Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Voksenundervisning, videreuddannelse.

Her finder du spændende bøger om Voksenundervisning, videreuddannelse.. Nedenfor er et flot udvalg af over 502 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Efteruddannelse.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Effektiv talentudvikling og innovation
  af Lene Tanggaard & Tue Juelsbo
  232,95 kr.

  Lær! handler om, hvordan man kan arbejde med talentudvikling, med specialisternes viden, med oplæring og videreuddannelse, med udviklingens af en læringskultur, med innovation og ikke mindst med de læringsfælder, som vi risikerer at snuble i.I dagens samfund er det en forudsætning, at mennesker såvel som organisationer er i stand til at lære. Man taler om den lærende organisation. Men hvad skal der til for at etablere forudsætninger for læring på en arbejdsplads? I Lær! – Effektiv talentudvikling og innovation af Lene Tanggaard og Tue Juelsbo kan du læse om mesterlære, kreativitet og håndværk.Forfatterne argumenterer for, at kreativitet er noget, vi lærer, at vi har alt for stort fokus på potentialer og alt for lidt fokus på håndværk, og at vi synes at have glemt læring som en vigtig strategisk faktor i moderne organisationer. De taler for, at virksomheder og organisationer skal opbygge stærke talentmiljøer.

 • - Hos Platon, Comenius, Rousseau og Dewey
  af Thyge Winther-Jensen
  231,95 kr.

  Undervisning og menneskesyn hos Platon, Comenius, Rousseau og Dewey analyserer forholdet mellem menneskesyn og undervisning i de fire klassiske pædagogiske teorier, der tilskrives Platon, Comenius, Rousseau og Dewey.Menneskesynet er vigtigt for forståelsen af, hvad vi lægger i begrebet undervisning.Platon, Comenius, Rousseau og Dewey ses både som repræsentanter for afgørende skift i den pædagogiske tænknings udvikling, men også som svar på afgørende ændringer i menneskets opfattelse af sig selv.

 • - Europæisk kultur- og idéhistorie
  af Inger Toftgaard Barret m.fl.
  280,95 kr.

  Den lodrette beståen sætter os på sporet af de europæiske tanker og fortolkninger ved kronologisk at præsentere kilderne til den vesterlandske kultur. Det sker ved idehistorisk at beskrive tænkningen i antikken, middelalderen, renæssancen, reformationen, oplysningstiden, romantikken og religionskritikken i det 19. århundrede samt det 20. og 21. århundredes filosofi og kultur- og religionsmøde. Ligeledes gives et religionshistorisk indblik i jødedommens, kristendommens og islams oprindelse og grundforestillinger. Bogens tre redaktører har sammen med en række andre undervisere fra læreruddannelsen primært skrevet Den lodrette beståen for at udgive en ny grundbog til det nye obligatoriske fællesfag på lærerseminariet: Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab. Bogen opfylder netop fagets hensigt om at styrke de almene lærerkvalifikationer gennem tilegnelse og drøftelse af centrale temaer af livsanskuelsesmæssig art i den vestlige civilisations udvikling. Den lodrette beståen vil imidlertid også kunne finde anvendelse i fagene religion og filosofi på gymnasium og HF, på VUC, på højskoler og i megen anden voksenundervisning. For bogen henvender sig til enhver, som søger en solid indføring i de tanker, den europæiske civilisation er rundet af.

 • af Bjarne Wahlgren
  227,95 kr.

  Hvad er det særlige ved at undervise voksne? Bjarne Wahlgren belyser en række temaer fra voksenunderviserens dagligdag. I let og overskuelig form får læseren nogle pædagogiske pejlemærker til at gøre god undervisning bedre og udvikle sin egen voksenpædagogiske kompetence. Det gælder blandt andet:? Formål, mening, progression og evaluering? Deltagernes kompetence, erfaringer og refleksion? Deltageraktivitet og motivation? Anvendelse og transfer? Undervisningsmiljø - gruppen som læringsrum Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med undervisning af voksne inden for folkeoplysning, almen voksenundervisning, erhvervsrettet uddannelse, efteruddannelse og universitetsundervisning.

