Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Facilitering

Her finder du spændende bøger om Facilitering. Nedenfor er et flot udvalg af over 6 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce
  134,95 - 225,95 kr.

  Håndbog i CMM for konsulenter giver konsulenter, coaches og ledere dynamiske metoder til at hjælpe deres klienter og organisationer til at forstå og håndtere de kommunikationsmønstre, der har skabt de mere og mere komplekse spørgsmål og den gensidige afhængighed, som de (og deres klienter) møder på arbejdspladsen.Bogen slår bro mellem de teoretiske begreber i kommunikationsforståelsen bag Coordinated Management of Meaning (CMM) og de praktiske redskaber i CMM og stiller håndgribelige ressourcer og modeller til rådighed, som kan bruges i mange forskellige organisationsmæssige sammenhænge, fra konfliktløsning mellem enkeltpersoner til kulturforandring i en hel organisation. Bogen er et koncentrat af års forskning og refleksiv praksis med klienter i mange forskellige brancher. Håndbog i CMM for konsulenter tilbyder:• En god begynderbog i CMM’s principper og praksis, herunder redskaber til at udforske meningsskabelse og handlingskoordinering mellem mennesker.• Et detaljeret caseeksempel, som illustrerer anvendelsen af CMM’s indsigter og modeller.Den ledsagende Arbejdsbog i CMM for konsulenter beskriver de otte store modeller, der kan anvendes i konsultationsprocessen. Den ligefremme skrivestil og virkningsfulde tilgang til at designe rådgivende opgaver vil være en støtte for konsulenter, coaches og ledere til at gøre deres arbejde bedre.

 • af Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce
  52,95 - 96,95 kr.

  Arbejdsbog i CMM for konsulenter beskriver de otte store modeller, der kan anvendes i en CMM konsultationsproces. Den ligefremme skrivestil og virkningsfulde tilgang til at designe rådgivende opgaver vil være en støtte for konsulenter, coaches og ledere til at gøre deres arbejde bedre. Den ledsagende Håndbog i CMM for konsulenter giver konsulenter, coaches og ledere dynamiske metoder til at hjælpe deres klienter og organisationer til at forstå og håndtere de kommunikationsmønstre, der har skabt de mere og mere komplekse spørgsmål og den gensidige afhængighed, som de (og deres klienter) møder på arbejdspladsen.Bogen slår bro mellem de teoretiske begreber i kommunikationsforståelsen bag Coordinated Management of Meaning (CMM) og de praktiske redskaber i CMM og stiller håndgribelige ressourcer og modeller til rådighed, som kan bruges i mange forskellige organisationsmæssige sammenhænge, fra konfliktløsning mellem enkeltpersoner til kulturforandring i en hel organisation. Bogen er et koncentrat af års forskning og refleksiv praksis med klienter i mange forskellige brancher. Håndbog i CMM for konsulenter tilbyder:• En god begynderbog i CMM’s principper og praksis, herunder redskaber til at udforske meningsskabelse og handlingskoordinering mellem mennesker.• Et detaljeret caseeksempel, som illustrerer anvendelsen af CMM’s indsigter og modeller.

 • af Kirsten Andersen & Claus Bekker Jensen
  267,95 kr.

  Hvis du kan bruge bogen til at skabe bedre møder og få succes som mødeleder, facilitator, referent eller mødedeltager, er vores vision med bogen opfyldt.Den er fyldt med illustrationer, værktøjer, eksempler, skabeloner og historier, der beskriver, hvordan dagligdagens møder kan blive bedre. Nogle af værktøjerne kan du implementere fra den ene dag til den anden på dine egne møder. Andre kræver, at hele afdelingen eller større dele af organisationen er indstillet på at skabe bedre møder. Bogen er delt i to dele. I første del sætter vi fokus på rollen som mødeleder, mødedeltager og referent. Denne del handler om, hvordan du: håndterer online-møder. gennemtænker et møde, så der er overensstemmelse mellem form, formål, mødetype, dagsorden, delmål og deltagerkreds. kommunikerer dine tanker ud til deltagerkredsen i form af ”Den motiverende mødeindkaldelse”. leder møder og træder i karakter som mødeleder. håndterer tilsyneladende problemdeltagere. tager ansvar som mødedeltager – og fra sidelinjen kan hjælpe med at få mødet til at fungere. varetager rollen som referent herunder dobbeltrollen som både mødeleder og referent.evaluerer møder.I anden del er fokus på rollen som facilitator og forskellige metoder, der også er interessante at arbejde med. Denne del handler om, hvordan du faciliterer møder – herunder:hvordan du kan udarbejde en grafisk skabelon, der dækker den proces, du skal facilitere. benytter dynamiske metoder som ”Omvendt brainstorming”, ”Cafeseminar”, ”Open Space”, ”De seks tænkehatte” og meget mere. medvirker til at skabe en god mødekultur.Forfatterne Kirsten Andersen og Claus Bekker Jensen er begge selvstændige konsulenter og har igennem mange år undervist i emnet og hjulpet virksomheder med at forbedre dagligdagens mange møder.

