Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Kursusmateriale

Her finder du spændende bøger om Kursusmateriale. Nedenfor er et flot udvalg af over 116 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Teorier, metoder og perspektiver
  af Peter Plant, Ulla Pedersen, Anette Schulz, mfl.
  325,95 kr.

  Hvad kræver det at imødekomme de mange udfordringer, der opstår i en kostvejledningsproces? Hvilke kostvejledningsteorier, -metoder og -perspektiver kan kostvejlederen anvende? Og hvorfor er det relevant at opnå indsigt i kostvejledningens kompleksitet?Kostvejledning – teorier, metoder og perspektiver behandler spørgsmål som disse og belyser kostvejledningens kompleksitet i tre forskellige dele.Del ét omhandler overvejelser, som kostvejlederen ofte vil have nytte af at gøre sig, inden selve kostvejledningen begynder. Del to indeholder forskellige vejledningsteorier og samtalemetoder med dertilhørende praktisk anvendelige samtaleteknikker og modeller, som kan benyttes til udførelsen af selve kostvejledningen, og del tre omfatter en række perspektiver til inspiration for arbejdet med persongrupper med særlige udfordringer.Denne lærebog skal betragtes som en arbejdsbog og bogens kapitler kan benyttes som udgangspunkt for øvelser og eksperimenter i en simuleret eller virkelig vejledningspraksis. Den er et bidrag til at inspirere studerende på Ernærings- og sundhedsuddannelserne samt andre fagprofessionelle, til at reflektere over og udvikle egen kostvejledningspraksis.

 • af Vibeke Mossing Thorenfeldt & Lone Werenberg
  214,95 kr.

  En opslagsbog om kroppens anatomi og fysiologi og om de mest almindelige sygdomme. Bogen er skrevet til elever under uddannelse til social- og sundhedshjælper.Hvert af kroppens organsystemer gennemgås for sig. For hvert organsystem er der en eller flere illustrationer samt en relativt kortfattet beskrivelse af anatomien og fysiologien. Desuden beskrives udvalgte sygdomme i det pågældende organsystem. De hyppigste sygdomme beskrives ud fra definition, fysiologiske forandringer, symptomer, forebyggelse og behandlinger. Mindre hyppige sygdomme nævnes og defineres.Bogen kan anvendes selvstændigt eller som supplement til Sosu – trin 1. Med bogen følger adgang til en i-bog, som er en elektronisk udgave af bogen. I i-bogen findes al teksten i digital form, med mulighed for at tage noter, hente lydfiler, se animationer osv.I bogen findes desuden QR-koder, der giver mulighed for at få vist animationer på sin smart-phone.

 • af Jørgen Svenstrup, Mitzi Svenstrup & Klaus Tindborg
  230,95 kr.

  Vi får skudt i skoene, at vi er egoister og individualister, der kun er optaget af os selv. Compassion er det nye buzzword, der maner os til at være omsorgsfulde og hjælpsomme over for hinanden. Men det er efter vores overbevisning skudt helt forbi! For du er helt sikkert allerede meget omsorgsfuld og tager med garanti alt det og alle dem, du omgiver dig med i livet, meget alvorligt. Det eneste problem er derfor, at der er stor sandsynlighed for, at du ikke tager dig selv alvorligt.Denne manglende selvomsorg gør os syge, og erfaringer viser, at du vil fortryde det bitterligt, hvis ikke du gør noget ved det. Og at det påvirker din livskvalitet negativt. I denne bog bliver du guidet til at tage syv nye skridt i livet mod større selvagtelse. Du lærer at få styr på prioriteringerne i dit liv, bliver bevidst om kraftfulde modstandere og hjælpere og får indsigt i, hvad der styrer dit livs strategier, så du med enkle skridt kan træffe nye sunde valg. Hele vejen gennem bogen får du øvelser og mulighed for at øve dig i at integrere denne nye indsigt. Start i dag med at tage dig selv alvorligt. Vi viser dig hvordan!

