Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Voksenundervisning, videreuddannelse.

Her finder du spændende bøger om Voksenundervisning, videreuddannelse.. Nedenfor er et flot udvalg af over 971 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Efteruddannelse.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Effektiv talentudvikling og innovation
  af Lene Tanggaard & Tue Juelsbo
  231,95 kr.

  Lær! handler om, hvordan man kan arbejde med talentudvikling, med specialisternes viden, med oplæring og videreuddannelse, med udviklingens af en læringskultur, med innovation og ikke mindst med de læringsfælder, som vi risikerer at snuble i.I dagens samfund er det en forudsætning, at mennesker såvel som organisationer er i stand til at lære. Man taler om den lærende organisation. Men hvad skal der til for at etablere forudsætninger for læring på en arbejdsplads? I Lær! – Effektiv talentudvikling og innovation af Lene Tanggaard og Tue Juelsbo kan du læse om mesterlære, kreativitet og håndværk.Forfatterne argumenterer for, at kreativitet er noget, vi lærer, at vi har alt for stort fokus på potentialer og alt for lidt fokus på håndværk, og at vi synes at have glemt læring som en vigtig strategisk faktor i moderne organisationer. De taler for, at virksomheder og organisationer skal opbygge stærke talentmiljøer.

 • - Hos Platon, Comenius, Rousseau og Dewey
  af Thyge Winther-Jensen
  247,95 kr.

  Undervisning og menneskesyn hos Platon, Comenius, Rousseau og Dewey analyserer forholdet mellem menneskesyn og undervisning i de fire klassiske pædagogiske teorier, der tilskrives Platon, Comenius, Rousseau og Dewey.Menneskesynet er vigtigt for forståelsen af, hvad vi lægger i begrebet undervisning.Platon, Comenius, Rousseau og Dewey ses både som repræsentanter for afgørende skift i den pædagogiske tænknings udvikling, men også som svar på afgørende ændringer i menneskets opfattelse af sig selv.

 • - Europæisk kultur- og idéhistorie
  af Inger Toftgaard Barret m.fl.
  307,95 kr.

  Den lodrette beståen sætter os på sporet af de europæiske tanker og fortolkninger ved kronologisk at præsentere kilderne til den vesterlandske kultur. Det sker ved idehistorisk at beskrive tænkningen i antikken, middelalderen, renæssancen, reformationen, oplysningstiden, romantikken og religionskritikken i det 19. århundrede samt det 20. og 21. århundredes filosofi og kultur- og religionsmøde. Ligeledes gives et religionshistorisk indblik i jødedommens, kristendommens og islams oprindelse og grundforestillinger. Bogens tre redaktører har sammen med en række andre undervisere fra læreruddannelsen primært skrevet Den lodrette beståen for at udgive en ny grundbog til det nye obligatoriske fællesfag på lærerseminariet: Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab. Bogen opfylder netop fagets hensigt om at styrke de almene lærerkvalifikationer gennem tilegnelse og drøftelse af centrale temaer af livsanskuelsesmæssig art i den vestlige civilisations udvikling. Den lodrette beståen vil imidlertid også kunne finde anvendelse i fagene religion og filosofi på gymnasium og HF, på VUC, på højskoler og i megen anden voksenundervisning. For bogen henvender sig til enhver, som søger en solid indføring i de tanker, den europæiske civilisation er rundet af.

 • - Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde
  af Bjarne Wahlgren
  277,95 kr.

  "Voksnes læreprocesser" er en grundbog til studerende, der uddanner sig som voksenundervisere på seminarier og tilsvarende institutioner. Bogen giver en samlet fremstilling af voksenpædagogiske problemstillinger, og har med blot én forfatter ikke antologiens præg af heterogenitet. Indhold: Indledning om livslang læringKap. 1: KompetenceKap. 2: MotivationKap. 3: Transfer fra uddannelse til anvendelseKap. 4: God læring og gode læringsformerKap. 5: Praksislæring

 • af Bjarne Wahlgren
  227,95 kr.

  Hvad er det særlige ved at undervise voksne? Bjarne Wahlgren belyser en række temaer fra voksenunderviserens dagligdag. I let og overskuelig form får læseren nogle pædagogiske pejlemærker til at gøre god undervisning bedre og udvikle sin egen voksenpædagogiske kompetence. Det gælder blandt andet:? Formål, mening, progression og evaluering? Deltagernes kompetence, erfaringer og refleksion? Deltageraktivitet og motivation? Anvendelse og transfer? Undervisningsmiljø - gruppen som læringsrum Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med undervisning af voksne inden for folkeoplysning, almen voksenundervisning, erhvervsrettet uddannelse, efteruddannelse og universitetsundervisning.

