Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bolig og ejendom

Her finder du spændende bøger om Bolig og ejendom. Nedenfor er et flot udvalg af over 164 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - SBi-Rapport 71
  af Ingrid Gehl
  185,95 kr.

  SBi-Rapport 71, Bo-Miljø skrevet af Ingrid Gehl fra 1971 er her lavet i et fotografisk genoptryk. Efterspørgslen på Ingrid Gehls tanker om det "at bo", har været stigende i det senere år og SBi har derfor valgt at genoptage udgivelsen.Udgivelsen bliver lavet i Print-On-Demand, så bogen trykkes ved bestilling.Bo-miljø er skrevet af cand. psych. Ingrid Gehl. Arbejdet er udført i samarbejde med arkitekt m.a.a. Finn Vedel Petersen og har løbende været fulgt og vurderet af samarbejdsudvalget mellem Socialforskningsinstituttet og Statens Byggeforskningsinstitut vedrørende boligforskning.Bo-miljøet er den fysiske og sociale ramme om en stor del af menneskers liv, og det har stor indflydelse på menneskers fysiske og psykiske tilstand.I tiåret 1970-1980 forventes ½million nye boliger opført i Danmark. I dette byggeri vil mellem 1/3 og 1/4 af befolkningen komme til at bo.

 • - med kommentarer
  af Mette Neville
  1.209,95 kr.

  Bogen indeholder udførlige kommentarer til de enkelte lovbestemmelser om andelsboligforeninger, boligaktie- og anpartsselskaber, boligsamejer og andre boligfællesskaber.4. udgaven af lovkommentaren er opdateret og ajourført med fyldige referater af og kommentarer til nyeste såvel trykte som utrykte domspraksis vedr. f.eks. prisreguleringsklausuler, renteswapaftaler, regulering af andelsværdien ved mellemkommende offentlige vurderinger eller valuarvurderinger, rekonstruktion af andelsboligforeninger og forældelse af overpriskrav.I denne nye udgave af kommentaren behandler forfatteren en lang række af de mest aktuelle problemstillinger f.eks.:Muligheden for at opdele andelsboligforeningsejendomme i ejerlejligheder eller parcelhuseSalg af andele i andelsboligforeninger med negative andelsværdierRenteswapaftalers betydning ved beregning af andelsværdienAndelsværdiberegninger ved formuepåvirkninger i løbet af åretTilbagebetalingskrav og erstatningsansvar ved overpris som følge af for høje valuarvurderingerNødlidende andelsboligforeninger, herunder andelshavernes retsstilling i forbindelse med foreningens konkursGrænserne for generalforsamlingens beslutningskompetence.MålgruppeVelegnet for advokater, fuldmægtige, ansatte i administrationsfirmaer, banker, realkreditinstitutter, revisionsfirmaer og mæglerfirmaer. Om forfatterenMette Neville er professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Hun er forfatter til en lang række artikler og bøger om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Tidligere medlem af flere udvalg under Erhvervs- og Byggestyrelsen om ændringer af andelsboligforeningsloven.

 • - fra ghetto til velfungerende byområde
  af Niels Bjørn
  272,95 kr.

  Kan man forandre de sociale problemer i ghettoområder som Vollsmose og Gellerupparken ved at bygge om på husene? Eksempler fra udlandet tyder på, at man kan. I lande som Holland, Frankrig, Spanien, USA og Storbritannien sættes ind over for de sociale problemer i ghettoerne ved at gøre radikalt op med boligblok-arkitekturen. Man river ned og bygger om, indfører blandt andet traditionelle bymiljøer, laver private haver, lokker stjernearkitekter til at bygge billige boliger og tilfører en mængde andre elementer, som lokker ressourcestærke borgere til de områder, der før var belastede af tunge sociale problemer.Den gode nyhed er, at det gør en forskel. Fysiske indgreb kan være med til at genføde et kvarter og give det liv. Og selv om de fysiske indgreb ikke kan stå alene, men skal knyttes sammen med sociale indsatser, så kan det konstateres, at uden gennemgribende fysiske indsatser, har de sociale indsatser, som vi i Danmark har arbejdet med gennem mange år, kun begrænset virkning. Med andre ord: Der skal saves i betonen og i murstenene for at livet, der leves omkring dem, for alvor kan forandres. Men så kan der også ske noget.Bogen her er den første, som samler eksempler fra flere byer og tager et grundigt kig på, hvilke arkitektoniske strategier der sættes ind med over for den samme type af sociale og økonomiske problemer i forskellige lande. Den bygger på research, foretaget af Akademisk Arkitektforening på rejser til en række lande, og besvarer spørgsmålene: Hvad er der galt med arkitekturen og byplanerne i de danske ghettoområder? Og hvordan kan vi lære af de udenlandske erfaringer?

