Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Arkitektur: religiøse bygninger

Her finder du spændende bøger om Arkitektur: religiøse bygninger. Nedenfor er et flot udvalg af over 262 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Kirker, moskeer, templer.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 •  
  871,95 kr.

  Danske Kongegrave er et prægtigt bogværk om et af verdens ældste monarkiers gravmæler. De tre rigt illustrerede bind fortæller Danmarkshistorien gennem beretninger om kongelige gravminder og begravelsesskikke, og dermed på deres egen måde også om de kongelige dynastier gennem 1000 år: fra Gorm den Gamle og Thyre til kong Frederik 9. og dronning Ingrid. Gennem århundrederne har danske kongeslægter haft skiftende begravelsessteder. Der er således bl.a. danske kongegrave i Jelling, Ringsted, Sorø, Odense og Roskilde; men også uden for rigets grænser findes kongelige danske gravminder, f.eks. Knud den Stores grav i Winchester, Magnus den Godes grav i Nidaros og Erik Ejegods grav på Cypern. En stor mængde danske kongegrave er bevaret, og der findes et særdeles righoldigt kildemateriale til mange af dem. Kongegrave er ikke kun kongernes grave, men skal forstås som kongelige grave og dækker således også de danske dronningegrave. I Doberan i Nordtyskland finder man Margrete Sambirias enestående gravfigur, og den regerende dronning Margrete 1.s gravmæle i Roskilde Domkirke hører til blandt de mest bemærkelsesværdige kongelige gravmæler i Danmark. I Celle i Nordtyskland ligger den unge, forviste dronning Caroline Mathilde i den kurfyrstelige krypt i S. Marienkirche, en grav, der blev genstand for danskeres valfart i sympati for den eksilerede dronning. Værkets bind I omhandler det danske monarkis grave fra Gorm den Gamle og 300 år frem. Det var en dramatisk tid, hvor flere konger omkom i stridigheder om kongemagten eller blev myrdet, hvorfor nogle grave er ukendte. Men det var også en tid, hvor riget konsoliderede sig og blev en politisk magtfaktor på den europæiske scene. Bind II følger gravmælernes udvikling fra højmiddelalder til barok og giver bl.a. et indblik i, hvordan begravelsesritualer og gravmæler bliver en stadig vigtigere del af kongemagtens selvforståelse. Særlig berømt blandt dronningegravene er dronning Margrete 1.s sarkofag i Roskilde Domkirke. Bind III beskriver enevælden og det konstitutionelle monarkis periode. Her finder man bl.a. Johannes Wiedewelts symbolladede nyklassicistiske sarkofager til Christian 6. og Frederik 5., der efterfølges af 1800-tallets og det tidlige 1900-tals empire og historicisme. Skønt 1849-grundloven og det unge danske demokrati ændrer kongehusets rolle, forbliver de kongelige gravmæler vigtige, og henover århundredeskiftet bliver den folkelige opbakning tydelig gennem folkegaver og indsamlinger til f.eks. Christian 10. og dronning Alexandrines monolitiske sarkofager tegnet af Kaare Klint. Danske Kongegrave indledes med et kapitel om danske kongegrave i et europæisk perspektiv og afsluttes med et kapitel om kongelig gravheraldik. For at dække emnets mange kulturhistoriske aspekter er værkets forfattere hentet blandt velrenommerede historikere, kunsthistorikere, arkæologer, arkitekter og billedhuggere/restauratorer. Alle skriver inden for deres ekspertområde. Sidst i bind III bringes kirkeplaner, stamtavler og registre. De danske kongegrave er en enestående del af Danmarks nationalhistoriske kulturarv. Så vidt vides, er der ikke tidligere udgivet en samlet behandling af en enkelt nations kongegrave – set i dette lys skriver værket i sig selv historie. Karin Kryger er mag.art. i kunsthistorie. Hun har været ansat i Københavns Kommune og på Nationalmuseet som gravminderegistrator og var i en årrække redaktør ved Nationalmuseets værk Danmarks Kirker. Hun har publiceret bøger og artikler om gravminder, kirkegårdskultur og billedhuggerkunst, kirkekunst og restaureringshistorie og sidder i redaktionen af tidsskriftet Sfinx og redaktionen af årsskriftet Kirkegårdskultur.

 • af Plinius den Ældre
  248,95 kr.