 • - En fortælling om livsoplysning i praksis
  af Jonas Møller & Rasmus Kolby Rahbek
  237,95 - 270,95 kr.

  Hvad gør en højskole til en højskole og ikke til en hvilken som helst skole eller til et hvilket som helst andet tilbud i oplevelsesøkonomien? Hvad er det i højskolernes praksis, der gør, at de ikke blot leverer oplevelser, men også livsoplysning, dannelse og faglighed på et niveau, som legitimerer skoleformens fortsatte eksistens? Kort sagt: Hvad er en højskole?Denne bog går til spørgsmålet om, hvad en højskole er, ved at tage fat i højskolens pædagogik. Samtidig er det forhåbningen at løfte samtalen ud af højskolens egen verden ved at reflektere det selvoptagede spørgsmål i en almen pædagogik – så det bliver vedkommende og får betydning for andre end højskolerne selv. Gennem fortællinger, diskussioner, fortolkninger og udfordringer inspirerer bogen til refleksion over højskolen, dens pædagogik og dens muligheder. Udgangspunktet er, at der i højskolen udfoldes en særlig pædagogisk praksis. Denne praksis er kendetegnet ved spændinger, paradokser og muligheder, der ikke gives færdige løsninger på, men som alle i højskolen vedvarende bør reflektere over og udfordres på, og som også har stor relevans uden for en snæver højskolepraksis. Bogen henvender sig til alle med interesse for såvel undervisning og pædagogik som for højskolens anliggende og praksis.oruden Jonas Møller og Rasmus Kolby Rahbeks omfattende første del indeholder bogen følgende kapitler:’Tillid til fællesskabet’ af Lisbeth Trinskjær‘Betydning er verdens løn’ af Simon Lægsgaard Madsen‘Traditioner og ritualer i højskolen’ af Uffe Strandby‘I højskolen overvintrer friheden’ af Carsten Kristiansen‘Friheden som foræring’ af Jacob Tybjerg‘Engagementets pædagogik’ af Jakob Kjærsgaard‘At engagere de uengagerede’ af Janne Kjærgaard‘Når vandet bliver lunkent’ af Jesper Trier Gissel‘Når hovedsigtet udleves i kroppen’ af Søren Møller & Søren Sinnbech‘Fuck, du er en nar!’ af Jens Horstmann‘Hjertets dannelse’ af Charlotte Jensen & Kurt Finsten’Saglige udvidelser’ af Lene Tanggaard‘“En gigantisk bøtte med kjærlighet”’ af Tom Tiller‘Højskolen er et andet sted’ af Alexander von Oettingen’Højskolepædagogik og det (u)bæredygtige samfund’ af Jonas Andreasen Lysgaard‘Folkehøjskolen – midt i samfundet!’ af Leo Komischke-Konnerup

 • af Ole Goldbech, Henrik Rander, Lis Boysen & mfl.
  327,95 kr.

  Hvordan tilrettelægger man god voksenundervisning?Voksendidaktik er en brugsbog med inspiration til en moderne voksendidaktisk praksis, uanset om det gælder at planlægge, gennemføre eller evaluere voksnes læring.Bogen sætter samtidig de didaktiske og pædagogiske temaer ind i teoretiske rammer.Bogens emner:Didaktik i voksenundervisningenProfessionel kompetenceRefleksion i undervisningenVoksenunderviserens handlerumVoksnes læringKollegial vejledningOpgavevejledningDansk som andetsprogCooperative LearningAktionslæringDen eksemplariske voksenunderviserModstand i undervisningenKreative og innovative læringsrumDigitale medierMedialisering og voksnes læreprocesserI alt 16 forfattere bidrager til bogen. De har alle en nuværende eller tidligere praksis som undervisere på videregående uddannelser eller som konsulenter.Målgruppen er alle, der arbejder med uddannelse og undervisning af voksne.

 • af Majken Sonne
  147,95 - 167,95 kr.

