Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Humanistisk psykologi

Her finder du spændende bøger om Humanistisk psykologi. Nedenfor er et flot udvalg af over 22 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Ross W. Greene
  256,95 kr.

  På tværs af en række forskellige diagnoser som ADHD, autisme, Aspergers Syndrom, ODD, ikke-verbale indlærings­vanskeligheder, Tourettes Syndrom, OCD mv. reagerer børn med disse diagnoser ofte ens i en række af hverdagens situationer: De har svært ved at håndtere frustrationer og behov, der ikke opfyldes med det samme, de er ufleksible og har svært ved at omstille sig. I det daglige samspil med andre børn eller voksne reagerer de tit ved at eksplodere, når omverdenens krav og forventninger bliver ”for meget”. Fælles Proaktiv Problemløsning (tidligere kendt som Samarbejdsbaseret Problemløsning) er den første pædagogiske metode, der effektivt og synligt hjælper denne gruppe børn og unge. Ross W. Greene har forsket i emnet i en årrække, og hans erfaringer er her omsat til en praktisk brugsbog med masser af eksempler og konkrete anvisninger på, hvordan man praktiserer metoden i hverdagen. 'Det eksplosive barn’ henvender sig til alle, der er i kontakt med udfordrede og udfordrende børn – herunder også børn, der reagerer ved at trække sig ind i sig selv og ”implodere”. Metoden fører til langt færre konflikter i hverdagen, samtidig med at børnene lærer de nødvendige sociale færdigheder til at kunne begå sig i en stadig mere kompliceret verden. Bogen er blevet ”bibel” for såvel forældre som lærere, pædagoger og andre, der er i kontakt med disse børn. Som psykolog Bo Hejlskov Elvén skriver i bogens forord: ”At diskutere adfærdsproblemer hos børn i dag uden at nævne Ross W. Greene er ikke seriøst. Og så er det lige meget, om man er forælder, lærer, pædagog eller psykolog. Derfor er ’Det eksplosive barn’ en klassiker.” Denne udgave er den nye udgave: Den 7. gennemreviderede og opdaterede udgave fra 2017.

 • - NY opdateret 2022 udgave
  af Richard Bandler
  229,95 kr.

  NY OG OPDATERET 2022 UDGAVEBrug din hjerne giver en vejledning i, hvordan du kan lære at styre sin hjerne til bevidst at arbejde med sanseindtryk og derved ændre holdning til dig selv og dine omgivelser. Så, hvis du vil vide, hvordan du kan lære at bruge din hjernes potentiale på en langt mere hensigtsmæssig måde, så er "Brug din hjerne" i en netop opdateret 2022 udgave et absolut must for dig. Sammen med John Grinder grundlagde bogens forfatter, Richard Bandler Neuro Linguistisk Programmering - eller NLP, der siden er blevet en fast bestanddel i måden vi i dag tænker personlig udvikling. "Folk bruger længere tid på at lære, hvorledes de skal bruge deres nye telefon end på at lære, hvordan de skal bruge deres hjerne", skriver Bandler. "Men du kan nemt lære at bryde uhensigtsmæssige mønstre og få kontrollen tilbage - uanset om du ønsker at se muligheder og tænke positivt, fremfor at tænke i begrænsninger". Bogen berører også, hvordan du kan slippe af med fobier og begrænsende overbevisninger. Du indføres i den grundlæggende NLP metoder, og får mange redskaber og øvelser til selv at arbejde videre. Brug din hjerne kan læses af alle. Læsere, der allerede har en baggrund inden for NLP, bør have denne bog i samlingen.

 • - guide til grænser, glæde og mening
  af Ilse Sand
  162,95 kr.