 • af Finn Träff & Rasmus Juul-Nyholm
  1.075,95 kr.

  Få overblik over andelsboligforeningens juridiske og økonomiske aspekter.Bogen er opbygget som en håndbog, der gennemgår forholdene vedrørende andelsboligens struktur, ledelse og drift – herunder økonomi og vedligehold. Bogen giver et grundlæggende overblik over andelsboligformens regler og praksis på et højt fagligt niveau, og den er struktureret, så den samtidig egner sig godt som opslagsværk i den daglige rådgivning. I bogen gennemgås blandt andet: Foreningens vedtægter og struktur Reglerne om stiftelse og opløsning Foreningens ledelse og generalforsamling Den daglige drift Administration Bygningsdrift og vedligeholdelsesplanlægning Medlemmernes rettigheder og pligter Regnskab og budgetlægning Finansiering Økonomi- og risikostyring Overdragelse MisligholdelseMålgruppe Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med andelsboliger, f.eks. bestyrelsesmedlemmer, administratorer, advokater, ejendomsmæglere og andre former for rådgivere. Om forfatterne Advokat Finn Träff er advokat i København med speciale i fast ejendom. Han er LL.M. fra det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze og har været lektor i faget Omsætning af fast ejendom ved Københavns Universitet i en årrække frem til 2003. Han har tidligere skrevet bogen Køb og salg af fast ejendom.Cand.merc. Rasmus Juul-Nyholm er direktør i Administrationshuset A/S. Han er tidligere konsulent inden for forretningsudvikling og it og er engageret i opstarten og driften af en række it-virksomheder. Sammen har de stiftet og opbygget Administrationshuset A/S, der administrerer et stort antal andelsboliger og ejerlejligheder fra to kontorer i København.

 • af Kristian Dreyer & Ali Simiab
  1.145,95 kr.

  Denne bog er en fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forskelligheder belyses. Bogen er inddelt i fire kapitler: foreningsretten, ejerlejligheder, andelsboliger og overdragelsen. Da fremstillingen også henvender sig til andre end advokater, er en række praktiske problemstillinger inkluderet, og der vil herudover være nogle ”afstikkere” i form af emner, som måske ikke direkte vedrører ejerlejligheds- og andelsboliglovgivningen, men som alligevel er relevante, når man arbejder med de to boligformer i praksis.

 • af Jesper Poulsen & Preben Jul Larsen
  580,95 kr.

  Den komplette guide til investering i udlejningsejendomme.I denne bog deler to erhvervsmæglere og erfarne investorer ud af deres personlige råd og metoder, så du kan gøre det rigtige køb, undgå dyre lærepenge og skabe maksimal værdi af din investering.I bogen vil du bl.a. finde:- Metoder til at værdiberegne og analysere en ejendom- Vigtig viden til brug for forhandling og indgåelse af købsaftale- Metoder til at øge værdien af din ejendom- Guide til at drive og udleje en udlejningsejendom optimalt- En række værktøjer og skabeloner til arbejdet med køb og drift- Gennemgang af økonomien bag forfatternes egne investeringscases- Interviews og gode råd fra en række små og store ejendomsinvestorer.Bogen kombinerer teori med praksis, og lærer dig, hvordan branchen fungerer.Perfekt til dig, der påtænker at begynde dit ejendomseventyr - eller dig som allerede er i gang og ønsker yderligere struktureret viden.

 • af Holm-Larsen J
  740,95 kr.

