Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Grammatik, syntaks og morfologi

Her finder du spændende bøger om Grammatik, syntaks og morfologi. Nedenfor er et flot udvalg af over 40 bøger om emnet.

Vis mere
Filter
Filter
Bogtype
 • (40)
 • (4)
Format
 • (32)
 • (4)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (35)
 • (4)
 • (2)
Pris
DKK
Serie
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (26)
 • (19)
 • (9)
 • (7)
 • (6)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - Learning and Teaching English Grammar
  af Karen Lassen Bruntt & Ulla Bryanne
  319,95 kr.

  A Handbook for Language Detectives gives a thorough presentation of English grammar at bachelor level and discusses how to teach grammar.The book unveils to the readers, who will be working as grammar detectives, the fascinating world of language. It does not only deal with ‘traditional grammar’, but also discusses what different grammatical structures mean (semantics) and how they influence the level of style (pragmatics).Grammar should not be taught as a separate discipline; it can and should be integrated in communicative language teaching. The book gives you innovative and valuable ideas of how this can be done.The book serves a double purpose:- English grammar and language usage at bachelor level from a functional linguistic point of view. How to teach English grammar within a communicative approach.The book is mainly intended for Danish student teachers of English, but anyone else interested in teaching English grammar within an inductive and communicative approach may find it profitable.Special emphasis is given to areas that are known to be difficult for Danish learners. A Handbook for Language Detectives was awarded LÆREBOGSPRISEN in 2010.

 • af Susanne Staun
  45,95 - 108,95 kr.

  FUCK, EN LÆKKER RØV! ER EN SUPERFORENKLET GUIDE TIL DEN SVIGTEDE SPROGBRUGER. DU LÆRER ALT DET BASALE, SOM DU BURDE HAVE LÆRT I FOLKESKOLEN – OGSÅ AT SÆTTE KOMMAER UDEN AT DØ AF KEDSOMHED. OG DU KOMMER TIL AT FORSTÅ, HVORFOR DET ER VIGTIGT.BOGEN KAN LET OG SMERTEFRIT REDDE DIT LIV – I HVERT FALD KAN DEN REDDE DIT OMDØMME, JÆVNE VEJEN TIL DRØMMEJOBBET OG I DET HELE TAGET GØRE DIG MERE SKINNENDE LÆKKER PÅ SKRIFT, END TILFÆLDET ALLEREDE ER.FUCK, EN LÆKKER RØV! ER EN SPROGLIG MAKEOVER MED TURBO FOR ALLE, DER HVER DAG DUMMER SIG, NÅR DE SKRIVER.

 • af Susanne Nonboe Jacobsen & Ellen Bak Åndahl
  206,95 - 234,95 kr.

  En håndbog til alle, der skriver professionelle tekster på jobbet, det være sig referater, e-mail, rapporter, pressemeddelelser og breve. Her er også gode råd at hente om at skrive ansøgninger. En grundig bog, der er let at gå til, og som giver et hurtigt overblik. Den er fuld af gode råd om, hvordan man skriver enkelt og klart, undgår misforståelser, tager hensyn til sin modtager, bliver opfattet og set af sin modtager, som man ønsker det osv. Bogen indeholder bl.a.: Tag hensyn til din modtager – 10 gode råd Vis at din tekst er personlig Få din tekst til at hænge sammen Skriftlig argumentation Sådan sætter du tegn Skriv uden fejl Ad eller af? Sin eller hendes? Nogen eller nogle? R-problemer ved udsagnsord Sådan bruger du korrekturtegn Layout Engelske ord i dansk Skriver man bolle-å eller aa i egennavne? Begge forfattere er cand.mag. og arbejder som sprogkonsulenter i Sprogkontoret.

 • - Italiensk grammatik - Øvebog
  af Flemming Forsberg & Bernhard Hagen
  207,95 kr.

  Øvebogen er inddelt i afsnit svarende til afsnittene i La Grammatica. Hvert afsnit indeholder varierede opgaver til indøvelse af hovedreglerne i den italienske grammatik med fokus på områder, der erfaringsmæssigt volder flest problemer for danskere, der vil lære italiensk.Facitliste kan findes på supplerendmaterialer.systime.dk

 • af Ulf Teleman
  156,95 kr.