  ✶✶✶✶✶ "Tænk, at nogen udgiver sådan en bog i Danmark! Det er flot gjort."- Nordjyske"En antik kunsthistorie er forbilledlig formidling, lige dele opdageglæde og faglig ordentlighed. (...) For hjemmelatinister og oldtidskundskabslærere er En antik kunsthistorie intet mindre end uundværlig."- Atlas magasin"Det er umuligt ikke at blive suget ind i Plinius' verden. Uanset om man læser Plinius' En antik kunsthistorie for sin egen fornøjelses skyld - eller for at bruge den i oldtidskundskab sammen med elever, kan jeg ikke forestille mig, at man vil fortryde det. Plinius leverer underholdende oplysning om Romerriget og er med sine betragtninger om naturen og mennesket mere aktuel end nogensinde."- Logos, Klassikerforeningens medlemsblad "... bogen er først og fremmest værdifuld, fordi den er en registrering af den kunst, der har haft så megen skønhed og levekraft i sig, at den ustandselig sætter sig nye spor, også her i 2019 e.Kr."- Kunstmagasinet Janus"Plinius er simpelthen spændende læsning, og Jacob Isager har gjort bøgerne tilgængelige for ren lystlæsning."- Antikkens venner"Isager har bidragit med mer än den första samlade översätningen af böckerna 34-36 av Naturalis Historia på danska, han ar även gjutit liv i en del materialkategorier genom de tabeller och appendix som er publicerade. (...) De ger liv åt materialet och skapar en helt annan läsforståelse och upplevelse av Plinius d.ä:s Naturalis Historia!" - Tidsskriftet Medusa, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms UniversitetEn antik kunsthistorie består af de tekster fra Plinius den Ældres Naturhistorie, der behandler græsk og romersk skulptur, malerkunst og arkitektur. De er skrevet omkring år 78 og udgør dermed verdens ældste kunsthistorie, som her for første gang udgives i sin helhed på dansk. Plinius’ stoiske, filosofiske udgangspunkt var Naturen, og at mennesket, og dets frembringelser, var underlagt denne. Det betyder fx, at han skriver om berømte værker og kunstnere inden for bronzeskulptur i den bog, der handler om metaller, og om marmorskulptur, når han skriver om stenarter. Pga. denne systematik indeholder bogen også en mængde andre oplysninger, som man ikke ville forvente at finde i en kunsthistorie; hvem ville fx tro, at malepigmentet melinum også kunne bruges som hårfjerningsmiddel?Ikke desto mindre indeholder værket de eneste systematiske lister over kunstnere og kunstværker, som vi har bevaret fra antikken og er således en enestående kilde til vores viden om græsk og romersk kunst – og værket dannede skole. Naturhistorien blev læst flittigt i renæssancen og har præget kunsthistorien helt op til i dag. At der var knald på farverne i antikken, kan man forvisse sig om i de to appendikser om stenarter og pigmenter. I sidstnævnte er samtlige pigmenter, som Plinius omtaler, affotograferet både som tørpigmenter og opstrøg. Det er første gang man laver en gennemgang af alle antikkens pigmenter baseret på én antik kilde, fotooptagelserne er derfor foretaget specielt til denne udgivelse. Teksten til pigmentappendikset er skrevet af cand.scient.cons. Signe Buccarella Hedegaard, der forsker i antikkens pigmenter og bemaling af antikke statuer på Ny Carlsberg Glyptotek.Om oversætteren: Jacob Isager er lektor emeritus ved Syddansk Universitet og forfatter til flere bøger om antikken, bl.a. om Plinius, samt oversætter af en række antikke værker til dansk.

 • - En kort historie om katedralers betydning
  af Ken Follett
  72,95 - 158,94 kr.

  Da Notre-Dame brændte, blev Ken Follett så berørt, at hans straks rejste til Paris. Han blev af sin franske forlægger opfordret til at skrive denne lille bog om Notre-Dames historie og betydning, både faktuelt og kulturhistorisk. Ken Folletts kæmpe bestseller "Jordens søjler" handler om bygningen af en fiktiv katedral i England, og arbejdet med denne bog gjorde forfatteren til en slags ekspert i bygning af katedraler i Middelalderen. "Notre-Dame" fortæller om bygningen af den franske katedral, som på en måde aldrig er blevet færdigt, og den fortæller om Notre-Dames betydning i kulturhistorien, tænk bare "Klokkeren fra Notre-Dame". Bogen er gribende, morsom og vildt fascinerende - og alle Folletts honorarer går til genopbygningen.