 • af Michael René
  120,95 - 172,95 kr.

  Håndbog i praktisk hjælp er en opslagsbog med masser af nyttig viden om rengøring, hygiejne og opbevaring af fødevarer. Bogen indeholder afsnit om forskellige rengøringsmidler, om rengøring af forskellige materialer og om fjernelse af pletter, og der er en beskrivelse af forholdsregler i forbindelse med de enkelte midler. Desuden indeholder bogen et afsnit om vaske- og rengøringssymboler og om opbevaring af fødevarer. Bogen henvender sig til alle, der arbejder professionelt med praktisk hjælp, dvs. rengøring, tøjvask og håndtering af mad.

 • af Henrik Andersen & Cheme Andersen
  120,95 - 179,95 kr.

  Håndbog i blodprøver er en opslagsbog, der der beskriver de mest almindelige blodprøver.Bogen gennemgår forskellige typer blodprøver, hvad blodprøver kan vise vise noget om, normalværdier for blodet og en årsags- og symptomoversigt, som kan hjælpe med at forklare unormale værdier. Bogen indeholder endvidere en liste af punkter som man bør have særlig opmærksomhed på når de enkelte blodværdier ligger uden for normalområdet. I de tilfælde hvor medicin kan påvirke blodet, er det nævnt ved den relevante blodprøve. Sidst i bogen findes et kapitel om urinprøver.Bogen er skrevet i et enkelt sprog med forklaringer af fagudtryk, og henvender sig primært til social- og sundhedsassistenter, men beslægtede faggrupper vil også kunne finde interesse og anvendelse for bogen.

 • af Marlene Lysemose
  332,95 kr.

  Bogen er én af i alt 8 bøger med tilhørende hjemmeside i serien Paletten. Den gennemgår de klassiske danskfaglige discipliner at læse, at skrive, at lytte, at tale, at analysere og at skrive.Bogen indeholder en række temaer, der alle indledes med et kapitel, der har en praktisk vinkel på temaet. På den måde sikres, at stoffet bliver knyttet tæt sammen til arbejdet som pædagogisk assistent.  Sammen med bogen får man en e-nøgle med adgang til hjemmesiden, som rummer et omfattende interaktivt netmateriale, udviklet efter Dunn og Dunns teorier om læringsstile. Netmaterialet består af opgaver og tests, et bibliotek, bogen som lydfil og et rum til læring i praktikken. Bog og hjemmeside giver tilsammen mange muligheder for at arbejde differentieret med faget, og knytter teori og praksis sammen.

 • af Jørgen Svenstrup, Mitzi Svenstrup & Klaus Tindborg
  202,95 - 258,95 kr.

  Debatten om robusthed er ophedet. Er det virkelig dit eget ansvar at være robust i dit liv og dit arbejdsliv? Nej, det er naturligvis ikke alene dit ansvar, men det er også dit ansvar – og måske helt afgørende i en kompleks verden med stadig flere og højere krav. De af vores forfædre, der fandt på og evnede at tænde et varmt bål, var dem, der overlevede fortidens kolde vintre. De, der ikke havde eller udviklede denne kompetence, gik til grunde. I dag kan vi alle tænde for varmen, men er vi robuste nok til at nyde den? Den gode nyhed er, at din indre robusthed kan styrkes gennem træning af en række personlige kompetencer. Fuldstændig ligesom evnen til at tænde et bål, bage boller eller samle et IKEA-skab. – Det kræver bare lidt træning. Gennem viden, enkle øvelser, mentaltræning og selvindsigt lærer du i denne bog at træne din egen mentale robusthed, så du bliver i stand til at navigere i den virkelighed, du møder, når du åbner din hoveddør – uden at blive blæst omkuld. www.empowermind.dk

 • af Hotel- & Restaurantskolen
  191,95 kr.

