerfugl der bestøver Afrodites orkide. Fortællingen starter med et mord på en videnskabsmand, der arbejder med såkaldte pheromoner, eller substanser der kan detekteres af dyr og mennesker, som påvirker adfærd, seksuel adfærd, som et afrodesikum. En arabisk prins har investeret i anstrengelserne for at finde et afrodesikum og sender en agent til Danmark for at likvidere videnskabsmanden. Hans samarbejdspartner, en leder af et danske medicinalkompagni, involvere regeringen, militærets og politiets efteretningstjenester. To af landets bedste agenter, en professor og en oberst bliver sendt afsted for at finde morderen og de stjålne resultater. Operationen bliver hjulpet af de danske FN styrker på Cypern og CCIA, Cyprus Central Intelligence Agency. For anker udenfor Limassol er den arabiske prins ombord på sin luksus yacht. Sagen kulminere igennem to hændelser, et videnskabligt symposium, Copulation Chemistry in Animals and Man og Afrodites Festival. Afrodites pilgrimme vandre til Afrodites bad, hvor hemmeligheden bliver demonstreret. Prinsens agent og direktøren for det danske medicinalkompagni kommer først og fjerner orkideer af mange slags. Ombord på prinsens yacht spiser prinsen i sin iver planterne uden omtanke og ender på hospitalet med en sjælden sygdom: Chronic Ischemic Priapism. Een orkide art giver stærk seksuel lyst, en anden en ukontrolleret latter. Prinsens erektion og sygdom er vedvarende og smertefuld. Obersten og de to danske agenter bliver ofre for Afrodites fortryllelse og skønne kvinder. Den lykkelige afslutning finder sted ved den årlige forsamling i The Aphrodite Society of Cyprus.

 • af Gloria London
  887,95 kr.

  Village Potters of the Troodos Mountains: Ceramic Production in Agios Demetrios, Cyprus 1891-2002, by Gloria London, is a study of four generations of female potters working in a remote Cypriot mountain village. Their coil-built jars, jugs, cookware, beehives, ovens, and decorative pots are the subject of the author's ethnoarchaeological research, including her quantitative data on pot sizes, production rates, firing times, and rate of loss. This data will serve archaeologists worldwide who are concerned with craft specialization and standardization, learning frameworks, markings on pots, and identifying production locations.

 • af Werner Pfennig
  571,95 kr.

  Chancen für die gewaltlose Vereinigung geteilter Nationen bestehen, wenn alle Beteiligten sie wollen: diejenigen, die von der Teilung bislang profitierten, ebenso wie alle von ihr Betroffenen, zumeist die Leidtragenden. Kurz gesagt, es muss zu einem Nutzenwandel der Teilung kommen. Nach 20 Jahren Entspannungs- und Ostpolitik gab es 1990 eine Situation, die ein vereintes, in Europa integriertes, Deutschland als besser für Frieden und Stabilität erscheinen ließ als dessen Teilung, welche ihren Nutzen verloren hatte. Deutschlands Normalisierungsprozess stößt in China, auf Taiwan und Zypern sowie in Korea auf großes Interesse. Seine Relevanz wird jedoch unterschiedlich eingeschätzt: als ein in Teilen anzustrebendes Modell oder aber als Tragödie. Nordkorea möchte eine solche Entwicklung auf jeden Fall vermeiden, Taiwan strebt ein gutnachbarschaftliches Verhältnis zur Volksrepublik China an, aber keine Wiedervereinigung. Die Republik Zypern wünscht sich eine Vereinigung wie in Deutschland. Die Türkische Republik Nordzypern möchte durch Normalisierung Anerkennung erreichen und eine möglichst lockere Konföderation. Nach wie vor ist der Entspannungs- und Vereinigungsprozess Deutschlands in diesen Ländern ein genau studierter Untersuchungsgegenstand, allerdings mit sehr selektiver Wahrnehmung. Zukünftige Entwicklungen zwischen der Volksrepublik China und Taiwan sowie auf der koreanischen Halbinsel werden auch direkte Auswirkungen auf Deutschland haben.

 • af William Jones
  152,95 kr.