  Svenska för danskar henvender sig til danskere som gerne vil blive bedre til svensk - og til at blive forstået af svenskere. Bogen er en pædagogisk formidlet og overskuelig introduktion til det svenske sprog.

 • af Birger Lohse & Jørgen Schmitt Jensen
  216,59 kr.

  -

 • af Agnete Bruun Hansen, Elva Stenestad & Carl Collin Eriksen
  404,95 kr.

  Gyldendal Tysk Grammatik har som målgruppe primært BA-niveauet på universiteterne samt seminariernes linjefag og sekundært de gymnasiale uddannelsers højeste niveau.Bogen er en stærkt revideret og moderniseret udgave af den tidligere udgave fra 1984. Fremstillingen og begrebsapparatet er bragt i overensstemmelse med gældende praksis for arbejde med sprog på et videnskabeligt grundlag.Gyldendal Tysk Grammatik beskriver moderne tysk standardsprog, og der lægges vægt på ligheder og forskelle mellem dansk og tysk. Særlige afsnit giver oversættelseshjælp fra dansk til tysk.Det meget fyldige stikordsregister gør det nemt at bruge bogen som opslagsbog.

 • af Lise Lotte Hjulmand
  200,09 kr.

  Like the first edition, this second revised edition of the workbook is intended to be used together with A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students, which is a systematic and pedagogical introduction to English grammar for Danish students of English at bachelor level. The purpose of the workbook is to supply students and teachers with material which can be used in connection with the study of grammar. The workbook is organised so that each chapter in the grammar book matches a chapter in the workbook. There are exercises of many different kinds in the workbook. Some aim at explanation and exemplification, others at awareness-raising and recognition of particular structures. Some aim at production in the form of either insertion of particular forms or translation, others at recognising differences between English and Danish. Finally, there are a number of exercises where students get the opportunity to identify and correct mistakes which are typical for Danes who speak or write English. There is plenty of material in the workbook, so the users are free to choose the material which they find most suitable. Teachers can furthermore use some material when covering a particular grammatical topic and return to some of the other material available if students later still have problems with this particular area.

 • af Birger Andersen
  224,49 - 232,95 kr.

 • - Indføring i nytestamentlig græsk
  af Svend Fodgaard Jensen
  270,95 kr.

  Themelion er en lærebog til undervisningen i græsk ved de teologiske uddannelser i Danmark. Bogen giver en grundig trinvis indføring i nytestamentlig græsk. Efter et indledende kapitel om det græske alfabet følger 11 kapitler, der alle indeholder et grammatisk afsnit, som behandler den væsentligste morfologi og syntaks. Der er desuden i hvert kapitel en række øvelser efterfulgt af såvel bearbejdede som ubearbejdede tekststykker (inkl. gloseliste) fra Det nye Testamente til illustration af den behandlede grammatik. Sidste kapitel er en total oversigt over græsk morfologi.Svend Fodgaard Jensen er cand.mag. og studielektor ved Det Teologiske Fakultet på Århus Universitet.

 • - Sprog og samfund
  af Christina Fogtmann, Pia Quist, Marie Maegaard, mfl.
  373,95 kr.

  Dansk til det 21. århundrede er en hyldest til professor Frans Gregersen for hans mangeårige virke inden for dansk sprogforskning. Gregersens brede interessefelt er afspejlet i antologiens 25 videnskabelige tekster der strækker sig fra sprogteori og sprogpsykologi over grammatik og genrer til sociolingvistiske og etnografiske studier. Samlingen af tekster repræsenterer ny dansk og nordisk forskning, og den vil have interesse både for studerende, forskere og undervisere i sprog.

 • af Eva Skafte Jensen, Lars Heltoft, Jørgen Schack & mfl.
  146,95 kr.