  Fødevarehygiejne er skrevet til dig, der arbejder med fødevarer og derfor skal have helt styr på hygiejnen. Bogen er skrevet, så den kan læses helt uden forudsætninger inden for hygiejne.I bogen bliver forskellige typer af bakterier, vira, svampe og parasitter gennemgået og du kan læse om, hvor og hvordan de lever og hvordan de smitter.Desuden præsenteres lovgivningen på området, herunder det såkaldte egenkontrolsystem.Endelig gives også helt konkrete forslag til procedurer, der mindsker risikoen for smittespredning.

 • - Dansk til Social- og sundhedsuddannelsen
  af Astrid Bojesen & Karin Møller Eckersberg
  320,95 kr.

  Dansk i Rosenhaven er skrevet til elever, der går på en social- og sundhedsuddannelse. Bogen indeholder den teori og de redskaber, som er relevante for danskfaget og opfylder bekendtgørelsens mål.I i-bogen findes også en lang række opgaver, der tager udgangspunkt i forskellige begivenheder og situationer, som typisk forekommer på et moderne plejecenter. På den måder bliver danskfaget tæt knyttet til den sundhedsfaglige praksis.Der findes forskellige opgaver til niveau F, E, D og C.

 • - IEC 61131-3 and best practice ST programming
  af Tom Mejer Antonsen
  88,95 - 346,95 kr.

  This book gives an introduction to Structured Text (ST), used in Programmable Logic Control (PLC). The book can be used for all types of PLC brands including Siemens Structured Control Language (SCL) and Programmable Automation Controllers (PAC). CONTENTS: - Background, advantage and challenge when ST programming - Syntax and fundamental ST programming - Widespread guide to reasonable naming of variables - CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING - Guide to split-up into program modules and functions - More than 90 PLC code examples - FIFO, RND, 3D ARRAY and digital filter - Examples: From LADDER to ST programming - Guide to solve programming exercises Many clarifying explanations to the PLC code and focus on the fact that the reader should learn how to write a stable, robust, readable, structured and clear code are also included in the book. Furthermore, the focus is that the reader will be able to write a PLC code, which does not require a specific PLC type and PLC code, which can be reused. The basis of the book is a material which is currently compiled with feedback from lecturers and students attending the AP Education in Automation Engineering at the local Dania Academy, "Erhvervsakademi Dania", Randers, Denmark. The material is thus currently updated so that it answers all the questions which the students typically ask through-out the period of studying. The author is Bachelor of Science in Electrical Engineering (B.Sc.E.E.) and has 25 years of experience within specification, development and supplying complex control solutions and supervision systems. Within these years, the author has 7 years of experience within Pascal programming and 12 years of experience with solutions and systems containing PLC. The author is Assistant Professor and teaching PLC control systems at higher educations at a Danish Academy of Business and Technology: Erhvervsakademi Dania, Randers, Denmark. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tommejerantonsen/

 • af Anne-Lise Kamper, Mette Gyldenløve & Linda Maria Hilsted
  226,95 kr.

  Håndbog i laboratorieanalyser er en let tilgængelig opslagsbog for klinisk personale, yngre læger og medicinstuderende. Formidlingen er præcis og overskuelig, og repræsenterer 'state of the art' inden for klinisk biokemi og medicin.Første del af bogen gennemgår, hvordan laboratorieresultater rekvireres, præsenteres og fortolkes. Hovedparten af bogen består af en alfabetisk gennemgang af de enkelte analyser inden for veneblod, arterieblod, cerebrospinalvæske, urin, fæces, ascitesvæske, pleuravæske og sved. Lægemiddelanalyser omtales også.På indersiden af omslaget er trykt en oversigt over prøveglas samt et flowchart for tolkning af arteriepunktur. Bogen fokuserer på de relevante kliniske oplysninger og repræsenterer et godt værktøj i klinikken.

 •  
  88,95 kr.