 • af Ole Goldbech, Henrik Rander, Lis Boysen & mfl.
  324,95 kr.

  Hvordan tilrettelægger man god voksenundervisning?Voksendidaktik er en brugsbog med inspiration til en moderne voksendidaktisk praksis, uanset om det gælder at planlægge, gennemføre eller evaluere voksnes læring.Bogen sætter samtidig de didaktiske og pædagogiske temaer ind i teoretiske rammer.Bogens emner:Didaktik i voksenundervisningenProfessionel kompetenceRefleksion i undervisningenVoksenunderviserens handlerumVoksnes læringKollegial vejledningOpgavevejledningDansk som andetsprogCooperative LearningAktionslæringDen eksemplariske voksenunderviserModstand i undervisningenKreative og innovative læringsrumDigitale medierMedialisering og voksnes læreprocesserI alt 16 forfattere bidrager til bogen. De har alle en nuværende eller tidligere praksis som undervisere på videregående uddannelser eller som konsulenter.Målgruppen er alle, der arbejder med uddannelse og undervisning af voksne.

 • - Diakonale værdier i social- og sundhedsarbejde
  af Johannes Nissen
  143,95 - 342,95 kr.

  Bogen indkredser og diskuterer de diakonale værdier i social- og sundhedsarbejde og henvender sig til studerende på de diakonale uddannelser. Håb på trods sætter spot på fagligheder, der har som sit omdrejningspunkt at skabe muligheder for et værdigt menneskeliv. Således udfoldes og perspektiveres begreber som solidaritet, omsorg, barmhjertighed, kommunikation, livskvalitet, værdighed, nærvær, empowerment, anerkendelse, inklusion, frihed og håb. Forståelsen af begreberne hentes i forskellige traditioner og er således med til at tydeliggøre, hvordan fagligheder kan inspirere og berige hinanden, og hvad de hver især bidrager med. Netop dét er afgørende vigtigt og brugbart i forhold til professioner, hvis virkelighed er at skulle navigere i flerfaglige sammenhænge. Omsorgsarbejdet kalder i alt dets mangfoldighed på uddannede, der er klar over vigtigheden af at tænke på tværs af profession og faglighed for at finde veje og muligheder i menneskers liv.

 • - En håndbog for dig, der underviser som en del af dit job
  af Troels Bom
  302,95 kr.

  Effektiv undervisning er til dig, der som en del af dit job underviser eller er på vej til at skulle undervise voksne medarbejdere eller kolleger.I bogen får du en lang række værktøjer og metoder til at planlægge, gennemføre og evaluere deltager- og praksisorienteret undervisning.Bogen er velegnet som grundbog på Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) og på virksomhedsinterne kurser i undervisning og formidling.

 • - 7 trin til at lykkes
  af Merete Hessel & Michael Juhl Fedders
  304,95 kr.

  Underviser du offentligt ansatte på efteruddannelseskurser eller grundniveau? Så er Virkemidler i voksenundervisning bogen til dig. To erfarne voksenundervisere deler ud af alle deres tips og tricks om, hvordan du skaber det bedst mulige læringsrum for og med dine kursister.Merete Hessel og Michael Juhl Fedders driver sammen firmaet Kompetence- og Konfliktinstituttet, hvor de udvikler metoder til træning af undervisere og gennemfører kompetenceudviklingsforløb for virksomheder – med stor succes på læringstilvækst og målopfyldelse.Virkemidler i voksenundervisning stiller skarpt på de faktorer, der er grund­læggende for, at voksenundervisning skaber læring. I bogen giver Hessel og Fedders en 7-trinsguide til at lykkes som voksen­under­viser. De kommer bl.a. ind på: velkomst, relationelle virkemidler, proaktivitet, imødegåelse af modstand, robusthedsfaktorer, læringsstile, motivation, visuelle virkemidler og meget mere.Bogen er skrevet til alle, der har ansvar for voksenundervisning samt til voksenundervisere. Fokus er særligt på de undervisere, der efteruddanner offentligt ansatte samt elever på grunduddannelser, som er målrettet jobs i den offentlige sektor.

