Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Offentlig økonomi og beskatning

Her finder du spændende bøger om Offentlig økonomi og beskatning. Nedenfor er et flot udvalg af over 23 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (23)
 • (3)
 • (1)
Format
 • (15)
 • (6)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (23)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (3)
 • (3)
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - refleksioner over skat
  af Peter Loft
  45,95 - 236,95 kr.

  Peter Loft, der tidligere var departementschef i Skatteministeriet, giver her sit bud på, hvorfor det danske skattesystem er skruet sammen, som det er. Loft fortæller om de skatter og afgifter, vi betaler, og gør rede for hvorfor skatteopkrævningen virker så uoverskuelig og kompliceret. Med Lofts bog bliver man klogere på skat og får indblik i, at der måske er en grund til, at det er så indviklet.

 • af René Ansbøl
  319,95 - 378,95 kr.

  Økonomisk styring i kommunerne er en lærebog til professionsuddannelserne, der beskriver styringens drivkræfter i kommunerne ud fra forskellige perspektiver. Bogen belyser kommunernes rolle og placering i den samfundsøkonomiske kontekst med stramme udgiftsrammer, herunder hvordan disse rammer og vilkår skaber en række dilemmaer, når der skal vælges styringsværktøjer i den offentlige sektor.Bogen redegør for finansieringen af kommunerne, herunder samspillet mellem finanspolitikken og kommunernes budgetter. René Ansbøl sætter fokus på, hvordan de kommunale bevillingsregler og budgetadfærdsteorier som fx New Public Management påvirker styringen, og hvordan målstyring og kommunale budgetmodeller kommer i anvendelse, når det kommunale budget skal lægges.Endvidere behandler bogen de styringsteknologier, der kommer i spil, når kommunernes økonomi begrænses af budgetloven og udgiftslofter. Der redegøres for anvendelse af udlicitering, demografimodeller, resultat- og kontraktstyring, budgetanalyser, innovation- og kvalitetsstyring, benchmarking og nøgletal samt generelle økonomistyringsprincipper. Bogen indeholder en række praktiske eksempler, bl.a. metode ved budgetlægning på beskæftigelsesområdet.Bogens formål er at give et bredt indblik i kommunernes økonomistyring og en viden om, hvad der aktuelt bevæger sig i den kommunale styring.

 • - Hvor kommer pengene fra?
  af Jesper Jespersen
  178,95 kr.

  ”Veloplagt opsang” * * * * * Altinget ”En bog af den type man håber, vores politikere ville læse” Bogvægten.dk ”Velskrevet, forbilledlig klart, tilgængeligt for alle og enhver og krydret med fine gennemgående metaforer … Teksten lever” Solidaritet.dk Man kunne få den tanke, at coronakrisen på få måneder har tømt statens husholdningspung, så der ikke er noget tilbage til den langsigtede klimaindsats. Det er på ingen måde tilfældet. På længere sigt er næsten alt muligt. Samfundet er som en slægtsgård, vi har til låns og som vi har en moralsk pligt til at give videre i ordentlig stand til den næste generation. Det kræver investeringer – og pengene er der. Smøg nu bare ærmerne op! Med inspiration fra John Maynard Keynes, økonomen der hovedarkitekten bag at få Storbritannien på fode igen efter Anden Verdenskrig, beskrives i en række – for standard-økonomer nok temmelig kætterske – essays, hvordan den grønne omstilling helt konkret kan finansieres. Jesper Jespersen er professor emeritus i samfundsøkonomi ved Roskilde Universitet, cand.polit. fra Københavns Universitet, Ph.D. i international økonomi fra European University Institute, Firenze, og dr.scient.adm. ved Roskilde universitet med afhandlingen Makroøkonomisk metodologi – i et samfundsvidenskabeligt perspektiv.

 • af Søren Engers Petersen
  481,95 kr.

  Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af årsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder. Momsmanual 2015 Beskrivelsen af de nye regler om indførelse af omvendt betalingspligt ved handel med mobiltelefoner mv. er gjort mere præcis og udtømmende i forhold til sidste udgave af Momsmanualen. Der er kommet fortolkningsbidrag vedrørende fast ejendom, som enten ændrer eller præciserer de signaler, som SKAT har udsendt i deres vejledning fra maj 2013. Endelig er der kommet ganske mange enkeltafgørelser og styresignaler, som for nogles vedkommende ændrer ganske markant på praksis.

 • af Søren Engers Pedersen & Dorthe Higham
  532,95 kr.