  God til dansk er en serie af træningshæfter til udlændinge, der er i gang med at lære dansk. De over 100 opgaver pr. hæfte træner især ordkendskab, tekstforståelse og grammatik.God til dansk træner sproget på en varieret, udfordrende og sjov måde.God til dansk er perfekt til differentiering og individuelt arbejde.Der er ganske enkelt masser af træning for pengene.God til dansk 3 henvender sig til kursister, der er ude over den første begynderundervisning.Tag et kig i bogen.

 • af Boström Enterprise AB & Svend Erik Thordal Schmidt
  303,95 kr.

  En bog til undervisere på erhvervsskolerne. Bogen er skrevet af Svend Erik Schmidt og Lena Boström, som er førende i udviklingen af og forskning i læringsstile i Skandinavien.Bogens teori tager udgangspunkt i Dunn og Dunns teori om læringsstile, men er her tilpasset skandinaviske forhold og har fokus på uddannelse af unge og voksne. I bogen gennemgås teorien grundigt, og der gives masser af eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes forskellige læringsstile.Bogen er således teoretisk funderet men samtidig en brugsbog i det praktiske pædagogiske arbejde.

 • af Mille Idehen
  241,95 kr.

  Hvorfor er det relevant med en lærebog om seksualitet? Er seksualitet ikke en privat sag, som andre ikke skal blande sig i?Jo, ville det nemme svar være. Mange mennesker foretrækker, at andre ikke blander sig i, hvordan og med hvem, de udlever deres seksuelle behov. Problemet er bare, at det for mange mennesker, som er ramt af sygdom eller handicap, kan være svært at udleve seksuelle behov, hvis ikke plejepersonalet støtter op om udlevelsen af netop disse behov. Seksualitet og livskvalitet er skrevet til medarbejdere i pleje- og omsorgssektoren, som gerne vil hjælpe borgere og patienter til også at få udlevet deres seksuelle behov, men mangler viden på området. Bogen er i tre dele: Del 1, At forstå seksualitet, giver baggrundsviden om bl.a. sex som et grundlæggende behov, normer, seksuel identitet samt seksuelle præferencer Del 2, Når seksualiteten er udfordret, giver eksempler på de problemer, der kan opstå med seksualiteten i forbindelse med fysiske og psykiske sygdomme og handicaps Del 3, At hjælpe med seksualitet, giver konkrete forslag og ideer til, hvordan medarbejderen kan hjælpe borgere og patienter på en professionel måde.

 • - Med Marte Meo og Low Arousal
  af Anja Kristine Hvidberg Olsen, Gitte Mørch Henriksen & Jakob Kjærby Lentz
  252,95 kr.

  Denne bog er til dig, der arbejder med mennesker med demens og søger en håndgribelig måde at styrke dit relationsarbejde på. Du finder inspiration til at minimere konfliktsituationer i din praksis og skabe et værn mod forråelse, og du vil få skærpet din bevidsthed om, hvilke redskaber du med fordel kan bruge i de forskellige faser af en konflikt.I den digitale version finder du supplerende materiale i form af film og analyseskema.Filmenen består af en række klip, som bliver brugt aktivt i bogen. I filmene kan du se, hvordan medarbejderne anvender udviklingsstøttende samspilsprincipper fra Marte Meo-metoden i omsorg og pleje.En ny vej til konflikthåndtering i demensomsorgen kobler som noget særligt Low Arousal-tilgangen til Marte Meo-metoden. Når du først er bekendt med grundtankerne i de to tilgange, har du de bedste forudsætninger for at vende din tænkning på hovedet, sætte dit menneskesyn under lup og herved åbne for nye handlemuligheder i forhold til at skabe trivsel i dit arbejde i demensomsorgen.Bogen har fokus på udvikling af en øget refleksions- og evalueringskultur, og den indeholder mange små cases, som er baseret på observationer i omsorgs- og plejesituationer. Den indeholder også refleksionsspørgsmål, som kan anvendes på team- og personalemøder for at sikre en refleksiv kultur og et fælles fagligt ståsted.