 • - Tolv essays om at søge tilbage og finde frem
  af Henrik Wivel
  167,95 kr.

  Henrik Wivel er en af Danmarks førende kunstkritikere og kulturskribenter. Hans viden om billedkunst, film og litteratur er uovertruffen – hans pen altid elegant og præcis. I 2014 udgav forfatteren den anmelderroste "Skyggeliv". Også "Tidslys" kredser om natur, kristendom og længslen efter det evige eller overskridende, som det udtrykkes i 12 kunstværker. Hvert kapitel åbnes af et værk fra kunsthistorien – kendt eller mindre kendt – fra byzantinske ikoner over tysk højromantik og danske guldalderklassikere til det formsprængende moderne samt naturscener fra forfatterens eget arkiv. Først som sidst åbner Wivel med meget personlige erindringsessays.

 • - Holmens Kirke i 400 år
  af Ulla Kjær
  297,95 kr.

  PRAGTUDGIVELSE OM EN KIRKE MED EN HELT SÆRLIG HISTORIEI 2019 kan Holmens Kirke fejre 400 års jubilæum, for det var netop i 1619 at en gammel ankersmedje ved Holmens Kanal i København blev ombygget til kirke.Holmen Kirke har en helt særlig historie, ikke mindst som søværnets kirke og som en kirke, der har været ramme om mange kongelige begivenheder, fx blev dronning Margrethe både døbt og gift her.En række af danmarkshistoriens største søhelte, bl.a. Niels Juel og Tordenskjold, er begravet i kirken, ligesom kirken har en særlig stilling i dansk musikhistorie, idet nogle af landets store komponister har virket som organister i Holmens Kirke, ikke mindst Johan Lorentz, Niels W. Gade og Thomas Laub.I dette rigt illustrerede bogværk fortælles hele kirkens historie: om bygningens udvikling, om træskæreren Abel Schrøders prægtige altertavle og prædikestol, om skiftende tiders præster og menigheder, om søhelte, om organister, om begravelserne i kirke, krypt og på Holmens kirkegård og meget, meget mere.

 • - Når antik bliver middelalder
  af Maria Fabricius Hansen
  122,95 - 247,95 kr.

  Mange turister rejser til Rom for at studere de mange levn fra byens antikke storhedstid, men de færreste er klar over, at antikken også har sat sit præg på en række af Roms kirker.I middelalderens kirkebyggeri brugte man antikkens arkitektur som en slags stenbrud med præfabrikerede byggematerialer. Resultatet blev nogle meget brogede og opfindsomt sammenstykkede kirkerum.I bogen fortælles om de romerske genbrugskirkers historie, om principperne for fordelingen af de antikke dele og om betydningerne i at nedbryde og bygge på fortiden.Derudover præsenteres et udvalg på elleve særligt skønne og varierede genbrugskirker.Bogen er forsynet med kort og andre praktiske oplysninger, som gør den velegnet til brug ved jagten på fortiden i nutidens Rom.

 • - Evighed og erindring i pavernes by
  af Andreas Rude
  217,95 kr.

 • af Thomas Lyngby m.fl.
  297,95 kr.

  Frederiksborg Slotskirke er et af de smukkeste og mest imponerenderum fra Christian 4.s tid. Med denne pragtudgivelsemarkeres 400-året for kirkens indvielse i 1617.Kirkens udsmykning havde ikke kun til formål at ære Gud, menvidnede også om kongens magt. Kongens position blev yderligereunderstreget af den rigt udsmykkede kirkestol – ligeoverfor prædikestolen – hvor han sad under gudstjenesterne.Dertil kom hans overdådige bedekammer bagest i kirken pågalleriet. I sin indretning er kirken et luthersk fyrstekapel og envisualisering af de ideer om gud og kongemagt, som den tysketeolog havde lanceret under reformationen, der var begyndtnetop 100 år tidligere i Wittenberg. Da Hillerøds kirke blæsteomkuld i en storm, åbnede Christian 4. sin kirke for byens beboere,og den har lige siden fungeret som sognekirke.Den nære relation til kongemagten understreges imidlertid af,at kirken under enevælden var kronings- og salvingskirke, ogsiden 1693 kapel for de danske ridderordner.Bogens tekster omhandler mangfoldige aspekter af kirkenshelt særlige arkitektur- og brugshistorie og er skrevet af førendeeksperter inden for området, under redaktion af historikerog museumsinspektør på Frederiksborg Slot, Thomas Lyngby

 • af Christian Skovgaard
  197,95 kr.

