Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Kursusmateriale

Her finder du spændende bøger om Kursusmateriale. Nedenfor er et flot udvalg af over 319 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Teorier, metoder og perspektiver
  af Peter Plant, Ulla Pedersen, Anette Schulz, mfl.
  387,95 kr.

  Hvad kræver det at imødekomme de mange udfordringer, der opstår i en kostvejledningsproces? Hvilke kostvejledningsteorier, -metoder og -perspektiver kan kostvejlederen anvende? Og hvorfor er det relevant at opnå indsigt i kostvejledningens kompleksitet?Kostvejledning – teorier, metoder og perspektiver behandler spørgsmål som disse og belyser kostvejledningens kompleksitet i tre forskellige dele.Del ét omhandler overvejelser, som kostvejlederen ofte vil have nytte af at gøre sig, inden selve kostvejledningen begynder. Del to indeholder forskellige vejledningsteorier og samtalemetoder med dertilhørende praktisk anvendelige samtaleteknikker og modeller, som kan benyttes til udførelsen af selve kostvejledningen, og del tre omfatter en række perspektiver til inspiration for arbejdet med persongrupper med særlige udfordringer.Denne lærebog skal betragtes som en arbejdsbog og bogens kapitler kan benyttes som udgangspunkt for øvelser og eksperimenter i en simuleret eller virkelig vejledningspraksis. Den er et bidrag til at inspirere studerende på Ernærings- og sundhedsuddannelserne samt andre fagprofessionelle, til at reflektere over og udvikle egen kostvejledningspraksis.

 • af Vibeke Mossing Thorenfeldt & Lone Werenberg
  213,94 kr.

  En opslagsbog om kroppens anatomi og fysiologi og om de mest almindelige sygdomme. Bogen er skrevet til elever under uddannelse til social- og sundhedshjælper.Hvert af kroppens organsystemer gennemgås for sig. For hvert organsystem er der en eller flere illustrationer samt en relativt kortfattet beskrivelse af anatomien og fysiologien. Desuden beskrives udvalgte sygdomme i det pågældende organsystem. De hyppigste sygdomme beskrives ud fra definition, fysiologiske forandringer, symptomer, forebyggelse og behandlinger. Mindre hyppige sygdomme nævnes og defineres.Bogen kan anvendes selvstændigt eller som supplement til Sosu – trin 1. Med bogen følger adgang til en i-bog, som er en elektronisk udgave af bogen. I i-bogen findes al teksten i digital form, med mulighed for at tage noter, hente lydfiler, se animationer osv.I bogen findes desuden QR-koder, der giver mulighed for at få vist animationer på sin smart-phone.

 • af Jørgen Svenstrup, Mitzi Svenstrup & Klaus Tindborg
  247,95 kr.

  Vi får skudt i skoene, at vi er egoister og individualister, der kun er optaget af os selv. Compassion er det nye buzzword, der maner os til at være omsorgsfulde og hjælpsomme over for hinanden. Men det er efter vores overbevisning skudt helt forbi! For du er helt sikkert allerede meget omsorgsfuld og tager med garanti alt det og alle dem, du omgiver dig med i livet, meget alvorligt. Det eneste problem er derfor, at der er stor sandsynlighed for, at du ikke tager dig selv alvorligt.Denne manglende selvomsorg gør os syge, og erfaringer viser, at du vil fortryde det bitterligt, hvis ikke du gør noget ved det. Og at det påvirker din livskvalitet negativt. I denne bog bliver du guidet til at tage syv nye skridt i livet mod større selvagtelse. Du lærer at få styr på prioriteringerne i dit liv, bliver bevidst om kraftfulde modstandere og hjælpere og får indsigt i, hvad der styrer dit livs strategier, så du med enkle skridt kan træffe nye sunde valg. Hele vejen gennem bogen får du øvelser og mulighed for at øve dig i at integrere denne nye indsigt. Start i dag med at tage dig selv alvorligt. Vi viser dig hvordan!

 • af Michael René
  127,95 - 197,95 kr.

  Håndbog i praktisk hjælp er en opslagsbog med masser af nyttig viden om rengøring, hygiejne og opbevaring af fødevarer. Bogen indeholder afsnit om forskellige rengøringsmidler, om rengøring af forskellige materialer og om fjernelse af pletter, og der er en beskrivelse af forholdsregler i forbindelse med de enkelte midler. Desuden indeholder bogen et afsnit om vaske- og rengøringssymboler og om opbevaring af fødevarer. Bogen henvender sig til alle, der arbejder professionelt med praktisk hjælp, dvs. rengøring, tøjvask og håndtering af mad.