  Min første bog: ”Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle” udkom første gang i 2010 og er blevet en bestseller i flere lande.Siden har jeg lyttet til mange særligt sensitive og introverte i min psykoterapipraksis, og når jeg har holdt foredrag om emnet. De har fortalt mig om deres udfordringer, og jeg har rådgivet dem i, hvilke strategier der kan anvendes i forskellige situationer. Jeg har desuden også selv personligt som både introvert og særligt sensitiv gjort mig nye erfaringer, som jeg videregiver i denne bog.Bogen er skrevet til særligt sensitive og til introverte. Dens råd og anvisninger er desuden også meget anvendelige for mennesker, der midlertidigt eller af andre grunde er i en følsom situation fx på grund af stress, traumer eller udbrændthed. Første kapitel beskriver den introverte personlighedstype, det særligt sensitive karaktertræk og det kraftigt-reagerende temperament. De efterfølgende kapitler indeholder gode råd og konkrete forslag til, hvordan du kan sætte grænser, beskytte dig mod overstimulering, stå ved dig selv, nyde at være selskabelig på din egen måde og finde glæde og mening. I slutningen af bogen finder du to selvtests, hvor du kan få en idé om, hvor introvert eller sensitiv du er. Forfatteren er psykoterapeut MPF, cand. teol. og tidligere sognepræst. Læs mere på ilsesand.dkHent billeder i høj opløsning af bogforside og forfatter her: https://ilsesand.dk/til-pressen/Anmeldelse fra Introvert.dk, dansk blog for introverte Ilse Sand trækker i bogen åbenhjertigt på sine egne erfaringer fra hverdagslivet som introvert, og hun giver intelligente og livskloge råd og tips til, hvordan du som introvert kan sætte grænser, beskytte dig mod overstimulering, og skabe mere mening og glæde i en støjende ekstrovert verden.Boget er skrevet i et letforståeligt sprog med mange illustrerende eksempler, som jeg let kan genkende mig selv i. I alt er det en bog præget af stor dybde, visdom og eftertænksomhed. Jeg kunne ikke læse bogen på én gang, men måtte tage mange pauser og dage til at reflektere over kapitlerne. Absolut den bedste guide for introverte med dansk udgangspunkt.

 • af Ilse Sand
  162,95 kr.

  Magasinet Psykologi skriver: “Ilse Sand guider dig med enkle råd og konkrete øvelser gennem følelsernes labyrint, så du lærer at give slip på gamle uhensigtsmæssige mønstre og får sat handling på følelserne. Og ikke mindst opnår en større accept og forståelse for dine og andres følelser.” Psykologi 2/1 – 2012 Citat fra lektørudtalelse: “Nærværende bog fortjener bestemt en plads på bibliotekets hylder pga. måden et alment “problem” gøres lettilgængeligt.” Hør Ilse Sand fortælle om bogen i P1 morgen 19/11 2011 (7 min) www.dr.dk/Forms/Published/PlaylistGen.aspx?qid=2463942 Læs bogens bagsidetekst her: Mange problemer skyldes manglende viden om følelser. Nogle mennesker sidder fast i uheldige mønstre, fordi de forsøger at ændre noget, som ikke lader sig forandre. Andre græder over omstændigheder, som faktisk godt kunne ændres, mens andre igen gang på gang ryger ind i unødvendige konflikter på grund af uhensigtsmæssige tankevaner, som kan rettes, hvis man har den nødvendige indsigt. I ”Find nye veje” bliver psykologiske sammenhænge beskrevet i et letforståeligt og erfaringsnært sprog, og du vil som læser kunne spejle dig i mange konkrete eksempler. Bogens enkle råd vil kunne hjælpe dig til: • at finde nye veje, der hvor dit liv er svært • at lade dine følelser munde ud i handlinger eller give slip og komme ud af fastlåste mønstre eller situationer • at give udtryk for de bløde og sårbare følelser i vreden og opleve, hvordan lydhørheden hos den, følelsen er rettet mod, vokser • at finde nye strategier, som kan give dig mere glæde i dine relationer • at få en større forståelse af dine egne og andres følelser og reaktioner, så du bliver i stand til at handle fleksibelt • at acceptere dig selv, uanset hvilke følelser du indimellem rummer. Læs mere om bogen på www.ilsesand.dk

 • - Emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier
  af Susan M. Johnson
  246,95 - 311,95 kr.

