Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Grammatik, syntaks og morfologi

Her finder du spændende bøger om Grammatik, syntaks og morfologi. Nedenfor er et flot udvalg af over 194 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Learning and Teaching English Grammar
  af Karen Lassen Bruntt & Ulla Bryanne
  372,95 kr.

  A Handbook for Language Detectives gives a thorough presentation of English grammar at bachelor level and discusses how to teach grammar.The book unveils to the readers, who will be working as grammar detectives, the fascinating world of language. It does not only deal with ‘traditional grammar’, but also discusses what different grammatical structures mean (semantics) and how they influence the level of style (pragmatics).Grammar should not be taught as a separate discipline; it can and should be integrated in communicative language teaching. The book gives you innovative and valuable ideas of how this can be done.The book serves a double purpose:- English grammar and language usage at bachelor level from a functional linguistic point of view. How to teach English grammar within a communicative approach.The book is mainly intended for Danish student teachers of English, but anyone else interested in teaching English grammar within an inductive and communicative approach may find it profitable.Special emphasis is given to areas that are known to be difficult for Danish learners. A Handbook for Language Detectives was awarded LÆREBOGSPRISEN in 2010.

 • af Susanne Staun
  43,94 - 144,95 kr.

  FUCK, EN LÆKKER RØV! ER EN SUPERFORENKLET GUIDE TIL DEN SVIGTEDE SPROGBRUGER. DU LÆRER ALT DET BASALE, SOM DU BURDE HAVE LÆRT I FOLKESKOLEN – OGSÅ AT SÆTTE KOMMAER UDEN AT DØ AF KEDSOMHED. OG DU KOMMER TIL AT FORSTÅ, HVORFOR DET ER VIGTIGT.BOGEN KAN LET OG SMERTEFRIT REDDE DIT LIV – I HVERT FALD KAN DEN REDDE DIT OMDØMME, JÆVNE VEJEN TIL DRØMMEJOBBET OG I DET HELE TAGET GØRE DIG MERE SKINNENDE LÆKKER PÅ SKRIFT, END TILFÆLDET ALLEREDE ER.FUCK, EN LÆKKER RØV! ER EN SPROGLIG MAKEOVER MED TURBO FOR ALLE, DER HVER DAG DUMMER SIG, NÅR DE SKRIVER.

 • - Italiensk grammatik
  af Flemming Forsberg
  617,95 kr.

  La Grammatica er en udførlig basisgrammatik, der afspejler moderne standarditaliensk og har et omfattende eksempelmateriale med pædagogisk valgte, men helt almindelige italienske sætninger.Bogen er inddelt i to niveauer, så den passer til niveauerne i gymnasiet, men denne deling gør også La Grammatica velegnet som basisgrammatik på andre undervisningsinstitutioner - lige fra aftenskoler til de første år på videregående uddannelser.Den grundige gennemgang af alle grammatiske problemstillinger gør endvidere bogen hensigtsmæssig til selvstudium.

 • af Susanne Nonboe Jacobsen & Ellen Bak Åndahl
  254,95 - 303,95 kr.

  En håndbog til alle, der skriver professionelle tekster på jobbet, det være sig referater, e-mail, rapporter, pressemeddelelser og breve. Her er også gode råd at hente om at skrive ansøgninger. En grundig bog, der er let at gå til, og som giver et hurtigt overblik. Den er fuld af gode råd om, hvordan man skriver enkelt og klart, undgår misforståelser, tager hensyn til sin modtager, bliver opfattet og set af sin modtager, som man ønsker det osv. Bogen indeholder bl.a.: Tag hensyn til din modtager – 10 gode råd Vis at din tekst er personlig Få din tekst til at hænge sammen Skriftlig argumentation Sådan sætter du tegn Skriv uden fejl Ad eller af? Sin eller hendes? Nogen eller nogle? R-problemer ved udsagnsord Sådan bruger du korrekturtegn Layout Engelske ord i dansk Skriver man bolle-å eller aa i egennavne? Begge forfattere er cand.mag. og arbejder som sprogkonsulenter i Sprogkontoret.

 • - Italiensk grammatik - Øvebog
  af Flemming Forsberg & Bernhard Hagen
  233,95 kr.

  Øvebogen er inddelt i afsnit svarende til afsnittene i La Grammatica. Hvert afsnit indeholder varierede opgaver til indøvelse af hovedreglerne i den italienske grammatik med fokus på områder, der erfaringsmæssigt volder flest problemer for danskere, der vil lære italiensk.Facitliste kan findes på supplerendmaterialer.systime.dk

 • af Birger Lohse & Jørgen Schmitt Jensen
  225,95 kr.