  EU Momsmanual gennemgår kort og præcist generelle og specifikke regler i de enkelte lande, og er for mange virksomheder, revisorer og rådgivere blevet et nødvendigt redskab i bestræbelserne på at anvende reglerne korrekt og hensigtsmæssigt 2015-udgaven. EU-Momsmanualen er mere aktuel end nogensinde før, idet der gennem det seneste års tid har væretstadig større fokus på, om danske virksomheder overholder regler og krav i forbindelse med salg tiludlandet. Det gælder i særdeleshed kravene til dokumentation i forbindelse med salg af varer tilsåvel EU-lande som lande uden for EU. Derudover giver det fortsat vanskeligheder at håndtere reglerne om ydelser korrekt. Mange virksomhederhar svært ved at forlige sig med, at en ydelse, som er præsteret og udnyttet i Danmark, kanfaktureres uden moms, hvis kunden er en udenlandsk virksomhed. Med virkning fra 1. januar 2015 blev der indført en Mini One Stop-Shop (MOSS) ordningved handel med elektroniske ydelser, når kunden er privatperson i et andet EU-land. De nye regler betyder, at momsen skal afregnes med den sats, der gælder i kundens hjemland men skal afregnesstil myndighederne i sælgers land. Disse regler omfatter en lang række ydelser, herunder også ydelser,som i daglig tale ikke opfattes som elektroniske ydelser. De nye regler er udførligt beskrevet under One Stop-Shop.

 • - Kan også købes i abonnement direkte fra Karnov Group
  af Søren Engers Pedersen & Dorthe Higham
  740,95 kr.

  EU momsmanualen 2022. Med virkning fra den 1. januar 2015 blev de særlige regler om handel med elektroniske ydelser (MOSS-ordningen) indført i samtlige EU-lande. Der er nu opnået enighed blandt EU-landene om, at samme principper skal anvendes for virksomheder, som sælger varer via en webshop til privatpersoner i andre EU-lande.Reglerne træder i kraft 1. januar 2022, og der er fortsat mange uafklarede spørgsmål. Men for de berørte virksomheder er det vigtigt, at man så tidligt som muligt får et overblik over de ændrede regler og de administrative og økonomiske konsekvenser heraf. Vi har omtalt reglerne i denne udgave af EU-manualen, men vil løbende orientere i onlineudgaven, når der kendes flere detaljer.Svindelsager med moms fylder fortsat en del i mediebilledet og tegner et billede af, at myndighedernes kontrol halter et godt stykke efter svindlerne, som med held finder nye områder og opbygger nye modeller. Desværre er der ikke taget skridt til at gribe effektivt ind overfor den grænseoverskridende svindel, og tidligere tanker om ændringer af reglerne er indtil videre strandet. Endelig har vi tilføjet et indledende afsnit til landeafsnittene, hvor vi kort har forsøgt at forklare sammenhæng i forhold til den øvrige tekstdel, ligesom de enkelte landes fradragsregler/godtgørelsesregler er samlet i et skema, der forhåbentlig bidrager til et bedre overblik.

 • - Kan købes i abonnement direkte hos Karnov.
  af Søren Engers Petersen
  707,95 kr.

  Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet.Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.Momsmanual 2022-12021 havde stor fokus på de væsentlige ændringer, som trådte i kraft 1. juli. Det drejer sig dels om One Stop Shop momsreglerne, som omtales i denne udgave, men hvor den detaljerede gennemgang vil blive bragt i EU-Momsmanualen, dels ændringerne af udtagningsreglerne, som fortsat giver en del usikkerhed, blandt andet fordi der endnu ikke er udsendt endeligt styresignal om Skattestyrelsens tolkning i forhold til, hvornår der skal ske regulering og hvornår udtagningsreglerne anvendes.Der er i december 2021 fremsat et omfattende lovforslag som indeholder ændringer og præcisering af momsfritagelsen både for privatundervisning samt for kunstneriske ydelser, ligesom en ganske væsentlig ændring af brugtmomsreglerne er indeholdt. Lovforslaget indgår som en del af Finansloven for 2022 og forventes vedtaget. I tilknytning til lovforslaget er den særlige praksis for undervisning i legemsøvelser blevet anfægtet grundet manglende hjemmel, og det må forudses, at denne praksis ophæves i løbet af 2022.Derudover er der kommet en del ganske væsentlige tolkningsbidrag. Det gælder – sædvanen tro – indenfor fast ejendom, men derudover er der kommet en del interessante afgørelser indenfor andre områder. Blandt andet har Skatterådet med et bindende svar vedrørende salg af skins (Counter-Strike) taget hul på at få defineret en momspligt, når der i tilknytning til online spil handles med virtuelle genstande.Derudover har efteråret budt på styresignaler og nogle mere principielle afgørelser indenfor andre områder, som alle er medtaget.Momsmanualen udkommer 2 gange om året i februar og august.

