Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Jura og samfund: retssociologi

Her finder du spændende bøger om Jura og samfund: retssociologi. Nedenfor er et flot udvalg af over 258 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Dr Jessica Taylor
  127,95 - 167,95 kr.

 • - Magt, myter og misinformation
  af Susanne Staun
  43,94 - 198,95 kr.

  Ifølge forfatteren Susanne Staun har medierne – bevidst eller ubevidst – i årevis misinformeret den offentlighed, de er sat i verden for at informere – fordi de kan, fordi de ikke kan lade være. De elsker en god historie, hellere god end sand. I Mediernes møgkællinger viser Susanne Staun, hvordan medievirkeligheden skabes med alle propagandaens virkemidler, så det ligner et karaktermord på et helt køn, eftersom medierne efterviseligt har haft held til at forme den offentlige bevidsthed ved konsekvent misinformation i tæt samarbejde med interesseorganisationer: Mødre er onde kvinder, der fremsætter falske anklager og bruger alle de væmmelige tricks med det formål at monopolisere deres børn og efterlade en hale af grædende fædre i deres kølvand. Men hverken statistikker eller den aktuelt bedste viden fra nationale og internationale forskere kan levere dokumentation for den virkelighed, medierne præsenterer.

 • - Advokat på de svages side
  af Birgitte Vestermark & Mads Pramming
  227,95 - 230,95 kr.

  Mads Pramming er – med egne ord – Danmarks nok mest tabende advokat. Han tager sagerne, som andre advokater for alt i verden vil undgå, fordi de er tidskrævende og besværlige, og fordi succesraten er lav. Men han kan ikke lade være, drevet som han er af en god portion social indignation og en utæmmelig nysgerrighed efter at flytte juraens hegnspæle. Og når han vinder, rydder det forsider og får betydning for masser af hårdtprøvede mennesker.Mads Pramming igennem årene ført en stribe højtprofilerede sager, der har givet genlyd både i jurakredse og i medierne. Han har blandt andet ført sager mod myndighederne på vegne af:• Drengene fra børnehjemmet Godhavn• Flere hundrede danske krigsveteraner• De grønlandske eksperimentbørn• De forældreløse søstre Sapran, Nanna og Amal, som kommunen anbragte i familiepleje hos en pædofil• De mange syge borgere, der kan fremlægge læge­erklæringer på, at de ikke har nogen arbejdsevne, men alligevel tvinges i aktiveringSom advokat kæmper Mads Pramming utrætteligt for at afprøve lovgivningens grænser og for at sikre retfærdighed for en stribe udsatte borgere, som har fået deres helt rimelige krav tilsidesat af myndighederne. Dette er fortællingen om en utraditionel advokat og en række af de svære sager, han har ført – og som har været med til at gøre det danske retssystem en lille smule mere retfærdigt.

 • - Ligestillingsprojekter i de kvindedominerede fagforbund 1985-2010
  af Astrid Elkjær Sørensen
  92,95 - 257,95 kr.

  Pæne pigers oprør fokuserer på kampen for ligestilling i de kvindedominerede fagforeninger i tiden mellem 1985 og 2010. Her fortælles historien om ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked, om balancen mellem familie og arbejde og til dels historien om feminismen. Det sker med udgangspunkt i, at Danmark har en af verdens højeste erhvervsfrekvenser for kvinder, at Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, at mænd tjener ca. 18-21 % mere end kvinder, og at kvinder i gennemsnit tager mere end 90 % af den samlede barsel.

 • af Lars Buurgaard Sørensen, Allan Schmidt & Martin Olsgaard
  237,95 kr.