  På baggrund af den nyeste forskning i voksnes tilknytningsmønstre argumenterer Susan M. Johnson i denne bog for, at psykoterapi er mest effektiv, når den fokuserer på emotionelle forbindelsers helbredende kraft. Johnson, der er en af verdens mest anerkendte parterapeuter og den primære udvikler af emotionsfokuseret terapi (EFT), giver os hermed et nytænkende landkort over den kliniske praksis, der viser vejen frem i arbejdet med enkeltpersoner, par og familier. Johnson beskriver, hvordan kombinationen af EFT og tilknytningsteori kan tilbyde velunderbyggede interventionsteknikker til behandling af angst, depression og problematiske forhold. Hver modalitet (enkeltperson, par- og familieterapi) dækkes i kapitel-par, der henholdsvis introducerer nøglebegreber og præsenterer dybdegående case-eksempler. Transskriptioner af sessioner fremhæver fra et tilknytningsperspektiv det, der foregår i terapien, fra øjeblik til øjeblik. Sidst i kapitlerne findes øvelser og refleksionsspørgsmål. Ved at betragte intime relationer og den terapeutiske relation som danse, viser Johnson, hvordan de centrale træk ved EFT ser ud, og hvorledes en dygtig terapeut sekvenserer og pacer interventioner. Bogen afdækker, hvordan tilknytningsbaseret terapi ikke bare sigter efter at løse klienters problemer, men også at redefinere deres selvbillede og vanlige måder at møde andre på. Målgruppe Med en kombination af empirisk stringens og klinisk visdom kan denne grundbog vejlede og inspirere kliniske psykologer, par- og familieterapeuter og -rådgivere, socialarbejdere, psykiatrisygeplejersker og psykiatere såvel som studerende med interesse i psykoterapi. ”En letforståelig bog om psykoterapi, der vil være anvendelig for studerende såvel som erfarne terapeuter. Med afsæt i pionerer som John Bowlby, Carl Rogers og Harry Stack Sullivan samt i betydningsfuld empirisk forskning i emotionelle og interpersonelle fænomener har Johnson skrevet et fremragende værk, der vil have stor værdi for vores fag mange år frem.” – Irvin Yalom, professor emeritus i psykiatri, Stanford University ”Med kombinationen af Johnssons store viden om tilknytningsteori og -forskning, hendes forskningsbaserede tilgang til terapi og hendes mange års erfaring med klinisk terapi og undervisning formår hun at skildre, hvordan man bedst begrebsliggør og gennemfører succesfuld livsændrende terapi med enkeltpersoner, par og familier.” – Philip R. Shaver, professor emeritus i psykologi, University of California Susan M. Johnson er en af verdens mest anerkendte parterapeuter. Hun er klinisk psykolog og professor emerita. Har skrevet flere fagbøger om parterapi og underviser og vejleder i emotionsfokuseret parterapi (EFT) i hele verden. EFT har vundet stort indpas på verdensplan, den har opnået en forbløffende succesrate på 75 % med resultater, der er langvarige, og den er kåret som den mest succesfulde parterapiform af New York Times.

 • - I juraen, i litteraturen og i livet
  af Jerome S. Bruner
  273,95 kr.

  Det er en urgammel tradition at fortælle og lytte til historier, og det er noget, som alle mennesker har trang til, da det giver menneskers samværd mening. I bogen "At fortælle historier - i juraen, i litteraturen og i livet" analyserer den amerikanske psykolog, Jerome S. Bruner, denne trang til at fortælle og lytte til historier, og han giver svar på, på hvilken både vi mennesker bruger historier til at skabe orden i tilværelsen."At fortælle historier - i juraen, i litteraturen og i livet" er en utrolig spændende bog om fortællingen, både som den ses i litteraturen, men også i retssalene.

 • - med Voice Dialogue-metoden
   
  215,95 kr.

  "Denne bog er en introduktion til en af de mest virkningsfulde metoder, til at bryde med vores mest hæmmende og begrænsende roller og genfinde vores egentlig identitet."Der eksisterer en mangfoldighed af energimønstre inden i og uden for os. Det indre og det ydre kan næppe adskilles, fordi de indre mønstre påvirker vores opfattelse af de ydre så kraftigt. I bevidsthedsudviklingen er det vores opgave at blive opmærksomme på disse mønstre. Vi må blive bevidst om, hvilke vi har identificeret os med, og hvilke der er blevet fortrængte eller simpelthen eksisterer i det ubevidste."Bogen er udarbejdet i et tæt samarbejde med ID ACADEMY, hvor den indgår, som en vigtig del af undervisningen på psykoterapeutuddannelsen.

 • - 7 veje til helhed og balance
  af Anodea Judith
  444,95 kr.