  Mia er en ung kvinde på 24 år, der studerer jura på 2. semester og kæmper en hård kamp med opretholdelse af en facade af korrekthed, renhed og sundhedsdyrkelse. - Burde jeg træne i maskiner fire gange i ugen i stedet for tre?- Er det mon økologisk kylling, de bruger på cafeér?- Hvordan undgår jeg sukker og gluten i maden? Kontrasten mellem det perfekte ydre og indre kaos med angst og afgrund skildres i romanen. Vi møder Mia, der med et skrøbeligt sind kæmper med verdens og egne krav. Vi møder Mia før, under og efter et psykisk knæk. Et knæk, hvor vrangforestillinger og hallucinationer tager over. ’Hvem tror du egentlig, du er,’ siger stemmerne. Hun kan lige nu kun give dem ret. ’Skam dig’, siger de i kor. Det gør hun allerede.

 • - Diakonale værdier i social- og sundhedsarbejde
  af Johannes Nissen
  177,95 - 372,95 kr.

  Bogen indkredser og diskuterer de diakonale værdier i social- og sundhedsarbejde og henvender sig til studerende på de diakonale uddannelser. Håb på trods sætter spot på fagligheder, der har som sit omdrejningspunkt at skabe muligheder for et værdigt menneskeliv. Således udfoldes og perspektiveres begreber som solidaritet, omsorg, barmhjertighed, kommunikation, livskvalitet, værdighed, nærvær, empowerment, anerkendelse, inklusion, frihed og håb. Forståelsen af begreberne hentes i forskellige traditioner og er således med til at tydeliggøre, hvordan fagligheder kan inspirere og berige hinanden, og hvad de hver især bidrager med. Netop dét er afgørende vigtigt og brugbart i forhold til professioner, hvis virkelighed er at skulle navigere i flerfaglige sammenhænge. Omsorgsarbejdet kalder i alt dets mangfoldighed på uddannede, der er klar over vigtigheden af at tænke på tværs af profession og faglighed for at finde veje og muligheder i menneskers liv.

 • - En håndbog for dig, der underviser som en del af dit job
  af Troels Bom
  327,95 kr.

  Effektiv undervisning er til dig, der som en del af dit job underviser eller er på vej til at skulle undervise voksne medarbejdere eller kolleger.I bogen får du en lang række værktøjer og metoder til at planlægge, gennemføre og evaluere deltager- og praksisorienteret undervisning.Bogen er velegnet som grundbog på Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) og på virksomhedsinterne kurser i undervisning og formidling.

 • - 7 trin til at lykkes
  af Merete Hessel & Michael Juhl Fedders
  327,95 kr.

  Underviser du offentligt ansatte på efteruddannelseskurser eller grundniveau? Så er Virkemidler i voksenundervisning bogen til dig. To erfarne voksenundervisere deler ud af alle deres tips og tricks om, hvordan du skaber det bedst mulige læringsrum for og med dine kursister.Merete Hessel og Michael Juhl Fedders driver sammen firmaet Kompetence- og Konfliktinstituttet, hvor de udvikler metoder til træning af undervisere og gennemfører kompetenceudviklingsforløb for virksomheder – med stor succes på læringstilvækst og målopfyldelse.Virkemidler i voksenundervisning stiller skarpt på de faktorer, der er grund­læggende for, at voksenundervisning skaber læring. I bogen giver Hessel og Fedders en 7-trinsguide til at lykkes som voksen­under­viser. De kommer bl.a. ind på: velkomst, relationelle virkemidler, proaktivitet, imødegåelse af modstand, robusthedsfaktorer, læringsstile, motivation, visuelle virkemidler og meget mere.Bogen er skrevet til alle, der har ansvar for voksenundervisning samt til voksenundervisere. Fokus er særligt på de undervisere, der efteruddanner offentligt ansatte samt elever på grunduddannelser, som er målrettet jobs i den offentlige sektor.

 • - Højskolen til debat
  af Rasmus Kolby Rahbek
  213,95 - 217,95 kr.