  ”En fin, og visuelt alternativt skitseret ”model” over erindring og tab, konstruktion og genrejsning.”♥♥♥♥- Politiken“Det klæder den danske tegneseriescene med en udgivelse i denne genre.”- Nummer9.dk ”Skovgaard fortæller historien rigtig godt og det er bestemt en historie, som kan genlæses mere end én gang. Alt i alt en betagende graphic novel med en vigtig pointe om at bearbejde sorg." - ordfraenbibliofil.comEn kvinde, der prøver at bearbejde sin elskers død, oplever at mindet om den traumatiske begivenhed er blevet koblet til et arkivs kollaps. Senere opdager hun, at ikke kun arkivet, men andre steder, der på forskellige måder har ligheder med arkivet, også trigger det traumatiske minde. Nu, på vanviddets rand, gør hun en fantastisk opdagelse... Bogen benytter psykogeografi - at steder og følelser er knyttet til hinanden - som omdrejningspunkt for en smuk fortælling, grafisk udført helt i airbrush. Bogens smudsomslag kan foldes ud til en plakat, der indeholder en skalamodel af Marmorkirkens kuppel (denne kirke spiller en stor rolle i fortællingen), som man selv kan samle.

 • - Danske romanske kirker, planlægning, planer og målforhold
  af Helge Nielsen
  377,95 kr.

  Middelalderens byggeri af ca. 2000 stenkirker fra 1100-1250 er et byggeforetagende uden sidestykke i Danmarks historie.Hvordan kunne et fattigt samfund finde kræfter til en sådan anstrengelse?Hvem byggede kirkerne? Hvordan?Og hvem gennemførte den administrative inddeling af landet i sogne, som rakte ind i de næste mange århundreder? Bogen reviderer på væsentlige områder opfattelsen af den tidlige Danmarkshistorie, og er en uddybning af resultaterne af Helge Nielsens omfattende undersøgelse beskrevet i ”Middelalderen bag tallene”, der udkom i 2010. Den viser, at det var kirken frem for stormænd, der kirkebyggeriet.

 • - Ny dansk kirkekunst
  af Lisbeth Smedegaard Andersen
  297,95 kr.

  Kunsthistoriker, præst og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen viser og diskuterer i HUSET MED DE MANGE BOLIGER kirkekunsten efter årtusindskiftet. Gennem fortolkninger af cirka 30 eksemplariske kirkeudsmykninger belyses den mangfoldighed af kunstneriske udtryk, der bevæger kunsten i kirken i dag. Samtidig diskuteres sammenhængen mellem kunstens selvforståelse, udtryk og bidrag til teologien, ligesom samtidens betydning for både kunst og kristendom behandles.HUSET MED DE MANGE BOLIGER gennemgår mange af disse allernyeste kirkeudsmykninger – fra en altertavle i landets mindste kirke til en kongeport i en af vore store domkirker. Der vises eksempler på glasmosaikker og -malerier, på skulpturer og malede alterbilleder, på store totaludsmykninger og beskedne andagtsbilleder. Samtidig lægges der undervejs op til, at læseren selv gør sig nogle overvejelser over de væsentlige spørgsmål: Hvad skal kunst i kirkerne? Skal den være forkyndende eller neutral, figurativ eller abstrakt? Hvordan er forholdet mellem tradition og fornyelse?HUSET MED DE MANGE BOLIGER giver en bred introduktion til feltet og dets kunstnere, ligesom der bliver lejlighed til at nyde både helheder og detaljer i det kunstneriske udtryk gennem en lang række smukke farvebilleder. Gennem sine nærlæsninger af værkerne åbner Lisbeth Smedegaard Andersen på forbilledlig vis for den særegne samhørighed, kunst og kirke kan have – og det skisma mellem de to, som ofte (også) er i spil.

 • af Gijs Van Hensbergen
  297,95 kr.