  -

 • af Agnete Bruun Hansen, Elva Stenestad & Carl Collin Eriksen
  405,95 kr.

  Gyldendal Tysk Grammatik har som målgruppe primært BA-niveauet på universiteterne samt seminariernes linjefag og sekundært de gymnasiale uddannelsers højeste niveau.Bogen er en stærkt revideret og moderniseret udgave af den tidligere udgave fra 1984. Fremstillingen og begrebsapparatet er bragt i overensstemmelse med gældende praksis for arbejde med sprog på et videnskabeligt grundlag.Gyldendal Tysk Grammatik beskriver moderne tysk standardsprog, og der lægges vægt på ligheder og forskelle mellem dansk og tysk. Særlige afsnit giver oversættelseshjælp fra dansk til tysk.Det meget fyldige stikordsregister gør det nemt at bruge bogen som opslagsbog.

 • af Agnete Bruun Hansen, Elva Stenestad, Carl Collin Eriksen & mfl.
  415,95 kr.

  Ny grundbog i tysk grammatik giver en udførlig gennemgang af ordklasserne efterfulgt af kongruens, kasusbrug, tidsbetegnelser og ordstilling. Bogen giver indsigt i den elementære analyse samtidig med, at den grammatiske kunnen udvides.Ny grundbog i tysk grammatik er udarbejdet efter det kontrastive princip. I emner og sproglige fænomener, der erfaringsmæssigt giver vanskeligheder for danske elever, stilles tyske og danske sætninger op over for hinanden.Eksempelmaterialet er moderne tysk, og den grammatiske terminologi er i overensstemmelse med den praksis, der er i undervisningen i dag.Det er let at slå op i bogen ved hjælp af den detaljerede indholdsfortegnelse, det fyldige stikordsregister og de mange krydshenvisninger.Uundværlig ved alle skriftlige opgaver og eksamen.

 • - Mini-grammatik
  af Marianne Abrahamsen
  151,95 kr.

  Spansk mini-grammatik er en opslagsbog for elever på alle niveauer.Den er nem at finde rundt i, så du finder hurtigt den bøjningsform eller den grammatiske løsning, du lige mangler.

 • af Ulf Teleman
  158,95 kr.

  Svenska för danskar henvender sig til danskere som gerne vil blive bedre til svensk - og til at blive forstået af svenskere. Bogen er en pædagogisk formidlet og overskuelig introduktion til det svenske sprog.

 • af Lise Lotte Hjulmand
  222,95 kr.

  Like the first edition, this second revised edition of the workbook is intended to be used together with A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students, which is a systematic and pedagogical introduction to English grammar for Danish students of English at bachelor level. The purpose of the workbook is to supply students and teachers with material which can be used in connection with the study of grammar. The workbook is organised so that each chapter in the grammar book matches a chapter in the workbook. There are exercises of many different kinds in the workbook. Some aim at explanation and exemplification, others at awareness-raising and recognition of particular structures. Some aim at production in the form of either insertion of particular forms or translation, others at recognising differences between English and Danish. Finally, there are a number of exercises where students get the opportunity to identify and correct mistakes which are typical for Danes who speak or write English. There is plenty of material in the workbook, so the users are free to choose the material which they find most suitable. Teachers can furthermore use some material when covering a particular grammatical topic and return to some of the other material available if students later still have problems with this particular area.

 • - for Danish students
  af Lise-Lotte Hjulmand & Helge Schwarz
  346,95 kr.

  A Concise Contrastive Grammar of English is a pedagogical introduction to English grammar for Danish students of English at bachelor level. At the same time the book is a practical tool of reference for the Danish-speaking English teacher.The reader is guided through the labyrinth of the English grammatical landscape and is introduced to English grammar as well as to basic sentence analysis. The book gives a systematic description of English and covers all the major areas of English grammar. It contains definitions and explanations as well as a large number of examples from a wide range of material (newspapers, magazines, literature, spoken language, etc.).Special attention has been paid to areas that are known to cause problems for Danes who are learning English at a fairly advanced level. Wherever relevant, parallels have been drawn to Danish grammar, and the most important differences between Danish and English have been highlighted.The present fifth edition is the result of a thorough revision. Some sections have been completely or partially rewritten; others have been adjusted in various ways. As with previous editions, the purpose in doing this is to bring the book up to date and make it more helpful for the users, and these have once again helped us in the process with recommendations and suggestions.The reader may be interested in knowing that there are two workbooks which can be used together with the textbook, i.e. A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students. Workbook, 2nd ed. and A Self-Study Workbook with Answer Key, both by Lise-Lotte Hjulmand.