 • af Peter Loft
  163,00 - 257,95 kr.

  Efter stormen er en personlig fortælling om skattesagen og om 30 års udvikling i Skatteministeriet – om et embedsværk, der var objektivt og teknisk orienteret, men som langsomt har bevæget sig længere og længere over mod en politisk og ikke-faglig tilgang. Og så er det historien om en embedsmand, der blev ansat, mens Anker Jørgensen var statsminister, og som har været med hele vejen, lige til stormen ramte. Som har set ministre komme og gå, og som kender alle mekanismer, problemer, politiske initiativer og ikke mindst skattesystemet ud og ind. Da stormen, kendt som Helle Thornings skattesag, eksploderede, gik departementschefen på et split­sekund fra relativ grå anonymitet til stor berømmelse – for så bagefter at blive kastet tilbage i ingenmandsland. Efter stormen er Peter Lofts egen historie.

 • - Kan købes i abonnement direkte hos Karnov. Det er anden gang at titlen også udgives i august)
  af Søren Engers Petersen
  675,95 kr.

  Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af årsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

 • - Kan også købes i abonnement direkte fra Karnov Group
  af Søren Engers Pedersen & Dorthe Higham
  707,95 kr.

  EU momsmanualen 2021. Med virkning fra den 1. januar 2015 blev de særlige regler om handel med elektroniske ydelser (MOSS-ordningen) indført i samtlige EU-lande. Der er nu opnået enighed blandt EU-landene om, at samme principper skal anvendes for virksomheder, som sælger varer via en webshop til privatpersoner i andre EU-lande.Reglerne træder i kraft 1. januar 2021, og der er fortsat mange uafklarede spørgsmål. Men for de berørte virksomheder er det vigtigt, at man så tidligt som muligt får et overblik over de ændrede regler og de administrative og økonomiske konsekvenser heraf. Vi har omtalt reglerne i denne udgave af EU-manualen, men vil løbende orientere i onlineudgaven, når der kendes flere detaljer.Svindelsager med moms fylder fortsat en del i mediebilledet og tegner et billede af, at myndighedernes kontrol halter et godt stykke efter svindlerne, som med held finder nye områder og opbygger nye modeller. Desværre er der ikke taget skridt til at gribe effektivt ind overfor den grænseoverskridende svindel, og tidligere tanker om ændringer af reglerne er indtil videre strandet. Endelig har vi tilføjet et indledende afsnit til landeafsnittene, hvor vi kort har forsøgt at forklare sammenhæng i forhold til den øvrige tekstdel, ligesom de enkelte landes fradragsregler/godtgørelsesregler er samlet i et skema, der forhåbentlig bidrager til et bedre overblik.

 • - Kan købes i abonnement direkte hos Karnov. Det er første gang at titlen også udgives i august)
  af Søren Engers Petersen
  656,95 kr.

  Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af årsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

 • - Kan også købes i abonnement direkte fra Karnov Group
  af Søren Engers Pedersen & Dorthe Higham
  688,95 kr.

  EU momsmanualen 2020 Med virkning fra den 1. januar 2015 blev de særlige regler om handel med elektroniske ydelser (MOSS-ordningen) indført i samtlige EU-lande. Der er nu opnået enighed blandt EU-landene om, at samme principper skal anvendes for virksomheder, som sælger varer via en webshop til privatpersoner i andre EU-lande.Reglerne træder i kraft 1. januar 2021, og der er fortsat mange uafklarede spørgsmål. Men for de berørte virksomheder er det vigtigt, at man så tidligt som muligt får et overblik over de ændrede regler og de administrative og økonomiske konsekvenser heraf. Vi har omtalt reglerne i denne udgave af EU-manualen, men vil løbende orientere i onlineudgaven, når der kendes flere detaljer.Svindelsager med moms fylder fortsat en del i mediebilledet og tegner et billede af, at myndighedernes kontrol halter et godt stykke efter svindlerne, som med held finder nye områder og opbygger nye modeller. Desværre er der ikke taget skridt til at gribe effektivt ind overfor den grænseoverskridende svindel, og tidligere tanker om ændringer af reglerne er indtil videre strandet. Endelig har vi tilføjet et indledende afsnit til landeafsnittene, hvor vi kort har forsøgt at forklare sammenhæng i forhold til den øvrige tekstdel, ligesom de enkelte landes fradragsregler/godtgørelsesregler er samlet i et skema, der forhåbentlig bidrager til et bedre overblik.

