Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Personligt lederskab

Her finder du spændende bøger om Personligt lederskab. Nedenfor er et flot udvalg af over 8 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Paradokser og personligt lederskab
  af Lotte S. Lüscher
  263,95 - 313,94 kr.

  Kåret som Årets ledelsesbog 2018 af Ledelse i dag. LEDEREN MELLEM TVIVL OG HANDLEKRAFT handler om de menneskelige modsætningsforhold og paradokser, der er på spil i rollen som leder: Hvordan lever man op til tidens krav om konstant omstillingsparathed, samtidig med at man holder fast i sine egne værdier? Hvordan tager man ledelsesmagten tydeligt på sig, samtidig med at man indgår i ligeværdige dialoger med sine medarbejdere? Hvordan kommunikerer man beslutninger, som man dybest set ikke er enig i? Hvordan håndterer man at stå alene og samtidig forbinde sig til sine medarbejdere? Lotte S. Lüscher søger med bogen at give svar på, hvordan man leder med faste skridt, og samtidig har tvivlen med som sin konstante følgesvend. Gennem en lang række eksempler og cases viser hun, hvordan ledere i praksis arbejder med lederskabets paradoksale vilkår. Ambitionen er at støtte ledere i at forsone sig med oplevelsen af at lede i et felt af paradokser, der ikke kan eller skal løses. LEDEREN MELLEM TVIVL OG HANDLEKRAFT er Lotte S. Lüschers anden bog om paradoksledelse. Hvor hun i sin første, Ledelse gennem paradokset (2012), præsenterede paradokstænkningen i en ledelseskontekst, videreudvikler hun her dens eksistentielle perspektiver og konsekvenser. Om forfatteren: Lotte S. Lüscher er cand.psych.aut., erhvervspsykolog og ph.d. i ledelse og indehaver af Clavis Erhvervspsykologi. Hun er desuden lektor ved Psykologisk Institut og School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. Lotte S. Lüscher er efteruddannet inden for blandt andet systemteori (Dispuk) og gruppedynamik (Tavistock Institute of Human Relations, London). Hun har endvidere en coach-uddannelse fra Ashridge School of Business og en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD. Joachim Meier, cand.psych. fra Aarhus Universitet og kandidat i analytisk journalistik (cand.public.) har bidraget til bogens del 3: "Lederens splittelse og forsoning."

 • af Pia Søltoft
  67,95 - 187,95 kr.

  Du skal ville ét og stræbe efter dit ideal gennem hele livet for at kunne være autentisk og omstillingsarat, ellers taber du dig selv, både som menneske og leder. Med udgangspunkt i Søren Kierkegaards tanker opfordrer bogens forfatter dig til at stille dig selv syv spørgsmål: Har jeg et ideal - vil jeg ét i sandhed? Sætter mit ideal retningen for mit liv og ledelse? Lever jeg sådan, at jeg er mig mit ansvar bevidst? Taler jeg dagligt med min samvittighed? Er jeg et eksempel for andre? Hvorfor har jeg valgt den gerning i livet, jeg har? Er der noget, jeg angrer - ville jeg vælge en anden vej i dag? Bogen har karakter af et brev. Tag dig tid til at læse brevet som henvendt til netop dig. Og tid til at svare på de spørgsmål, det rejser, for på den måde at forme dit personlige lederskab.

 • - En bog om kraft, ligeværdighed og personligt lederskab
  af Marianne Florman & Mathilde Denning
  137,95 - 247,95 kr.

  "Denne bog vil tage dig med på vores fælles rejse. Vi vil dele de mange indsigter, opdagelser og forståelser af os selv og verden omkring os, som vi har fået ved at opleve hesten som et ligeværdigt, kærligt og kraftfuldt væsen. Vores fortælling indeholder både smukke, rørende og befriende øjeblikke sammen med hestene, men den indeholder også frustrationer, tårer og masser udfordringer. Vi garanterer, at vi helt åbent og ærligt vil lede dig med på vores vej til hestens hjerte - og vores eget."Sådan beskriver Marianne Florman og Mathilde Denning bogen 'Vejen til hestens hjerte - og dit eget', hvor de tager læseren med på en tur ind i deres og hestens verden. En verden hvor hesten er et leder du efter en dybere forståelse af dig selv, vil du gerne i kontakt med din kraft, og ønsker du ligeværdige relationer med dyr og mennesker, vil du med denne bog blive ledt på rette vej. Du vil blive taget med på en rejse, hvor forfatterne deler de særlige indsigter, de har opnået ve at forså hesten som et ligeværdigt, kærligt og kraftfuldt væsen. Ønsker du at forstå heste, opnå et dybere samarbejde og samtidig få en større forståelse af dig selv, vil du med denne bog få redskaberne til at begynde din egen rejse.