 • af Henrik Andersen & Cheme Andersen
  127,95 - 217,95 kr.

  Håndbog i blodprøver er en opslagsbog, der der beskriver de mest almindelige blodprøver.Bogen gennemgår forskellige typer blodprøver, hvad blodprøver kan vise vise noget om, normalværdier for blodet og en årsags- og symptomoversigt, som kan hjælpe med at forklare unormale værdier. Bogen indeholder endvidere en liste af punkter som man bør have særlig opmærksomhed på når de enkelte blodværdier ligger uden for normalområdet. I de tilfælde hvor medicin kan påvirke blodet, er det nævnt ved den relevante blodprøve. Sidst i bogen findes et kapitel om urinprøver.Bogen er skrevet i et enkelt sprog med forklaringer af fagudtryk, og henvender sig primært til social- og sundhedsassistenter, men beslægtede faggrupper vil også kunne finde interesse og anvendelse for bogen.

 • af Marlene Lysemose
  367,95 kr.

  Bogen er én af i alt 8 bøger med tilhørende hjemmeside i serien Paletten. Den gennemgår de klassiske danskfaglige discipliner at læse, at skrive, at lytte, at tale, at analysere og at skrive.Bogen indeholder en række temaer, der alle indledes med et kapitel, der har en praktisk vinkel på temaet. På den måde sikres, at stoffet bliver knyttet tæt sammen til arbejdet som pædagogisk assistent.  Sammen med bogen får man en e-nøgle med adgang til hjemmesiden, som rummer et omfattende interaktivt netmateriale, udviklet efter Dunn og Dunns teorier om læringsstile. Netmaterialet består af opgaver og tests, et bibliotek, bogen som lydfil og et rum til læring i praktikken. Bog og hjemmeside giver tilsammen mange muligheder for at arbejde differentieret med faget, og knytter teori og praksis sammen.

 • af Jørgen Svenstrup, Mitzi Svenstrup & Klaus Tindborg
  202,95 - 282,95 kr.

  Debatten om robusthed er ophedet. Er det virkelig dit eget ansvar at være robust i dit liv og dit arbejdsliv? Nej, det er naturligvis ikke alene dit ansvar, men det er også dit ansvar – og måske helt afgørende i en kompleks verden med stadig flere og højere krav. De af vores forfædre, der fandt på og evnede at tænde et varmt bål, var dem, der overlevede fortidens kolde vintre. De, der ikke havde eller udviklede denne kompetence, gik til grunde. I dag kan vi alle tænde for varmen, men er vi robuste nok til at nyde den? Den gode nyhed er, at din indre robusthed kan styrkes gennem træning af en række personlige kompetencer. Fuldstændig ligesom evnen til at tænde et bål, bage boller eller samle et IKEA-skab. – Det kræver bare lidt træning. Gennem viden, enkle øvelser, mentaltræning og selvindsigt lærer du i denne bog at træne din egen mentale robusthed, så du bliver i stand til at navigere i den virkelighed, du møder, når du åbner din hoveddør – uden at blive blæst omkuld. www.empowermind.dk

 • af Cilia Sindt & Henrik L. Jørgensen
  137,95 - 425,95 kr.

  Statistik benyttes i forbindelse med det daglige arbejde i laboratoriet og i forbindelse med planlægning af forsøg, analyse af forsøgsresultater eller metodeudvikling. Kendskab til statistik er nødvendig for forståelsen af publiceret forskningslitteratur og i forbindelse med egen forskning. Denne bog udfylder et behov for let tilgængelig elementær statistik for bioanalytikerstuderende, bioanalytikere, læger, kemikere og andre der arbejder inden for det biomedicinske område. Bogen er tænkt som en praktisk orienteret bog. Meningen er at give læseren en forståelse af, hvilke metoder, man skal vælge, når man har nogle konkrete data at arbejde med. Det er ikke vigtigt at kunne statistiske formler udenad; dem kan man slå op. Det er vigtigt at forstå muligheder, forudsætninger, begrænsninger, og tolkningen i forbindelse med brugen af statistik. Bogens hovedvægt ligger på den parametriske statistik, men nogle af de hyppigst benyttede nonparametriske tests gennemgås også.

