Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bolig og ejendom

Her finder du spændende bøger om Bolig og ejendom. Nedenfor er et flot udvalg af over 2.420 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Marie Skovgaard
  197,95 kr.

  Denne nye bog i serien Den Lille Guide introducerer læseren til succesfuld investering i udlejningsejendomme. Uanset om man er nybegynder eller har lidt erfaring som ejendomsinvestor, lærer man at mestre markedet, spotte de gode investeringer og maksimere sin profit. Bogen henvender sig til alle, som interesserer sig for investering. Dens formål er at introducere læseren til investering i udlejningsejendomme med en stabil lejeindtægt og potentiale for værdistigning. Det er vejen til langsigtet økonomisk og stabil vækst og inflationssikring. Guiden handler om investering i alt fra huse, lejligheder og sommerhuse til hele ejendomme. Læseren får konkrete eksempler på forskellige investeringsstrategier og bliver taget igennem markedstendenser, værdiansættelse, afkastberegning, finansiering, køb og administration. Uanset hvor aktiv en ejendomsinvestor, man har lyst til at være, er der konkrete råd og værktøjer at hente gennem hele bogen. Uden at overvælde læseren giver bogen en introduktion til et stort og spændende felt. Bogen er den første om emnet målrettet helt almindelige mennesker, der er nysgerrige på egne muligheder på ejendomsmarkedet. Om forfatteren Marie Skovgaard er advokat og har de sidste 9 år arbejdet med investering, drift og optimering af udlejningsejendomme. Hun sidder som fast udlejerrepræsentant i Københavns huslejenævn og lægdommer ved boligretten på Frederiksberg. Marie er gæsteunderviser i brancheforeningen Ejendom Danmark i fagene Boliglejeret og Erhvervslejeret og medlem af et lejeretligt netværk. Marie har hjemmesiden www.marieskovgaard.dk og Instagramprofilen @marie.skovgaard.

 • af Jesper Poulsen & Preben Jul Larsen
  637,95 kr.

  Den komplette guide til investering i udlejningsejendomme.I denne bog deler to erhvervsmæglere og erfarne investorer ud af deres personlige råd og metoder, så du kan gøre det rigtige køb, undgå dyre lærepenge og skabe maksimal værdi af din investering.I bogen vil du bl.a. finde:- Metoder til at værdiberegne og analysere en ejendom- Vigtig viden til brug for forhandling og indgåelse af købsaftale- Metoder til at øge værdien af din ejendom- Guide til at drive og udleje en udlejningsejendom optimalt- En række værktøjer og skabeloner til arbejdet med køb og drift- Gennemgang af økonomien bag forfatternes egne investeringscases- Interviews og gode råd fra en række små og store ejendomsinvestorer.Bogen kombinerer teori med praksis, og lærer dig, hvordan branchen fungerer.Perfekt til dig, der påtænker at begynde dit ejendomseventyr - eller dig som allerede er i gang og ønsker yderligere struktureret viden.

 • - med kommentarer
  af Mette Neville
  1.258,95 kr.

  Bogen indeholder udførlige kommentarer til de enkelte lovbestemmelser om andelsboligforeninger, boligaktie- og anpartsselskaber, boligsamejer og andre boligfællesskaber.4. udgaven af lovkommentaren er opdateret og ajourført med fyldige referater af og kommentarer til nyeste såvel trykte som utrykte domspraksis vedr. f.eks. prisreguleringsklausuler, renteswapaftaler, regulering af andelsværdien ved mellemkommende offentlige vurderinger eller valuarvurderinger, rekonstruktion af andelsboligforeninger og forældelse af overpriskrav.I denne nye udgave af kommentaren behandler forfatteren en lang række af de mest aktuelle problemstillinger f.eks.:Muligheden for at opdele andelsboligforeningsejendomme i ejerlejligheder eller parcelhuseSalg af andele i andelsboligforeninger med negative andelsværdierRenteswapaftalers betydning ved beregning af andelsværdienAndelsværdiberegninger ved formuepåvirkninger i løbet af åretTilbagebetalingskrav og erstatningsansvar ved overpris som følge af for høje valuarvurderingerNødlidende andelsboligforeninger, herunder andelshavernes retsstilling i forbindelse med foreningens konkursGrænserne for generalforsamlingens beslutningskompetence.MålgruppeVelegnet for advokater, fuldmægtige, ansatte i administrationsfirmaer, banker, realkreditinstitutter, revisionsfirmaer og mæglerfirmaer. Om forfatterenMette Neville er professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Hun er forfatter til en lang række artikler og bøger om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Tidligere medlem af flere udvalg under Erhvervs- og Byggestyrelsen om ændringer af andelsboligforeningsloven.

