Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Litteraturstudier: antik, klassisk og middelalder

Her finder du spændende bøger om Litteraturstudier: antik, klassisk og middelalder. Nedenfor er et flot udvalg af over 365 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Dansk litteraturs historie
  af Johnny Kondrup, Knud Wentzel, Bjarne Sandstrøm, mfl.
  44,95 - 378,95 kr.

  Dette er en dansk litteraturhistorie, men det særlige er, at den ser sit emne fra så højt et fugleperspektiv, at detaljerne forsvinder og hovedkonturen - hovedsporet - træder frem. I én bog på 700 sider når vi fra Vølvens spådom og de islandske sagaer over Kingo, Holberg, Oehlenschläger og Hauch til Brandes, Blixen, Brøgger og Guldager. Arbejdsgruppen bag Hovedsporet - Jens Anker Jørgensen, Johnny Kondrup, Peter Olivarius, Bjarne Sandstrøm, Svend Skriver, Marianne Stidsen og Knud Wentzel - har skåret en principielt grænseløs historie ned til en stor, spændende fortælling om dansk litteratur.Denne e-bogsudgave er uden illustrationer.

 • af Friedrich Nietzsche
  150,95 kr.

  Forfatterens første værk er et lidenskabeligt angreb på datidens forskønnede billede af den græske oldtid, der ifølge Nietzsche var alt andet end skøn og harmonisk. Værket blev til under stor indflydelse af komponisten Richard Wagner.

 • - Historie, drømme og digtning i sagatidens Island
  af Keld Zeruneith
  119,95 - 308,95 kr.

  De verdensberømte islandske sagaer om bl.a. Egil Skalle-Grimssøn, Gunløg Slangetunge og Njal nylæses af Keld Zeruneith, og for første gang nogensinde beskrives sagaernes vilde drømmeliv indgående. Keld Zeruneiths ærinde er at påvise det bevidsthedsskred, der kan aflæses i sagaerne: De skildrer en hedensk tid præget af idealer om ære, ry og heltemod, men sagaforfatterne er kristne, og deres kristne værdier stikker trods forsøg på objektivitet igennem i deres fremstillinger.

 • - Hedenskab heroisme kristendom. En angelsaksisk overgangshistorie
  af Keld Zeruneith
  44,95 - 269,94 kr.

  Da vikingerne hærgede i England, fandtes der allerede en enestående poesi i landet, unik i verdenslitteraturen og en central kilde til forståelse af vores historie og bevidsthedsverden. Med hovedvægt på heltekvadet Beowulf, der til dels udspiller sig i Danmark og handler om en heroisk, afholdt, stærk og frygtløs konge, der nedkæmpede alle på sin vej, beskriver dr.phil., forfatter Keld Zeruneith for første gang på dansk hele denne digtning, der skabtes fra sidste halvdel af 600-tallet, og som skildrer det paradigmeskifte, der indtræder i Nordeuropa ved overgangen fra hedenskab til kristendom. Suzanne Brøgger har gendigtet et udvalg af de væsentligste digte, der bringes bagest i bogen.

 • - Hagl over Hellas
   
  244,95 kr.

  Demosthenes var antikkens største taler. Blandt hans mest berømte taler er dem, han som politiker holdt i årene efter 350 f.v.t., hvor han opildnede athenæerne til kamp mod kong Filip af Makedonien, Alexander den Stores far. Disse ‘filippiske’ taler udgives nu for første gang samlet på dansk.Teksterne er en enestående kilde til at forstå demokraternes tankegang og sindelag. Men talerne er ikke lette at fordøje, og De­mosthenes stillede store krav til sine tilhørere. Med overvældende retorik fordrede han evnen til at forstå og vurdere komplicerede sagsforhold – og han krævede, at tilhørerne var villige til at handle i praksis.Demosthenes’ filippiske taler – Hagl over Hellas giver en indføring til Grækenlands historie i Demosthenes’ levetid. Den fortæller historien om demokratiets sejhed i Athen og giver bystatens svar på, hvordan verden skal indrettes.

 • af Lærke Maria Andersen Funder & Camilla Horster
  227,95 kr.

  Da den italienske forfatter Francesco Petrarca i 1345 opdagede en samling glemte breve af den romerske retoriker Cicero, fandt han ikke kun en åndsfælle. Han fandt et kulturelt ideal - og banede vejen for renæssancen og humanismen. I de næste århundreder bredte antikkens sprog og tankegods sig på tværs af Europa gennem et netværk af humanister, der udvekslede viden på fællessproget latin. Antikkens veje til renæssancens Danmark fortæller historien om, hvordan genopdagelsen af den græske og romerske kultur nåede til Danmark og her fandt sit helt eget udtryk. Otte renæssancemænd kommer til orde, og vi møder foruden Petrarca blandt andre også den store humanist Erasmus af Rotterdam, den danske professor Erasmus Lætus, der skrev digte på latin, og kong Christian IV, der udsmykkede Frederiksborg Slot efter antikke idealer. Alle trak de på antikken som forbillede for at kunne opfylde deres egne personlige ambitioner og sætte Danmark på verdenskortet. For i renæssancen var antikken en kulturel ressource, der grundlæggende forandrede vores opfattelse af tro, kultur og samfund.