 • af Micki Sonne Kaa Sunesen & Jonas Sprogøe
  172,95 - 208,95 kr.

  KORT & GODT OM KOMPETENCEUDVIKLING giver et overskueligt overblik til alle, der søger svar på komplekse spørgsmål om kompetenceudvikling i professionelle og arbejdsmæssige sammenhænge.Bogen bygger bro mellem teori og praksis, svarer på komplekse spørgsmål og sætter fokus på, hvad man konkret skal være opmærksom på. Bogen præsenterer også en model, som kan bruges, når man skal starte og facilitere dialog og refleksion i en medarbejder- eller ledergruppe i arbejdet med kompetenceudvikling.KORT & GODT OM KOMPETENCEUDVIKLING henvender sig til alle, som interesserer sig for kompetenceudvikling. Den er særligt til ledere, konsulenter, psykologer og undervisere, som har med voksnes læring og kompetenceudvikling at gøre.

 • af Hugh Dellar & Andrew Walkley
  355,95 kr.

  Informationen zur Reihenausgabe:Real situations, real language - Outcomes is the only course that is consistently focussed on helping students achieve the real world communicative outcomes they want and need. This lexically rich course emphasises students' need to have the conversations in English that they would in their own language.This new edition contains more contemporary and global content, reflecting English as it is used in the world and is visible via brand new texts, and stunning National Geographic photos and videos.Outcomes second edition contains:A clear, evenly paced grammar syllabus with strong links to context. The grammar is presented and practised using guided discovery and is supported by a highly accessible Grammar Reference.Inspiring National Geographic videos provide real global content and language plus Conversation Practice videos provide a model for real, natural output.An Understanding Fast Speech feature helps students understand authentic English; an integrated pronunciation syllabus helps students use the language accurately and fluently.An expanded and updated Online Vocabulary Builder allows students to personalise and engage with vocabulary language learning by developing their own word lists and testing themselves.Student's Book + Access Code + Class DVD8 inspiring National Geographic videos per level16 Conversation Practice video models32 grammar points per levelAccess code for online resourcesWorkbook + Audio CDAdditional language practiceLearner tipsLanguage notesVocabulary Builder quizzesTeacher's Book + Class Audio CDAccessible teaching notesExtra ideas and developmental tipsExamView®Make your own paper and online tests in minutesQuick and flexibleChoose from a variety of exam layouts and printing optionsInteractive WhiteboardExcellent for heads-up learning and encourages class participationContains easy-to-access audio and videoCan also be used with a computer and projector

 • af John Stevens & Claire Hart
  224,95 kr.

  Easy English Upgrade - damit meistern Sie jedes Unterrichtsszenario!Lernen Sie mit Easy English Upgrade ein Lehrwerk für die Erwachsenenbildung kennen, mit dem es sich wirklich leicht unterrichten lässt! Die Vorbereitungszeit Ihrer Englischstunden können Sie auf ein Minimum beschränken: Das Kursbuch in der Fassung für Kursleiter/-innen mit farbig hervorgehobenem neuem Wortschatz und eingedruckten Lösungen sowie der digitale Unterrichtsmanager Plus reduzieren Ihren Organisations- und Zeitaufwand und schaffen mehr Freiraum.Online- oder Präsenzunterricht? Natürlich beides! Das E-Book ist beim Kauf eines Kursbuchs inklusive oder einzeln erhältlich.Ihre Kursteilnehmer/-innen fühlen sich ebenfalls bestens aufgehoben: Das unkomplizierte Lehrwerkkonzept sorgt für gute Laune und Lernerfolg ab der ersten Englischstunde. Zu einem Extra-Schub an Motivation verhelfen die eigens für Easy English Upgrade gedrehten Videos. Authentische Szenarien und Dialoge fördern den Austausch im Kurs und die Freude am Lernen.In sechs Bänden werden die Lernenden vom Niveau A1 bis zum B1-Abschluss geführt. Die Teilbände ermöglichen auch Lernenden in Wiedereinstiegskursen einen flexiblen Einstieg.