 • - fra ghetto til velfungerende byområde
  af Niels Bjørn
  296,95 kr.

  Kan man forandre de sociale problemer i ghettoområder som Vollsmose og Gellerupparken ved at bygge om på husene? Eksempler fra udlandet tyder på, at man kan. I lande som Holland, Frankrig, Spanien, USA og Storbritannien sættes ind over for de sociale problemer i ghettoerne ved at gøre radikalt op med boligblok-arkitekturen. Man river ned og bygger om, indfører blandt andet traditionelle bymiljøer, laver private haver, lokker stjernearkitekter til at bygge billige boliger og tilfører en mængde andre elementer, som lokker ressourcestærke borgere til de områder, der før var belastede af tunge sociale problemer.Den gode nyhed er, at det gør en forskel. Fysiske indgreb kan være med til at genføde et kvarter og give det liv. Og selv om de fysiske indgreb ikke kan stå alene, men skal knyttes sammen med sociale indsatser, så kan det konstateres, at uden gennemgribende fysiske indsatser, har de sociale indsatser, som vi i Danmark har arbejdet med gennem mange år, kun begrænset virkning. Med andre ord: Der skal saves i betonen og i murstenene for at livet, der leves omkring dem, for alvor kan forandres. Men så kan der også ske noget.Bogen her er den første, som samler eksempler fra flere byer og tager et grundigt kig på, hvilke arkitektoniske strategier der sættes ind med over for den samme type af sociale og økonomiske problemer i forskellige lande. Den bygger på research, foretaget af Akademisk Arkitektforening på rejser til en række lande, og besvarer spørgsmålene: Hvad er der galt med arkitekturen og byplanerne i de danske ghettoområder? Og hvordan kan vi lære af de udenlandske erfaringer?

 • af Finn Träff & Rasmus Juul-Nyholm
  1.167,95 kr.

  Få overblik over andelsboligforeningens juridiske og økonomiske aspekter.Bogen er opbygget som en håndbog, der gennemgår forholdene vedrørende andelsboligens struktur, ledelse og drift – herunder økonomi og vedligehold. Bogen giver et grundlæggende overblik over andelsboligformens regler og praksis på et højt fagligt niveau, og den er struktureret, så den samtidig egner sig godt som opslagsværk i den daglige rådgivning. I bogen gennemgås blandt andet: Foreningens vedtægter og struktur Reglerne om stiftelse og opløsning Foreningens ledelse og generalforsamling Den daglige drift Administration Bygningsdrift og vedligeholdelsesplanlægning Medlemmernes rettigheder og pligter Regnskab og budgetlægning Finansiering Økonomi- og risikostyring Overdragelse MisligholdelseMålgruppe Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med andelsboliger, f.eks. bestyrelsesmedlemmer, administratorer, advokater, ejendomsmæglere og andre former for rådgivere. Om forfatterne Advokat Finn Träff er advokat i København med speciale i fast ejendom. Han er LL.M. fra det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze og har været lektor i faget Omsætning af fast ejendom ved Københavns Universitet i en årrække frem til 2003. Han har tidligere skrevet bogen Køb og salg af fast ejendom.Cand.merc. Rasmus Juul-Nyholm er direktør i Administrationshuset A/S. Han er tidligere konsulent inden for forretningsudvikling og it og er engageret i opstarten og driften af en række it-virksomheder. Sammen har de stiftet og opbygget Administrationshuset A/S, der administrerer et stort antal andelsboliger og ejerlejligheder fra to kontorer i København.

 • af Kristian Dreyer & Ali Simiab
  1.195,95 kr.

  Denne bog er en fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forskelligheder belyses. Bogen er inddelt i fire kapitler: foreningsretten, ejerlejligheder, andelsboliger og overdragelsen. Da fremstillingen også henvender sig til andre end advokater, er en række praktiske problemstillinger inkluderet, og der vil herudover være nogle ”afstikkere” i form af emner, som måske ikke direkte vedrører ejerlejligheds- og andelsboliglovgivningen, men som alligevel er relevante, når man arbejder med de to boligformer i praksis.

 • af Holm-Larsen J
  763,95 kr.