 • - En guide til dig, der faciliterer møder og workshops
  af Mette Ullersted, Pernille Bandholm Jakobsen & Katrine Kent
  327,95 kr.

  Bogen viser, hvordan facilitator kan tage teten allerede fra første kontakt med opdragsgiver ved at sikre afklaring af formål og leverance. For er det ikke på plads, kan valget af procesdesign være helt forkert i forhold til at skabe de ønskede – og rigtige – resultater. Den gennemgår, hvordan man får det nødvendige mandat til at lede en proces og få tydeliggjort sin rolle overfor deltagerne. Den tager os igennem processkitser, procesdesign og drejebog og viser, hvordan processer skal inddeles i faser, så der er plads til idégenerering, udvælgelse og beslutning. Formålet og leverancen er afgørende for, i hvor høj grad deltagerne skal involveres. Derfor er spørgsmålstyper og samtaledesign en vigtig del af bogen, da det er afgørende for et godt resultat at give alle deltagertyper mulighed for at bidrage. Som facilitator kan man ikke tage sig selv ud af ligningen. Bogen behandler derfor også facilitatorens egen profil og kommer ind på betydningen af de indre stemmer, der kan hjælpe eller skabe usikkerhed. Kropssprog, mundtlig formidling og gennemslagskraft er her vigtige elementer for at kunne fange og holde deltagernes opmærksomhed og at balancere hensynet til gruppen, det enkelte individ og det resultat, I skal skabe. Og endelig viser bogen, hvordan bevidst brug af scenografi, grafiske skabeloner og spilelementer er en diskret og mild måde at få hjælp til at facilitere, så facilitator ikke skal klare det hele selv. Henvender sig til interne konsulenter, undervisere, ledere eller projektledere, eksterne konsulenter eller facilitatorer, og andre, der på anden vis har ansvaret for at planlægge og gennemføre møder og workshops. ”Det unikke og interessante ved denne bog er, at den, uden nødvendigvis at råbe det højt, kombinerer indsigter fra meget forskellige, videnskabelige discipliner. Bogen er en art collage af psykologi, design, dramaturgi og pædagogik […] Der er hele tiden fokus på konkrete teknikker, fortællinger fra praksis og eksempler på tilgange. Det er befriende.”- Fra bogens forord af Lene Tanggaard, ph.d., rektor ved Designskolen Kolding og professor ved Aalborg Universitet

 • - Teknikker og øvelser der styrker engagement, læring og samarbejde i et virtuelt arbejdsrum
  af Louis Hesse Trolle
  243,98 kr.

  Virtuel Facilitering & Teambuilding er en komplet værktøjskasse til at gøre dine virtuelle møder og sessioner til en succes. Uanset om du er konsulent, teamleder, lærer, arbejder med HR, eller blot har virtuelle møder fra tid til anden, er denne bog en fantastisk håndbog at have i baghånden. Bogen indeholder 2 dele:Del I giver dig relevante teknikker til at få succes som virtuel facilitator. Du vil få teknikker til at:• Afholde spændende virtuelle møder.• Skabe engagement hele vejen igennem dine virtuelle sessioner.• Skabe interaktive sessioner med accelereret læring.• Styrke sociale relationer i et virtuelt miljø.Del II indeholder 65 virtuelle øvelser, der kan styrke samarbejde og teamudvikling i teams og grupper. Øvelserne er designet med forskellige formål såsom at:• Skabe effektive virtuelle gruppediskussioner og møder.• Ryste et nyt team godt sammen.• Træne og teste samarbejdet i en gruppe.• Træne effektiv virtuel kommunikation.• Styrke de sociale relationer i en gruppe.• Skabe energi og engagement.Læs mere på LouisTrolle.com

 • - Grib energien på mødet
  af Nanna Paarup & Søs Rask Andresen
  187,95 kr.

  Brain boost inspirerer til en mødekultur med mening og fokus, hvor deltagerne ved præcis, hvorfor de mødes, og hvad der skal udrettes på mødet. En mødekultur, hvor I kan gribe energien, når I mødes, og før I forlader lokalet. En mødekultur, hvor gode rutiner og vaner understøtter trivsel, udvikling og samarbejde. En mødekultur, der styrker koncentrationen, engagementet og dermed resultaterne. I stedet for blot at strække ben, tjekke mobilen og småsnakke løseligt i en pause, er et brain boost den lille korte tilbagevendende investering, som bidrager til payoff på bundlinjen, uden at det behøver tage mere end ganske få minutter. Bogens 24 forskellige brain boosts er baseret på viden om fysiologi, neurologi og positiv psykologi, og de er lige til at gå til. Brain boost er første titel i serien BOOSTERS.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.