  Grammatiske termer indeholder 275 termer forsynet med en definition, relevante eksempler, synonymer og henvisninger til beslægtede termer. De 21 faktabokse og oversigter giver overblik og konkrete råd. Bogen viderefører den terminologi som den danske grammatiktradition bygger på, senest i Grammatik over det Danske Sprog.Samtidig udstyrer bogen sin læser med en nøgle fra andre grammatiske terminologier og traditioner til den danske. Over 400 henvisninger hjælper hurtigt læseren hen til det opslagsord hvor termen er defineret og beskrevet. Hvis ens viden om grammatik stammer fra undervisningen i et fremmedsprog, kan man have lært betegnelser som passer dårligt til beskrivelsen af dansk. Derfor kan man slå fx imperfektum op og få at vide at den term der er relevant for dansk, er præteritum (og datid). Desuden kan man læse nærmere om alle tempustermer under opslaget tempus. Grammatiske termer henvender sig i første række til studerende ved sprogfagene på universitetet og læreruddannelsen, men også grammatikinteresserede på andre niveauer vil kunne have gavn af bogen. Om forfatterne: Lars Heltoft er professor ved Københavns Universitet Eva Skafte Jensen er seniorforsker ved Dansk Sprognævn Ida Elisabeth Mørch er seniorkonsulent ved Dansk Sprognævn Jørgen Schack er seniorforsker ved Dansk Sprognævn

 • - Hvordan sætter man kommaer
  af Henrik Houe Hansen
  97,95 kr.

  Kommabogen er en indføring i dansk kommatering. Efter et kort historisk rids af kommaet gennemgår bogen Dansk Sprognævns gældende kommaregler og den bagvedliggende sætningsgrammatik ved hjælp af uddybende forklaringer og eksempler. Bogen handler imidlertid også om selve grunden til at vi skal sætte komma, og ikke mindst hvorfor vi i mange tvivlstilfælde bør lade være med at gøre det. Valgfriheden om det såkaldte startkomma forklares og debatteres som en central del af bogen. Bogen tilslutter sig Dansk Sprognævns enkle anbefaling om at udelade startkommaet. Kommabogen kan læses af enhver interesseret sprogbruger som ønsker at forbedre sin skriftlige kommunikation, men den henvender sig især til lærer-, journalist- og universitetsstuderende.

 • af Helle Hansen
  425,95 kr.

  Grammatikken dækker de væsentligste sider af den engelske grammatik og er velegnet både som grundbog og som opslagsbog. Målgruppen er det første år i gymnasium og hf.

 • - Ny Øvebog
  af Ole Frimann Olesen & Bitten Vecht
  207,95 kr.

  Ny Øvebog til Die Grammatik er tilpasset de nuværende rammer for de gymnasiales uddannelsers tyskundervisning på B-niveau. Da eleverne i 1.g møder med meget forskellige faglige forudsætninger, begynder Ny Øvebog med meget simple oversættelsesøvelser som efterhånden udvides til mere komplicerede konstruktioner.Desuden indeholder bogen omsætningsøvelser som øger forståelsen for det tyske sprogs struktur, ligesom der findes et antal sammenhængende oversættelser fra dansk til tysk.Ny Øvebog dækker hele den elementære tyske grammatik den har henvisninger til de relevante paragraffer i Die Grammatik.Ny Øvebog er en engangsbog som eleven senere kan bruge som opslagsbog ved repetition.

 • af Collins B
  320,95 kr.

  Inkl. CD-ROM med udtaleøvelser, der er specielt udviklet for danskere, der ønsker at forbedre udtalen af deres britisk engelske.

 • af Jørgen Døssing Jepsen, Helle Bergstein & Heidi Lykke Hesselbjerg Hansen
  218,95 kr.

  Til hvert afsnit er der varierede opgaver til træning af reglerne. Der er brugt latinske termer, så udgivelsen knytter an til terminologien i almen sprogforståelse. Samtidig er reglerne formuleret i et enkelt, klart og præcist sprog, som eleverne kan forstå. Udgivelsen henvender sig til første år på de gymnasiale uddannelser eller folkeskolens ældste klassetrin.

 • af Mika Sun Black & Katja Rehfeldt
  347,95 kr.

  Grammatik & Snak - til dig, der lærer dansk og har en holdningGennem 30 anderledes, provokerende og tankevækkende temaer bliver kursisterne prøvet i egne og andres holdninger. Emnerne er opdelt i tre sproglige og grammatiske niveauer og har samme øvelsesstruktur inden for dialog og skrivning.På alfabetadigital er der lærervejledning, facitliste og supplerende øvelser. Materialet er til de høje niveauer på DU2 og DU3 og er velegnet til differentieret undervisning.