  Bogen omhandler reglerne for omsætning af fast ejendom og udlejning af boliger og erhverv. Bogens mange margentekster gør den til et praktisk værktøj, der henvender sig til alle, der i det daglige beskæftiger sig med fast ejendom, f.eks. advokater, ejendomsmæglere, pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Bogens forfatter, Jytte Holm-Larsen, er praktiserende advokat og har gennem mange år undervist på ejendomsmægleruddannelsen.IndholdsfortegnelseForordKapitel I. Fast ejendomKapitel II. ForbrugerbeskyttelseKapitel III. ByggeteknikKapitel IV. ReguleringslovgivningKapitel V. Erhvervelse af fast ejendomKapitel VI. Tvangsauktion over fast ejendomKapitel VII. Lejelovgivning - BoligKapitel VIII. Lejelovgivningen - ErhvervKapitel X. SkatKapitel XI. Ejendomshandlens berigtigelseForkortelseslisteStikordsregister

 • af Finn Träff
  979,95 kr.

  Bogen beskriver retsreglerne inden for køb og salg af fast ejendom. Forfatteren belyser sammenhængen mellem de mange forskellige retsregler, der har indflydelse på omsætningen af fast ejendom, og behandler en lang række problemstillinger, bl.a.: Ejendomsformidlerens opgaverKøbsaftalens indgåelse og købers fortrydelsesretTilstandsrapport og ejerskifteforsikringDE´s standardkøbsaftale med udførlige kommentarerRealkreditlån, kurssikring og reguleringsklausulerAdvokatens juridiske og økonomiske rådgivningEjendomshandelens berigtigelseBeskatning ved salg af fast ejendom Denne 4. udgave er ajourført frem til 1. maj 2011. Målgruppe Bogen er skrevet som lærebog til faget omsætning af fast ejendom for de studerende ved Københavns Universitet. Herudover er bogen velegnet som håndbog for advokater, ejendomsmæglere og andre, der har brug for at sætte sig ind i sammenhængen mellem de mange regler inden for retsområdet. Om forfatteren Advokat Finn Träff er advokat i København med speciale i fast ejendom. Han er LL.M. fra det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze og har været lektor i faget omsætning af fast ejendom ved Københavns Universitet i perioden 1992-2005.

 • - Spilleregler for bestyrelser, beboere og ansatte i den almene boligsektor
  af Birthe Houlin
  492,95 kr.

  Denne håndbog handler om den almene bolig, som er en unik boligform for Danmark.Ca. 1 million mennesker bor i boligområder med nærdemokrati. De vælger egne bestyrelser og har stemmeret ved større beslutninger.Det er en stor udfordring for enhver at skulle sætte sig ind i reglerne for beboerdemokratiet og for lovgivningens øvrige spilleregler for administration af almen boliger.Du kan hente konkret hjælp i denne grundige håndbog, der egner sig til opslag og uddannelsesformål.Håndbogen er skrevet af advokat i KAB Birthe Houlind, men med bidrag fra en række eksperter i og udenfor KAB.

 • af Chris Voss & Steve Shull
  242,95 - 282,95 kr.

 • - Fra solterrassen til parkeringskælderen - sendt ned af det offentlige
  af Torben Kjeldsen
  252,95 kr.

  Torben Kjeldsen, født i 1947, har skabt flere tusinde fritidsboliger, som i en årrække var kendt under navnet TK-Fritidshuse. Han var en af landets største producenter af fritidshuse, indtil han som så mange andre blev ramt af finanskrisen og gik konkurs.I denne bog fortæller Torben Kjældsen om op- od nedture og retter her ikke blot anklager mod det offentlige og politikere, men leverer også en række chokafsløringer om, hvordan finansielle partnere vendte på en tallerken, da det gid nedad.Men der er også lyse afsnit. I bogen kan man blandt andet læse om, hvordan Torben Kjeldsen reddede Danmarks ældste højskole i Rødding fra konkurs, og hvordan kræftsyge børn den dag i dag har glæde af det fritidshus, han donerede i 2007.

 • - praktisk guide til køb, udlejning, markedsføring, indretning og administration af ferieboligen i udlandet
  af Kenneth Bach-Nielsen
  162,95 kr.

  Har drømmen altid været at eje en feriebolig udlandet - så er denne bog noget for dig. Her får du tips i køb, udlejning, nøglehåndtering og andre praktiske opgaver forbundet med at eje og udleje en feriebolig i udlandet.

 • af Sandy Flores
  177,95 kr.