 • af Hotel- & Restaurantskolen
  192,95 kr.

  Fødevarehygiejne er skrevet til dig, der arbejder med fødevarer og derfor skal have helt styr på hygiejnen. Bogen er skrevet, så den kan læses helt uden forudsætninger inden for hygiejne.I bogen bliver forskellige typer af bakterier, vira, svampe og parasitter gennemgået og du kan læse om, hvor og hvordan de lever og hvordan de smitter.Desuden præsenteres lovgivningen på området, herunder det såkaldte egenkontrolsystem.Endelig gives også helt konkrete forslag til procedurer, der mindsker risikoen for smittespredning.

 • - Dansk til Social- og sundhedsuddannelsen
  af Astrid Bojesen & Karin Møller Eckersberg
  349,95 kr.

  Dansk i Rosenhaven er skrevet til elever, der går på en social- og sundhedsuddannelse. Bogen indeholder den teori og de redskaber, som er relevante for danskfaget og opfylder bekendtgørelsens mål.I i-bogen findes også en lang række opgaver, der tager udgangspunkt i forskellige begivenheder og situationer, som typisk forekommer på et moderne plejecenter. På den måder bliver danskfaget tæt knyttet til den sundhedsfaglige praksis.Der findes forskellige opgaver til niveau F, E, D og C.

 • - IEC 61131-3 and best practice ST programming
  af Tom Mejer Antonsen
  64,95 - 356,95 kr.

  This book gives an introduction to Structured Text (ST), used in Programmable Logic Control (PLC). The book can be used for all types of PLC brands including Siemens Structured Control Language (SCL) and Programmable Automation Controllers (PAC). CONTENTS: - Background, advantage and challenge when ST programming - Syntax and fundamental ST programming - Widespread guide to reasonable naming of variables - CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING - Guide to split-up into program modules and functions - More than 90 PLC code examples - FIFO, RND, 3D ARRAY and digital filter - Examples: From LADDER to ST programming - Guide to solve programming exercises Many clarifying explanations to the PLC code and focus on the fact that the reader should learn how to write a stable, robust, readable, structured and clear code are also included in the book. Furthermore, the focus is that the reader will be able to write a PLC code, which does not require a specific PLC type and PLC code, which can be reused. The basis of the book is a material which is currently compiled with feedback from lecturers and students attending the AP Education in Automation Engineering at the local Dania Academy, "Erhvervsakademi Dania", Randers, Denmark. The material is thus currently updated so that it answers all the questions which the students typically ask through-out the period of studying. The author is Bachelor of Science in Electrical Engineering (B.Sc.E.E.) and has 25 years of experience within specification, development and supplying complex control solutions and supervision systems. Within these years, the author has 7 years of experience within Pascal programming and 12 years of experience with solutions and systems containing PLC. The author is Assistant Professor and teaching PLC control systems at higher educations at a Danish Academy of Business and Technology: Erhvervsakademi Dania, Randers, Denmark. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tommejerantonsen/

 • - ... jeg vil BARE, LIGE, HURTIGT gerne bruge ...
  af Martin Jensen & Martin Georg Houlberg Jensen
  69,95 - 162,95 kr.

  Excel til rapporter, statistik, cockpit, overblik, planlægning, storskærm, kioskvisning, automation og og og ... Om at gøre regnearket til et værktøj der kan meget mere. Om automation, fejlminimering, forenkling, processer og at gøre det umulige muligt.

 • af Anne-Lise Kamper, Mette Gyldenløve & Linda Maria Hilsted
  267,95 kr.

  Håndbog i laboratorieanalyser er en let tilgængelig opslagsbog for klinisk personale, yngre læger og medicinstuderende. Formidlingen er præcis og overskuelig, og repræsenterer 'state of the art' inden for klinisk biokemi og medicin.Første del af bogen gennemgår, hvordan laboratorieresultater rekvireres, præsenteres og fortolkes. Hovedparten af bogen består af en alfabetisk gennemgang af de enkelte analyser inden for veneblod, arterieblod, cerebrospinalvæske, urin, fæces, ascitesvæske, pleuravæske og sved. Lægemiddelanalyser omtales også.På indersiden af omslaget er trykt en oversigt over prøveglas samt et flowchart for tolkning af arteriepunktur. Bogen fokuserer på de relevante kliniske oplysninger og repræsenterer et godt værktøj i klinikken.

 •  
  126,95 kr.