  UDFORSK CHAKRAERNES PSYKOLOGII denne banebrydende bog anlægger Anodea Judith et friskt syn på Østens yogabaserede chakrasystem og sætter det i perspektiv ud fra den vestlige tænknings rammer. Ved at udforske chakraerne igennem jungiansk psykologi, kropsterapi, udviklingsteori og metafysik, skaber hun et elegang og praktisk system til at rette op på energiubalancer og styrke den mentale og fysiske sundhed.Hvert af kapitlerne fokuserer på et enkelt chakra, og begynder med en beskrivelse af dets kendetegn og identitetstemaer. Anodea Judith beskriver derpå chakraets særlige udviklingsmønster, dets sårbarhed for bestemte traumer og overgreb, og hvordan det kan holdes i balance. Den unikke kombination og østlige og vestlige teorier kaster lys over personlighedsudviklingens spirituelle natur, og hvordan den passer ind i kroppens strukturelle logik. Slip sjælen fri forener ubesværet psykologi og spiritualitet og skaber en medrivende fortolkning af chakrasystems og dets relevans for nutidens vesterlændinge. Bogen giver en klar ramme for helhed og transformation og yder dermed et vigtigt bidrag til menneskehedens evolution. Slip sjælen fri er den mest velorganiserede og læsevenlige beskrivelse af den højeste bevidstheds manifestation i det menneskelige krop-sind, der nogensinde er skrevet. En af menneskehedens næste opgaver er at integrere disse to forskellige, men komplementære verdenssyn, og Anodea Judith har taget et kæmpeskridt i den retning.Slip Sjælen Fri er udarbejdet i et tæt samarbejde med ID ACADEMY, hvor den indgår, som en vigtig del af undervisningen på psykoterapeutuddannelsen.

 • af Annie Duke
  148,95 kr.

  'Brilliant and entertaining' Daniel Kahneman | 'Quit what you are doing right now and read this' Richard Thaler | 'Engrossing, important, and grounded in science' Katy MilkmanWhat if the secret to success is not just hard work, but knowing when to change track?In this game-changing guide, decision-making expert Annie Duke shows why quitting what holds you back is essential for success. Drawing on new research and fascinating examples, this book offers practical strategies and explains:Why it's so hard to walk awayHow to identify when it's best to persevere or pivotHow quitting on time often feels like quitting too earlyPacked with insights from athletes, start-up founders and entertainers, Quit breaks down the mental model that keeps us from walking away and provides a toolkit for quitting anything - a career, a marriage, an investment - at the perfect time.

 • - - et livslangt perspektiv
  af Dion Sommer, Lars Larsen, Marianne Eg & mfl.
  359,95 kr.

  Udviklingspsykologi er en psykologisk disciplin, der beskæftiger sig med forandringer over tid af det enkelte menneskes følelser, perception, tænkning, adfærd og sociale liv, og med ordvalget ’den nye udviklingspsykologi’ dækkes et behov for en opdateret og ajourført præsentation på dansk med rod i ny international forskning og teoridannelse.Over otte kronologiske kapitler, som dækker aldersspektret for foster til sen alderdom, sætter bogen fokus på centrale livs- og kernetemaer – det gælder blandt andet tidlig tilknytning hos det nyfødte barn, mentalisering og moraldannelse i den tidlige barndom, personlighed og temperament i den mellemste barndom, identitetsudvikling i pubertet og ungdom, arbejds- og familierelationer i voksenalderen og livets afslutning ved sen voksenalder.Bogen er skrevet af professorer i udviklingspsykologi, Dion Sommer og Lars Larsen, og forskningssygeplejerskerne Marianne Eg og Susanne Friis Søndergaard, og bogen henvender sig til studerende på pædagog-, lærer-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelserne samt til bachelor- og kandidatstuderende på psykologistudier.

 • af Dan Harris
  1.210,95 kr.

 • af Jeff Donald Baker
  487,95 kr.

 • af Anne Whitehead, Corinne Saunders & Angela Woods
  160,95 - 513,95 kr.

 • af Richard Norman, Andrew Copson & Luke Donnellan
  403,95 - 1.467,95 kr.

 • af Wanda Skowronska
  166,95 kr.

 • af James A. Dyson
  183,95 kr.

 • af Abraham H. Maslow
  202,95 kr.

  First published in 1943, 'A Theory of Human Motivation' is an article by Abraham H. Maslow, an American psychologist, in which he first introduced his hierarchy of needs, a theory of psychological health predicated on fulfilling inherent human needs in preference, pinnacling in self-actualization. Maslow thereafter expanded the idea to include his observations of humans' inherent curiosity. His theories parallel many other theories of human developmental psychology, some of which concentrate on describing the stages of growth in humans. Maslow explained various needs and used the terms Physiological, Safety, Belongingness, Love, Esteem, Self-Actualization, and Self-Transcendence to define the pattern that human motivations generally move through. Maslow studied what he called ideal people such as Albert Einstein, Jane Addams, Eleanor Roosevelt, and Frederick Douglass rather than mentally sick or unstable people. Top 10 Hardcover Library Books: A Wrinkle in Time (9789389440188) How to Stop Worrying and Start Living (9789387669161) Their Eyes Were Watching God (9789389440577) The Magic of Believing (9789388118217) Zen in the Art of Archery (9789354990298) A Cloud by Day, a Fire by Night (9789391181611) Siddhartha by Hermann hesse (9789387669116) The Richest Man in Babylon (9789354990717) The Book of Five Rings (9789389440553) The Knowledge of the Holy (9789389157239) Note: Search by ISBN

 • af Abraham H. Maslow
  115,95 kr.