  El Arte de Comprar tu Casa Propia" es tu compañero imprescindible en el emocionante viaje hacia la adquisición de tu Casa Propia. Escrito con pasión y conocimiento por Sandy Flores, Broker/Realtor, este libro te sumerge en el proceso de la compra de tu vivienda, ofreciéndote consejos prácticos y estrategias inteligentes para navegar el mercado inmobiliario con éxito. Desde la búsqueda inicial hasta la firma del contrato final, cada página te acerca un paso más a convertirte en propietario. Descubre cómo maximizar tu presupuesto, evitar trampas comunes y aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten en el camino.Conviértete en el héroe de tu propia historia de compra de vivienda y haz que tu sueño de tener un hogar propio se convierta en realidad. Sumérgete en las páginas de "El Arte de Comprar tu Casa Propia" y prepárate para un viaje inolvidable hacia la compra de tu vivienda y la independencia. Cada paso que das te acerca más a la realización de tus sueños.Adquiere tu copia del libro y únete a un viaje emocionante a través del mercado inmobiliario, lleno de descubrimientos y oportunidades..

 • af Ope Banwo
  278,95 kr.

  Unlock the potential of real estate investing with 'Real Estate Income Genesis: How To Maximize Income From Real Estate Investments With Minimum Risk.' Discover proven strategies and expert insights to navigate the dynamic world of real estate with confidence. Whether you're a seasoned investor or new to the game, this comprehensive guide provides step-by-step guidance to maximize your income while minimizing risks.

 • af Andrea Davis
  169,95 - 245,95 kr.

 • af Blaine Robertson
  159,95 kr.

  ¿Estás listo para ser multimillonario? ¿Anhelas obtener ingresos exclusivamente pasivos? ¿Estás preparado para tus años de jubilación?La inversión en bienes raíces ganó popularidad como una forma de inversión que puede ayudarlo a generar ingresos y asegurar su vida actual y futura. Varias personas lo consideran un tipo de inversión más simple y fácil, ya que implica el intercambio de propiedades entre dos propietarios que se pueden alquilar para obtener ingresos mensuales seguros. En realidad, va más allá y necesita aprender más cuando está comenzando.Debe conocer los factores básicos de la inversión, los riesgos involucrados y la situación económica actual.La inversión inmobiliaria ha permitido a muchos aumentar su patrimonio neto, alcanzar sus objetivos financieros deseados más rápido de lo previsto y garantizar que su jubilación esté asegurada. Tales éxitos se han logrado sin la necesidad de tanto dinero inicial o incluso sin dinero en absoluto. La inversión inmobiliaria es una forma poderosa de construir y preservar la riqueza.Los factores económicos pueden influir en el mercado inmobiliario y sus demandas. Durante la recesión económica, habrá oportunidades maravillosas para buenos negocios inmobiliarios ya que el número de compradores disminuye con tiempos económicos más difíciles. Tenga el conocimiento de comprender los cambios y las presiones del mercado y sea capaz de capitalizar las oportunidades a medida que surjan. Nunca le faltará un comprador que esté buscando su primera casa o su casa de retiro.Para ser un inversionista inmobiliario exitoso, las ganancias obtenidas deben exceder los impuestos pagados y los costos generales de mantenimiento de ser propietario de dicha propiedad. Esta guía lo ayudará a obtener más detalles sobre:¿ Los diferentes tipos de propiedades.¿ Cómo puedes ganar dinero con tu inversión¿ Los fundamentos de la inversión inmobiliaria.¿ Las ventajas y desventajas de los bienes raíces.¿ Identificación de propiedades de alquiler.¿ Ideas para voltear la casa¿ El equipo adecuado para hacer realidad el negocio.¿ Y muchos más..!Sumérgete en lo básico y conoce bien.¡Obtenga una copia hoy para descubrir cuáles son sus objetivos de inversión y definir su camino de jubilación!

 • - The Proven Process That Will Triple Your Income
  af Brian Crawley
  237,95 - 267,95 kr.

  If you're looking for ways to get past self-limiting beliefs, this is the book for you.Brian Crawley is a top-producing realtor (real estate agent), as well as a renowned productivity life and business coach. He has created a point-by-point system for growing your business by expanding your thinking and improving your point of view. Here in Realtors: What's Holding You Back Is You, Brian explains why you're not doing as well as you could be, whether you're a realtor or other type of businessperson.He trains you to think bigger than you ever dared. He shows you how to create a specific plan of action for building and maintaining client relationships, so that you never lack for sales opportunities. What's more, he provides you with specific methods for organizing your workday so you can work far more effectively and efficiently. He trains you in his foolproof processes that ensure you don't miss out on important client details or on important sales opportunities. And he takes you by the hand and shows how to develop your friendships with your clients so that they also help your business grow -- and vice-versa.Brian is a twofer: He will not only improve your business (and, more specifically, your real estate business), but your life, too."Realtors: What's Holding You Back Is You is likely to become the Must Have How-To Guide, not only for real-estate agents, but for salespeople of all sorts who want to become more efficient, more productive, and MUCH more successful.Brian Crawley helps you to dream big -- and he actually walks you through his time-tested methods for making your big dreams come true

 • af Michael Tanzer
  137,95 - 982,95 kr.