  God til dansk er en serie af træningshæfter til udlændinge, der er i gang med at lære dansk. De over 100 opgaver pr. hæfte træner især ordkendskab, tekstforståelse og grammatik.God til dansk træner sproget på en varieret, udfordrende og sjov måde.God til dansk er perfekt til differentiering og individuelt arbejde.Der er ganske enkelt masser af træning for pengene.God til dansk 3 henvender sig til kursister, der er ude over den første begynderundervisning.

 • af Boström Enterprise AB & Svend Erik Thordal Schmidt
  337,95 kr.

  En bog til undervisere på erhvervsskolerne. Bogen er skrevet af Svend Erik Schmidt og Lena Boström, som er førende i udviklingen af og forskning i læringsstile i Skandinavien.Bogens teori tager udgangspunkt i Dunn og Dunns teori om læringsstile, men er her tilpasset skandinaviske forhold og har fokus på uddannelse af unge og voksne. I bogen gennemgås teorien grundigt, og der gives masser af eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes forskellige læringsstile.Bogen er således teoretisk funderet men samtidig en brugsbog i det praktiske pædagogiske arbejde.

 • af Mille Idehen
  268,95 kr.

  Hvorfor er det relevant med en lærebog om seksualitet? Er seksualitet ikke en privat sag, som andre ikke skal blande sig i?Jo, ville det nemme svar være. Mange mennesker foretrækker, at andre ikke blander sig i, hvordan og med hvem, de udlever deres seksuelle behov. Problemet er bare, at det for mange mennesker, som er ramt af sygdom eller handicap, kan være svært at udleve seksuelle behov, hvis ikke plejepersonalet støtter op om udlevelsen af netop disse behov. Seksualitet og livskvalitet er skrevet til medarbejdere i pleje- og omsorgssektoren, som gerne vil hjælpe borgere og patienter til også at få udlevet deres seksuelle behov, men mangler viden på området. Bogen er i tre dele: Del 1, At forstå seksualitet, giver baggrundsviden om bl.a. sex som et grundlæggende behov, normer, seksuel identitet samt seksuelle præferencer Del 2, Når seksualiteten er udfordret, giver eksempler på de problemer, der kan opstå med seksualiteten i forbindelse med fysiske og psykiske sygdomme og handicaps Del 3, At hjælpe med seksualitet, giver konkrete forslag og ideer til, hvordan medarbejderen kan hjælpe borgere og patienter på en professionel måde.

 • af Gilbert (Massachusetts Institute of Technology) Strang
  914,95 kr.

 • - Med Marte Meo og Low Arousal
  af Anja Kristine Hvidberg Olsen, Gitte Mørch Henriksen & Jakob Kjærby Lentz
  253,94 kr.

  Denne bog er til dig, der arbejder med mennesker med demens og søger en håndgribelig måde at styrke dit relationsarbejde på. Du finder inspiration til at minimere konfliktsituationer i din praksis og skabe et værn mod forråelse, og du vil få skærpet din bevidsthed om, hvilke redskaber du med fordel kan bruge i de forskellige faser af en konflikt.I den digitale version finder du supplerende materiale i form af film og analyseskema.Filmenen består af en række klip, som bliver brugt aktivt i bogen. I filmene kan du se, hvordan medarbejderne anvender udviklingsstøttende samspilsprincipper fra Marte Meo-metoden i omsorg og pleje.En ny vej til konflikthåndtering i demensomsorgen kobler som noget særligt Low Arousal-tilgangen til Marte Meo-metoden. Når du først er bekendt med grundtankerne i de to tilgange, har du de bedste forudsætninger for at vende din tænkning på hovedet, sætte dit menneskesyn under lup og herved åbne for nye handlemuligheder i forhold til at skabe trivsel i dit arbejde i demensomsorgen.Bogen har fokus på udvikling af en øget refleksions- og evalueringskultur, og den indeholder mange små cases, som er baseret på observationer i omsorgs- og plejesituationer. Den indeholder også refleksionsspørgsmål, som kan anvendes på team- og personalemøder for at sikre en refleksiv kultur og et fælles fagligt ståsted.

 • af Sara Mørup
  347,95 kr.