  'A Theory of Human Motivation' is the article that foremost introduced the hierarchy of needs by Abraham H. Maslow, an American psychologist. First printed in Maslow's 1943 paper, it is a motivational theory in psychology incorporating a five-tier model of human needs, often portrayed as hierarchical levels within a pyramid. Maslow outlined a new approach to comprehending the mind, saying humans are inspired by their need to fulfil a series of hierarchical needs, starting with the most essential first. His theories parallel many theories of human developmental psychology, some of which concentrate on describing the stages of growth in humans. He thought it is important for the advancement of psychology to identify, group, and rank them in terms of priority. It remains highly effective in the fields of strategy, marketing, and management, where it is believed that his ideas can lead to more elevated productivity if applied to the running of organizations.

 • af Ken Wilber
  239,95 kr.

  Bogen er en original begavet og tilgængelig beretning om mænds og kvinders plads i et univers af kønsforskelle, sjæl og ånd. Ken Wilber betragter evolutionen som den udfoldede manifestation af ånd. Fra materiale til liv til sind til de højere stadier af spirituel bevidsthed, hvor ånd er bevidst om sig selv. På hvert stadie er der der mønstre, der går igen. Ved at betragte mønstrene kan vi skaffe os viden om verdens nuværende vanskeligheder og om den retning vi er nødt til at bevæge os i. Dette for at en positiv global forvandling kan blive til virkelighed.Wilber giver os en række rammende og usædvanlige synspunkter om de emner, som interesserer os alle og skaber kontroverser omkring kønsrollemønstre, frigørelsesbevægelser, multikulturelle samfund, økologi og miljøetik samt konflikten mellem verdslige og verdensfjerne veje til det spirituelle. Resultatet er en berigende og livsbekræftende rejse gennem kosmos og i selskab med en af vor tids største tænkere. Resultatet er en berigende og livsbekræftende rejse gennem kosmos i selskab med en af vor tids største tænkere. KEN WILBER – psykolog og filosof. Han skrev sin første bog som 23-årig og har siden udvidet sit forfatterskab med mere end 20 bøger, hvoraf flere efterhånden er oversat til dansk. Han er desuden grundlæggeren af The Integral Institute, som er en tænketank, der forsker i integral teori og praksis. Bogen er udarbejdet i et tæt samarbejde med ID ACADEMY, hvor den indgår, som en vigtig del af undervisningen på psykoterapeutuddannelsen.

 • af Robert Kramer
  181,95 kr.

  Carl Rogers is one of the most influential figures in humanistic psychology. Surprisingly, however, almost no one knows the full story of how he came to develop »relationship therapy«, one of the most popular in the world today. Yet Rogers always acknowledged that a personal encounter with Otto Rank in 1936 revolutionized the way he thought about psychotherapy. »I became infected with Rankian ideas«, he told his biographer. Like Rank, whose last book was entitled Beyond Psychology, Rogers concluded by the end of his life that there is a realm »beyond« scientific psychology, a realm he came to prize as »the transcendent, the indescribable, the spiritual«. Ironically, the spiritual had always been there, hidden in what was closest and most familiar to Rogers: the empathic relationship between therapist and client. This book shows that the spirit of Otto Rank, from whom »relationship therapy« originated, lived on in the mind, heart, and soul of Carl Rogers.

 • af Erich Fromm & Rainer Funk
  135,95 kr.

  Erich Fromm: die wichtigsten Schriften zur ReligionErich Fromm plädiert für eine humanistische Religion. Sein Verständnis ist dabei in hohem Maße religionskritisch. Dennoch versucht er, der spirituellen Dimension des Menschen gerecht zu werden. Humanistische Religion kennt keine personale Vorstellung eines jenseitigen Wesens, sehr wohl aber eine religiöse Erfahrung, die alles bisher Erlebte übersteigt und doch etwas Menschen- Mögliches ist.

 • - Nonhumanism, Posthumanism, and Humanistic Psychology
  af Patrick M. Whitehead
  366,95 - 815,95 kr.

  In Expanding the Category "Human": Nonhumanism, Posthumanism, and Humanistic Psychology Patrick Whitehead argues that humanistic psychology must continue its sixty-year-old project of openness of inquiry and acceptance of human beings in order to stay relevant in this ever changing world.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.