 • - bliv en endnu mere sikker staver
  af Bodil Aline
  141,95 kr.

  Vi fortsætter, hvor vi slap, og arbejder videre med de resterende danske ordklasser. Vi kommer også forbi forvekslingsord, forstavelser, afledningsendelser og fremmedord, inden vi slutter med sætningsanalyse.Kurset indeholder 58 forskellige og inspirerende opgaver. Følger du undervisning i OBU eller FVU regi, kan du nemt se, hvilke opgaver du skal mestre på dit niveau. I bogen indgår opgaver til trin 3 og trin 4.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  569,95 kr.

  Lærervejledningen til Fokus 4 indeholder:En kort introduktion til tankerne bag Fokus 4En gennemgang af de forskellige opgavetyperKommentarer og fif til de enkelte opgaverEkstra opgaveark og kopisider til kursisterne samt sjove spilTest til hvert kapitel i grundbogenUdskrifter af lytteteksterLøsninger til opgaverFokus 4 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 4.Formålet med Fokus 4 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår en større viden om danske kultur- og samfundsforhold. Fokus 4vægter alle fire færdigheder (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes medstyrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sprogetskaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligningerveksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdetsamler op og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes sidst i alle kapitler har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende spil og test. Fokus 4 er en del af Fokus-serien, som består af Fokus 1, 2, 3 og 4 til modul 1-4 på Danskuddannelse 2.Fokus 4 er inddelt i 4 kapitler med emnerne:Sundhed og livskvalitetSkole og uddannelseArbejde og jobsøgningHøjtider og traditioner Fokus 4 består afGrundbogLærervejledning med overvejelserne bag materialet, med løsninger og kommentarer til de enkelte opgaver,  kopisider til kursisterne, ekstra opgaveark, 4 test samt udskrifter af alle lydfilerLydfiler til læreren og kursisterne lagt ud til fri download på www.alfabetadigital.dkI-bog, som er en digital udgave af den trykte bog.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  347,95 kr.

  Fokus 4 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 4.Formålet med Fokus 4 er at målrette undervisningen mod de kommunikative behov, kursisterne møder på arbejdsmarkedet såvel som i hverdagslivet, så de får det nødvendige sproglige fundament til at kunne klare sig i Danmark.Fokus 4vægter alle fire færdigheder lige (tale, lytte, læse og skrive), så kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligtindeholder emner, der anbefales i undervisningsvejledningen, så kursisterne opnår viden om det danske samfundskaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft, diskussioner og tværkulturelle sammenligningertræner kursisterne i at udtrykke synspunkter og begrunde deres holdninger i diskussioner om relevante og vedkommende emnerhar fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes medstyrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sprogetveksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdettematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus som findes sidst i alle kapitlerhar repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet minioplæg, CL-strukturer, underholdende spil samt test, som repeterer viden og ordforrådoptimerer kursisternes forberedelse til modultest med modultestlignende læse-, skrive- og mundtlige opgaver. Fokus 4 er en del af Fokus-serien, som består af Fokus 1, 2, 3 og 4 til modul 1-4 på Danskuddannelse 2.

 • - Dansk Sprognævns konference Importord i Dansk. København 7. november 2018
   
  311,95 kr.

  Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk Sprognævnets konferenceserie bind 6 indeholder artikler der på forskellig vis belyser den fremmedsproglige påvirkning af dansk. Baggrunden for udgivelsen er den konference som afsluttede forskningsprojektet Yes, det er coolt. Den fremmedsproglige påvirkning af dansk, som har været et centralt projekt for Sprognævnet siden starten af 2017. Projektet udspringer af det nordiske forskningsprojekt Moderne Importord i Sprogene i Norden, og i rapporten findes der derfor beskrivelser og diskussioner af begge projekter og deres teoretiske og metodiske grundlag, ligesom man finder en artikel hvori hovedresultaterne af projektet Moderne Importord i Sprogene i Norden diskuteres og perspektiveres. Hovedpointen med forskningsprojektet og rapporten har været at belyse den fremmedsproglige – det vil først og fremmest sige engelske – påvirkning af dansk i dag. En central term for projektet har været moderne importord, der defineres som alle ord der er kommet ind i dansk fra andre sprog efter 1945. I rapportens artikler dokumenteres mængden af moderne importord dels ved hjælp af en stikprøve fra 3 forskellige aviser fra samme dato i 2016, dels ved hjælp af en analyse af frekvensen af de mest hyppige af de fundne importord i et større aviskorpus. I den forbindelse findes der også en artikel om forskningsværktøjet Tidslinjen, der kan illustrere ords og ordforbindelsers frekvens over tid. Derudover analyseres mængden af moderne importord i forskellige ordbøger (Retskrivningsordbogen og Nye ord i dansk 1955 til i dag) og i den mest centrale del af ordforrådet, nemlig kerneordene. På den baggrund kan det konkluderes at den fremmedsproglige påvirkning af det undersøgte skriftsprog er meget begrænset. Desuden finder man artikler om hvordan importord tilpasses det danske sprogs struktur, og om hvor mange såkaldte særskrivningsfejl man finder blandt importordene. Rapporten indeholder også diskussioner og beskrivelser af hvad der forstås ved engelske lån (eller anglicismer), og hvordan man trækker en grænse for hvad der skal tages med i en ordbog eller en database, og hvad der ikke skal. På den måde bliver der trukket tråde til det internationale forskningsnetværk GLAD (Global Anglicism Database), hvor man netop indsamler forskellige typer af engelske lån i forskellige sprog. Endelig indeholder rapporten også et historisk tilbageblik i form af en artikel om danske importord før 1300 og deres efterliv i nutidsdansk. Rapporten indeholder følgende artikler: Margrethe Heidemann Andersen: Hvad er moderne importord? Om de metodiske og teoretiske overvejelser bag excerperingen af moderne importordMargrethe Heidemann Andersen: Moderne importord i danske aviserPhilip Diderichsen: Moderne importord over tid i høj opløsningPhilip Diderichsen: Tidslinjen: Dansk Sprognævns n-gram-viewerMargrethe Heidemann Andersen: Moderne importord i retskrivningsordbøgerneJørgen Nørby Jensen: Antallet og arten af moderne importord i Nye ord i dansk 1955 til i dagHanne Ruus og Jørgen Schack: Genstridige kerneord. Bestemmelse af kerneord i materiale fra 1970-74 og fra 2012-16Jørgen Schack: KerneimportordHenrik Gottlieb: Danske anglicismer i GLAD-projektetPia Jarvad: Tilpasning af moderne importord til danskMargrethe Heidemann Andersen: Særskrivningsfejl blandt moderne importordMargrethe Heidemann Andersen: Afløsningsord eller direkte lån?Helge Sandøy: Prosjektet Moderne Importord i Språka i NordenHanne Ruus: Danske Importord før 1300 – deres efterliv i nutidsdansk

 • - Questions and Answers
  af Helle Brieghel, Svend Madsen, Lene Lundsgaard & mfl.
  368,95 kr.

  Udgivelsen er struktureret på samme måde som Engelsk grundgrammatik og stiller spørgsmål, som eleverne kan finde svar på. Udgivelserne er derfor lette at bruge sammen. I Engelsk fortsættergrammatik iBog® vil eleverne kunne øve de forskellige grammatiske problemstillinger gennem en bred vifte af interaktive opgaver. Opgaverne stiger i sværhedsgrad under hvert kapitel, og det er derfor muligt at undervisningsdifferentiere. Hvert kapitel afsluttes med en række supplerende opgaver.

 • af Charlotte Frost Fog
  606,95 kr.