  Neurologi og neurokirurgi – et kompendium er udarbejdet med det formål at gøre den kliniske neurologi og neurokirurgi til etstofområde, der er nemt at overskue for dig som studerende. Kompendiet er skrevet af læge Sara Mørup og er kvalitetssikret af en specialist inden for området.Stoffet præsenteres på en let og velstruktureret måde, bl.a. ved hjælp af illustrationer, opsummeringstabeller og highlights af de vigtigste pointer. Kompendiet kan hjælpe med at skabe overblik undervejs på studiet og ikke mindst gøre indlæringen nemmere op til eksamen.

 • - The Chemistry of its Components
  af Tom Coultate
  615,95 kr.

  First published in 1984, and now in its 6th edition, this book has become the classic text on food chemistry around the world. The bulk components - carbohydrates, proteins, fats, minerals and water, and the trace components - colours, flavours, vitamins and preservatives, as well as food-borne toxins, allergens, pesticide residues and other undesirables all receive detailed consideration. Besides being extensively rewritten and updated a new chapter on enzymes has been included. At every stage attention is drawn to the links between the chemical components of food and their health and nutritional significance.Features include:"e;Special Topics"e; section at the end of each chapter for specialist readers and advanced students; an exhaustive index and the structural formulae of over 500 food components; comprehensive listings of recent, relevant review articles and recommended books for further reading; frequent references to wider issues eg the evolutionary significance of lactose intolerance, fava bean consumption in relation to malaria and the legislative status of food additives around the world.Food: The Chemistry of its Components will be of particular interest to students and teachers of food science, nutrition and applied chemistry in universities, colleges and schools. Its accessible style ensures that it will be invaluable to anyone with an interest in food issues.

 • - Giv Dit Skrald Nyt Liv
  af Charlotte Rasmussen
  81,95 - 337,95 kr.

  Bogen til dig, som elsker at være kreativ - og gør-det-selv. Du får masser af inspiration til at kreere dine egne unikke ting af dit skrald. Tomme konservesdåser, plastbøtter, glas, udslidte møbler, juletræsstammen m.m. Alt kan genbruges og omdannes for få penge. Der kræves ingen store investeringer i værktøj, da det også her gælder om at bruge det, man har. Bogen er fyldt med farvefotos og trin-for-trin vejledninger, og indeholder også mine bedste genbrugs- og sparetips. Den er også en veloplagt gaveidé til den kreative familie, da der er idéer, som børn helt ned fra 3+ kan være med til.

 • - - Another Perspective on Our World
  af Randi Green
  117,95 - 317,95 kr.

  Modern history completes and updates the previous four books, giving the remaining pieces of the puzzle to grasp our reality, its history, the otherworldly races, the enhanced humans and what current day humans are and can become. It is a must read for the ones that want to progress and do their higher awareness work in 2018 and onward. And all that is left to say is: Creating a new human paradigm begins with creating a new type of human. It is that simple. It all begins with one person. You.

 • - Excel til andet end forretningsprocesser og andre seriøse - og mere almindelige - anvendelser
  af Martin Georg Houlberg Jensen
  68,94 - 157,95 kr.

  Excel til andet end forretningsprocesser og andre seriøse - og mere almindelige - anvendelser Om at gøre regnearket til et værktøj der kan meget mere Om nye ideer, sjove indfald og at gøre det umulige muligt I denne omgang gælder det alt andet end noget seriøst, for ja, Excel kan sagtens benyttes til en masse underholdning og ikke kun anvendes forretningsmæssigt. Man skal nok være lidt ekstra vild med - eller skør med - Excel, kodning og at fordybe sig i denne tekniske og måske nok lidt smånørdede verden. Men når det er på plads, er der masser af sjove muligheder lige ved hånden. Formålet er stadig - ligesom de tidligere hæfter - at tænke alternativt, kigge udover hvad der i dag er muligt eller tænkeligt, og overgå det.

 • af Trine May
  357,95 kr.

  Læs genrer med CL - Romaner henvender sig til elever i 4.-6. klasse og indeholder uddrag fra tre nye børneromaner: Kim Fupz Aakesons Jeg er William, Hanne Kvists Dyr med pels - og uden og Tina Sakura Bestles Skyggefugl.Gennem forløbet med bogen veksles der mellem forskellige arbejdsformer. Klassen opdeles i en række basisteam, hvert på seks medlemmer, og indimellem splittes disse team op i mindre enheder - afhængigt af den enkelte opgave.Bogen er den femte udgivelse i serien Læs genrer med CL, hvor der kastes lys på overordnede genreformater i arbejdet med litteratur på mellemtrinnet. Bag forkortelsen CL gemmer sig ordene Cooperative og Collaborative Learning - her i en nyudviklet, dansk form, hvor et danskfagligt indhold er koblet på grundtanken om, at eleverne konstruerer viden sammen.