  Demokratisk dannelse udgør sammen med livsoplysning og folkelig oplysning højskolernes hovedsigte. Demokratisk dannelse er dermed ikke et bestemt fag, der skal undervises i, men en del af formålet med den mangfoldighed af aktiviteter i form af undervisning og samvær, der finder sted på højskolerne. Denne antologi ønsker at bidrage til debatten om højskolernes opgave og pædagogik. Gennem bidrag fra højskolefolk, forskere og debattører diskuteres højskolernes forståelse af demokratisk dannelse, hvordan den håndteres i praksis, og hvilke opgaver og udfordringer en demokratisk dannelse i dag må forholde sig til. Bidragene præsenterer ikke et samlet svar på disse spørgsmål. Buddene er mange, og tager både afsæt i højskolernes overordnede opgave og den konkrete pædagogiske praksis. Alligevel er der en række temaer eller røde tråde, der går igen på tværs af de forskellige bidrag. Det drejer sig blandt andet om højskolen som eksperimentarium, nødvendigheden af en åben dannelse, forholdet mellem individ og fællesskab samt betydningen af erfaring og handling. Højskolens opgave og pædagogik angår imidlertid ikke kun højskolerne selv. Foruden at være relevant for folk med en generel interesse for demokratisk dannelse, kan antologien også læses som et indlæg i en større diskussion om, hvordan vi som samfund forholder os til spørgsmål om skole, pædagogik, dannelse og demokrati.

 • af Hugh Dellar
  357,95 kr.

  Real situations, real language - Outcomes is the only course that is consistently focussed on helping students achieve the real world communicative outcomes they want and need. This lexically rich course emphasises students' need to have the conversations in English that they would in their own language.This new edition contains more contemporary and global content, reflecting English as it is used in the world and is visible via brand new texts, and stunning National Geographic photos and videos.Outcomes second edition contains:A clear, evenly paced grammar syllabus with strong links to context. The grammar is presented and practised using guided discovery and is supported by a highly accessible Grammar Reference.Inspiring National Geographic videos provide real global content and language plus Conversation Practice videos provide a model for real, natural output.An Understanding Fast Speech feature helps students understand authentic English; an integrated pronunciation syllabus helps students use the language accurately and fluently.An expanded and updated Online Vocabulary Builder allows students to personalise and engage with vocabulary language learning by developing their own word lists and testing themselves.Student's Book + Access Code + Class DVD8 inspiring National Geographic videos per level16 Conversation Practice video models32 grammar points per levelAccess code for online resourcesWorkbook + Audio CDAdditional language practiceLearner tipsLanguage notesVocabulary Builder quizzesTeacher's Book + Class Audio CDAccessible teaching notesExtra ideas and developmental tipsExamView®Make your own paper and online tests in minutesQuick and flexibleChoose from a variety of exam layouts and printing optionsInteractive WhiteboardExcellent for heads-up learning and encourages class participationContains easy-to-access audio and videoCan also be used with a computer and projector

 • - Videndeling i praksis
  af Line Sander
  231,95 kr.

  Succesfuld sidemandsoplæring og vellykket videndeling kræver, at man er god til at lære fra sig. Da der jo desværre ikke følger en brugsvejledning med til kollegaens hjerne, skal man kunne gennemskue, hvordan kollegaen nemmest tilegner sig ny viden og nye kompetencer.Sidemandsoplæring er fyldt med nyttige værktøjer, der gør læseren i stand til at dele sin viden effektivt og sikre en stejl læringskurve hos den nye kollega. Med afsæt i cases og gode eksempler viser Line Sander vejen igennem pædagogikkens teknikker, teorier og tricks – på underholdende og letforståelig vis.Bogen er en hjælp til den, som vil lære at dele sin faglige viden og skabe motivation hos modtageren. Den viser også, hvordan man håndterer modstand mod læring, hvordan man rammer sin kollegas vidensbehov og gør sig forståelig – selv når stoffet er svært.

 • af Hugh Dellar
  357,95 kr.

  Informationen zur Reihenausgabe:Real situations, real language - Outcomes is the only course that is consistently focussed on helping students achieve the real world communicative outcomes they want and need. This lexically rich course emphasises students' need to have the conversations in English that they would in their own language.This new edition contains more contemporary and global content, reflecting English as it is used in the world and is visible via brand new texts, and stunning National Geographic photos and videos.Outcomes second edition contains:A clear, evenly paced grammar syllabus with strong links to context. The grammar is presented and practised using guided discovery and is supported by a highly accessible Grammar Reference.Inspiring National Geographic videos provide real global content and language plus Conversation Practice videos provide a model for real, natural output.An Understanding Fast Speech feature helps students understand authentic English; an integrated pronunciation syllabus helps students use the language accurately and fluently.An expanded and updated Online Vocabulary Builder allows students to personalise and engage with vocabulary language learning by developing their own word lists and testing themselves.Student's Book + Access Code + Class DVD8 inspiring National Geographic videos per level16 Conversation Practice video models32 grammar points per levelAccess code for online resourcesWorkbook + Audio CDAdditional language practiceLearner tipsLanguage notesVocabulary Builder quizzesTeacher's Book + Class Audio CDAccessible teaching notesExtra ideas and developmental tipsExamView®Make your own paper and online tests in minutesQuick and flexibleChoose from a variety of exam layouts and printing optionsInteractive WhiteboardExcellent for heads-up learning and encourages class participationContains easy-to-access audio and videoCan also be used with a computer and projector

 • af Claire Hart
  237,95 kr.