  Bogen omhandler reglerne for omsætning af fast ejendom og udlejning af boliger og erhverv. Bogens mange margentekster gør den til et praktisk værktøj, der henvender sig til alle, der i det daglige beskæftiger sig med fast ejendom, f.eks. advokater, ejendomsmæglere, pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Bogens forfatter, Jytte Holm-Larsen, er praktiserende advokat og har gennem mange år undervist på ejendomsmægleruddannelsen.IndholdsfortegnelseForordKapitel I. Fast ejendomKapitel II. ForbrugerbeskyttelseKapitel III. ByggeteknikKapitel IV. ReguleringslovgivningKapitel V. Erhvervelse af fast ejendomKapitel VI. Tvangsauktion over fast ejendomKapitel VII. Lejelovgivning - BoligKapitel VIII. Lejelovgivningen - ErhvervKapitel X. SkatKapitel XI. Ejendomshandlens berigtigelseForkortelseslisteStikordsregister

 • af Finn Träff
  942,95 kr.

  Bogen beskriver retsreglerne inden for køb og salg af fast ejendom. Forfatteren belyser sammenhængen mellem de mange forskellige retsregler, der har indflydelse på omsætningen af fast ejendom, og behandler en lang række problemstillinger, bl.a.: Ejendomsformidlerens opgaverKøbsaftalens indgåelse og købers fortrydelsesretTilstandsrapport og ejerskifteforsikringDE´s standardkøbsaftale med udførlige kommentarerRealkreditlån, kurssikring og reguleringsklausulerAdvokatens juridiske og økonomiske rådgivningEjendomshandelens berigtigelseBeskatning ved salg af fast ejendom Denne 4. udgave er ajourført frem til 1. maj 2011. Målgruppe Bogen er skrevet som lærebog til faget omsætning af fast ejendom for de studerende ved Københavns Universitet. Herudover er bogen velegnet som håndbog for advokater, ejendomsmæglere og andre, der har brug for at sætte sig ind i sammenhængen mellem de mange regler inden for retsområdet. Om forfatteren Advokat Finn Träff er advokat i København med speciale i fast ejendom. Han er LL.M. fra det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze og har været lektor i faget omsætning af fast ejendom ved Københavns Universitet i perioden 1992-2005.

 • - praktisk guide til køb, udlejning, markedsføring, indretning og administration af ferieboligen i udlandet
  af Kenneth Bach-Nielsen
  161,95 kr.

  Har drømmen altid været at eje en feriebolig udlandet - så er denne bog noget for dig. Her får du tips i køb, udlejning, nøglehåndtering og andre praktiske opgaver forbundet med at eje og udleje en feriebolig i udlandet.

 • af John Agostinelli & Christopher Michaud
  215,95 - 323,95 kr.

 • af B. Smith Hearn
  276,95 - 292,95 kr.

  Can civil discourse strive in American communities, homes, politics, the workplace, etc. when any criterion, for the successful fulfillment, of any law prescribes the application of hostile trespasses by private citizens upon others? Can "say no to bullying campaigns" for American children succeed while their parents and other role models exercise hostile prescription and adverse possession to take interests in the real property of another? Have these laws, in existence for over one hundred and fifty years, proven themselves too toxic to sustain the concept of the American Dream?After more than twenty-five years as a professional in a Fortune 100 Company, B. Smith Hearn, a real estate developer, found inspired purpose in returning to her hometown to renovate a historically significant apartment property. She was shocked to discover that her property rights were threatened by unsubstantiated easement claims. She researched U.S. laws and easement practices that jeopardize the rights of property owners everywhere in the U.S. Using straight talk, Easements demystifies complex concepts for a broad range of reader ages and experiences, and its conversational approach interjects the importance of emotional intelligence into how to think about and manage easement risks. Discover how all easements can automatically reduce property value and negatively affect every generation of your heirs. Find out what you can do about it. Learn how easements are acquired peacefully. Gain insight into how any trespasser can employ continuous, open, notorious, and adverse acts of hostility to take easements and other interests in your private property, against your will, and without paying you for it. Find the laws for each state that facilitate such takings. Review the top ten risks and benefits inherently characteristic of all easements. A Pre-Acquisition Easement Checklist shows you what to look for before buying property. A List of Warning Signs and a Quick Reference Guide include tips that you can use to protect your property and heirs from the dangers of easements. Betty lives in Florida with her husband. They have two sons. She is founding CEO of the National Organization for Easement Awareness, and preservationist, curator, and CEO of Smith Apartments. She is a member of the Greater Tampa Area Realtor's Association, Associates of the National Speaker's Association of Central Florida, National Association of Women in Construction, Tampa Preservation, Inc., and the National Trust for Historic Preservation.

 • af Hongling Guo
  1.302,95 kr.