 • af Jette Nielsen
  197,95 kr.

  Casesamlingen indeholder 16 cases, der omsætter teorien fra Sosu - trin 1 til praktiske situationer og sætter kød og blod på faget.Hver case rummer en grundig beskrivelse af en borger og hans situation og omgivelser. Alle fagene er repræsenteret i hver enkelt case og indholdet i casene dækker tilsammen de væsentligste fagområder i social- og sundhedshjælperuddannelsen. Sammen med casesamlingen præsenteres forskellige arbejdsmodeller, der kan fungere som struktur for elevernes refleksionsproces.Det kan du som elev få ud af at arbejde med bogen:• Et helhedssyn på borgeren• Større sammenhæng mellem fagene• Bedre evne til at reflektere og skabe sammenhæng mellem teori og praksis

 • - find din vej gennem socialrådgiveruddannelsen
  af Red. Gitte Plougmann & Lise Hauerslev Nordestgaard
  244,95 kr.

  At studere til socialrådgiver – find din vej gennem socialrådgiveruddannelsen henvender sig til dig, der lige er begyndt på socialrådgiveruddannelsen, og beskriver en række af de forventninger og krav, der er forbundet med at begynde på en videregående uddannelse. Hvis du allerede er godt i gang med uddannelsen, er der også nyttig viden for dig.Bogens overordnede ambition er at give dig nogle konkrete bud på, hvordan du kan få det optimale faglige og personlige læringsudbytte af såvel den teoretiske og erfaringsbaserede viden som dit møde med praksis. Din rejse mod at blive socialrådgiver foregår i tæt samspil med borgere, medstuderende og undervisere. I bogen kan du derfor læse om, hvordan du kan arbejde med at opnå viden, færdigheder og kompetencer til at blive socialrådgiver. Der gives også konkrete råd til bl.a. studie- og eksamensteknik, praktikforløb og studiegruppearbejde. Desuden kan bogen hjælpe dig med at forstå forskellige læringsstile, etiske dilemmaer, og hvad der venter efter endt uddannelse.Forfatterne er uddannede socialrådgivere og andre fagpersoner, der har mange års erfaring med socialt arbejde, undervisning og studievejledning. På socialrådgiverstudiet skal du igennem både en faglig og personlig rejse. Denne bog kan være en hjælp og støtte til din studietid.

 • af Georges Danton
  225,95 - 227,95 kr.

  Discours civiques de Danton" est une compilation des discours prononcés par Georges Danton, un homme politique français influent de la Révolution française. Ces discours reflètent les idées et les convictions politiques de Danton, ainsi que son éloquence et son talent d'orateur. Danton était un leader du mouvement révolutionnaire et ses discours ont joué un rôle important dans la mobilisation du peuple et dans l'organisation des événements révolutionnaires. Ils ont également contribué à façonner l'histoire politique de la France à cette époque tumultueuse. Cette compilation offre un aperçu précieux des idéaux révolutionnaires et de la rhétorique politique de l'époque.

 • af Scott A. MacDougall-Shackleton
  672,95 - 1.960,95 kr.

  Integrating evolutionary psychology with behavioural ecology, anthropology, genetics, and neuroscience, this textbook is a critical exploration of how evolutionary approaches can be used to understand the human mind and behaviour.

 • af Liv Molich
  297,95 kr.

  Kompendium til Grønlandsk 3 dækker det stof, der gennemgås på LearnGreenlandics kurser for fortsættere på niveau 3. Der forudsættes kendskab til det sproglige materiale, der indgår i Kompendium til Grønlandsk 1 og Kompendium til Grønlandsk 2. Bogen er udarbejdet til undervisningsbrug og er ikke tænkt som oplæg til selvstudier. Den sidste del af bogen består af en række oversigter, inklusive en samling bøjningsskemaer, som er relevante også for fortsættere.

 • af Liv Molich
  297,95 kr.

  Kompendium til Grønlandsk 2 dækker det stof, der gennemgås på LearnGreenlandics kurser for fortsættere. Der forudsættes kendskab til det sproglige materiale, som indgår i Kompendium til Grønlandsk 1. Materialet er udarbejdet til undervisningsbrug på LearnGreenlandics sprogkurser og er ikke tænkt som oplæg til selvstudier.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.