  Dette er et konkret materiale til ordklassetræning i danskundervisningen.Prinsessen er fanget på slottet, hvor dragen vogter. Ingen kan komme forbi, men den tapre prins vil gøre forsøget. Det er oplægget på spillepladen, som motiverer til læring og leger med ordklasser fra start til mål.Leg med ordklassen hjælper eleverne med at øve sikker identifikation af ordklasserne navneord, udsagnsord, tillægsord og forholdsord på en sjov, udbytterig og social måde.Materialet er differentieret på flere niveauer og inddrager flere læringsstile og udfordrer eleverne inden for områderne stavning, læsning, begrebsudvidelse og sociale kompetencer. Eleverne er aktive og leger sig til læringen. Vejledning og cd med materiale til fri print medfølger.Cd?en indeholder:24 ark med bogstavhuse, kryds-og tværs-opgaver, sange, spil, opskrifter og bøjningslister3 ark spillebrikker med ?find forholdsordet?3 ark spillebrikker med ?find tillægsordet?3 ark spillebrikker med ?modellér et navneord?3 ark spillebrikker med ?stav et udsagnsord?3 ark spillebrikker med ?tegn et udsagnsord?3 ark spillebrikker med ?vis et udsagnsord?Spilleplade (2xA4)Spilleplade A3.Se spillepladen

 • - Grammatik til b-niveau
  af Jørgen Døssing Jepsen, Helle Bergstein & Heidi Lykke Hesselbjerg Kristensen
  207,95 kr.

  Med bogen Engelsk startgrammatik 2 - Grammatik til b-niveau bygges der videre på den grundlæggende 1.års grammatik i Engelsk startgrammatik. Målet med denne udgivelse er at give eleverne den nødvendige grammatiske viden for at nå et gymnasialt b-niveau. Materialet er først og fremmest tænkt til brug i klasseundervisningensom den forholdsvis korte 'daglige' grammatikdosis. Til hvert afsnit hører varierede øvelsesopgaver. Nogle af opgaverne er traditionelle oversættelses- og indsættelsesøvelser. Andre opgaver fordrer, at eleverne arbejder med deres egen sprogproduktion. Der er tilstræbt et enkelt, klart og præcist sprog, som eleverne kan forstå.

 • af Bjørn Arnfred Bojesen
  116,95 kr.

  Jeg gør min entré mens jeg halter på mit højre benJeg leder efter min øjesten. Marc Johnsons raplinjer sidder lige i øret.Men rimer de? Denne bog forsøger at komme ind under huden på fænomenet rim. Hvad sker der når to ord rimer, og hvem opdagede først magien i hjerte : smerte eller snip, snap, snude? Bogen tager afsæt i det danske sprog, men lader sig ikke begrænse af det. Undervejs uddeles smagsprøver på alt fra vikingevers til swahilipoesi. Mød Karen Blixens markarbejdere, der ikke ville rime, og trodsalderbørn, der ikke kan lade være. Bjørn Arnfred Bojesen, f. 1981, er mag.art i nordisk.

 • - Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen
   
  322,95 kr.

  Rette ord - er en hyldest til Sabine Kirchmeier-Andersen på hendes 60-årsdag den 3. oktober 2015. Bogen indeholder 21 artikler fra venner og kolleger. Bidragene repræsenterer emner som Sabine Kirchmeier-Andersen selv har engageret sig i: dansk grammatik, især valens, sprogpolitik, sprogteknologi, retskrivning og sprog i bred forstand.

 • - Øvelseshæfte 2
  af Aase Herskind, Uffe Gravers Pedersen, Helle Brieghel, mfl.
  310,95 kr.

  Det grammatiske øvehæfte indeholder 34 afsnit med oversættelser til engelsk og dansk, pararbejde, indholdsspørgsmål og friere opgaver. Særligt afsnit med synonymøvelser. Målgruppen er det andet og tredie år i de gymnasiale uddannelser.Teksterne giver oplysninger om mange forhold i den engelsktalende verden af fx historisk, geografisk og uddannelsesmæssig karakter.

 • - Øvebog 1
  af Vivian Scott Hansen & Finn Thomassen
  207,95 kr.

  Øvebog 1 er inddelt i afsnit svarende til afsnittene i La Grammaire. Hvert afsnit indeholder opgaver til indøvelse af hovedreglerne for den franske grammatik især på områder, der erfaringsmæssigt volder vanskeligheder for danske elever. Nogle af øvebogens opgaver er udformet som små tekststykker om Frankrig og franske forhold.Bogen er gennemillustreret. Kan bruges i forbindelse med klasseundervisning, differentieret undervisning og selvstudium. Er især beregnet til franskundervisningen på højniveau.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.