 • - Indføring i nytestamentlig græsk
  af Svend Fodgaard Jensen
  295,95 kr.

  Themelion er en lærebog til undervisningen i græsk ved de teologiske uddannelser i Danmark. Bogen giver en grundig trinvis indføring i nytestamentlig græsk. Efter et indledende kapitel om det græske alfabet følger 11 kapitler, der alle indeholder et grammatisk afsnit, som behandler den væsentligste morfologi og syntaks. Der er desuden i hvert kapitel en række øvelser efterfulgt af såvel bearbejdede som ubearbejdede tekststykker (inkl. gloseliste) fra Det nye Testamente til illustration af den behandlede grammatik. Sidste kapitel er en total oversigt over græsk morfologi.Svend Fodgaard Jensen er cand.mag. og studielektor ved Det Teologiske Fakultet på Århus Universitet.

 • - Fransk grammatik
  af Vivian Scott Hansen, Finn Thomassen & Gleerups Förlag AB
  605,95 kr.

  Bogen er en omfattende fransk grammatik for gymnasiet og tilsvarende niveauer. La grammaire er med en baggrundsfarve inddelt i to niveauer - svarende til gymnasiets obligatoriske niveau og højniveau. La Grammaire bygger på det kontrastive princip og har et righoldigt, nutidigt eksempelmateriale. Indeholder omfattende stikordsregister.

 • - Indføring i dansk sætningsgrammatik og sætningsanalyse
  af Christian Becker-Christensen
  275,95 - 278,95 kr.

  Dansk syntaks handler om, hvordan ord kombineres til større helheder – til ordgrupper og sætninger. Bogen præsenterer grundmønstre for sætningsdannelsen, og det beskrives, hvordan vi opbygger forskellige typer af sætninger i dansk. Dansk syntaks er også en indføring i grammatisk analyse. Bogen redegør for, hvordan man analyserer sætninger, og for de kriterier, der ligger til grund for den grammatiske beskrivelse.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  374,99 kr.

  Fokus 4 er et grundbogsmateriale til kursister med dansk som andetsprog. Materialet er beregnet til kusister på Danskuddannelse 2, modul 4.Formålet med Fokus 4 er at målrette undervisningen mod de kommunikative behov, kursisterne møder på arbejdsmarkedet såvel som i hverdagslivet, så de får det nødvendige sproglige fundament til at kunne klare sig i Danmark.Fokus 4vægter alle fire færdigheder lige (tale, lytte, læse og skrive), så kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligtindeholder emner, der anbefales i undervisningsvejledningen, så kursisterne opnår viden om det danske samfundskaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft, diskussioner og tværkulturelle sammenligningertræner kursisterne i at udtrykke synspunkter og begrunde deres holdninger i diskussioner om relevante og vedkommende emnerhar fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes medstyrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sprogetveksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdettematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus som findes sidst i alle kapitlerhar repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet minioplæg, CL-strukturer, underholdende spil samt test, som repeterer viden og ordforrådoptimerer kursisternes forberedelse til modultest med modultestlignende læse-, skrive- og mundtlige opgaver.EkstramaterialeDu fnder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • af Eva Skafte Jensen, Lars Heltoft, Jørgen Schack & mfl.
  147,95 kr.

  Grammatiske termer indeholder 275 termer forsynet med en definition, relevante eksempler, synonymer og henvisninger til beslægtede termer. De 21 faktabokse og oversigter giver overblik og konkrete råd. Bogen viderefører den terminologi som den danske grammatiktradition bygger på, senest i Grammatik over det Danske Sprog.Samtidig udstyrer bogen sin læser med en nøgle fra andre grammatiske terminologier og traditioner til den danske. Over 400 henvisninger hjælper hurtigt læseren hen til det opslagsord hvor termen er defineret og beskrevet. Hvis ens viden om grammatik stammer fra undervisningen i et fremmedsprog, kan man have lært betegnelser som passer dårligt til beskrivelsen af dansk. Derfor kan man slå fx imperfektum op og få at vide at den term der er relevant for dansk, er præteritum (og datid). Desuden kan man læse nærmere om alle tempustermer under opslaget tempus. Grammatiske termer henvender sig i første række til studerende ved sprogfagene på universitetet og læreruddannelsen, men også grammatikinteresserede på andre niveauer vil kunne have gavn af bogen. Om forfatterne: Lars Heltoft er professor ved Københavns Universitet Eva Skafte Jensen er seniorforsker ved Dansk Sprognævn Ida Elisabeth Mørch er seniorkonsulent ved Dansk Sprognævn Jørgen Schack er seniorforsker ved Dansk Sprognævn

 • - Spansk Grammatik
  af Marietje Hastrup & Lise Lauridsen
  583,95 kr.