  Med denne bog ”Tvangsfjernelse og bortadoption af børn og unge i praksis” får forældre, børn og unge - og andre med interesse for emnet - en praktisk og lettilgængelig indføring i et område, der ellers kan være svært at få et overblik over. Samtidig øser de tre forfattere ud af deres viden om hvordan en sag bedst håndteres. Deres mangeårige erfaring både indenfor og udenfor murene i kommuner, ankestyrelsen og ved domstolene skinner klart igennem. Der gives masser af gode råd, vejledning og staldtips til både hvad man skal gøre og måske ikke gøre undervejs i en sag. Noget som de fleste klart vil kunne bruge i deres egen sag, hvis bogen læses i den sammenhæng. Sager om tvangsfjernelser og bortadoption er voldsomt indgribende ikke kun for de direkte involverede, men for hele familien og omgangskredsen, hvorfor den oplagt også kan benyttes mere bredt. Bogen er en opfølger på Lars Buurgaard Sørensens bog fra 2018 med titlen ”Tvangsfjernelse af børn og unge i praksis”. De øvrige forfattere Martin Olsgaard og Allan Schmidt har sat deres tydelige præg på bogen, bl.a. sådan at den nu også kan anvendes i forhold til at blive klogere på sager om bortadoption og sager omfattet af ungdomskriminalitetsnævnet. Med denne bog er man klædt bedre på til mødet med kommunens sagsbehandlere og andre af de professionelle, som man typisk støder på. De mest vigtige lovregler på området er medtaget, så man altid har dem ved hånden. Jeg kan varmt anbefale den nye bog, som altid er god at have ved sig, uanset hvor man befinder sig i et sagsforløb. Morten Boas Therkildsen, advokatSpeciale i børnesagerMøderet for Landsret

 • - Barnets lov 2024
  af Lars Buurgaard Sørensen, Advokaterne Martin Olsgaard & Kristian Korshøj Jørgensen
  117,95 kr.

  Anmeldelse af bogen:2024 er et skelsættende år inden for det lovområde, der har med tvangsfjernelser af børn at gøre. Alle brikker i puslespillet er blevet kastet op i luften af Folketinget, og ud af det er kommet ”Barnets Lov”. Nye regler er indført og eksisterende regler er ændret. Alt det - og meget mere - kommer Tvangsfjernelse.dk ind på i deres nye bog ”Tvangsfjernelse og bortadoption - Barnets Lov 2024”. De tre forfattere - eller musketerer har jeg nær sagt - har heldigvis valgt at fastholde den overordnede systematik i bogen fra de to tidligere bøger fra 2018 og 2021. Så hvis man allerede kender dem, vil det være ekstra nemt at lære alt det nye at kende.Det er lykkedes forfatterne at undgå alt for meget juristsprog, sådan at alle kan være med. Igen er de vigtigste lovregler taget med, så man har det hele ved hånden. Bogen er god at have med når man mødes med sagsbehandlere og andre professionelle, der er blevet efteruddannet og har været på kurser i de nye regler. Du undgår at blive løbet om hjørner med og kommer faktisk på rimelig omdrejningshøjde med viden og indsigt. Der er kommet endnu flere gode råd og anbefalinger til, som du kan bruge undervejs i en sag, uanset hvilket stade den befinder sig på, før under eller efter en tvangsfjernelse. Selv professionelle vil kunne få noget ud af at læse bogen - om ikke andet så for få indsigt i forældreperspektivet og i de problemer og udfordringer, som fylder meget for de berørte familier i bred forstand, herunder også bedsteforældre og andre nære slægtninge. Også unge anbragte vil få meget ud af at læse bogen. Unge, der er fyldt 15 år, har de samme rettigheder som forældre. Jeg giver bogen mine allerbedste anbefalinger og synes, at det er på sin plads at rose forfatterne for at bogen ”sælges” til en pris, der kun dækker udgifterne til bogens fremstilling og udgivelse. Mange forældre til anbragte børn og unge har ikke for mange penge på kistebunden. Morten Boas Therkildsen, advokat. Speciale i børnesager. Møderet for begge landsretter.

 • - De to fortællinger om køn
  af Tobias Petersen
  257,95 kr.

  "Når kvinder har problemer, forsøger vi at ændre verden. Når mænd har problemer, forsøger vi - i det omfang, vi overhovedet interesserer os for dem - at ændre mænd." Aldrig din skyld, altid din skyld er en kritisk analyse af to fortællinger om køn, som ifølge forfatteren dominerer debatten og politikken om køn og ligestilling. Med eksempler fra de seneste 10 års ligestillingsdebat undersøger bogen, hvorfor fortællingerne eksisterer, hvordan de reproduceres, hvilke konsekvenser de har, og hvordan de kan nedbrydes. Analysen placerer en del af årsagen i den feministiske forestilling om patriarkatet og dennes betydning for det, forfatteren kalder den feministiske kirke og det feministiske økosystem. Men også politikere og medier tilskrives en del af ansvaret.Aldrig din skyld, altid din skyld er en debatbog, som forholder sig til en række af tidens ligestillingspolitiske aktører, idéer og diskussioner. Det er endvidere en personlig bog, i hvilken forfatteren inddrager sine erfaringer som deltager i debatten om køn og ligestilling.Tobias Petersen (f. 1979) er sociolog og har siden 2014 skrevet om køn og ligestilling på sin egen hjemmeside Reelligestilling.dk, for onlinemediet Kontrast og i debatindlæg og kronikker i blandt andet Politiken, Information, Jyllands-Posten, Altinget og Weekendavisen.