  Easy English Upgrade - damit meistern Sie jedes Unterrichtsszenario Easy English Upgrade ist das Lehrwerk für die Erwachsenenbildung, mit dem es sich wirklich leicht unterrichten lässt! Die Vorbereitungszeit Ihrer Englischstunden können Sie auf ein Minimum beschränken: Die Kursleiterfassung des Kursbuchs mit farbig hervorgehobenem neuem Wortschatz und eingedruckten Lösungen sowie der digitale Unterrichtsmanager Plus reduzieren Ihren Organisations- und Zeitaufwand und verschaffen Ihnen mehr Freiraum.  Online- oder Präsenzunterricht? Natürlich beides! Das E-Book ist beim Kauf eines Kursbuchs inklusive oder auch einzeln erhältlich.  Gute Laune beim Englisch lernen Bei Easy English Upgrade fühlen sich auch Ihre Kursteilnehmer/-innen bestens aufgehoben: Das unkomplizierte Lehrwerkkonzept sorgt für gute Laune und Lernerfolg schon ab der ersten Englischstunde. Zu einem Extra-Schub an Motivation verhelfen die eigens für Easy English Upgrade gedrehten Videos. Authentische Szenarien und Dialoge fördern den Austausch im Kurs und die Freude am Lernen. Flexibler Einstieg In sechs Bänden werden die Lernenden von Niveau A1 bis zum B1-Abschluss geführt. Dank der Teilbände finden auch Lernenden in Wiedereinstiegs- oder Refresherkursen den passenden Zugang.

 • af Hugh Dellar
  471,95 kr.

  Real situations, real language - Outcomes is the only course that is consistently focussed on helping students achieve the real world communicative outcomes they want and need. This lexically rich course emphasises students' need to have the conversations in English that they would in their own language.This new edition contains more contemporary and global content, reflecting English as it is used in the world and is visible via brand new texts, and stunning National Geographic photos and videos.Outcomes second edition contains:A clear, evenly paced grammar syllabus with strong links to context. The grammar is presented and practised using guided discovery and is supported by a highly accessible Grammar Reference.Inspiring National Geographic videos provide real global content and language plus Conversation Practice videos provide a model for real, natural output.An Understanding Fast Speech feature helps students understand authentic English; an integrated pronunciation syllabus helps students use the language accurately and fluently.An expanded and updated Online Vocabulary Builder allows students to personalise and engage with vocabulary language learning by developing their own word lists and testing themselves.Student's Book + Access Code + Class DVD8 inspiring National Geographic videos per level16 Conversation Practice video models32 grammar points per levelAccess code for online resourcesWorkbook + Audio CDAdditional language practiceLearner tipsLanguage notesVocabulary Builder quizzesTeacher's Book + Class Audio CDAccessible teaching notesExtra ideas and developmental tipsExamView®Make your own paper and online tests in minutesQuick and flexibleChoose from a variety of exam layouts and printing optionsInteractive WhiteboardExcellent for heads-up learning and encourages class participationContains easy-to-access audio and videoCan also be used with a computer and projector

 • af Hugh Dellar
  357,95 kr.

  Informationen zur Reihenausgabe:Real situations, real language - Outcomes is the only course that is consistently focussed on helping students achieve the real world communicative outcomes they want and need. This lexically rich course emphasises students' need to have the conversations in English that they would in their own language.This new edition contains more contemporary and global content, reflecting English as it is used in the world and is visible via brand new texts, and stunning National Geographic photos and videos.Outcomes second edition contains:A clear, evenly paced grammar syllabus with strong links to context. The grammar is presented and practised using guided discovery and is supported by a highly accessible Grammar Reference.Inspiring National Geographic videos provide real global content and language plus Conversation Practice videos provide a model for real, natural output.An Understanding Fast Speech feature helps students understand authentic English; an integrated pronunciation syllabus helps students use the language accurately and fluently.An expanded and updated Online Vocabulary Builder allows students to personalise and engage with vocabulary language learning by developing their own word lists and testing themselves.Student's Book + Access Code + Class DVD8 inspiring National Geographic videos per level16 Conversation Practice video models32 grammar points per levelAccess code for online resourcesWorkbook + Audio CDAdditional language practiceLearner tipsLanguage notesVocabulary Builder quizzesTeacher's Book + Class Audio CDAccessible teaching notesExtra ideas and developmental tipsExamView®Make your own paper and online tests in minutesQuick and flexibleChoose from a variety of exam layouts and printing optionsInteractive WhiteboardExcellent for heads-up learning and encourages class participationContains easy-to-access audio and videoCan also be used with a computer and projector