 • af Hugh Dellar & Andrew Walkley
  355,95 kr.

  Real situations, real language - Outcomes is the only course that is consistently focussed on helping students achieve the real world communicative outcomes they want and need. This lexically rich course emphasises students' need to have the conversations in English that they would in their own language.This new edition contains more contemporary and global content, reflecting English as it is used in the world and is visible via brand new texts, and stunning National Geographic photos and videos.Outcomes second edition contains:A clear, evenly paced grammar syllabus with strong links to context. The grammar is presented and practised using guided discovery and is supported by a highly accessible Grammar Reference.Inspiring National Geographic videos provide real global content and language plus Conversation Practice videos provide a model for real, natural output.An Understanding Fast Speech feature helps students understand authentic English; an integrated pronunciation syllabus helps students use the language accurately and fluently.An expanded and updated Online Vocabulary Builder allows students to personalise and engage with vocabulary language learning by developing their own word lists and testing themselves.Student's Book + Access Code + Class DVD8 inspiring National Geographic videos per level16 Conversation Practice video models32 grammar points per levelAccess code for online resourcesWorkbook + Audio CDAdditional language practiceLearner tipsLanguage notesVocabulary Builder quizzesTeacher's Book + Class Audio CDAccessible teaching notesExtra ideas and developmental tipsExamView®Make your own paper and online tests in minutesQuick and flexibleChoose from a variety of exam layouts and printing optionsInteractive WhiteboardExcellent for heads-up learning and encourages class participationContains easy-to-access audio and videoCan also be used with a computer and projector

 • af Hugh Dellar & Andrew Walkley
  355,95 kr.

  Informationen zur Reihenausgabe:Real situations, real language - Outcomes is the only course that is consistently focussed on helping students achieve the real world communicative outcomes they want and need. This lexically rich course emphasises students' need to have the conversations in English that they would in their own language.This new edition contains more contemporary and global content, reflecting English as it is used in the world and is visible via brand new texts, and stunning National Geographic photos and videos.Outcomes second edition contains:A clear, evenly paced grammar syllabus with strong links to context. The grammar is presented and practised using guided discovery and is supported by a highly accessible Grammar Reference.Inspiring National Geographic videos provide real global content and language plus Conversation Practice videos provide a model for real, natural output.An Understanding Fast Speech feature helps students understand authentic English; an integrated pronunciation syllabus helps students use the language accurately and fluently.An expanded and updated Online Vocabulary Builder allows students to personalise and engage with vocabulary language learning by developing their own word lists and testing themselves.Student's Book + Access Code + Class DVD8 inspiring National Geographic videos per level16 Conversation Practice video models32 grammar points per levelAccess code for online resourcesWorkbook + Audio CDAdditional language practiceLearner tipsLanguage notesVocabulary Builder quizzesTeacher's Book + Class Audio CDAccessible teaching notesExtra ideas and developmental tipsExamView®Make your own paper and online tests in minutesQuick and flexibleChoose from a variety of exam layouts and printing optionsInteractive WhiteboardExcellent for heads-up learning and encourages class participationContains easy-to-access audio and videoCan also be used with a computer and projector

 • af Andrew Frost
  271,95 kr.

 • - Videndeling i praksis
  af Line Sander
  232,95 kr.

