Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Litteraturstudier: fra 1600 til 1800

Her finder du spændende bøger om Litteraturstudier: fra 1600 til 1800. Nedenfor er et flot udvalg af over 130 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Dansk litteraturs historie
  af Johnny Kondrup, Knud Wentzel, Bjarne Sandstrøm, mfl.
  44,95 - 378,95 kr.

  Dette er en dansk litteraturhistorie, men det særlige er, at den ser sit emne fra så højt et fugleperspektiv, at detaljerne forsvinder og hovedkonturen - hovedsporet - træder frem. I én bog på 700 sider når vi fra Vølvens spådom og de islandske sagaer over Kingo, Holberg, Oehlenschläger og Hauch til Brandes, Blixen, Brøgger og Guldager. Arbejdsgruppen bag Hovedsporet - Jens Anker Jørgensen, Johnny Kondrup, Peter Olivarius, Bjarne Sandstrøm, Svend Skriver, Marianne Stidsen og Knud Wentzel - har skåret en principielt grænseløs historie ned til en stor, spændende fortælling om dansk litteratur.Denne e-bogsudgave er uden illustrationer.

 • - Barok, enevælde, kristendom
  af Erik A. Nielsen
  310,95 kr.

 • - Høflighed i Frankrig fra renæssancen til oplysningen
  af Michael Høxbro Andersen
  236,95 kr.

  Bøger om høflighed hører til de mest populære udgivelser i Frankrig på enevældens tid. De fleste er skrevet som dialoger, breve eller essays, der forsøger at besvare et påtrængende spørgsmål om den korrekte adfærd ved hoffet og i salonerne. Hvordan behager man ved kongens hof? Hvordan bidrager man til den selskabelige munterhed? Hvordan konverserer man?Michael Høxbro Andersen argumenterer for, at disse bøger må læses som et væsentligt indslag i en generel afpolitiseringsproces på enevældens tid. De formede forestillingen om adelsmanden som den fuldendte undersåt, og de var med til at skabe en apolitisk og mondæn offentlighed. Dermed har de præget fransk kultur og litteratur helt frem til i dag.Kunsten at konversere analyserer den franske konversationskunsts lange historie fra dens begyndelse i renæssancen og frem til oplysningsfilosoffernes kritik af den i det 18. århundrede. Bogen indeholder kapitler, der behandler både Michel de Montaigne, Madame de Scudéry, La Rochefoucauld, Jean-Jacques Rousseau og Denis Diderot, men også i dag næsten glemte forfattere som Chevalier de Méré.Michael Høxbro er er lektor på Institut for Engelsk, Romansk og Germansk på Københavns Universitet. Han har publiceret artikler og bøger om både ældre og nyere fransk kultur og litteratur.

 • af Kai Flor
  248,95 kr.

  Hornbæk har dannet ramme om mange store kunstneriske og litterære bedrifter, og i mange år flokkedes kunstnere og forfattere til den skønne nordsjællandske by. Kai Flor fortæller Hornbæks kulturhistorie, fra da kammerråd Ove Malling for første gang nævner den i sin bog "Store og gode handlinger af danske, norske og holstenere" i 1777, til P.S. Krøyer erobrede byen sammen med en gruppe andre kunstnere, og Holger Drachmann drog inspiration fra den gamle stad.Kai Flor (1886-1965) var dansk forfatter, oversætter og musik- og kunstkritiker. Flors forfatterskab omfatter bl.a. bøger om kunst, musik, poesi og arkitektur, men han er bedst kendt for sine håndbøger om klassisk musik. Som oversætter har han bl.a. oversat Vincent van Goghs breve, Darwins udødelige Tanker, Gullivers Rejse og Skatte-øen til dansk. Kai Flor var Ridder af Dannebrog.

 • - Prosaens litterære laboratorium
  af Bergur Rønne Moberg
  245,95 kr.

  Prosaen er blevet kaldt den moderne litteraturs maskinrum, fordi den breder litteraturens virkefelt ud. Inden for nyere prosateori beskrives prosaen som verdensvendt, rummelig, operativ, genreoverskridende, virkelighedsudvidende og hybrid.Antologiens bidrag indeholder grundlæggende refleksioner over prosaen i en modernistisk kontekst og over dens forhold til lyrik og poesi. Det geografiske perspektiv i romaner og essays har særlig bevågenhed blandt bidragsyderne og kobles til en ekspanderende kontekst af opdagelsesrejser, kolonisering og globalisering og de dermed forbundne kulturmøder. I denne henseende repræsenterer bidragene et bredt udsnit af ældre og nyere, store og små litterære geografier i og uden for Europa. Prosaen spiller fint sammen med den opprioritering af sted og rum, som vi har set vokse frem inden for de senere årtiers litteratur og forskning i litteratur.Med denne antologi stiger vi ombord for at nærme os prosaens radierende felter. Der er undervejs stoppesteder i Island, Færøerne, Danmark, Norge, Sverige, Italien og Nord- og Sydamerika. Prosaen selv ser ud til at være ustoppelig.