 • - et manifest
  af Nancy Fraser, Cinzia Arruzza & Tithe Bhattacharya
  57,95 kr.

 • - og dens omkostninger
  af Marianne Stidsen
  247,95 kr.

  I sit essay, som er den første samlede fremstilling af #MeToo i Norden, giver lektor og medlem af Det Danske Akademi Marianne Stidsen indblik i bevægelsens aftryk på nordisk kulturliv. Hendes fokus er på tre konkrete sager – om Københavns Universitet, Det Svenske Akademi og Forfatterskolen i Danmark – som hun selv har været med til at debattere.

 • - Om samtykkeloven og dens konsekvenser
  af Marianne Stidsen
  223,95 kr.

  I bogen gennemgår Marianne Stidsen ulykkelige konsekvenser af den omstridte samtykkelov, som er gennemtrumfet. 10 mænd og drenge, der er blevet fængslet og dømt på grund af en lovgivning med en urealistisk opfattelse af forholdet mellem kønnene.Årsagen er, at Folketinget undlod at følge det klokkeklare råd, som størstedelen af de juridiske eksperter – herunder de 10 ud af Straffelovrådets 11 medlemmer – kom med, nemlig at en skærpet voldtægtslovgivning burde baseres på begrebet ’frivillighed’. I stedet valgte man at følge diverse interesseorganisationers samt det ene woke-feministiske strafferådsmedlems anbefaling af begrebet ’samtykke’.Det har vist sig at få voldsomme konsekvenser. Straffelovrådet – og de mange andre samtykkekritiske juridiske eksperter, fra juraprofessorer og forsvarsadvokater til medlemmer af Dommerforeningens bestyrelse – fik således fuldstændig ret i, at dette ville sende retssikkerheden ud i mørket. Det viser Marianne Stidsens grundige gennemgang af 10 konkrete samtykkesager, hvor mænd og helt unge drenge er idømt flere års ubetinget fængsel på et meget spinkelt grundlag.Skal identitetskampen og krænkelseskulturen have lov til at undergrave vores retsvæsen, spørger Marianne Stidsen. Marianne Stidsen er formand for foreningen "Ord mod ord", foreningen for drenge og mænds retssikkerhed i samtykkesager.Bogen er let illustreret.

 • - Håndbog for kollektiver, bygge- og bofællesskaber
  af Helena Reumert Gjerding & Jacob Rønnoe Rask
  207,95 kr.

  De to forfattere har skrevet håndbogen til de unge – såvel som til ældre og gamle, som vil skabe sit eget kollektiv, økosamfund, bygge- eller bofællesskab. Bogen portrætterer både de nye og gamle kollektiver og bofællesskaber i Danmark, som deler ud af deres erfaringer om, hvordan livet kan føres i fællesskab. Den kommer med alt fra vejledninger i visions- og beslutningsprocesser, vedtægter, byggeri, fællesspisning og finansiering, samt en grundig gennemgang af de juridiske former, der er egnet som ramme om at eje og leve i fællesskab. Bogudgivelsen er støttet af Kooperationen og Realdania.

 • af Steven Levitsky
  165,95 kr.

  An urgent follow-up to international bestseller HOW DEMOCRACIES DIE. In this razor-sharp analysis of one of the most important issues facing us today, leading Harvard professors Steven Levitsky and Daniel Ziblatt draw on their combined expertise of over 40 years to offer a dire warning about right-wing efforts to undermine multiracial democracy.

 • af Marieke Bigg
  127,95 - 215,95 kr.

 • af Peter Garde
  1.042,95 kr.