  An illuminating biography of one of the most famous--and most famously unfinished--buildings in the world, the Sagrada Familia of Barcelona.The scaffolding-cloaked spires of Antoni Gaudí's masterpiece, the Sagrada Familia, dominate the Barcelona skyline and draw in millions of visitors every year. More than a century after the first stone was laid in 1882, the Sagrada Familia remains unfinished, a testament to Gaudí's quixotic ambition, his religious devotion, and the sensuous eccentricity of his design. It has defied the critics, the penny-pinching accountants, the conservative town-planners, and the devotees of sterile modernism. It has enchanted and frustrated the citizens of Barcelona. And it has passed through the landmark changes of twentieth-century Spain, surviving two World Wars, the ravages of the Spanish Civil War, and the "Hunger Years" of Franco's rule.Gijs van Hensbergen's The Sagrada Familia explores the evolution of this remarkable building, working through the decades right up to the present day before looking beyond to the final stretch of its construction. Rich in detail and vast in scope, this is a revelatory chronicle of an iconic structure, its place in history, and the wild genius that created it.

 • - 1915 - 2015
  af Søren Winther Nielsen & Kim Grützmeier
  40,95 - 181,95 kr.

  Gedser Kirke, ikke blot Danmarks, men også Skandinaviens sydligste kirke blev indviet Palmesøndag 1915 og bliver således snart 100 år. Denne milepæl skal naturligvis markeres på behørig vis og derfor har menighedsrådet besluttet at udgive dette festskrift. Kirken står næsten som dengang, den blev indviet, men det ydre er dog blevet totalt renoveret i 2014. Taget er udskiftet og murværket har gennemgået en meget nødvendig restaurering og opretning, da det var meget medtaget som følge af den udsatte beliggenhed tæt ved Østersøen. Vi er meget tilfredse med resultatet og vil gerne takke Lolland-Falsters Stift, Entreprenørfirmaet Troels Jørgensen, og Etn Arkitekter for et godt og konstruktivt samarbejde under hele forløbet. Desuden er det gamle Frobenius-orgel udskiftet med et nyt, der er bygget af orgelbyggerfirmaet P.G. Andersen og Bruhn. Orglet giver også fremover muligheder for koncerter, da det er langt mere avanceret end det gamle, der var helt nedslidt. Med dette skrift vil vi i tekst og billeder give et indtryk af de 100 år, der er gået og ikke mindst sætte fokus på renoveringen og det nye orgel.

 • - Et jordisk paradis
  af Bjarne Sode Funch
  237,95 kr.

  Matissekapellets indflydelse på moderne religiøs kunst er blevet sammenlignet med Den Franske Revolutions betydning for Frankrig. Umådelig stor, sammensat og grænseoverskridende har kunstnerens lyst været til at involvere sig i den lille kirkes tilblivelse i en by i Sydfrankrig. Henri Matisse betragtede selv kapellet i Vence som sit mesterværk.Gennem fire år var Matisse dybt engageret i at gennemføre sit arbejde med kirkerummet og fire af kirkens hovedværker: Livets træ, Jomfru Maria, Sankt Dominicus og Korsvejen. Matisse lader sig påvirke af den kristne paradisforestilling, kærlighedsbudskabet og den religiøse tros oplysning og renhed som han - grebet af tidsånden i midten af det 20. århundrede - giver en ny kunstnerisk fortolkning. Ligeledes lader han sig inspirere af Jesu lidelseshistorie - til et arbejde der bliver et personligt drama for den mere end 80-årige Matisse, som er svækket af mange års sygdom. Resultatet bliver en af de mest bemærkelsesværdige fremstillinger af Korsvejen i billedkunstens historie, stærkt beundret af blandt andre Pablo Picasso.Matissekapellet - et jordisk paradis skildrer, hvordan Matisse, der personligt ikke var troende, skaber et værk, hvor velkendte kristne temaer formidles i en form, der taler direkte til det moderne menneske.For bogen forfatter, Bjarne Sode Funch, dr. phil i psykologisk æstetik, åbner Matisse op for en række tankevækkende overvejelser om forholdet mellem kunst og kristendom i det 20. århundrede. I efterskriftet får læseren indblik i analysens eksistenspsykologiske grundlag og forbindelsen mellem moderne kunst og nutidens spiritualitet.

 • af Giovanni Pietro Orefice
  154,95 kr.