 • af Sujata Iyengar
  267,95 - 859,95 kr.

 • af Emma Smith
  297,95 kr.

  This book, generously illustrated with key pages from the publication and comparative works, tells the human, artistic, economic and technical stories of the birth of the First Folio - and the birth of Shakespeare's towering reputation.

 • af Jason J. Gulya
  390,95 kr.

  This Palgrave Pivot argues for the significance of allegory in Enlightenment writing. While eighteenth-century allegory has often been dismissed as an inadequate form, both in its time and in later scholarship, this short book reveals how Enlightenment writers adapted allegory to the cultural changes of the time. It examines how these writers analyzed earlier allegories with scientific precision and broke up allegory into parts to combine it with other genres. These experimentations in allegory reflected the effects of empiricism, secularization and a modern aesthetic that were transforming Enlightenment culture. Using a broad range of examples - including classics of the genre, eighteenth-century texts and periodicals - this book argues that the eighteenth century helped make allegory the flexible, protean literary form it is today. 

 • af Matthew Birchwood
  779,95 kr.

  Exploration of the ways in which Islam manifested itself in the writings of the seventeenth century.`This stimulating book will be welcomed by historians, literary scholars, and anyone interested in the history of the English fascination with Islam and the cultural exoticism associated with the East.' PROFESSOR GERALD MACLEANTransmitted via the mechanisms of trade and diplomacy and reflected through stage and press, England's cultural encounters with Islam - its peoples, its history, its territories - were fundamental to the ways in which the nationconstructed itself through all the tribulations of the seventeenth century; a preoccupation with Islam permeated religious, political, diplomatic and commercial discourses to a degree that has not been recognised by standard accounts of the period. This book traces engagement with Islam in English political and dramatic life from the inauguration of the Long Parliament until the death of Charles II. It explores the reception and representation ofIslam in a wide range of English writings of the period, employing close textual and historical research to trace the development of the 'Turk' from the archetype of cruelty and treachery to the complex and often contradictory figure of mid-century discourse. Throughout, it argues that Islam provided a repository of meanings ripe for transposition to Revolutionary and Restoration England, a process that transfigured the 'East' through the lens of English politics and vice-versa.

 • - Problems of Attention in Eighteenth-Century Literature
  af Natalie M. Phillips
  492,95 kr.

  She draws a direct link between the disparate theories of focus articulated in eighteenth-century literature and modern experiments in neuroscience, revealing that contemporary questions surrounding short attention spans are grounded in long conversations over the nature and limits of focus.

 • af Joseph A. Porter
  353,95 - 737,95 kr.

 • af Jonathan Locke Hart
  411,95 - 1.467,95 kr.

 • af Kristina Straub & Nora Nachumi
  645,95 kr.

 • af Paul A. Jorgensen
  353,95 - 737,95 kr.

 • af Paul A. Jorgensen
  436,95 - 737,95 kr.

 • af Mark L. Barr
  660,95 kr.

 • af Franz Karl Stanzel
  352,95 kr.

  ,Literatur 99' blickt zurück auf die achtzigjährige Karriere des Verfassers als Anglist und Literaturwissenschafter. Der vorliegende Band soll die Reihe der literaturwissenschaftlichen Publikationen komplettieren, die 1955 mit den ,Typischen Erzählsituationen' eröffnet wurde. In den Fokus rücken Themen seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit, wie Gedanken zum Stilwandel vom Klassizismus zur Romantik, zum Imagologischen, das vor allem in der literarischen Beschreibung des Nationalcharakters von fiktionalen Personen sichtbar wird, sowie zur Kriegsliteratur und ihrer Literarizität.Was 1942 mit der Organisation eines Gastvortrags über den Dichter William Wordsworth in einem englischen Kriegsgefangenenlager begann und über entscheidende Impulse zum New Criticism und dem Strukturalismus, empfangen 1950/51 als Special Auditor an der Harvard Universität, 1955 zur Habilitation über Anglistik - Literaturwissenschaft an der Universität Graz und anschließend zu Professuren in Göttingen und Erlangen sowie Gastprofessuren im anglophonen Ausland führte, findet mit diesem Buch seine Abrundung.

 • af Katrin Bauer
  426,95 kr.