  Verdenslitteraturens jura bind I-III er en litteraturhistorisk skildring i tre bind. Mange af den klassiske litteraturs helt store forfattere har enten berørt juraen som genstand for plottet i deres fortælling eller haft juridiske skikkelser til at fremdrive fortællingen. På den måde adskiller Verdenslitteraturens jura bind I-III fra den gængse litteraturhistorie sig ved udelukkende at berøre juridiske tematikker i denne.Verdenslitteraturens jura bind I begynder med Bibelen, bl.a. Nabots vingård og kvinden grebet i hor, og slutter med romantikken, hvor bogen kommer omkring Heines uartige vittighed om romerretten. De fyldigste afsnit skildrer Shakespeare og Walter Scott, der selv var en fremragende jurist, og i sin første sag som forsvarer af en krybskytte blev betalt med en skudt hare efter nævningenes ”ikke skyldig”. Grotesk og uhyggelig er historien om den sene straf efter et kejsermord under julegudstjenesten ved hoffet i Byzans anno 820. Fra nordisk litteratur er fremhævet Njals Saga og Holbergs store forfatterskab. Værket kan enten læses i sin helhed eller anvendes som opslagsværk. Det henvender sig til litteraturinteresserede og særligt læsere med en forkærlighed for Law and litteratur-genren. Det tredje og sidste bind i Verdenslitteraturens jura er forsynet med fyldestgørende registre, der gør det nemt at anvende værket som opslagsværk. Peter Garde (født 1938) var efter ansættelse i Justitsministeriet anklager, senest vicepolitimester i Holbæk og derefter i 25 år kriminaldommer i Hillerød indtil pensioneringen i 2008. Han har skrevet et stort antal artikler, fortrinsvis om straffeproces og strafferet. I de senere år har han koncentreret sig om juridisk kulturhistorie med biografier om August Goll og Stephan Hurwitz samt værkerne Danmarks justitsministre 1813-2013, Jura i operaens verden og Dommerens litteraturhistorie, der er koncentreret om dansk og nordisk skønlitteratur. Han er gift med cand.theol., ph.d. Kristine Garde.

 • af Mikkel Thorup m.fl.
  172,95 kr.

 • af Sonny Kristoffersen & Jakob Hahn
  2.077,95 kr.

  Den til dato mest udførlige redegørelse for den retlige regulering af markedet for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, samt den beskyttelse, der følger medVi rejser mere og mere, både på ferie og i arbejdsmæssig henseende. Behovet for en regulering af rejsemarkedet har dermed aldrig været større, og siden begyndelsen af 1990’erne er der kommet flere forskellige regelsæt til, der har til formål at beskytte den rejsende. Pakkerrejsedirektivet har sammen med passagerrettighedsforordningerne gjort rejsemarkedet til et af de områder i EU-retten, der har det højeste beskyttelsesniveau. Til trods for denne beskyttelse viser undersøgelser, at mere end to tredjedele af alle EU-borgere ikke har kendskab til, hvilke rettigheder, de er beskyttet af, når de rejser. Denne bog indeholder den til dato mest udførlige redegørelse for den retlige regulering af markedet for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer og dermed også den beskyttelse, der følger ved køb af en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement uafhængig af, hvilken transportform man i øvrigt gør brug af på den pågældende rejse. Da størstedelen af rejser i dag gennemføres med fly, indeholder bogen endvidere en detaljeret gennemgang af forordning nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser. Målgruppe Personer, der enten rådgiver eller er beskæftiget i virksomheder inden for oplevelsesøkonomien, herunder udbydere af pakkerejser og rejserelaterede ydelser, som personbefordring, indkvartering og andre turisme- og underholdningsrelaterede ydelser.

 • af Jan Pedersen
  777,95 kr.

  "Skatte- & afgiftsstrafferet" er en hånd- og lærebog om strafansvaret ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.Bogen indeholder en almindelig del omhandlende strafansvarets grundbetingelser, således som de aktualiseres i skatte- og afgiftsstrafferetten, samt en speciel del omhandlende en gennemgang af straffebestemmelserne i skattekontrolloven, kildeskatteloven, opkrævningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og momsloven. Gennemgangen suppleres med en indgående behandling af praksis.Bogen henvender sig til advokater, revisorer, myndigheder og andre, som i praksis beskæftiger sig med skatte- og afgiftsstrafferet. Derudover er bogen anvendelig som lærebog på universiteter og højere læreanstalter.