 • - Figurer for skrift og læsning i antikkens Grækenland
  af Jesper Svenbro
  131,95 kr.

  Jesper Svenbros lille bog bygger på fire foredrag om læsningens historie. Hvordan læste de første europæere? Enkelt og elegant lykkes det forfatteren at fravriste tidlige arkaiske græske tekster og gravskrifter overraskende hemmeligheder om forholdet mellem skrift og læsning. Svenbro giver læseren lyst til at tilbringe resten af livet på et bibliotek. Jesper Svenbro er klassicist, bosat i Paris, medlem af det svenske akademi. Han har skrevet et banebrydende fransk værk om læsningens tidlige historie. Myrestier er hans forsøg på en popularisering af hovedværket. Bogen udkom i Sverige i 2009 og blev en stor succes.

 • - Lemme-løsning og bevingede ord i græsk kærlighedspoesi
  af Elisabeth Friis
  182,95 kr.

  Hvad taler vi om når vi taler om Eros? Den oldgræske poesis kærlighedsbegreber er kropsligt forankrede og forbløffende forskelligartede. Eros har ikke ét ansigt, men mange. Heteroseksualitet, homoseksualitet og biseksualitet er ikke skarptskårne kategorier i en græsk sammenhæng. Andre spørgsmål påkalder sig de elskendes interesse: Er lysten hård, blød, varm, kold, stor, lille, passiv, aktiv, blid, aggressiv, glat, behåret, vedblivende eller flygtig?Og så er den græske Eros en komisk affære: Med disse nye læsninger – og nye oversættelser – af erotikkens billedsprog rammes moderne menneskers nyttetænkning lystigt af Eros' nytteløse ønske om et "nu-igen!".Forfatter Elisabeth Friis (f. 1973) er magister og ph.d. i litteraturvidenskab. Fra 2011 lektor på Lunds Universitet. Medredaktør af det danske tidsskrift KRITIK.

 • - Om fællesskab og konflikt i Athens dramatiske kultur
  af Christian Dahl
  199,95 kr.

  Tragedie og bystat handler om forholdet mellem Athens dramatiske og politiske kultur i det 5. århundrede f.Kr. Bogen afdækker det avancerede og bekostelige produktionsforløb, der lå bag afholdelsen af Den store Dionysosfest, og forklarer, hvorfor athenerne tillagde deres teater så stor betydning. Tre tragedier er i fokus: Aischylos’ Syv mod Theben, Sofokles’ Antigone og Euripides’ Bakkantinderne. Fælles for disse tragedier er, at de alle foregår i byen Theben, der hos de athenske tragediedigtere stiliseres som arnested for politiske og civilisatoriske sammenbrud. Det er også karakteristisk for den attiske tragedie at afsøge betingelserne for social og politisk stabilitet i polis ved at fremhæve bystatens iboende modsætninger mellem familie og stat, elite og masse, frihed og underkastelse. Tragedie og bystat er den første større dansksprogede udgivelse om græsk tragedie i årtier. Den henvender sig til et publikum, som både ønsker at vide mere om græsk tragedie og om de litteraturhistoriske forskningsdiskussioner, som studiet af den græske tragedie rejser i dag. Bogen formidler og analyserer et stort kildemateriale, hvor alle græske citater forklares og oversættes til dansk. Vigtigst er dog at præsentere den græske tragedie som en kunstform, der reflekterer over det politiske fællesskabs betingelser og iboende modsætninger.

 • af Jorge Luis Borges
  161,95 kr.

  Den verdensberømte argentinske forfatter Jorge Luis Borges elskede den italienske forfatter Dante og havde efter sigende altid hans store værk Den guddommelige komedie liggende på sit arbejdsbord. Det kom der igennem Borges’ liv en række betragtninger ud af.Ni essays om Dantes komedie er samlet i denne lille bog, der introduceres og  kommenteres af juraprofessor emeritus, debattør og forfatter Ditlev Tamm, som også har stået for oversættelsen.De ni essays har ikke været oversat til dansk før.

 • - A Life in Legend
  af Richard Stoneman
  146,95 kr.

  Alexander the Great (356-323 B C E) precipitated immense historical change in the Mediterranean and Near Eastern worlds. This title traces Alexander's influence in ancient literature and folklore and in later literatures of east and west.

 • af Ellie Mackin Roberts
  98,95 - 148,95 kr.

 • - Fermented Fish Sauce and Salted Fish in the Ancient World
  af Sally Grainger
  476,95 - 1.336,95 kr.

 • af Jane E. Everson
  1.039,95 kr.