  Globalisierung ist kein modernes Phänomen, sondern so alt wie die Menschheit selbst. Die Begegnung mit anderen Kulturen spielt dabei eine zentrale Rolle: Die Art und Weise, wie Individuen und Gesellschaften darauf reagieren, ermöglicht uns nicht nur tiefe Einblicke darin, wie andere Kulturen wahrgenommen werden, sondern auch in das eigene Selbstverständnis.Die vorliegende Dissertation untersucht genau diese interkulturellen Begegnungen in einer Zeit, die als eine der einflussreichsten Epochen der Globalisierung im modernen Sinn gilt: die Frühe Neuzeit in England. Am Beispiel von sechs ausgewählten Stücken William Shakespeares (Titus Andronicus, A Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice, Othello, Cymbeline und The Tempest) wird die Entwicklung der Darstellung dieser Begegnungen in drei Phasen nachgezeichnet, die durch die Ausrichtung der zentralen Grenzüberschreitung (transgression, presence und inversion) definiert wird. Diese Entwicklung reflektiert, so die Leitthese der Arbeit, die soziokulturellen Diskurse der Entstehungszeit der Stücke, welche zu verstehen helfen, wie Prozesse der frühneuzeitlichen Globalisierung aufgegriffen, fort- und umgeschrieben sowie mitgestaltet wurden.

 • af Christopher Terry
  157,95 kr.

  Essay from the year 2020 in the subject Literature - Comparative Literature, , language: English, abstract: About 8000 words in length the essay is a critical study of and an introduction to some of Andreas Gryphius' sonnets about the terrors on war in English translation. It considers whether it is worthwhile reading Gryphius, who is barely known among English speakers, in English at all and if so why? That question is explored with reference both to current wars in the Middle East and to ancient Greek tragedy, notably the role of Cassandra.Some emphasis lies on the Shakespearean quality of Gryphius' sonnets. Gryphius' poem Freystadt is compared with Satire III by John Donne, the leading English Metaphysical poet one generation ahead of Gryphius.Whereas Donne finds refuge in his Faith, Gryphius, after all the horrors he witnessed and recorded struggles to do so, finally appearing to lose security within his Faith before coming to a point of inner decisiveness and obduracy which makes him go on to work at peace. His war poetry is at is full of distaste and recoil but it is above all intense protest building on the belief in a readership which affected by his abhorrence, will join in his rejection of the atrocities and dehumanization of individuals in war.

 •  
  142,95 kr.

  Seminar paper from the year 2018 in the subject English Language and Literature Studies - Literature, grade: 2,0, Christian-Albrechts-University of Kiel, language: English, abstract: Sleep is a prevalent motif in poetry. As a universal topic, sleep ¿ or sleeplessness ¿ has an impact on everyone.1 For this reason, many poets not only of the Renaissance dedicated the sonnets to their beloved to sleep. The aim of this seminar paper is to make transparent, how sleep is depicted in two different Renaissance sonnets. The sequence of sonnets to Delia by Samuel Daniel contains the poem Care-charmer Sleepe. Another poem, Come sleepe, o sleepe from the sequence Astrophil and Stella by Sir Philip Sidney, is also concerned with this topic. For this seminar paper, it is of great interest to examine in how far the illustrations of sleep in these two poems differ from each other or reveal similarities. This subject is of particular significance, as the two sonnet sequences have been written in about the same time, in the end of the sixteenth century, so that a comparison of the depictions of sleep is profitable. In the beginning, Sir Philip Sidney¿s sonnet is presented and investigated with regard to its depiction of sleep. The different techniques of figuration to achieve the illustration of sleep in the way the poem presents it are taken into account. Therefore, it will be revealed by which means sleep is pictured in this specific sonnet. Subsequently, the second poem by Samuel Daniel is looked at. It will be focused on the approach which the speaker in this sonnet takes to depict an image of sleep. By means of this, different aspects of illustrating sleep and techniques of achieving the result which is presented in the sonnets are emphasized and can therefore be compared in a following chapter.Research literature related to sleep as a motif in poetry and especially with regard to the two selected poems is rare. The field of research is a rather unexamined realm. Therefore, not many secondary literature can be consulted to support the findings of this seminar paper. Nevertheless, excerpts from Ruth F. Clancy¿s Thematic Guide to British Poetry can contribute to the argumentation of this term paper, because they comprise the motif of sleep with regard to different poems, among others also Sir Philip Sidney¿s and Samuel Daniel¿s sonnets, which build the core of this seminar paper. But this work remains one of the scarce sources in this field of research.

 • af Dimitris Paradoulakis
  586,95 kr.

 • af Volker Beckmann
  157,95 kr.