 • af Hugh Dellar
  357,95 kr.

  Real situations, real language - Outcomes is the only course that is consistently focussed on helping students achieve the real world communicative outcomes they want and need. This lexically rich course emphasises students' need to have the conversations in English that they would in their own language.This new edition contains more contemporary and global content, reflecting English as it is used in the world and is visible via brand new texts, and stunning National Geographic photos and videos.Outcomes second edition contains:A clear, evenly paced grammar syllabus with strong links to context. The grammar is presented and practised using guided discovery and is supported by a highly accessible Grammar Reference.Inspiring National Geographic videos provide real global content and language plus Conversation Practice videos provide a model for real, natural output.An Understanding Fast Speech feature helps students understand authentic English; an integrated pronunciation syllabus helps students use the language accurately and fluently.An expanded and updated Online Vocabulary Builder allows students to personalise and engage with vocabulary language learning by developing their own word lists and testing themselves.Student's Book + Access Code + Class DVD8 inspiring National Geographic videos per level16 Conversation Practice video models32 grammar points per levelAccess code for online resourcesWorkbook + Audio CDAdditional language practiceLearner tipsLanguage notesVocabulary Builder quizzesTeacher's Book + Class Audio CDAccessible teaching notesExtra ideas and developmental tipsExamView®Make your own paper and online tests in minutesQuick and flexibleChoose from a variety of exam layouts and printing optionsInteractive WhiteboardExcellent for heads-up learning and encourages class participationContains easy-to-access audio and videoCan also be used with a computer and projector

 • af Jon Wright
  352,95 kr.

  Informationen zum Titel:Mit klarer Struktur, einem konsequent umgesetzten Doppelseitenkonzept und lebendiger Aufmachung präsentiert Key vielfältiges Material für den zeitgemäßen Unterricht in der Erwachsenenbildung.Klare und verlässliche Struktur: Jede Doppelseite ist für ca. 90 Minuten konzipiert.Homestudy:Konsolidierung und Übungsangebot als fester Bestandteil jeder Unit.Key Journals erweitern und vertiefen den Spracherwerb im Unterricht oder zu Hause und sind eine wertvolle zusätzliche Ressource im Unterricht.Authentische Materialien: idiomatische und alltagsnahe Sprache von Beginn an.Informationen zur Reihenausgabe:Key passtDer Schlüssel zur englischen Sprache: Das speziell für den Unterricht an VHS und Sprachenschulen entwickelte Lehrwerk liefert flexible und abwechslungsreiche Übungen für Lernende aller Altersstufen.Mit klarer Struktur, einem konsequent umgesetzten Doppelseitenkonzept und lebendiger Aufmachung präsentiert Key vielfältiges Material für den zeitgemäßen Unterricht in der Erwachsenenbildung.Klare und verlässliche Struktur: Jede Doppelseite ist für ca. 90 Minuten konzipiert.Homestudy:Konsolidierung und Übungsangebot als fester Bestandteil jeder Unit.Key Journals erweitern und vertiefen den Spracherwerb im Unterricht oder zu Hause und sind eine wertvolle zusätzliche Ressource im Unterricht.Authentische Materialien: idiomatische und alltagsnahe Sprache von Beginn an.Pocket Teaching Guide:für die schnelle und effektive Vorbereitung auf den Unterricht.Key ist kompaktDie Bände A1, A2 und B1 sind in je drei Blöcke à vier Units unterteilt. Mit etwa 24 Unterrichtstunden pro Block (72 für den gesamten Band) lässt sich das Kursmaterial leicht auf drei Semester aufteilen.Die Bände B2/1, B2/2 und C1 enthalten jeweils acht Units mit zwei Doppelseiten für 2 x 90 Minuten Unterrichtszeit. Das ist Material für jeweils 24 bis 30 Unterrichtsstunden (bei 60 Minuten pro Unterrichtsstunde).Key ist kommunikativDie Bände B2/1, B2/2 und C1 sind ideal für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Kursarten. Sie eignen sich besonders für Konversation, Festigung und Vertiefung der Sprachkenntnisse auf den höheren Niveaustufen.Key Starter A1 hilft Langsame Lerner/-innen ohne Vorkenntnisse erarbeiten mit Key Starter kleinschrittig erste Grundlagen des Englischen - in sechs Units für 24 Unterrichtsstunden.Key ist komplettKey kommt komplett mit allen Medien, die Sie für den Unterricht benötigen.Das Paket für Lerner/-innen umfasstKursbuch,Phrasebook(A1, A2 und B1) mit dem Wortschatz der Units,Audio-CDs.Das Paket für Kursleiter/-innen enthält zusätzlich:Pocket Teaching Guideim praktischen Mini-Format (A5)Kopiervorlagen (in der Falttasche im Kursbuch)Key ist online Kostenlose Einstufungstests (bis B2) und Arbeitsblätter (bis B1)Interaktive Übungen für Lernende (bis B1)