 • - Giv Dit Skrald Nyt Liv
  af Charlotte Rasmussen
  81,95 - 328,95 kr.

  Bogen til dig, som elsker at være kreativ - og gør-det-selv. Du får masser af inspiration til at kreere dine egne unikke ting af dit skrald. Tomme konservesdåser, plastbøtter, glas, udslidte møbler, juletræsstammen m.m. Alt kan genbruges og omdannes for få penge. Der kræves ingen store investeringer i værktøj, da det også her gælder om at bruge det, man har. Bogen er fyldt med farvefotos og trin-for-trin vejledninger, og indeholder også mine bedste genbrugs- og sparetips. Den er også en veloplagt gaveidé til den kreative familie, da der er idéer, som børn helt ned fra 3+ kan være med til.

 • - ... jeg vil BARE, LIGE, HURTIGT gerne bruge ...
  af Martin Jensen & Martin Georg Houlberg Jensen
  69,95 - 102,95 kr.

  Excel til rapporter, statistik, cockpit, overblik, planlægning, storskærm, kioskvisning, automation og og og ... Om at gøre regnearket til et værktøj der kan meget mere. Om automation, fejlminimering, forenkling, processer og at gøre det umulige muligt.

 • af Trine May
  315,95 kr.

  Læs genrer med CL - Romaner henvender sig til elever i 4.-6. klasse og indeholder uddrag fra tre nye børneromaner: Kim Fupz Aakesons Jeg er William, Hanne Kvists Dyr med pels - og uden og Tina Sakura Bestles Skyggefugl.Gennem forløbet med bogen veksles der mellem forskellige arbejdsformer. Klassen opdeles i en række basisteam, hvert på seks medlemmer, og indimellem splittes disse team op i mindre enheder - afhængigt af den enkelte opgave.Bogen er den femte udgivelse i serien Læs genrer med CL, hvor der kastes lys på overordnede genreformater i arbejdet med litteratur på mellemtrinnet. Bag forkortelsen CL gemmer sig ordene Cooperative og Collaborative Learning - her i en nyudviklet, dansk form, hvor et danskfagligt indhold er koblet på grundtanken om, at eleverne konstruerer viden sammen.

 • - På arbejde og i hverdagen
  af Søren Nørregaard Frederiksen
  316,95 kr.

  Samtaledansk er et videobaseret grundbogssystem til arbejdsmarkedsrettet undervisning i dansk for andetsprog for voksne. Samtaledansk 2 dækker CEFR-niveau A2.Til systemet hører også Samtaledansk 1 (A1) og websitet https://samtaledansk2.ibog.gyldendal.dk/?id=129, hvor systemets videoer ligger.I Samtaledansk 2 får kursisten mulighed for intensiv træning i autentisk dansk, som det tales og skrives på arbejdspladser og i det offentlige rum. Målet er at kickstarte kursistens evne og lyst til at anvende sproget i praksis, uden for klasserummet.Indholdet baserer sig derfor på emner af direkte relevans for en borgers arbejds- og hverdagsliv.Med forlæg i autentiske videointerviews med medarbejdere fra en stor dansk arbejdsplads får kursistenmulighed for at træne nødvendige kommunikative kompetencer som fx:• at aflytte og afkode autentisk mundtligt dansk, som det tales ”uden filter”• at formulere sig på naturligt og forståeligt dansk om både arbejdspladsrelaterede og almeneemner• at opnå grundigt kendskab til og den nødvendige rutine i samtale-genrens komplekse funktioner, som de udfolder sig i en autentisk kontekst, f.eks. på en arbejdsplads• at orientere sig i og uddrage relevant information af realtekster med komplekst indhold• at opnå rutine i skrivning af e-mails og beskederSamtaledansk 2 præsenterer en logisk og tydeliggjort progression over 10 lektioner, men materialet er også velegnet til differentieret undervisning på hold med stor spredning i niveau, da øvelser og opgaver er tilrettelagt, så de kan sammensættes og varieres afhængigt af kursistens individuelle niveau og progression.Hver lektion har forklaringer af lektionens grammatiske komponenter, som samles i et praktisk appendiks bagest i bogen. Her findes også en overskuelig liste med ordforråd, struktureret efter indhold i temaer.Samtaledansk 2 efterfølger Samtaledansk 1, der dækker AD-forløb 1-3 for kursister på DU2, og AD-forløb1-2 på DU3, svarende til CEFR-niveau A1.Videoer, lydindtalinger, udskrifter m.m. findes på https://samtaledansk2.ibog.gyldendal.dk/?id=129