  This book of CRIOCM 2021 (26th International Conference on Advancement of Construction Management and Real Estate) presents the latest developments in real estate and construction management around the globe. The conference was organized by the Chinese Research Institute of Construction Management (CRIOCM) working in close collaboration with Tsinghua University. Written by international academics and professionals, the book discusses the latest achievements, research findings and advances in frontier disciplines in the field of construction management and real estate. Covering a wide range of topics, including building information modeling, big data, geographic information systems, housing policies, management of infrastructure projects, intelligent construction and smart city, real estate finance and economics and urban planning and sustainability, the discussions provide valuable insights into the implementation of advanced construction project management and real estate market in China and abroad. The book offers an outstanding resource for academics and professionals.

 • af Gary Keller
  138,95 kr.

  Your best guide to buying Your First Home.The first time you ride a bike, share a kiss, or drive a car-there's something thrilling about firsts. The adventure of buying your first home is no less memorable. And like most adventure, you'll face challenges, learn new skills, and have novel experiences along the way. Ever explored six strangers' homes in a single day> Get ready! Every pay more than six figures for anything? Take a deep breath! Ever sign a hundred or so legal documents in a single sitting (and love every nerve-wracking minute of it)? Limber up your writing hand-an incredible yet memorable journeys awaits.Assembled from hundreds of interviews, in-depth research, and decades of experience, Your First Home: The Proven Path to Homeownership is your trusted guide. Your First Home will help you:<ul><li>Navigate the real estate buying process, from home search to closing day </li><li>Secure a real estate agent to advocate for you </li><li>Find a lender you can trust </li><li>Secure the lowest interest rate and monthly payments </li><li>Identify a home that's right for you </li><li>Craft a winning offer </li><li>Negotiate with sellers </li><li>Settle into homeownership with style </li></ul>This second edition is expanded to address new trends and share new tools to help you find, finance, and buy a home you'll be proud of for years to come.

 • af Steve Palise
  223,95 kr.

  The essential handbook for all residential property investors.Many property investing books sell the dream - scores of properties bought in a handful of years, and millions of dollars made in a number of minutes. But how does property investing actually work?Unlike other property books, Residential Property Investing Explained Simply comprehensively explains how to invest in residential property. It covers planning your investment strategy, searching for and analysing opportunities, building a residential property portfolio, finding and managing tenants, and much, much more.If you want to grow your wealth through residential property investing and start your journey toward financial freedom, this is the only book you will ever need.

 • af Herman R. Williams
  151,95 kr.

  This book is intended for those who (1) are interested in the real estate business; (2) want to purchase their first home and want to educate themselves before taking that big step; (3) want to invest/sell real estate; and (4) are interested in learning more about mortgages. If you fit in one of these categories, then this book is definitely for you.Herman R. Williams has written and condensed this book with information that would enlighten you with most of the tools you would need before you make that first step. For example, if you are a homeowner and wish to sell your home yourself, well, this book will teach you how to write your own ad copy for the local newspapers and get results. This is not the typical off-the-shelf generic real estate book that one would purchase. You will enjoy reading it, whether you are at the beach relaxing or on that flight to your favorite destination or simply just taking a break from work. In Be Sure the Message Gets to the Buyer, potential buyers realize that they should never purchase a home sight unseen. Purchasing a home is one of the largest investments one may ever make in a lifetime. Therefore, if you are a potential buyer, you should take the time to do your due diligence prior to purchasing a home. This book will assist you in that effort.Everything is spelled out in detail in this book. You will receive the benefit of Herman R. Williams' own profound and diversified experience and success, including his tested guidepost to follow and pitfalls to avoid. Best of all, Be Sure the Message Gets to the Buyer offers you clear and specific information to help you make the right decision in pursuing a career in the real estate business or obtaining information in real estate as a speculator.

 • af Brady Johns
  218,95 kr.

 • af Robert Warren Kent
  131,95 - 284,95 kr.

 • af James Tilbrook
  131,95 - 182,95 kr.

 • af Sheila Atienza
  233,95 - 308,95 kr.

 • af Rex Wallaker
  264,95 - 355,95 kr.

 • af Stephen Mettling, David Cusic & Jane Somers
  469,95 - 555,95 kr.

 • af Jahangir Asadi
  365,95 - 461,95 kr.

 • af Brian T. Boyd
  254,95 kr.

 • af Lisa Holton
  227,95 kr.

 • af Alastair Willingham
  284,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.