Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Social forskning og statistik

Her finder du spændende bøger om Social forskning og statistik. Nedenfor er et flot udvalg af over 234 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - et portræt af det danske klassesamfund
  af Jørgen Goul Andersen, Lars Olsen, Lars Andersen, mfl.
  116,95 - 218,95 kr.

  Til overraskelse for mange er arbejderklassen stadig langt den største klasse i Danmark. 41 procent er faglærte og ufaglærte med almindelige job. Og 21 procent af danskerne i den erhvervsaktive alder står langvarigt uden for arbejdsmarkedet.Det er kun 1,6 %, der tilhører overklassen: selvstændige, topledere og nøglemedarbejdere med indkomster over 1,2 million. Men det er dem, der bestemmer på de store arbejdspladser, i kultur og medier og generelt i samfundslivet. De bor for sig selv i parallelsamfund især omkring Københavnsområdet og foretrækker skattelettelser frem for velfærd, regner debatten om fattigdom for noget pjat og tror ikke på velfærdsstatens fremtid. Toppen i beslutninger og meningsdannelse har med andre ord mistet troen på den samfundsmodel, som det store flertal sætter deres lid til.Gennem data og egne journalistiske reportager zoomer forfatterne ind på forskellige bydele i Danmark, deres sociale klasser og om bydelene før og nu. Især går de i dybden med Als og Aalborg. Her ligger Hasseris, det klassiske villakvarter for overklasse og højere middelklasse, og Aalborg Øst, et arbejderkvarter i fare for ghettoisering. Vi kommer tæt på områdernes skoler og kultur og indbyggernes sundhedstilstand og får dermed tegnet et konkret billede af de forskelle – økonomisk, geografisk og holdningsmæssigt – der præger vores land. 

 • af Anne Glad
  73,95 - 198,95 kr.

  Danskernes mad er historien om et køkken, der i stigende grad er baseret på nemme og hurtige måltidsløsninger, hvor sund kost ikke fylder alverden for flertallet, og hvor vi hygger os med kage, slik og sodavand, hver gang lysten melder sig. Bogen fortæller også historien bag nogle af de mest ærkedanske og mest populære produkter som 3-Stjernet salami, Stryhns leverpostej og KiMs ostepops. Undervejs kan du blive klogere på, hvorfor det er lige præcis er de varer, der ryger i indkøbskurven, og dykke ned i de overraskende regionale forskelle i vores lille madnation.

 • - Hvordan vi genopbygger indbyrdes relationer og revolutionerer velfærdsstaten
  af Hilary Cottam
  345,95 - 354,95 kr.

  Velfærdsstaten var revolutionerende: Den løftede tusinder ud af fattigdom, gav anstændige hjem, god uddannelse og sikkerhed. Men i dag er den blevet til et omfattende og dyrt system til administrering af behov og risici. Velfærdsstaten er et industrielt system og dens institutioner og serviceydelser afspejler den æra, den blev udformet i. I dag står vi over for nye udfordringer. Global opvarmning, massemigration, demografiske forandringer, kroniske sygdomsepidemier, bekymringer for sikkerheden og voksende ulighed er problemer, som hører vor tid til, og de eksisterende systemer kan ikke håndtere og da slet ikke løse dem. Vores ressourcer er ændret. Denne bog handler om at gennemføre en radikal overgang, der opgiver det 20. århundredes besættelse af styring og administration og af at lappe folk sammen igen, når det er gået galt. I stedet skal fokus rettes mod at støtte den enkelte, familierne og lokalsamfundene i at udvikle deres egne kapabiliteter: lære, arbejde, leve sundt og tage kontakt med hinanden. Moderne velfærd er til for at kultivere sådanne kapabilitet, frem for at administrere menneskelig afhængighed. Bogen giver konkrete bud på, hvordan vi kan genforstå og re-designe velfærdsstaten til dette århundrede, ved at beskrive fem 'eksperimenter', der viser os et nyt design af familieliv, opvækst, arbejdsliv, sundhed og alderdom. Kernen i denne måde at arbejde på er menneskelige forbindelser. Radikal hjælp beskriver principperne bag tilgangen, designprocessen, som gør arbejdet muligt og udfordringerne ved overgangen. Det drejer sig om konkrete nye måder at organisere os på, der allerede har udviklet sig over hele Storbritannien. Radikal hjælp skaber en ny vision og en radikalt anderledes tilgang, der igen kan tage vare på os fra vugge til grav.

 • af Inge M. Bryderup, Mie Engen & Sune Kring
  441,95 kr.

