Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Semiotik

Her finder du spændende bøger om Semiotik. Nedenfor er et flot udvalg af over 11 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Teori, modeller, analyse
  af Heidi Hansen
  384,95 - 467,95 kr.

  Branding er en central ledelsesdisciplin, som binder organisationers interne og eksterne kommunikation sammen, og som bidrager til at skabe kultur og identitet blandt såvel ledere og medarbejdere som blandt brandets kunder og forbrugere. Branding. Teorier, modeller, analyse er funderet i semiotiske og narrative tilgange til branding, men inddrager også en række andre tilgange og modeller undervejs. Ud over en grundig introduktion og en lang række levende eksempler og historier rummer bogen kapitler om: brandarkitektur, corporate branding, storytelling, storytelling som ledelsesværktøj, co-branding, celebrity branding, brandpersonlighed, oplevelsesbaseret branding, place branding, online branding, employer branding, brand equity og brandets byggeklodser. Denne grundbog er skrevet til studerende på videregående uddannelser, især til bachelorniveau. Den er samtidig både læseværdig og relevant for mange praktikere, der arbejder med kommunikation, marketing, salg og branding. DENNE TITEL ERSTATTES AF BRANDING 2. UDGAVE 9788759323953

 • af Felix Guattari
  147,95 kr.

  Den franske psykoanalytiker, filosof og semiotiker Félix Guattari udvider i sit essay De tre økologier definitionen af økologi til at omfatte sociale relationer og menneskelig subjektivitet, samt naturligvis miljøhensyn. I essayet argumenterer han for, at de økologiske kriser, der truer vores planet, er et direkte resultat af en ny udvidet form for kapitalisme, og at der må etableres en ny økosofisk tilgang, der respekterer forskellene mellem alle levende systemer. Bogen rummer en markant kapitalismekritik og er et manifest for en ny måde at tænke på. Desuden er bogen en ideel introduktion til en af Europas mest radikale tænkere. De tre økologier blev udgivet 1989, og er på 30 års afstand uhyggeligt vedkommende og profetisk, set i lyset af datidens økologiske kriser og de aktuelle problemstillinger i 2019.*De tre økologier — Félix GuattariappendiksEfterord — Anders AbildgaardEksistentielle territorier — Peter BorumMaskinel Animisme — Angela Melitopoulos & Maurizio Lazzarato

 • af Gurli Marie Kløvedal
  146,95 kr.

  ”En fin og knugende historie, som på intet tidspunkt slipper taget i læseren.” Jyllands-Posten om BIDEMÆRKER ”Tankevækkende debut reflekterer over kærlighedens natur og vores forhold til teknologien.” Litteratursiden.dk om HUNDEHJERTER Måske er spørgsmålet slet ikke, hvem vi europæere er – men hvem vi gerne vil være Dunker Europa i blodets rasende vej gennem kroppens årerkryber det som forgrenede rodnet i jordeneller svæver det som mosekonebryg over engenmellem pandelapperne? Bor Europa i nuet, i erindringen, i morgendageni de levende, de ufødte eller de døde? EUROPA ER IKKE ET STED dissekerer ordet EUROPA, hvert bogstav er en åbning, en sprække ind i det fælles. For hvem er vi, der har arvet dette plagede kontinent? Hvad er vi, udover ideer, myter og knogler i jorden, udover papirstynde institutioner og fortidens værkende arvæv? GURLI MARIE KLØVEDAL (f. 1980) er en dansk forfatter, digter og journalist, som er opvokset skiftevis på Djursland og på det jordomsejlende skib Nordkaperen. Hun har boet i Spanien og USA og lever nu med sin familie i det bæredygtige samfund Dyssekilde i Torup, Nordsjælland.Gurli Marie Kløvedal har udgivet de anmelderroste romaner HUNDEHJERTE (2020) og BIDEMÆRKER (2023).

 • af Claus Houlberg
  117,95 kr.

  ASTROLOGI SOM VIDENSKAB er et emne, der over tid har vakt en del debat. Dog uden at kombattanterne har gjort sig synderlig klart, hvad de mener med astrologi, ej heller hvilken form for videnskab, de tænker på. Denne lille bog har til formål at give astrologistuderende en klarere forståelsesramme for at kunne diskutere lødigt om emnet. Kort fortalt er astrologi et sprogfag, der i vor tid vil høre ind under humaniora. Bogens tekst belyser dette gennem to essays om astrologien som videnskab. For det første adresseres et forståelsesproblem, hvor de århundredgamle astrologiske begreber bliver oversat til moderne lingvistisk terminologi. For det andet diskuteres de mulige måder at drive forskning på indenfor astrologiens vidtstrakte emnefelt. Dertil gives en oversigt over dansk forfattet universitetslitteratur om astrologi.

 • af Peter Eie Christensen
  197,95 - 267,95 kr.