 • af Jette Nielsen
  168,95 kr.

  Casesamlingen indeholder 16 cases, der omsætter teorien fra Sosu - trin 1 til praktiske situationer og sætter kød og blod på faget.Hver case rummer en grundig beskrivelse af en borger og hans situation og omgivelser. Alle fagene er repræsenteret i hver enkelt case og indholdet i casene dækker tilsammen de væsentligste fagområder i social- og sundhedshjælperuddannelsen. Sammen med casesamlingen præsenteres forskellige arbejdsmodeller, der kan fungere som struktur for elevernes refleksionsproces.Det kan du som elev få ud af at arbejde med bogen:• Et helhedssyn på borgeren• Større sammenhæng mellem fagene• Bedre evne til at reflektere og skabe sammenhæng mellem teori og praksis

 • af Karen Dittmann & Konstantin Dirbanis
  422,95 kr.

 • af Martin Georg Houlberg Jensen
  112,95 kr.

 • af Silvia Vega Ordóñez
  122,95 kr.

 • - Dansk som andetsprog
  af Mette Hallundbæk Ottosen
  29,95 - 76,95 kr.

  Tamim er skomager. Han kommer fra Afghanistan og har lært at sy sko i sin fars værksted.Nu arbejder han i Stens Skomageri i Aarhus.Han har mange arbejdsopgaver i skomageriet.Han er især meget dygtig til at reparere og sy sko i hånden.Bogen består af: En fortælling om Tamim og hans arbejde som skomager. Fotos med undertekster til støtte i tekstlæsningen.En tekst om arbejdspladsen.To interviews, et med Tamim og et med hans arbejdsgiver.Øvelser i hverdagsdialoger produceret til teksterne.Faktabokse med fokus på sprog med tilhørende opgaver.

 • - Blueprint til fremtiden
  af Peter Hjorth
  229,95 - 473,95 kr.

  Den bog du læser nu kan få afgørende betydning for verdens fremtid. Den beskriver nemlig for første gang helt nye koncepter, der kan accellerere innovationen af alt fra teknologi til politiske styreformer, som i sidste ende blandt andet kan redde jorden fra en klimakrise, og sikre alt liv mod overgreb.Formålet er at vise hvordan vi i Danmark kan skabe nye indkomster, da vi om ganske få årtier kommer til at mangle rigtig mange penge, hvis man vil forbedre eller bare bevare velfærdsniveauet. Rapporten kommer med et forslag til en global og revolutionær innovationsby, som hvis den bliver realiseret som planlagt vil kunne mangedoble Danmarks indkomster til statskassen - år efter år. Simpelthen gøre Danmark til verdens rigeste nation.Bogen er på den ene side meget visionær, men også meget konkret. Den er simpelthen et blueprint til et færdigt projekt, med eksakte planer for indhold og placering, og oven i købet med finansiering og tidsplan. Der findes nøje udvalgte lister over flere hundrede virksomheder og navngivne personer, som vil blive inviteret med som pionerer til Innovationsbyen.Bogen optegner hovedlinjerne for hvordan vi skal bo sammen i fred - hvordan vi skal løse klima og naturproblemerne - hvordan vi skal styres og styre os selv - og hvordan vi som mennesker bliver lykkelige og produktive.