  Bogen er en udførlig basisgrammatik, der henvender sig til begge gymnasiale niveauer samt til begynderniveau på de videregående uddannelser. Det omfattende eksempelmateriale og de grundige forklaringer gør endvidere La Gramática velegnet til selvstudium.La Gramática rummer mange mundrette, moderne spanske eksempler, der alle er oversat til dansk. Eksemplerne følger umiddelbart efter indledende forklaringer, regler eller skemaer. Så vidt muligt står form og anvendelse i forlængelse af hinanden, så ét opslag ad gangen ofte vil være nok.Til La Gramática hører en øvebog, der træner de grammatiske områder med varierede opgavetyper samt selve anvendelsen af La Gramática. Til øvebogen er der udarbejdet et selvstændigt facithæfte.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  610,95 kr.

  Lærervejledningen til Fokus 4 indeholder:En kort introduktion til tankerne bag Fokus 4En gennemgang af de forskellige opgavetyperKommentarer og fif til de enkelte opgaverEkstra opgaveark og kopisider til kursisterne samt sjove spilTest til hvert kapitel i grundbogenUdskrifter af lytteteksterLøsninger til opgaverFokus 4 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 4.Formålet med Fokus 4 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår en større viden om danske kultur- og samfundsforhold. Fokus 4vægter alle fire færdigheder (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes medstyrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sprogetskaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligningerveksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdetsamler op og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes sidst i alle kapitler har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende spil og test. Fokus 4 er en del af Fokus-serien, som består af Fokus 1, 2, 3 og 4 til modul 1-4 på Danskuddannelse 2.Fokus 4 er inddelt i 4 kapitler med emnerne:Sundhed og livskvalitetSkole og uddannelseArbejde og jobsøgningHøjtider og traditioner Fokus 4 består afGrundbogLærervejledning med overvejelserne bag materialet, med løsninger og kommentarer til de enkelte opgaver,  kopisider til kursisterne, ekstra opgaveark, 4 test samt udskrifter af alle lydfilerLydfiler til læreren og kursisterne lagt ud til fri download på www.alfabetadigital.dkI-bog, som er en digital udgave af den trykte bog.

 • - Sprog og samfund
  af Christina Fogtmann, Pia Quist, Marie Maegaard, mfl.
  312,95 kr.

  Dansk til det 21. århundrede er en hyldest til professor Frans Gregersen for hans mangeårige virke inden for dansk sprogforskning. Gregersens brede interessefelt er afspejlet i antologiens 25 videnskabelige tekster der strækker sig fra sprogteori og sprogpsykologi over grammatik og genrer til sociolingvistiske og etnografiske studier. Samlingen af tekster repræsenterer ny dansk og nordisk forskning, og den vil have interesse både for studerende, forskere og undervisere i sprog.

 • - Hvordan sætter man kommaer
  af Henrik Houe Hansen
  106,95 kr.

  Kommabogen er en indføring i dansk kommatering. Efter et kort historisk rids af kommaet gennemgår bogen Dansk Sprognævns gældende kommaregler og den bagvedliggende sætningsgrammatik ved hjælp af uddybende forklaringer og eksempler. Bogen handler imidlertid også om selve grunden til at vi skal sætte komma, og ikke mindst hvorfor vi i mange tvivlstilfælde bør lade være med at gøre det. Valgfriheden om det såkaldte startkomma forklares og debatteres som en central del af bogen. Bogen tilslutter sig Dansk Sprognævns enkle anbefaling om at udelade startkommaet. Kommabogen kan læses af enhver interesseret sprogbruger som ønsker at forbedre sin skriftlige kommunikation, men den henvender sig især til lærer-, journalist- og universitetsstuderende.

 • - Ny Øvebog
  af Ole Frimann Olesen & Bitten Vecht
  233,95 kr.