  ‘Familiepleje i Danmark’ handler om den danske familiepleje – om de familier, som vælger at blive familieplejere, og om de børn og unge, der er anbragt hos dem. Siden slutningen af 1980’erne har familiepleje været den mest anvendte anbringelsesform, når det gælder socialt udsatte børn og unge. Vi ved imidlertid hverken, hvem familieplejerne er, eller hvilke børn og unge, der anbringes i familiepleje. Denne bog formidler resultater fra et landsdækkende forskningsprojekt. Projektet indeholder blandt andet en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt over 3.000 såkaldte almindelige familieplejere og oplysninger om 4.770 børn og unge. Undersøgelsens resultater giver viden om både almindelige familieplejere og om de anbragte børn og unge. Desuden formidles konklusioner på analyser af forholdene hos anbragte børn og unge med omfattende vanskeligheder og særligt komplekse behov, herunder analyser af, hvilke typer familieplejere disse børn og unge anbringes hos. I forskningsprojektet er der også foretaget analyser af familieplejens historiske og socialpolitiske rødder, som kan medvirke til at forklare de aktuelle syn på og kulturelle traditioner i forhold til anbringelser af børn og unge. Desuden fremstilles de aktuelle lovgivningsmæssige rammer for familiepleje, og der formidles analyser af det aktuelle, generelle, statistiske billede af anbringelser. Endelig præsenteres der en analyse af forholdene i Danmark sammenlignet med forholdene i Norge, Sverige og England. Formålet med den komparative analyse er blandt andet at fremanalysere de særlige danske forhold.

 • af Morten Ejrnæs
  274,95 kr.

  Faglighed og tværfaglighed fremlægger resultaterne fra en undersøgelse af samarbejdet mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere. Bogen går i dybden med de forskellige faggruppers syn på vanskeligt stillede børns problemer og deres holdninger til, hvordan disse problemer kan løses.I undersøgelsen har medarbejderne på baggrund af forskellige cases besvaret en række spørgsmål. Både cases og spørgsmål indgår i bogen sammen med fremlæggelsen af resultaterne. Det giver en enestående mulighed for, at studerende selv kan analysere resultaterne og forholde sig kritisk til de analyser og konklusioner, der fremlægges i bogen. Studerende har også mulighed for direkte at træne i fagligt og tværfagligt samarbejde ved at bruge bogens 15 cases som øvelsescases. MORTEN EJRNÆS er mag.scient.soc. og lektor i teori om sociale problemer ved Aalborg Universitet.Faglighed og tværfaglighed er oplagt som lærebog i de nye professionsbacheloruddannelser, som netop lægger vægt på, at de studerende kvalificeres til at udvikle det sociale og pædagogiske arbejde på baggrund af kendskab til undersøgelses- og forskningsarbejde.

 • - når fortællinger forandrer identiteter
  af Birgit Kirkebæk, Chalotte Glintborg & Lotte Hedegaard- Sørensen
  288,95 kr.

  Denne bog plæderer for at give plads til barnet, borgeren, brugeren og patienten i behandling og pædagogik og inden for sundhed og det sociale område. Et menneske er nemlig meget mere end sin funktionsnedsættelse, sin diagnose eller sine mangler. Professionelle blikke på den anden er et opgør med de evidensbaserede metoder og tilbyder i stedet en narrativ tilgang til ‘den anden’. Som dermed får plads til sin livsfortælling, sin identitet og sit hverdagsliv.De 12 forfattere udfordrer de uniforme og stan­dar­diserede beskrivelser og tilgange til de mennesker – voksne som børn – der i løbet af deres liv kommer i kontakt med skolevæsenet, sundheds- og socialsystemerne. De ser bl.a. på:Kan de berørtes egen fortælling være med til at skabe et nyt blik på ’den anden’?Kan denne fortælling give en øget forståelse for os selv og ’den anden’?Kan vi dermed skabe nye handlemuligheder?Målet er at udfordre det blik, som den professionelle har på elever, kriminelle, syge, anbragte og mennesker med funktionsnedsættelser. Gennem den narrative tilgang viser forfatterne, at der er flere perspektiver på en sag, på et menneske og på en pro­blemstilling. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med mennesker, især i den offentlige sektor. Dermed nedbryder den også de vante faggrænser. Uanset om man er ergo- eller fysio­terapeut, lærer, pædagog, socialrådgiver, sociolog, psykolog, sygeplejerske (eller stu­derende inden for disse retninger), kan man i bogen finde nye perspektiver på sit pro­fessionelle arbejde med ’den anden’. Bidragyderne er: Bolette Frydendahl Larsen, Bjørn Hamre, Stine Grønbæk Jensen, Jesper Vaczy Kragh, Birgit Kirkebæk, John Bertelsen, Nichlas Permin Berger, Inge Storgaard Bonfils, Chalotte Glintborg, Lærke Krogh, Lotte Hedegaard-Sørensen og Sine Penthin Grumløse.

 • af Malene Skov Dinesen, Emily Ratajkowski & Amalie Therkelsen Agerbæk
  247,95 - 291,95 kr.