 • af Friedrich Paulsen & Jens Waschke
  182,95 kr.

  Sobotta ¿ learning tables for muscles, joints and nerves The most important facts about muscles, joints and nerves are summarised in 62 tables, helping you to revise methodically and efficiently! The origin, insertion, innervation and function of all muscles in the human body are presented in tabular form. The relevant muscle is shown in situ each time. The tables for branches and innervation areas of the Plexus cervicalis, brachialis and lumbosacralis give a good overview for a clinical diagnosis. The most important joints of the upper and lower limbs are shown in tables and additionally in schematic illustrations. The tables for neuroanatomy give the cranial nerves, cortical areas and nuclei of the thalamus. Tables for the cranial nerves identify and compare the pathways, supply areas and fibre qualities. Compatible to the 17th edition of the Sobotta Atlas!

 • af Friedrich Paulsen & Jens Waschke
  514,95 kr.

  MORE THAN AN ATLAS Studying anatomy is fun! Recognising the structures on the dissection, understanding their relationships and gaining an overview of how they work together assures confident study and transition into clinical practice. The Sobotta Atlas shows authentic illustrations of the highest quality, drawn from genuine specimens, guaranteeing the best preparation for the gross anatomy class and attestation. Sobotta focuses on the basics, making it totally comprehensive. Every tiny structure has been addressed according to current scientific knowledge and can be found in this atlas. Themes relevant to exams and sample questions from oral anatomy exams help to focus the study process. The Sobotta Atlas is the optimal learning atlas for studying, from the first semester till the clinical semester. Case studies present examples and teach clinical understanding. Clinical themes and digressions into functional anatomy are motivating and impart valuable information for prospective medical practice. With over 100 years of experience in 17 editions and thousands of unique anatomical illustrations, Sobotta achieves ongoing success. The volume General Anatomy and Muscoloskeletal System contains the chapters: General Anatomy Anatomical planes and positions - Surface anatomy - Development - Musculoskeletal system - Neurovascular pathways - Imaging methods - Skin and its derivatives Trunk Surface - Development - Skeleton -  Imaging methods - Musculature - Neurovascular pathways - Topography, dorsal trunk wall - Female breast - Topography, ventral trunk wall Upper Limb Surface - Development - Skeleton - Musculature - Neurovascular pathways - Topography - Cross-sectional images Lower Limb Surface - Skeleton - Musculature - Neurovascular pathways - Topography - Cross-sectional images

 • af Rainer Jacob
  152,95 kr.

 • af Rainer Jacob
  123,95 kr.

  AbiturSkript - Englisch - Niedersachsen 2024 Systematischer Leitfaden durch alle Inhalte, die im Englisch-Abitur 2024 am Allgemeinbildenden und Beruflichen Gymnasium oder der Gesamtschule in Niedersachsen benötigt werden. Umfassende Informationen zu allen verbindlichen Materialien: Greetings from Bury Park, Atonement, seven methods of killing kylie jenner, Hamlet, prüfungsrelevante Kurzgeschichten und Filme Übersichtliche Darstellung mit zahlreichen Schaubildern und Beispielen Der perfekte Begleiter durch die gesamte Qualifikationsphase Ideal zum Auffrischen und Wiederholen des Prüfungsstoffs kurz vor dem Abitur Geeignet für das grundlegende und das erhöhte Anforderungsniveau

 • af Liv Molich
  256,95 kr.

  Kompendium til Grønlandsk 2 dækker det stof, der gennemgås på LearnGreenlandics kurser for fortsættere. Der forudsættes kendskab til det sproglige materiale, som indgår i Kompendium til Grønlandsk 1. Materialet er udarbejdet til undervisningsbrug på LearnGreenlandics sprogkurser og er ikke tænkt som oplæg til selvstudier.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.