  Seminar paper from the year 1983 in the subject English Language and Literature Studies - Literature, grade: 3,0, Bielefeld University (Sprachenzentrum), course: Elizabethan English, language: English, abstract: The aim of the following paper is to take a closer look at Shakespeare¿s prose from a stylistic, linguistic and rhetorical point of view. Given the fact that Shakespeare¿s prose occurs both in his comedies, tragedies and histories and prose is being used in his plays by characters of different social ranks the question is to be asked which various functions prose as a medium fulfils in relationship to such other functions as setting, dialogue, action and theme. According to Brian Vickers Elizabethan audiences must have been aware of the alternation of prose and verse. It can be assumed that any deviation from the norm which was blank verse was a) felt by attentive audiences and b) had an impact on the way actors behaved on the stage. In the following essay I shall employ the critical method devised by Vickers in his book ¿The Artistry of Shakespeare¿s Prose¿. First, I shall be dealing with different forms of Shakespearean imagery. For the sake of convenience, I am making use of the categories suggested by Vickers. Second, I am trying to find examples showing those recurrent Shakespearean devices which have a determinant influence on what Vickers calls ¿the linguistic structure¿. These devices include features like repartee, equivocation, comic logic; malapropism, repetition; foreign and regional English; unusual syntax; fondness for proverbs; word play and punning. Third, I shall prove that Shakespeare made frequent use of various rhetorical figures.

 • af Lukas Szpeth
  157,95 kr.

  Seminar paper from the year 2011 in the subject Didactics - English - Literature, Works, grade: 2,0, University of Trier, course: The African Diaspora in North America, language: English, abstract: This term paper will deal with the culture shock of African slaves who came into contact with European imperial society. They, being forced to journey to the Americas, must have had to endure and process many cultural conflicts. The journey's impact will provide the basis to investigate on a possible double identity being created by the slaves to arrange with their new culture, as well as with their cultural heritage. Olaudah Equianös The Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African will serve as an important resource for this purpose. To begin, the European culture in the 18th century will be looked at. Especially the European attitude towards other cultures will be of interest. Afterwards it will be set into contrast with the culture of the African tribes. A special account will be taken to compare historical data to Olaudah Equianös descriptions of Igbo culture and the theme of culture clash will be examined. Included in this, the phases of culture shock will be explained. In the following section, I will look at cultural similarities between British and African societies, based on accounts of Equianös Interesting Narrative. Evidence of his assimilation to European culture will be used when attempting to demonstrate his European identity. Having clarified this, a closer look will be taken at how culture and identity are connected. Following that, an attempt will be made to explain the creation of identity. Focusing on Equiano, the circumstances of developing a double identity will be investigated. Finally, Equianös case will be used to explain the progress and stages of double identity throughout his life.Of course, it is arguable, whether Equiano actually came from Africa or was born in the Americas. However, this is no matter of investigation in the present paper. Nevertheless, it shall be considered by the reader. Still, in this paper Equianös report of African life shall be taken as it is. For the purpose of exploring his historical accuracy, I have added the historical account of African nations to either verify or disprove his observations. Disregarding of how accurate Equianös historical insides will be, his report unquestionably reveals the effects of cross- cultural encounters on the individual¿s identity.

 • af Miriam Lahrsow
  847,95 kr.

  What literary and social functions do self-annotations (i.e. footnotes and endnotes that authors appended to their own works) serve? Focussing on Alexander Pope's "Dunciad"s and a wide selection of Lord Byron's poems, Lahrsow shows that literary self-annotations rarely just explain a text. Rather, they multiply meanings and pit different voices against each other. Self-annotations serve to ambiguate the author's self-presentation as well as the genre, tone, and overall interpretation of a text.The study also examines how notes were employed for 'social networking' and how authors used self-annotations to address, and differentiate between, various groups of readerships.Additionally, the volume sheds light on the wider literary and cultural context of self-annotations: How common were they during the long eighteenth century? What conventions governed them? And were they even read? The study hence combines literary analysis with insights into book history and the history of reading.

 • af Swapna Koshy
  452,95 - 1.444,95 kr.

 • af Lukasz Cybulski & Kristina Rutkovska
  1.639,95 kr.

  This volume is one of scarce studies of religious literature of the Polish-Lithuanian Commonwealth conducted by scholars from both Poland and Lithuania. What makes this endeavour important is mainly the will to overcome the frontiers and strains of the modern world that encourage exploring separateness instead of the realities of deep mutual interdependency. Lukasz Cybulski and Kristina Rutkovska analyse secular and religious writings of secular authors as well as those belonging to the clergy and religious orders. Their main interest lies in exploring the different genres of early modern Polish and Lithuanian sermons and novels, and in tracing this heritage to its social and literary context through the works' material presence in manuscript form and in print. Other papers in this volume give insights into the origins of vernacular translations of the Holy Scriptures and the controversies surrounding them, as well as into the written testimonies of religious devotion and conversions. The aim has been not only to confront different kinds of texts and experiences, but to situate this heritage in its social and confessional context.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.