  Embark on a captivating journey through the sun-kissed landscapes and rich cultural tapestry of Cyprus with "Discovering Cyprus: A Traveler's Guide" by William Jones. This meticulously crafted guide is more than just a roadmap; it's an immersive invitation to explore the hidden gems, vibrant traditions, and enchanting stories that make Cyprus a Mediterranean jewel.In this comprehensive travel companion, William Jones seamlessly blends informative insights with engaging narratives, ensuring that every chapter unfolds as a new adventure. From the ancient history of Nicosia to the coastal paradises of Limassol and Ayia Napa, each destination comes to life through the author's vivid descriptions and expert travel tips."Discovering Cyprus" doesn't just guide; it humanizes the exploration. Delve into the heart of Troodos Mountains, where the scent of cedar and the whispers of ancient trails beckon. Indulge in the culinary delights of Lofou and Agros, where traditional meze and local wines become more than a meal; they become a celebration of Cypriot hospitality. Join the festivities of hidden villages and immerse yourself in the artistic spirit of Nicosia - every page reveals a new facet of this captivating island.But this guide is more than a collection of destinations; it's a celebration of the spirit of travel. Whether you seek adventure in outdoor activities, tranquility in rural retreats, or family-friendly fun, William Jones ensures that Cyprus caters to every traveler's desire."Discovering Cyprus" isn't just a guidebook; it's your personal key to unlocking the treasures of this Mediterranean wonderland. Let William Jones be your trusted companion as you navigate the labyrinth of ancient ruins, bask in the warmth of Cypriot sunsets, and savor the flavors of a land where tradition meets modernity.With detailed maps, practical tips, and cultural insights, "Discovering Cyprus: A Traveler's Guide" transforms your journey from a mere vacation into an unforgettable odyssey. Whether you're a history enthusiast, an outdoor adventurer, or a seeker of cultural experiences, this guide ensures that your exploration of Cyprus transcends the ordinary, becoming a tapestry of memories that you'll carry with you long after the journey concludes.Let William Jones be your storyteller, and "Discovering Cyprus" be your passport to an extraordinary travel experience. Your adventure awaits; turn the pages and start exploring the timeless beauty of Cyprus.

 • af William Jones
  167,95 kr.

  Embark on a transformative journey to the sun-kissed shores of Cyprus with "Moving to Cyprus: A Comprehensive Guide" by William Jones. Whether you're dreaming of a new chapter in your life, drawn by the island's rich history, or enticed by the Mediterranean lifestyle, this guide is your indispensable companion for a seamless relocation.In this meticulously crafted guidebook, William Jones combines practical advice with the warmth of a seasoned traveler, offering a holistic perspective on the intricacies of making Cyprus your home. From understanding the nuances of Cypriot culture to navigating the labyrinth of bureaucracy, Jones provides invaluable insights that empower you at every step of your journey.Key Features:Cultural Immersion: Dive deep into the heart of Cyprus as Jones unpacks the island's cultural tapestry. From local festivals to traditional greetings, learn how to connect with the vibrant community that makes Cyprus unique.Practical Planning: Navigate the logistics of your move with ease. Jones demystifies visa processes, guides you through the job market, and shares essential tips on finding accommodation, ensuring your transition is smooth and stress-free.Living the Cypriot Lifestyle: Immerse yourself in the art of slow living as you discover the island's culinary delights, explore outdoor havens, and embrace the warmth of community. Jones paints a vivid picture of daily life, inviting you to savor each moment.Insider Knowledge: Benefit from Jones' firsthand experiences and local insights. Whether it's deciphering the education system or decoding the language nuances, this guide is a treasure trove of insider knowledge.Safety and Well-being: Prioritize your safety with a dedicated section on understanding local customs, healthcare options, and financial considerations. Jones empowers you to explore confidently while safeguarding your well-being.Why This Guide Matters:"Moving to Cyprus" is more than a practical handbook; it's a companion on your journey of transformation. Jones weaves a narrative that transcends the logistics, inviting you to not just move but to truly belong. As you turn the pages, you'll find yourself not only prepared for the practicalities but also inspired to create a life of fulfillment and connection on this captivating Mediterranean island.Whether you're a solo adventurer, a family seeking a new beginning, or a retiree envisioning tranquil sunsets by the sea, "Moving to Cyprus" is your key to unlocking the doors of opportunity, understanding, and joy that await. Join William Jones on this odyssey, and let the adventure of a lifetime begin!

 • af Christina Wieland
  155,95 kr.