 • - en guide til personlig ledelse og det gode samarbejde i en hjælpeordning
  af Mette Drejer
  92,95 - 247,95 kr.

  Denne bog handler om at sætte mennesket i centrum i samarbejdet mellem brugeren og hjælperen i en hjælpeordning. Fælles for ordningerne er, at der er et behov for en personlig handicaphjælper. Her er kort fortalt, hvad du kan forvente at læse om i bogen - Hvad giver balance i et bruger-hjælper samarbejde - 5 forberedelsestrin til at søge kommunen om hjælp - Hands-on værktøjer til at tage personligt lederskab - Tjekliste til ansættelsessamtalen - Metoder til at styrke din kommunikation i det daglige samarbejde - Udsagn fra brugere, hjælpere og pårørende om bruger- hjælper samarbejde. Bogen vil støtte dig frem mod valg, der har betydning for, at du som bruger i en hjælpeordning, kan føle dig set, forstået og imødekommet i forhold til dine behov. Bogen henvender sig også til brugere, hjælpere, pårørende, kommuner og hjælpeordningsadministratorer.

 • - Din person som brand
  af Glenn Jacobsen
  337,95 kr.

  Skab sit eget unikke personlige brand, og brug det til at få succes i jobbet og igennem hele karrieren. Bogen handler om personlig ledelse, branding og kommunikation. Den beskriver personlig branding som et socialt og individuelt fænomen i tiden, et centralt begreb i personlig ledelse og udvikling, samt en professionel disciplin med henblik på at definere, iscenesætte, kommunikere og lede sit brand. Bogen bygger bl.a. på forfatterens 101 personlige samtaler med forskellige danskere over 2 1/2 år, heriblandt med en række kendte erhvervsledere, politikere, kultur- og mediepersonligheder, kunstnere, musikere, forfattere, idrætsfolk og mange andre. Forfatterens hovedbudskaber er bl.a.: 1) Uanset hvem du er, hvad du beskæftiger dig med, samt hvor du er og på vej hen i din karriere, har du allerede et brand. Det er i spil lige nu, alle vegne og i alle relationer. Praktisk talt alt om og ved dig kommunikerer. Både din faglighed og personlighed. Alt hvad du siger, syner og gør. Dit brand er lige netop det, som andre tænker, mener og siger om dig, og den, som de hver især kender og husker dig for. Dit brand er de indtryk, du sætter, og de aftryk, du efterlader.2) Dit brand er i spil lige nu, i alle relationer og alle vegne – i dit job og igennem hele karrieren. Dit brand kan styrke dig og øge din værdi, men det kan omvendt også svække eller måske ligefrem bremse dig. Vil du selv tage ansvar for at skabe og få succes med dit unikke brand, eller tør du overlade noget så vigtigt til andre? Sat på spidsen: Vil du være hoved eller hale?3) Din rejse i personlig branding starter inden i dig selv. Du skal vælge din unikke vej. Den vej, du er mest tryg ved, og hvor du bedst kan være dig selv og i balance. Du skal sætte din person før dit brand. Du skal ikke kun blive noget, men også være nogen. Først når du vil og har det, skal du vise det. Ved at træde ind og brænde igennem på de forskellige scener i dit arbejdsliv.

 • - Centrale temaer og overvejelser om lederskab
  af Hanne Møller, Henning De Haas, Troels Møller, mfl.
  307,95 kr.