 • af Andrew Frost
  297,95 kr.

 • af Micki Sonne Kaa Sunesen & Jonas Sprogøe
  177,95 - 205,95 kr.

  KORT & GODT OM KOMPETENCEUDVIKLING giver et overskueligt overblik til alle, der søger svar på komplekse spørgsmål om kompetenceudvikling i professionelle og arbejdsmæssige sammenhænge.Bogen bygger bro mellem teori og praksis, svarer på komplekse spørgsmål og sætter fokus på, hvad man konkret skal være opmærksom på. Bogen præsenterer også en model, som kan bruges, når man skal starte og facilitere dialog og refleksion i en medarbejder- eller ledergruppe i arbejdet med kompetenceudvikling.KORT & GODT OM KOMPETENCEUDVIKLING henvender sig til alle, som interesserer sig for kompetenceudvikling. Den er særligt til ledere, konsulenter, psykologer og undervisere, som har med voksnes læring og kompetenceudvikling at gøre.

 • af Jesper Tang Nielsen & REd. Gitte Buch-Hansen
  307,95 kr.

  Teologer og humanister analyserer, hvordan Bibelen indgår i et betydnings-skabende netværk under kulturens overflade og dukker op i konkrete konfigurationer.Artiklerne handler om vidt forskellige emner, som litteratur og billedkunst, kogebøger og ledelses-litteratur, musik og drama, rugemødre og sexarbejdere.

 • af Jesper Wung-Sung
  98,94 kr.

  Er en samling essay og tekster af Jesper Wung-Sung, der strækker sig over perioden 1993-2017. De omhandler bl.a. kropskultur, kunst, flygtninge, sport, hekse, biblioteker og kunsten at gå som en zombie.

 • - med transfer, balance og praksisnært projektarbejde
  af Erik Laursen & Nikolaj Stegeager
  97,95 - 237,95 kr.

  Uddannelse er ikke noget, du får, men noget, du tager. Det kræver planlægning, engagement, samarbejde og en vilje til gensidig forpligtelse. GOD VIDEREUDDANNELSE sætter fokus på en række væsentlige temaer, som du må forholde dig til for at få et godt udbytte af et videreuddannelsesforløb. Bogen giver svar på spørgsmål som: Hvordan lærer jeg bedst? Hvordan bruger jeg mine erfaringer fra mit arbejdsliv til at fremme min læring? Hvordan kan det, jeg lærer på uddannelsen, få liv uden for undervisningslokalet? Skal jeg involvere min arbejdsplads i mit uddannelsesforløb og i givet fald hvordan? Hvordan finder jeg den passende balance mellem arbejde, uddannelse og privatliv? På denne vis giver bogen indsigt i alle de forhold og processer, der ikke står noget om i studieordninger eller undervisningsplaner, men som har stor betydning for det udbytte, du får af studiet og for de læringsprocesser, du går igennem som studerende. Bogen kan læses, inden du begynder på en HD-, diplom- eller masteruddannelse eller bruges i forbindelse med et introduktionsforløb på sådanne uddannelser. Den kan ligeledes læses i slutningen af et uddannelsesforløb med henblik på at evaluere din læring gennem uddannelsen og sikre, at denne læring ikke forsvinder i den daglige travlhed, når uddannelsen stopper. Eller den kan konsulteres undervejs i studiet, når du har brug for at reflektere over, hvordan du får det hele til at hænge sammen og give værdi.