  Die Grammatik - Ny Øvebog er tilpasset de nuværende rammer for de gymnasiales uddannelsers tyskundervisning på B-niveau.Da eleverne i 1.g møder med meget forskellige faglige forudsætninger, begynder bogen med meget simple oversættelsesøvelser som efterhånden udvides til mere komplicerede konstruktioner.Desuden indeholder den omsætningsøvelser som øger forståelsen for det tyske sprogs struktur, ligesom der findes et antal sammenhængende oversættelser fra dansk til tysk.Die Grammatik - Ny Øvebog dækker hele den elementære tyske grammatik den har henvisninger til de relevante paragraffer i Die Grammatik.

 • af Collins B
  329,95 kr.

  Inkl. CD-ROM med udtaleøvelser, der er specielt udviklet for danskere, der ønsker at forbedre udtalen af deres britisk engelske.

 • af Jørgen Døssing Jepsen, Helle Bergstein & Heidi Lykke Hesselbjerg Hansen
  244,95 kr.

  Til hvert afsnit er der varierede opgaver til træning af reglerne. Der er brugt latinske termer, så udgivelsen knytter an til terminologien i almen sprogforståelse. Samtidig er reglerne formuleret i et enkelt, klart og præcist sprog, som eleverne kan forstå.Udgivelsen henvender sig til første år på de gymnasiale uddannelser eller folkeskolens ældste klassetrin.

 • - en bog om brugen af bestemthed på dansk
  af Jens Peter Kaj Jensen
  217,95 kr.

  Bogen viser, hvad grammatisk bestemthed er, hvilke former for bestemthed der findes på dansk, hvordan man danner og anvender dem, og hvad brugen af dem gør ved stillejet i en tekst.Den giver en lang række eksempler fra fag- og skønlitteratur samt anekdoter. Herigennem illustreres også, hvordan vores kommunikation og socialitet påvirkes af de forskellige bestemthedsformer.Bogen kan bruges i danskundervisningen på ungdoms­uddannelserne, lærerseminarier og lignende. Afsnit og særlige øvelser målrettet tosprogede elever gør bogen særlig anvendelig for indvandrerlærere og dansklærere med tosprogede elever i klassen. Derudover kan alle sprog- og grammatikinteresserede læse med.Jens Peter Kaj Jensen er cand.phil. i filosofi, master i dansk som andetsprog og forfatter til både skøn- og faglitteratur. Han oversætter bøger fra engelsk, svensk og norsk til dansk.

 • af Irina Lobzhanidze
  1.204,95 kr.

 • af Alessandro Sarti
  1.046,95 kr.

  This book describes about unlike usual differential dynamics common in mathematical physics, heterogenesis is based on the assemblage of differential constraints that are different from point to point. The construction of differential assemblages will be introduced in the present study from the mathematical point of view, outlining the heterogeneity of the differential constraints and of the associated phase spaces, that are continuously changing in space and time. If homogeneous constraints well describe a form of swarm intelligence or crowd behaviour, it reduces dynamics to automatisms, by excluding any form of imaginative and creative aspect. With this study we aim to problematize the procedure of homogeneization that is dominant in life and social science and to outline the dynamical heterogeneity of life and its affective, semiotic, social, historical aspects. Particularly, the use of sub-Riemannian geometry instead of Riemannian one allows to introduce disjointed and autonomous areas in the virtual plane. Our purpose is to free up the dynamic becoming from any form of unitary and totalizing symmetry and to develop forms, action, thought by means of proliferation, juxtaposition, and disjunction devices. After stating the concept of differential heterogenesis with the language of contemporary mathematics, we will face the problem of the emergence of the semiotic function, recalling the limitation of classical approaches (Hjelmslev, Saussure, Husserl) and proposing a possible genesis of it from the heterogenetic flow previously defined. We consider the conditions under which this process can be polarized to constitute different planes of Content (C) and Expression (E), each one equipped with its own formed substances. A possible (but not unique) process of polarization is constructed by means of spectral analysis, that is introduced to individuate E/C planes and their evolution. The heterogenetic flow, solution of differential assemblages, gives rise to forms that are projected onto the planes, offering a first referring system for the flow, that constitutes a first degree of semiosis.

 • af Lewis Gebhardt
  265,95 - 960,95 kr.

 • af Ian (University of Cambridge) Roberts
  286,95 - 790,95 kr.

 • af Keith Denning, Brett Kessler & William R. Leben
  227,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.