  Peter Eie Christensen (født i 1944) - er uddannet børnelæge og har som sådan arbejdet på hospitaler og i kommuner, har lang undervisningserfaring fra undervisning af studerende, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere, ikke mindst børn og unge. Han har medvirket ved kursusplanlægning for kommunallæger og arbejdet med udvikling af sundhedsprofiler og i samarbejde med kolleger og udarbejdet flere rapporter herom. Han har i mange år arbejdet som konsulent i daginstitutioner og vedrørende børn med handicap. Han har beklædt bestyrelsesposter i vuggestuer og børnehaver, skoler og institutioner for børn med handicap. Er gift og har 5 piger og 9 børnebørn. Peter Eie Christensen åbner for læseren af denne biografi døren op til et utroligt, genialt og underfundigt univers, der handler om børns drømme og forhåbninger om fremtiden, foruden hvad der egentlig skal til for at børn kan vokse op til at blive hele mennesker. Jørn Martin Steenhold (født i 1944) - er børnehavepædagog, forfatter og fremtidsforsker med børn og unge som forskningsfelt. Han er en af vore mest originale tænkere og forfattere på området om børns udvikling og liv. Han har udviklet et omfattende, åbent og praktisk anvendeligt system til vore yngste børn, så de kan indsamle viden og mærke og lære verden at kende. Det er om ham og hans filosofi, tanker og ideer denne bog handler om. Peter Eie Christensen skriver levende og grundigt om Steenholds fortællinger og essays om børn, om deres muligheder i nutidens og fremtidens samfund og hvad der skal til for at børn oprigtigt kan få mulighed for at sanse verden, få vide og erfaring, få mulighed for at udtrykke sig og nysgerrigt tolke og fortolke deres eget liv og verden omkring dem.

 • af Claus Carstensen, Jacques Lacan, Maurice Merleau-Ponty, mfl.
  156,95 kr.

  Antologi

 • - 1. del: Om praktisk og narrativ handling - fortolkningens umulighed og metaforens dialogiske og æstetiske potentiale
  af Ole Strøm
  497,95 kr.

  Bogen opstiller en postmoderne teori om verden som konstrueret af adskilte betydningssystemer, hvor der trækkes en skillelinie mellem -semiotiske systemer med spatiale tegn, som skaber handling, og symbolske tegnsystemer. Bogen kan rubriceres under filosofi, men henter sine eksempler fra semiotik, diskursanalyse og litteraturteori.I en konstrueret verden af systemer opstår fortolkningsproblemer med, hvordan, man kan overføre betydninger fra en diskurs til en anden. Et værktøj til overførsel af betydning er metaforen, mens medier fungerer som strukturelle forstærkninger, der er i stand til at fastholde og forstærke betydninger intradiskursivt.I denne sammenhæng er den realistiske roman en medieforstærket -intention, udstrakt mellem modelforfatter og modellæser, som ingen fortolkning ved hjælp af bagtekster kan trække betydninger ud af, mens lyrikken, der holder sig åben ved hjælp af de grafiske spændingsmetaforer, først opnår samme autonomi som romanen, når den forstærker metaforens -realplan musikalsk og bliver i stand til at tømme modstanden i billedplanet for kompleks leksikalitet som hos en -Leonard Cohen og en Bob Dylan.

 • - Dansk betydningsforskning præsenteret i korte intellektuelle biografier
  af Bent Sørensen, Torkild Thellefsen & Peer Bundgård
  387,95 kr.

  Denne bog består af små intellektuelle lynbiografier af danske forskere/filosoffer, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig eller har beskæftiget sig med menneskelig betydningsdannelse, med tegn, fortolkning af tegn, tegnprocesser i sproget, i hjernen, i bevidstheden, i kulturen, i naturen. Hensigten med bogen er for det første, at tegne en art nogenlunde dækkende landkort over den semiotiske forskning i Danmark, nu, i de seneste 40 år, og en smule gennem tiden. Læseren vil altså få konkret indblik i, hvilke emner man som semiotiker kan forholde sig til, hvilke metoder man kan eller har taget i anvendelse til den ende, samt hvilke forskellige teoretiske fronter og uenigheder der kan dannes i den forbindelse. Dernæst er det selvfølgelig også meningen med bogen, at man som læser vil kunne danne sig et hurtigt og nyttigt overblik over en given teoretikers arbejde og interesser gennem tiden. Man får en art lynkursus i vedkommendes intellektuelle liv og beskæftigelser.

 • - Fire meditationer og en læsevejledning
  af Kasper Hesselbjerg
  127,95 kr.

  Hvordan betyder et objekt? Og hvordan kan betydningen pludselig ændre sig på grund af den mindste ændring i objektets tilstand eller i perceptionen af det? Med en antagelse om at madretter er eksemplariske objekter i forhold til stabilisering af betydning, forsøger Kasper Hesselbjerg gennem fire meditationer at komme en sådan forståelse nærmere. Meditationerne spænder over så forskellige emner som semiotik, teservering og gastronomi.

 • - Essays
  af Per Aage Brandt
  137,95 kr.

  Per Aage Brandt diskuterer her i sin nyeste essaysamling bl.a. bevidsthed, etnicitet, frihed (herunder viljens), identitet, kultur, kunst, musik, poesi, sandhed, semiotik, sex, teatralitet, symboler, syntaks og vold.

 • - om det tomme tegns etik
  af Roland Barthes
  167,95 kr.

  -

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.