  Succesfuld sidemandsoplæring og vellykket videndeling kræver, at man er god til at lære fra sig. Da der jo desværre ikke følger en brugsvejledning med til kollegaens hjerne, skal man kunne gennemskue, hvordan kollegaen nemmest tilegner sig ny viden og nye kompetencer.Sidemandsoplæring er fyldt med nyttige værktøjer, der gør læseren i stand til at dele sin viden effektivt og sikre en stejl læringskurve hos den nye kollega. Med afsæt i cases og gode eksempler viser Line Sander vejen igennem pædagogikkens teknikker, teorier og tricks – på underholdende og letforståelig vis.Bogen er en hjælp til den, som vil lære at dele sin faglige viden og skabe motivation hos modtageren. Den viser også, hvordan man håndterer modstand mod læring, hvordan man rammer sin kollegas vidensbehov og gør sig forståelig – selv når stoffet er svært.

 • af Jesper Wung-Sung
  104,95 kr.

  Er en samling essay og tekster af Jesper Wung-Sung, der strækker sig over perioden 1993-2017. De omhandler bl.a. kropskultur, kunst, flygtninge, sport, hekse, biblioteker og kunsten at gå som en zombie.

 • af Heinz-Otto Hohmann
  60,95 - 70,95 kr.

 • af Simona
  116,95 kr.

 • af Grace Ngai
  990,95 kr.

  This book provides an in-depth, multi-faceted look into capacity building for service-learning, using the case of the higher education landscape in Hong Kong. Service-learning has been proven to be an effective pedagogy for the holistic development of students, as well as promotion of their well-being. It also attempts to promote the well-being of the service recipients and the community. While service-learning is becoming increasingly popular in many higher educational institutions around the world, the learning gains that can be attained from service-learning are only as good as the learning experience allows, and poorly-developed or motivated service-learning may potentially do adverse harm to students and the community. This book reinforces the imperative to enhance the capacity of the institution, teachers, students and community partners by exploring a diverse range of methods for achieving capacity building among different stakeholders. Examples of the methods explored include formal course-based professional development, scale development, action research, and communities of practice. Furthermore, the book includes a series of detailed, qualitative case studies that are aimed at embodying good practice, unpacking "e;what matters"e; from service-learning. Aa a useful resource for scholars and educators who are passionate about holistic youth leadership development, this book is also relevant to researchers in the intersection between well-being and higher education.

 • af Fumiko Noguchi
  1.210,95 kr.

  This book bridges the gap between Education for Sustainable Development and community development and examines the contributions of critical environmental education as a theoretical framework to the policy, research, and practice of Education for Sustainable Development. The book investigates what Education for Sustainable Development really means when it happens from the perspectives of a marginalized individual at the very bottom of society in a local community, where there is no such 'educational' institution, no policy or no curriculum to support the effort, but there is the necessity of learning and empowerment for changing the situation. In particular, drawing on the experience of the indigenous Ainu fisherman, it critically examines the theoretical foundation of Education for Sustainable Development, critical environmental education, investigating methodologically and epistemologically the relevance and efficacy of critical environmental education to socially critical approaches to Education for Sustainable Development in a community development context. And this investigation leads to develop a praxis framework for socially critical Education for Sustainable Development in a community development context so that both fields would be mutually supportive to strengthen the practices. 

 • af Jürgen Sammet
  607,95 kr.

  Pure face-to-face training is increasingly being supplemented or even replaced by modern forms of learning such as blended learning, online training, e-learning and informal learning. What does this mean for you as a trainer (lecturer, speaker, personnel developer)?This reference book shows how the job description of the trainer is changing due to digitalisation and which competences you need as a trainer to be successful in the "e;learning revolution"e;. After all, specialist knowledge paired with classroom didactics is no longer enough.This work takes you by the hand to become a learner again as a trainer and to develop into an "e;agile learning facilitator"e;. It gives you orientation in the digital "e;trainer competence jungle"e;. In a practical and clearly understandable way, you will receive both theoretical background knowledge and practical implementation possibilities for the modernisation of your continuing education programme.    

 • af Betsy Ng
  1.210,95 kr.