  An exploration of the many depictions of Charlemagne in the Italian tradition of chivalric narratives in verse and prose.Chivalric tales and narratives concerning Charlemagne were composed and circulated in Italy from the early fourteenth to the mid-sixteenth century (and indeed subsequently flourished in forms of popular theatre which continue today). But are they history or fiction? Myth or fact? Cultural memory or deliberate appropriation? Elite culture or popular entertainment? Oral or written, performed or read? This book explores the many depictions of the Emperor in the Italian tradition of chivalric narratives in verse and prose. Beginning in the age of Dante with the earliest tales composed for Italians in the hybrid language of Franco-Italian, which draw inspiration from the French tradition of Charlemagne narratives, the volume considers the compositions of anonymous reciters of cantari and the prose versions of the Florentine Andrea da Barberino, before discussing the major literary contributions to the genre by Luigi Pulci, Matteo Maria Boiardo and Ludovico Ariosto. The focus throughout is on the ways in which the portrait of Charlemagne, seen as both Emperor and King of France, is persistently ambiguous, affected by the contemporary political situation and historical events such as invasion and warfare. He emerges through these texts in myriad guises, from positive and admirable to negative and despised.

 • af Charlotte Brewer
  882,95 kr.

  Essays on the many key aspects of medieval literature, reflecting the significant impact of Professor Derek Brewer.Derek Brewer (1923-2008) was one of the most influential medievalists of the twentieth century, first through his own publications and teaching, and later as the founder of his own academic publishing firm. His working life of some sixty years, from the late 1940s to the 2000s, saw enormous advances in the study of Chaucer and of Arthurian romance, and of medieval literature more generally. He was in the forefront of such changes, and his understandings ofChaucer and of Malory remain at the core of the modern critical mainstream. Essays in this collection take their starting point from his ideas and interests, before offering their own fresh thinking in those key areas of medieval studies in which he pioneered innovations which remain central: Chaucer's knight and knightly virtues; class-distinction; narrators and narrative time; lovers and loving in medieval romance; ideals of feminine beauty; love,friendship and masculinities; medieval laughter; symbolic stories, the nature of romance, and the ends of storytelling; the wholeness of Malory's Morte Darthur; modern study of the medieval material book; Chaucer's poetic language and modern dictionaries; and Chaucerian afterlives. This collection builds towards an intellectual profile of a modern medievalist, cumulatively registering how the potential of Derek Brewer's work is being reinterpreted and is renewing itself now and into the future of medieval studies. Charlotte Brewer is Professor of English Language and Literature at Oxford University and a Fellow of Hertford College, Oxford; Barry Windeatt is Professor of English in the University of Cambridge and a Fellow of Emmanuel College, Cambridge. Contributors: Elizabeth Archibald, Charlotte Brewer, Mary Carruthers, Christopher Cannon, Helen Cooper, A.S.G. Edwards, Jill Mann, Alastair Minnis, Derek Pearsall, Corinne Saunders, James Simpson, A.C. Spearing, Jacqueline Tasioulas, Robert Yeager, Barry Windeatt.

 • af Baukje van den Berg
  1.100,95 kr.

  This is the first volume to explore the commentaries on ancient texts produced and circulating in Byzantium. It adopts a broad chronological perspective (from the twelfth to the fifteenth century) and examines different types of commentaries on ancient poetry and prose within the context of the study and teaching of grammar, rhetoric, philosophy and science. By discussing the exegetical literature of the Byzantines as embedded in the socio-cultural context of the Komnenian and Palaiologan periods, the book analyses the frameworks and networks of knowledge transfer, patronage and identity building that motivated the Byzantine engagement with the ancient intellectual and literary tradition.

 • - Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie
  af Finnur Jónsson & Heimskringla Reprint
  138,95 - 216,95 kr.

  Finnur Jónssons store litteraturhistorie - oprindeligt udgivet under titlen Den old-norske og oldislandske litteraturs historie - er den hidtil mest omfattende historie over den norrøne litteratur. Trebindsværket beskriver den norsk-islandske littera-turs udvikling fra vikingetid til middelalder. Første bind, der dækker perioden 800-1100, giver en grundig gennemgang af eddadigten og de skjaldekvad, som hører til dette tidsrum. Den historiske baggrund for digtningens opståen beskrives ligesom en række skjalde portrætteres. - Denne udgave af værket er et fotografisk genoptryk af andenudgaven fra 1920.

 • af Megan (Senior Lecturer in English Literature) Leitch
  286,95 - 974,95 kr.

 • af Françoise Waquet
  256,95 - 268,95 kr.

 • af James I Porter
  171,95 - 251,95 kr.

 • af Paul (University of Sydney Roche
  427,95 kr.

 • af Neil (Ohio University Bernstein
  427,95 kr.

 • af Cristina (Columbia University Perez Diaz
  427,95 kr.

 • af Gareth (Professor) Williams
  133,95 - 498,95 kr.

 • af William Matthews
  353,95 - 737,95 kr.

 • af Shanyn Altman & Jonathan Buckner
  1.175,95 kr.

 • af Kisha G. Tracy
  170,95 kr.

 • af Rebecca (University of Toronto) Kingston
  1.284,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.