  Perche¿ la musica di J.S. Bach risuona nella nostra anima e nelle chiese come nessun'altra? Come fanno ad esserci tesori ancora nascosti in un'opera studia- ta e sviscerata da tre secoli? In questo libricino (Bu¿chlein) si dipana un in- gegnoso percorso di scoperta di strutture rimaste incredibilmente nascoste in molte opere famose di un mostro sacro della storia della musica come Bach. E¿ un'avventura solitaria e appassionata che ha tracciato la vita dell'autore per decenni, premiata da rivelazioni sorprendenti, che illuminano punti oscuri di alcuni spartiti, oggetto di dispute musicali, o che permettono di completare pezzi mancanti o abbozzati di altri spartiti, o di attribuirne la paternitä. Dopo una analisi leggera del contesto storico e culturale ed un confronto con opere di altri musicisti della sua epoca, emerge la stupefacente capacitä uditiva e compositiva di Bach, che sbaraglia acusticamente gli altri compositori di tutti i tempi, come sbaraglio¿ i suoi concorrenti nei tornei di improvvisazione all'organo. La scoperta delle meravigliose strutture di canone multiplo e¿ la base della ricerca speculativa della seconda parte del testo, tra acustica delle sale, psicoacustica e pratica esecutiva, volta a spiegare perche¿ Bach abbia adottato questa strategia compositiva, questo "ingrediente segreto" di successo.verborgene mehrstimmige Kanons - canons multiples cachés -

 • af Kersten Geers
  293,95 kr.

  Giancarlo de Carlo besuchte Urbino zum ersten Mal 1951, um das Büro des Rektors der Universität zu renovieren. Dies war der Beginn einer lebenslangen Beschäftigung in dieser kleinen Stadt, in der er in den nächsten fünf Jahrzehnten weiterarbeitete. Dieses Buch ist Teil der Reihe "Everything without Content" und stellt Arbeiten vor, die Giancarlo de Carlo in den 1960er und 70er Jahren in Urbino verwirklichte, während er sich gleichzeitig an den Debatten des Team 10 beteiligte, das die modernistischen Doktrinen über Architektur und Städtebau in Frage stellten. Acht Gebäude in diesem Buch werden anhand von Zeichnungen von Studenten der Akademie für Architektur USI, Mendriso, und Fotografien von Stefano Graziani vorgestellt.

 • af Michael Yelton
  648,95 kr.

  The first ever description of the life and work of Thomas Henry Lyon (1869-1953), an important but neglected twentieth-century architect.

 • af Joanne McMahon
  215,95 kr.

  An illustrated and comprehensive account of the Sheela-na-gigs (carvings of female images) of Britain and Ireland.

 • af Paul Scott
  313,95 - 479,95 kr.

 • af Jens Kamlah
  786,95 kr.

  The construction of sacred spaces has been shaped throughout millennia by the idea of a divine presence within the realm of human life. In the course of time, manifold and diverse architectural forms have been developed to express the idea of a divine presence at a particular place and to make it tangible there. Thus, religious architecture aims to enable a local and multi-dimensional encounter with the sacred. This volume provides thirteen contributions on temples, synagogues, churches, and mosques from ancient Palestine. These papers show developments within the Southern Levant, from the Early Bronze Age to the Late Islamic periods, related to the construction, use, and abandonment of religious buildings. The main architectural forms of the buildings in the different epochs are highlighted, as well as the continuities and discontinuities of diachronic developments. Symbolic, ideological, and social conceptions of sacred buildings are considered, as well as their communicative, representative, and regional aspects. Numerous plans, drawings, and photographs of the architectural remains and of individual elements (altars, benches, mosaics, columns) serve to illustrate the religious buildings discussed in this volume. A total of twenty-six color plates add to the volume's illustrations.

 • af Percy Addleshaw
  187,95 - 297,95 kr.

 • af Andrej Margarin
  312,95 kr.