 • af Chris Finley
  103,95 kr.

  Life can be incredibly confusing for teenage boys and young men.Although the world is evolving, many still find it difficult to talk about their feelings, suppressing them deep down, unaware of the impact that it is having on their mental health and decision-making.Couple that with the meteoric rise of toxic masculinity "role models" on social media, and you have a potential for many young men to become disillusioned with life, never reaching their true potential.Fortunately, it is never too late to turn things around and start living the life you deserve. I should know I was where you are right now and managed to turn it around.And it was this personal journey that led me to write WHAT I KNOW NOW, a must-read guide for any young men searching for direction in life and who want to live happily and successfully.This book is filled with information that I have learned firsthand from being a lost young man myself.Rather than providing you with a basic theory on the subject that often isn't relevant or doesn't resonate, I use my real-life experiences to help you discover your passion in life, and set you in the right direction for success.Inside WHAT I KNOW NOW, discover: ¿ A firsthand account of what living life to the fullest in your twenties can look like.¿ Expert advice that I have cultivated from my time as a directionless young man.¿ A deeper insight into setting priorities and what to focus on in life.Don't spend another minute living a directionless life, and start fulfilling your potential now.Grab a copy of WHAT I KNOW NOW today!

 • af Nabal Kishore Pande
  1.002,95 kr.

  Prepare to excel in the ACT exam with "Ace Your ACT," your comprehensive guide to mastering the test and achieving academic success. Packed with invaluable insights and effective strategies, this book is your key to unlocking the brilliance necessary for college admission.Navigate the ACT exam with confidence using expert-tested success secrets.Take your first steps towards excellence with actionable advice on exam preparation.Discover proven test strategies tailored to maximize your score potential.Practice ACT questions and gain valuable insights into testing techniques.Benefit from insider test tips to enhance your performance on exam day.Explore effective strategies for tackling standardized testing challenges.Unlock success with an in-depth exam guide designed to optimize your study resources.Learn how to achieve brilliance in each section of the ACT with targeted advice.Gain valuable test insights to outperform your peers and secure your college admission.Embrace a journey towards academic excellence with "Ace Your ACT" as your trusted companion.

 • af Christian Peña
  119,95 kr.

  Considero que las emociones son una parte importante en la vida de las personas, que con ellas podemos lograr cosas inimaginables, el poder que tienen nuestras emociones nos hace tomar decisiones que pueden hacernos cambiar nuestras vidas para vida, dejando atrás enseñanzas que se quedarán con nostros y que nadie nos podrá quitar, es por eso que escribí este libro, es una guía que te ayudará a saber cómo lograr la Madurez Emocional de manera constante,Lograr la Madurez Emocional en nuestras vidas es un trabajo que se debe realizar cada día, se debe integrar dentro de tus creencias y principios, para que puedas lograr una gran realización en todos los aspectos emocionales de tu via, canalizar las emociones negativas como, la ira, el odio, la tristeza, en realidad es una gran fuerza para redireccionar a donde que estar o lo que queremos lograr.

 • af J. A. M. Lagrene
  245,95 kr.

  Potenciar al máximo la mente es un viaje extraordinario que impacta en cada aspecto de nuestra vida. Esta búsqueda de mejora constante, de fortalecer nuestras capacidades mentales, va más allá de acumular conocimientos; se trata de desarrollar habilidades, de cultivar una actitud que nos permita enfrentar desafíos y aprovechar al máximo cada oportunidad.Potenciar la mente nos permite explorar nuevos horizontes, adquirir conocimientos y habilidades que nos apasionan. Esto puede alimentar un profundo sentido de propósito y realización personal, ya que nos acercamos más a lo que nos inspira y motiva. Potenciar al máximo la mente es un viaje de autodescubrimiento, adaptación y mejora continua. Afecta positivamente nuestra calidad de vida, nuestra capacidad para enfrentar desafíos y la forma en que experimentamos el mundo. Es un camino de crecimiento personal que nos lleva a un mayor bienestar, éxito y satisfacción con la vida.

 • af Sarah Semon
  823,95 kr.

  Grounded in the practical implementation of the C3P4 process, this timely work acts as an essential manual for aspiring academics to achieve the ultimate collaborative workflow, benefitting both researchers and those their research will impact.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.