  Step into the captivating world of Cyprus, a tranquil island during the serene mid-1930s, where the lives of two extraordinary sisters and a talented young man unfold against a backdrop of freedom, love, and ambition.In this quietly passionate love story, the sisters embark on their personal battles for freedom and love, defying societal expectations and ancient traditions. Their journey intertwines with that of a young man from the remote mountains of Marathasa, who yearns for recognition and happiness in a world that often overlooks him.As the story unfolds, a family steeped in self-importance and propriety grapples with the upheaval caused by their daughter's rebellion against age-old customs. Amidst the complexities of human relationships, the island itself reveals its captivating beauty - its land, sea, mountains, and its people, forgotten by the outside world.But this idyllic slumber is about to be shattered as Cyprus awakens to the turbulent waters of violent protest and international politics. As the island finds itself at the crossroads of historical events, the characters are swept up in a wave of change, testing their resilience and challenging their deepest desires.

 • af Albany Robert Savile
  192,95 - 337,95 kr.

 • af Arthur Evelyn Fyler
  192,95 - 337,95 kr.

 • af Adam W. Jelonek
  472,95 kr.

  Many countries in Asia are inhabited by multi-segment societies diversified in terms of race, religion, language and economic status. They have repeatedly provided the basis for analysis of the search for consensus in the construction of a political scene that would ensure the participation in power of each group. Regardless of the chosen model, the distribution of power in multi-segment societies has always been characterized by a state of "unstable equilibrium". Practical solutions constantly evolved between consociationalism, centripetalism, federalism. In extreme cases they led to political disintegration of states or to permanent domination of one of the segments, most often based on authoritarian solutions. In this volume, a group of scholars specializing in countries of the region try to point out the dynamics of the "unstable equilibrium" of power sharing in particular Asian countries and analyze the trends occurring in them in the 21st century.

 • af Hamish Brown
  220,95 kr.

  Tthis will appeal to anyone interested in the RAF and the history of the time.

 • af Virginia Burrus
  329,95 - 1.087,95 kr.

 • af Erik Linstrum
  326,95 kr.

  Age of Emergency examines how metropolitan Britons understood colonial violence in the two decades after V-E Day when "small wars" raged on the frontiers of empire in Malaya, Kenya, and Cyprus.

 • af Androulla Christou-Layton
  212,95 kr.

 • af Heinz A. Richter
  277,95 kr.

 • af ITM Publications
  114,95 kr.

  Cyprus is a lovely Mediterranean island; a popular tourist destination for Europeans. It is also a very historic island, with roots going back to Phoenician times and probably before. Politically, the island is divided into Turkish-controlled Northern Cyprus and EU-member Cyprus, the southern two-thirds of the island. Most travel is to the southern portion, with numerous resort hotels and beaches lining the coast. This is also the most economically-developed part of the island, as the northern portion has not been recognized by anyone except Turkey, which still maintains a significant military presence in areas they control. It is possible for tourists to pass through the ‘green zone’ in Nicosia from south to north and back safely and efficiently. The north portion is, in my opinion, more interesting simply because it is less travelled. When we were visiting the island to research it, we spent most of our time driving mountainous roads, discovering interesting villages (and occasionally, military outposts), but we never felt fearful or were harassed by anyone. To me, the most fascinating part of the island was the very contentious Famagusta city area right on the border that is now an abandoned city covering many blocks of high-rises. We were able to drive through quite a bit of it before being waved off by Turkish soldiers. Regardless of politics, the island is a dream resort for anyone. We have tried to be fair to both sides of this divided island; a wonderful place to explore or enjoy on a beach – North or South!Legend Includes:Roads by classification, Rivers and Lakes, National Park, Airports, Points of Interests, Highways, Main Roads, Zoos, Fishing, and much more...

 • af Karin Ifanger
  73,95 - 147,95 kr.

  Vi følger IT-medarbejderen Kiras liv, mens hun er udstationeret på et projekt på Cypern i 1996. En udfordrende tid, der tærer hårdt på hendes skrøbelige sind. For der er mange udfordringer forbundet med en udstationering, både praktisk og personligt. For den udsendte, men også for dennes familie. Kira har både nye kolleger og nye omstændigheder omkring arbejde, bolig og fritid at skulle forholde sig til. Midt i det hele forlader hun projektet og vender tilbage til Danmark.Kira er en sammensat person, der er fraskilt og har et barn. Hun er en dominerende og beskyttende kvinde, der insisterer på at leve sit liv, som hun vil. Hård, impulsiv, lesbisk, kunstnerisk, kreativ og småalkoholisk, men samtidig en myreflittig, stringent og begavet IT-leder, der slås for at gennemføre projektet.Hendes opmærksomhedssøgende og markante selviscenesættelse i enhver forsamling dækker over usikkerhed, sårbarhed og mindreværd. Men Kira er en overlever, og kæmper hele tiden for at finde vejen frem. Og sig selv.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.