  De fleste, der arbejder med dataindsamling, har et repertoire af velkendte og velafprøvede metoder at ty til. De klassiske metoder som interviews og spørgeskemaundersøgelser ligger på rygraden og kan give solide data og viden. Men der kan opstå behov for noget nyt, der kan pirre nysgerrigheden og udfordre metodebevidstheden.KREATIVE METODER TIL DATAINDSAMLING tilbyder konkrete greb og redskaber, som kan give dataindsamleren:• En anden type viden og mere nuancerede svar fra informanterne.• Et bredere repertoire af metoder til at variere, supplere og nuancerede klassiske dataindsamlingsmetoder.• Nye muligheder for at kombinere metoder og skabe helt nye varianter.Bogen er til alle, der arbejder med dataindsamling i evalueringer, undersøgelser, brugerinddragelse mv. Ledere, der søger nye metoder til at facilitere og indsamle perspektiver fra deres medarbejdere, kan også hente inspiration og ny viden her.

 • af Irene Guijt, Maria Veronica Gottret & Anna Hanchar
  246,95 kr.

 • af Aki-Hiro Sato
  877,95 kr.

  Applied data-centric social sciences aim to develop both methodology and practical applications of various fields of social sciences and businesses with rich data. Specifically, in the social sciences, a vast amount of data on human activities may be useful for understanding collective human nature. In this book, the author introduces several mathematical techniques for handling a huge volume of data and analysing collective human behaviour. The book is constructed from data-oriented investigation, with mathematical methods and expressions used for dealing with data for several specific problems. The fundamental philosophy underlying the book is that both mathematical and physical concepts are determined by the purposes of data analysis. This philosophy is shown throughout exemplar studies of several fields in socio-economic systems. From a data-centric point of view, the author proposes a concept that may change people's minds and cause them to start thinking from the basis of data. Several goals underlie the chapters of the book. The first is to describe mathematical and statistical methods for data analysis, and toward that end the author delineates methods with actual data in each chapter. The second is to find a cyber-physical link between data and data-generating mechanisms, as data are always provided by some kind of data-generating process in the real world. The third goal is to provide an impetus for the concepts and methodology set forth in this book to be applied to socio-economic systems.

 • af M. Joseph Sirgy
  495,95 kr.

 • af Yair Neuman
  362,95 kr.

 • af R. Allan Freeze
  1.431,95 kr.

 • af Francisco Urdinez & Andres Cruz
  525,95 kr.

  This book is a handbook for political scientists new to R who want to learn the most useful and common ways to interpret and analyze political data. It was written by political scientists, thinking about the many real-world problems faced in their work.

 • af Aristóbulo Cáceres Acosta
  640,95 kr.

 • af Toluwase Hezekiah Fatoki
  583,95 kr.

 • af Cass R. Sunstein
  158,95 kr.

  How we became so burdened by red tape and unnecessary paperwork, and why we must do better.We've all had to fight our way through administrative sludge--filling out complicated online forms, mailing in paperwork, standing in line at the motor vehicle registry. This kind of red tape is a nuisance, but, as Cass Sunstein shows in Sludge, it can also impair health, reduce growth, entrench poverty, and exacerbate inequality. Confronted by sludge, people just give up--and lose a promised outcome: a visa, a job, a permit, an educational opportunity, necessary medical help. In this lively and entertaining look at the terribleness of sludge, Sunstein explains what we can do to reduce it. Because of sludge, Sunstein, explains, too many people don't receive benefits to which they are entitled. Sludge even prevents many people from exercising their constitutional rights--when, for example, barriers to voting in an election are too high. (A Sludge Reduction Act would be a Voting Rights Act.) Sunstein takes readers on a tour of the not-so-wonderful world of sludge, describes justifications for certain kinds of sludge, and proposes "Sludge Audits" as a way to measure the effects of sludge. On balance, Sunstein argues, sludge infringes on human dignity, making people feel that their time and even their lives don't matter. We must do better.

 • af Munyaradzi Mawere & Ephraim Matanda
  689,95 kr.

 • af Santa Rocío Toala Ponce
  467,95 kr.

 • af M. Inésde la Santa Cruz Paez Capriles
  525,95 kr.

 • af Francis C. L. Rakotsoane
  525,95 kr.

 • af Brajendra C. Sutradhar
  1.047,95 kr.

 • af Ying Ding, Ronald Rousseau & Dietmar Wolfram
  1.047,95 kr.

 • af Scott M. Lynch
  731,95 kr.

 • af Atushi Ishikawa
  962,95 kr.

  This is the first book to provide a systematic description of statistical properties of large-scale financial data. Specifically, the power-law and log-normal distributions observed at a given time and their changes using time-reversal symmetry, quasi-time-reversal symmetry, Gibrat's law, and the non-Gibrat's property observed in a short-term period are derived here. The statistical properties observed over a long-term period, such as power-law and exponential growth, are also derived. These subjects have not been thoroughly discussed in the field of economics in the past, and this book is a compilation of the author's series of studies by reconstructing the data analyses published in 15 academic journals with new data. This book provides readers with a theoretical and empirical understanding of how the statistical properties observed in firms' large-scale data are related along the time axis. It is possible to expand this discussion to understand theoretically and empirically how the statistical properties observed among differing large-scale financial data are related. This possibility provides readers with an approach to microfoundations, an important issue that has been studied in economics for many years.

 • af Uwem Essia
  344,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.