 • af Stephen Mettling, David Cusic & Ryan Mettling
  322,95 kr.

 • af Stephen Mettling
  322,95 kr.

 • af Stephen Mettling
  312,95 kr.

  Features of Louisiana Real Estate License Exam Prep (LA-RELEP):National Principles & Law Key Point Review (60 pages)Real Estate Math Key Formula Review & Practice (20 pages)Louisiana-Specific Laws and Practices (29 pages)National Practice Tests (500 questions)Louisiana Practice Tests (90 questions)Louisiana Sample Exam (100 questions)We know the real estate licensing exam can be tough, and very nerve-wracking to prepare for. That's why we created Louisiana Real Estate License Exam Prep (LA-RELEP) the way we did. Since we have been managing real estate schools and developing curriculum for forty years, we know how all this works - or fails to work.LA-RELEP is comprehensive in that it contains both key content review and testing practice. And the text review is Louisiana-specific - not just simplistic national content, but terse, relevant and accurate Louisiana laws and regulations presented as a well-organized set of state 'key point reviews' ideal for pre-test memorization. But let's not dismiss the importance of the national content either. LA-RELEP's national key point reviews are a succinct compression of tested national principles and practices that comprise the national portion of state license exams from coast to coast. Our content is drawn from our own national textbook, Principles of Real Estate Practice - one of the most widely used principles textbooks in the country. Finally, our national content, as well as our question selection, is further tailored to the state testing outline promulgated by Pearson Vue for Louisiana. Thus the breadth and depth of the law reviews and test questions reflect the topic emphasis of your state's testing service and your Louisiana license exam.A word about the test questions... LA-RELEP's testing practice section consists of ten national practice tests, five state practice tests, and one state exam sample test. The practice tests are roughly 50 questions in length and the sample test is 100 questions. The test questions are designed to cover the content covered by the law reviews - which reinforces your learning of the total body of information tested by your state exam. The questions are direct, to the point, and designed to test your understanding. When you have completed a given test, you can check your answers against the answer key in the appendix. You may also note that each question's answer is accompanied by a brief explanation, or "rationale" to further reinforce your understanding.In the end, as you know, it's all up to you. Unlike other publications, we are not going to tell you that using this book will guarantee that you pass your state exam. It still takes hard work and study to pass. But we have done our best here to get you ready. Following that, the most we can do is wish you the best of success in taking and passing your Louisiana real estate exam. So good luck!!

 • af Stephen Mettling
  312,95 kr.

 • af Santino Cattaneo
  1.942,95 kr.

  · 10 Questions to ask yourself as you begin this probate process· How to minimize your stress as the Personal Representative· Helpful suggestions for working with family members· True stories of challenging situations and successful conclusions· How to prepare the property for minimum cost and maximum results· How to benefit from working with a Certified Probate Real Estate Advisor Most executors and administrators are looking for someone who is an authority and who they can trust to help them with all the details of probate real estate. This book explains what to expect when you are responsible for a loved one's estate. My hope is that you find this publication very useful. Feel free to contact me regarding any issues that arise as you navigate through the administration of a probate estate.

 • af Leigh Anderson-Voigt
  192,95 kr.

  Do you want to own your first home but have no idea where to start? Are you overwhelmed with the pressure of a first home purchase? Are you worried that the housing market is rapidly getting out of reach?

 • af Paul Baird
  97,95 kr.

  Follow real estate investor Paul Baird of 1-800-BUY-HOUSES as he leads you through nine important steps to successfully sell your home for cash. Paul will give you the inside information other investors don't want you to know. Step by step, he will take you through the process of identifying the most common pitfalls that make cash offers fall through. Learn how to:¿ Know what a legitimate cash buyer looks like and why it matters.¿ Identify Real Estate Wholesalers¿ Limit contingencies to strengthen your sales agreement.¿ Challenge a buyer's offer of low or no earnest money.¿ Negotiate a timeline that works for you.¿ Understand how your cash sale translates into your fi nal proceeds.¿ Sign a purchase agreement with confi dence.¿ Acknowledge the emotional cost involved.Considering selling your home for cash? This is your guide to a pain-free closing. Go into a purchase agreement with confi dence that you got the best deal possible as smoothly as possible.

 • af Ps Publishing
  127,95 kr.

  Examining the impact of property technology on real estate asset management and integrating it into investment strategies.

 • af Stephen Mettling
  312,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.