 • - Kan købes i abonnement direkte hos Karnov
  af Søren Engers Petersen
  656,95 kr.

  Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af årsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

 • - Kan også købes i abonnement direkte fra Karnov Group
  af Søren Engers Pedersen & Dorthe Higham
  662,95 kr.

  EU momsmanualen 2019 Med virkning fra den 1. januar 2015 blev de særlige regler om handel med elektroniske ydelser (MOSS-ordningen) indført i samtlige EU-lande. Der er nu opnået enighed blandt EU-landene om, at samme principper skal anvendes for virksomheder, som sælger varer via en webshop til privatpersoner i andre EU-lande.Reglerne træder i kraft 1. januar 2021, og der er fortsat mange uafklarede spørgsmål. Men for de berørte virksomheder er det vigtigt, at man så tidligt som muligt får et overblik over de ændrede regler og de administrative og økonomiske konsekvenser heraf. Vi har omtalt reglerne i denne udgave af EU-manualen, men vil løbende orientere i onlineudgaven, når der kendes flere detaljer.Svindelsager med moms fylder fortsat en del i mediebilledet og tegner et billede af, at myndighedernes kontrol halter et godt stykke efter svindlerne, som med held finder nye områder og opbygger nye modeller. Desværre er der ikke taget skridt til at gribe effektivt ind overfor den grænseoverskridende svindel, og tidligere tanker om ændringer af reglerne er indtil videre strandet. Endelig har vi tilføjet et indledende afsnit til landeafsnittene, hvor vi kort har forsøgt at forklare sammenhæng i forhold til den øvrige tekstdel, ligesom de enkelte landes fradragsregler/godtgørelsesregler er samlet i et skema, der forhåbentlig bidrager til et bedre overblik.

 • - Kan købes i abonnement direkte hos Karnov
  af Søren Engers Petersen
  630,95 kr.

  Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af årsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

 • - Se også ISBN 9788761925534
  af Rikke Søgaard
  595,95 kr.

  Bogen følger processen fra forberedelse af etableringen, selve stiftelsen, driften samt ændringer og salg af det kommunale aktieselskab. Siden 1. udgaven er der kommet en række nye love, herunder selskabsloven, en ny offentlighedslov, udbudsloven og et udkast til lovforslag om kommunalfuldmagtens regler om erhvervsvirksomhed. Ovenstående love er afspejlet i bogen sammen med megen ny praksis.

 • - Kan købes i abonnement direkte hos Karnov
  af Søren Engers Petersen
  656,95 kr.

  Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af årsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

 • af Erling Jensen
  230,95 - 240,95 kr.

  Hvordan styrer man økonomien i en offentlig institution eller organisation? Hvordan kan faglige og den økonomiske ledelse spille sammen, så man når den bedst mulige opgavevaretagelse og mest mulig nytte for pengene? I et letlæst sprog behandler bogen hele processen fra budget til anskaffelse af ressourcer over aktiviteter til frembringelse af organisationens ydelser og opfyldelse af organisationens mål, herunder styring af ressourcer, kapacitet, aktiviteter og mål. Den behandler modeller til fordeling af omkostninger til de forskellige ydelser og introducerer til udgiftsbaserede regnskaber og de ”nye” omkostningsbaserede regnskaber. Bogen handler ikke kun om den aktuelle økonomistyring, men giver også et bud på, hvordan økonomistyringen kunne og måske burde gribes an. Den henvender sig til alle, der beskæftiger sig med økonomi i den offentlige sektor.

 • - begreb, teori og proces
  af Rolf Elm-Larsen
  76,95 kr.

 •  
  643,95 kr.

  Vejledningen omfatter bl.a.:MomsområdetMomspligtige personerMomspligtige transaktionerMomsfritagelser uden fradragsretStedet for momspligtige transaktionerMomspligtens indtrædenMomsgrundlagetMomssatsen ML § 33Momsfritagelser med fradragsretFradragMomsgodtgørelse ML § 45Betalingspligtige personerRegistreringOpgørelsen af momstilsvaret ML § 56Særordning for elektroniske ydelser ML § 66Særordningen for rejsebureauerSærlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteterMomskompensation for modermælkserstatning ML § 72Turistkørsel med udenlandske busser ML § 73Moms ved byggeriMotorkøretøjer.

 • af Søren Serritzlew & Peter Bjerre Mortensen
  145,95 kr.