  Denne bog kan hjælpe nye og kommende ledere i især den offentlige sektor med at opnå en større indsigt i, viden om og forståelse for ledelsesopgavens mange aspekter. Den belyser forskellige sider af ledelsesopgaven – introduktion til ledelse, meningsskabelse og selvindsigt, handlekraft, tvivl og engagement, livslang læring samt ledelse og organisation i udvikling – og giver dermed mulighed for at reflektere over egen situation. Er der mulighed for at være den leder, man gerne vil være? God ledelse smitter, det samme gør dårlig ledelse. Det, der motiverer nye ledere særligt i forhold til at vælge ledervejen, handler om at skabe følgeskab, trivsel, motivation, mening og retning. Det, der overrasker stort set alle, når de første gang starter i et lederjob, er, hvor meget den administrative del og driften fylder i ledelsesopgaven samt at ledelsesopgaven føles modsætningsfyldt og svær at varetage. De færreste er derudover opmærksomme på at passe på sig selv som ledere, og oplevelsen af ensomhed i ledelse fylder meget. Bogen henvender sig især til ledere i den offentlige sektor, men er på mange områder generel i sin tilgang. Målgruppen er overvejende personer, som overvejer en lederkarriere, som har besluttet sig for at blive leder, eller som er startet i deres første lederrolle. Andre interesserede, ikke mindst de nye lederes chefer, er meget velkomne til at læse med.

 • af Kirsten Andersen & Benny Würtz
  177,95 kr.

  Er det så svært at lede sig selv? - om personlig planlægningBogen henvender sig til alle f,eks. den studerende, mennesker på vej gennem arbejdslivet m.fl. Kirsten Andersen og Benny Würtz er begge forfattere til flere bøger om ledelse og planlægning og her forener de erfaringerne og kræfterne om det personlige lederskab.Der er to bind: Bind 1: Er det så svært at lede sig selv? - tag førertrøjen påBind 2: Er det så svært at lede sig selv? - om personlig planlægningBind 2 har fat i vigtigheden af at kunne beherske den personlige planlægning. Er det "de højtråbende deadlines" og mailen der styrer dig - eller har du erobret den gule førertrøje, også når det gælder planlægning og prioritering? I bogen er masser af praktiske tips til hvordan du minimerer tidsrøverne, så du kan bruge din tid bedre. Der er også nogle spændende vinkler på, hvordan du planlægger på ugebasis alt efter om du er mest til Mindmap-ugeplanen, Bullet Journal-ugeplanen, Prio-pladen som ugeplan eller Outlook-ugeoversigten.I bind 2 er følgende kapitler:1. Afbrydelser - minimér dem2. Overspringshandlinger - slug nu frøen3. Møder - mennesker mødes og skaber værdi4. Prioritering og omprioritering5. Skab overblik - planlæg på ugebasis6. Nå målet to gange - mentalt og fysisk7. Personlig udvikling - giv dig selv et skub i den rigtige retningBogen er fyldt med illustrationer - og alle hjælpeskemaer, der er vist i bogen, kan frit hentes på bogens webside: www.at-lede-sig-selv.dk

 • af Kirsten Andersen & Benny Würtz
  177,95 kr.

  Er det så svært at lede sig selv? - tag førertrøjen påBogen henvender sig til alle der har lyst til at være mere proaktive og ikke lade sig nøje med at vente på at andre tager initiativet. Kirsten Andersen og Benny Würtz er begge forfattere til flere bøger om ledelse og planlægning og her forener de erfaringerne og kræfterne om det personlige lederskab. Der er to bind. Bind 1: Er det så svært at lede sig selv? - tag førertrøjen påBind 2: Er det så svært at lede sig selv? - om personlig planlægningI bind 1 er der fokus på selvindsigt og ledelsesværktøjer. Der er følgende kapitler:1. Motivation - det nødvendige brændstof til et godt liv 2. Komfortzonen og flow 3. Adfærdsprofilen - dit spejlbillede 4. Boost din personlige power 5. Fem veje til et godt liv 6. Det personlige strategikort - en case 7. Interessentanalysen - en tur i den mentale helikopter 8. Personlige samtaler 9. Konflikter - lær at elske dem 10. Coaching betyder at rejse 11. Netværk - en guldgrube 12. Hvad er ledelse?Bogen er fyldt med illustrationer - og alle hjælpeskemaer, der er vist i bogen, kan frit hentes på bogens webside: www.at-lede-sig-selv.dk

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.