  Cathedrals of North America Part I: Canada, Alaska, Greenland, Bermuda, St. Pierre and Miquelon is the second book of the book series "Cathedrals of the World".This unique full-colored book presents all of the cathedrals, one by one, from different Christian denominations, located in the northern part of the continent of the North America; in the state of Canada, U.S. State of Alaska, Greenland - autonomous territory of the Kingdom of Danmark, Bermuda - a British Overseas Territory in the North Atlantic Ocean and the Territorial Collectivity of Saint-Pierre and Miquelon, which is a self-governing territorial overseas collectivity of France.Beside more than 220 illustrations and photos of almost all cathedrals in Canada, Alaska, Bermuda, Greenland and Saint-Pierre and Miquelon, facts and descriptions about them, readers will find facts about hierarchy and territorial organization of churches on the continent, as well as their dioceses. Readers will also find the facts about 104 places in North America, from megacities like Toronto and Montreal, to some small villages where these cathedrals are situated. In the introduction of the book is given a brief overview of North America and then readers are introduced to the definition and types of cathedrals, their parts and cathedral architecture. The next chapter of the book, which is also the largest one, deals with the cathedrals of Canada. An overview of all Canadian cathedrals of various Christian denominations - Catholic, Anglican, Eastern Orthodox and others, as well as their dioceses and the cities where these cathedrals are located, is given. In the third chapter, the author writes about the cathedrals of Alaska, the northernmost state of the United States of America, as he presents information about the dioceses and places where these cathedrals are located. The last three chapters of the book deal with cathedrals located in three dependent territories located in the northern part of North America - Greenland, Bermuda and St. Pierre and Miquelon.The book is intended for anyone interested in church architecture, church organization, cultural heritage as well as the area and cities of the northernmost part of the continent of North America. It can also be used as a guide for religious tourism.

 • af William Clavell Ingram
  284,95 kr.

  Explore the stunning architecture and rich history of Peterborough Cathedral, from its origins in the Anglo-Saxon period to its modern-day significance as a center for worship and culture. Featuring breathtaking illustrations and in-depth analysis, this book is a must-read for anyone interested in English art and architecture.This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it.This work is in the "public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

 • af Matthew Holbeche Bloxam
  320,95 kr.

  A classic study of Gothic architecture, presented in an engaging question and answer format. Bloxam covers the principles that underpin the design of churches, cathedrals, and other ecclesiastical buildings. This is an essential guide for anyone interested in the history and design of great Gothic structures.This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it.This work is in the "public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

 • af William Archibald Scott Robertson
  192,95 - 311,95 kr.

 • af Hermann Candahashi
  170,95 - 279,95 kr.

 • af Axel Menges
  308,95 kr.

  What all these buildings have in common is that with the availablematerial, wood, and the most modest means, places of worship,centres in the villages, were built with much feeling and love. The constructions in wood were derived in an old tradition from the dwellings and farm buildings of the peasant population. Their architecture with their typological forms probably penetrated into this seclusion as anidea. »The idea of a church as a building«, brought with them by clergymenand wandering master craftsmen from the more fertile plainsand the rich, large mining and trading towns. The oldest churches were built as early as in the 15th century, most of those still standing were built in the 18th and 19th centuries, and quite a few are still being built today. Many were destroyed in the two world wars, many fell victim to ethnic cleansing after 1945. Many were destroyed in the two world wars, many fell victim to ethnic cleansing after 1945, some fell into disrepair during the Soviet era, others were burnt down by lightning or short circuits, and quite a few simply gave way to the more »represen-tative« stone churches as early as the 19th century. But a large number are still standing, consecrated, and believers gather in them. In fact almost of them in the various Carpathian countries are protected monuments, and many have been lovingly restored in recent times.More than the architectural-historical value, the question ariseshere of the aesthetic assessment of these small buildings. It is not arefined canon of forms of great architecture that can be derived andproven from the history of architecture that inspires us so much. Basically,they are not overly sophisticated constructions in terms of craftsmanship, they are safe and beautiful in their simplicity. Their aestheticappeal, however, also includes the surface-weathered material,deformed structures, colour improvisations, recently ornamentedsheet metal, inside wall paintings, altar and iconostasis furnishingsderived from Renaissance and Baroque periods, but above all theirlocation in the village, mostly isolated, often elevated, surrounded byold trees, enclosures and graves without cemetery order.Siegfried von Quast came from an old Prussian noble family. Hisgreat-grandfather, Allexander Ferdinand von Quast (1807-1877), wasa pupil of Karl Friedrich Schinkel and from 1843 the first Prussianstate conservator. In addition to his work in Prussia, he also took partin Schinkel's considerations for a royal residence for Otto I on theAcropolis in Athens. Siegfried von Quast (1931-2017) first studiedphilosophy, German literature and art history, and then architecture(among others with Egon Eiermann in Karlsruhe). As an architecturalphotographer, he was a sought-after partner for renowned architecturalfirms. His freelance artistic activity was primarily the photographicrecording of the wooden churches in Eastern Europe. He devotedhimself almost exclusively to this task for many years.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.