  Aaron Wildavsky (1930-1993) var en af de mest betydningsfulde og produktive politologer i sin generation. Over en periode på knap 40 år var han (med)forfatter til mere end 30 bøger og 200 artikler, essays og bogkapitler. Mest kendt er formodentlig Wildavskys banebrydende analyser af offentlig budgetlægning fra begyndelsen af 1960 erne, som endnu i dag udgør den standard,som nye studier af budgetlægning vurderes op imod. Wildavsky leverede imidlertid også markante og varige bidrag indenfor en lang række andre politologiske emner såsom implementeringsforskning, policy-analyse, politisk kulturteori, miljø- og sundhedspolitik, præsidentvalg og risikoanalyse. Den røde tråd i Wildavskys forskning er en grundlæggende kritik af forestillingen om, at politik og budgetlægning handler om at finde og gennemføre optimale løsninger på givne problemer. Selv hvis en sådan løsning skulle eksistere, er det tvivlsomt om beslutningstagerne kan identificere den og næsten udelukket, at de skulle kunne enes om den. Først når forestillingen om optimalitet forlades, kan man forstå politiske beslutninger. Og træffe de rigtige. Indholdsoversigt Redaktionelt forord Kapitel 1. En kort biografi Kapitel 2. Politik og budgetlægning Kapitel 3. Implementering Kapitel 4. Wildavskys senere bidrag og betydning Kapitel 5. Wildavskys aktualitet Kapitel 6. Udvalgte tekster Litteratur

 • af Henrik Jensen
  317,95 kr.

  Kom med ind bag de lukkede døre hos et af de mest enestående og magtfulde udvalg i Folketinget men denne udgivelse, der giver et unikt indblik i, hvordan Finansudvalget træffer beslutninger og arbejder med aktstykker samt finanslovsforslag. Bogen blotlægger partigruppernes oversete betydning for Finansudvalgets aktiviteter og behandler udvalgets magt, udvalgsformandsrollen og udvalgets relationer til de politiske omgivelser. IndholdsoversigtStudier i dansk politikForordKapitel 1. To samråd i FinansudvalgetKapitel 2. Finansudvalget og politologisk institutionsanalyseKapitel 3. Finansudvalget – og dets formand, underudvalg og sekretariatKapitel 4. Finansudvalget – og en sammenligning med de øvrige udvalgKapitel 5. Finansudvalget – og finanslovforslagetKapitel 6. Finansudvalget – og aktstykkerneKapitel 7. Finansudvalget – og omgivelserneKapitel 8. Finansudvalget – og magtKapitel 9. Finansudvalget – bag lukkede døreAppendiks I. UndersøgelsesbeskrivelserAppendiks II. Partigruppeforkortelser og mandattal for partigrupper repræsenteret i Finansudvalget (september 2011) og andre anvendte partigruppeforkortelser

 • af Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & mfl.
  425,95 kr.

  Folketinget vedtog i 2009 den såkaldte vandsektorreform, der tager sigte på at effektivisere vand- og spildevandssektoren. Som et led i vandsektorreformen skal aktiviteter med vandforsyning og spildevandsforsyning drives i selskabsform.Alle danske kommuner har efterfølgende etableret forsyningsselskaber ikke blot på vand- og spildevandsområdet, men også på varmeforsynings- og affaldsområdet, ligesom der er etableret serviceselskaber. Denne bog er den første samlede fremstilling af det regelsæt, der gælder for kommunale forsyningsselskaber. Udover en gennemgang af det samlede regelsæt, der gælder for forsyningsselskaber, indeholder bogen en gennemgang af spørgsmål, som i praksis giver anledning til tvivl. Denne prioritering af bogens indhold afspejler bl.a. det forhold, at juridiske problemer i relation til spildevand for tiden fylder meget i de kommunale forsyningsselskaber i forhold til juridiske problemer i relation til vand, affald og varmeforsyning. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. De kommunale forsyningsselskaber Kapitel 2. Forsyningsret. Gennemgående træk ved reguleringen af kommunale forsyningsselskaber Kapitel 3. Selskabsretlige forhold Kapitel 4. Retsgrundlaget for forsyningsområderne Kapitel 5. Forholdet mellem forsyningsselskab og kommune Kapitel 6. Inddrivelse og bortfald af tilgodehavender Kapitel 7. Betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Kapitel 8. Forsyningsselskabers erstatningsansvar Kapitel 9. Hvem skal betale for ledningsomlægninger mv.? Kapitel 10. Særlige udbudsretlige spørgsmål Afgørelsesregister mv. Litteraturhenvisninger Stikordsregister

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.