  This book presents the most comprehensive discussion of emerging trends in higher education in the Asia Pacific, ranging from graduate attributes to integrated workplace learning, with an in-depth focus on work readiness, employability and career development. It draws on the relationship between graduate attributes and employability, as well as vocational training or internship programs. It offers theoretical and empirical analyses that institutions, decision-makers or academics can work on together to enhance job employability. This volume will also include issues such as development of emerging and employability skills, as well as directions for the changing nature in real-world settings. The book consists of contributions from experienced international authors, offering detailed insights for those who want a timely understanding of the latest trends in higher education. 

 • af Ronald A. Beghetto
  962,95 kr.

  This edited volume brings together a group of international researchers and theorists from various intellectual and analytic traditions to explore the role uncertainty plays in creativity, learning, and development. Contributors to this volume draw on existing programs of research as well as introduce new and even speculative directions for research, theory and practice.Learning and life are filled with uncertainty. Although the experience of uncertainty can cause emotional discomfort or cognitive rigidity, uncertainty serves as a catalyst and condition for change. In this way, uncertainty represents a core facet in the interrelationship among creativity, learning, and development. Considerations for both the benefits and potential costs of uncertainty will be addressed in this volume with an aim of understanding how uncertainty can be better understood in light of creativity, learning, and development. Taken together this volume stands to contribute to our collective understanding of the role that uncertainty plays in learning and life and highlights how conceptualizing and studying uncertainty in new ways can promote positive and lasting change.

 • af Olivia Adwoa Tiwaah Frimpong Kwapong
  990,95 kr.

  This edited volume uses an African-centred approach to examine a renewed vision of development education in Africa. The purpose of the volume is to supplant prevailing Western ideologies, traditions, and rhetoric in the development education discourse in Africa and to advocate for alternative paradigms, knowledges, beliefs, and practices through the effort of dialogue between competing orientations, values and experiences. The book argues that Africa's development challenges are uniquely African requiring indigenous African solutions. Consequently, this book offers an insightful collection of case studies and conceptual papers that examine how indigenous African knowledge, philosophies, traditions, beliefs, and values shape the theory and practice of development education in Africa. Reimagining Development Education in Africa exemplifies an interdisciplinary and multifaceted scholarship, addressing topical issues and advances in development education in Africa. The book discusses among other topics, Ubuntu-inspired education for sustainable development, decolonising African development education, Afrocentricity, Globalisation, and gender equality. This book is a must read for scholars and students interested in understanding indigenous educational efforts aimed at promoting sustained improvements in the quality of life of African peoples. 

 • af Susan J. Deeley
  990,95 kr.

  This book examines service-learning as a critical pedagogy and explores the benefit of creating a reflective journal. It can be a form of assessment for the students' service experiences connected to academic theory through their critical reflection and it can also be a form of critical action based on critical thought.

 • - Improving Your Reading Speed and Skills
  af Wade McJacobs
  187,95 - 299,95 kr.

  Be in control of your reading. With the Read Through It Strategy, you will be empowered to make decisions while you read. You will gain confidence as you decide how much you learn from any given passage. There are no tests of comprehension or word pronunciation. Essentially, you are on a diet of reading whatever it is you would like to read. You are also free to change it if you are not having fun. You are in control!When 16-year-old student, Karen, read the word "little" as "small," she had no awareness of her error because there was no error in her comprehension. Her teacher, Wade McJacobs, asked himself, "Is that truly an error?" Did she get the word wrong? Yes. Did she fail to understand because of the error? Absolutely not. With guidance Karen learned to have confi dence in her reading abilities and in herself. She learned to trust her capacity to perform and to work with the power of her mind.From this Positive Error came the Read Through It Strategy. Dare to Read: Improving Your Reading Speed and Skills provides a systematic set of guidelines that will build your confi dence as a reader and as a thinking person. By following simple steps and practicing controlled exercises for just a few minutes each day, you will become amore confident and capable reader. Take the quick-start route or get a thorough explanation before you begin-you are in control of your reading journey.

 • af Alissa Stavig & Robert Stavig
  307,95 kr.

 • af Maria Alicia (Northern Illinois University Rueda
  411,95 - 1.467,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.