 • af Drude Dahlerup
  147,95 kr.

  I denne bog spørger Drude Dahlerup, hvorfor det trods mange års fremgang skal tage så lang tid at opnå fuld inklusion af kvinder i det politiske liv. Kvinder har kun en fjerdedel af pladserne i verdens parlamenter, og i de nye globale styresystemer er kvinderepræsentationen endnu mindreDahlerups svar er baseret på hendes mangeårige forskning. De bringer eksempler fra hendes arbejde som international konsulent omkring integrering af kvinder i politiske beslutningsprocesser. Den danske udvikling sættes ind i et internationalt perspektiv.Citat fra bogen:"At tilbageskridt i ligestillingen er en reel risiko, er for mange andre lande i verden ingen nyhed. Men det er først for alvor gået op for os i de gamle demokratier efter valget af en sexistisk og racistisk præsident i verdens hidtil stærkeste magt og med udviklingen af illiberale partier og demokratier i visse europæiske lande. Der synes i visse lande at være opstået en ny modreaktion mod feminismen – en anti-gender-bevægelse mod kvinders og seksuelle minoriteters rettigheder – og det, længe før fuld ligestilling er levet en realitet."

 • af Yuan Chuanyou
  704,95 kr.

  This Element offers a comprehensive examination of forensic linguistics in China. It traces the origins of the field in the 1980s and 1990s, and highlights the progress made in the 2000s, with a focus on the work of influential scholars such as Pan Qingyun, Wang Jie, Du Jinbang, Liao Meizhen, Yuan Chuanyou, and Wang Zhenhua. It discusses the development of Discourse Information Theory, the Principle of Goal, Functional Forensic Discourse Analysis, and Legal Discourse as a Social Process. It also analyses studies on language evidence and explores legal translation. It discusses emerging research areas, including cyberbullying language research, internet court discourse analysis, authorship analysis, expert assistance systems, and speaker identification and evidence of forensic phonetics. This Element provides valuable insights into the growth and potential of forensic linguistics in China, serving as a comprehensive resource for scholars, researchers, and practitioners interested in the intersection of language and law.

 • af Gwenda Roland
  203,95 - 311,95 kr.

 • af Junfeng Zhao
  1.049,95 - 1.207,95 kr.

 • af Wenting Cheng
  1.178,95 kr.

  This book analyses how China has engaged in global IP governance and the implications of its engagement for global distributive justice. It investigates five cases on Chinäs IP engagement in geographical indications, the disclosure obligation, IP and standardisation, and its bilateral and multilateral IP engagement. It takes a regulation-oriented approach to examine substate and non-state actors involved in Chinäs global IP engagement, identifies principles that have guided or constrained its engagement, and discusses strategies actors have used in managing the principles. Its focus on engagement directs attention to processes instead of outcomes, which enables a more nuanced understanding of the role that China plays in global IP governance than the dichotomic categorisation of China either as a global IP rule-taker or rule-maker.This book identifies two groups of strategies that China has used in its global IP engagement: forum and agenda-related strategies and principle-related strategies. The first group concerns questions of where and how China has advanced its IP agenda, including multi-forum engagement, dissembling, and more cohesive responsive engagement. The second group consists of strategies to achieve a certain principle or manage contesting principles, including modelling and balancing. It shows that Chinäs deployment of engagement strategies makes its IP system similar to those of the EU and the US. Its balancing strategy has led to constructed inconsistency of its IP positions across forums. This book argues that China still has some way to go to influence global IP agenda-setting in a way matching its status as the second largest economy.

 • af Lisa Rodgers
  937,95 kr.

  This book aims to revitalise the link between social justice and labour law through exploring the issue of personhood and the 'subject' of the law. Rodgers argues that incorporating a more 'relational' notion of self into labour law not only provides a fresh normative perspective through which to evaluate existing labour laws, but will also make us more able to respond to labour market 'shocks' and labour market evolution and change into the future. It is only by embedding relationality into our law that can we really respect the humanity of workers and construct a legal framework through which social justice can be achieved at work.

 • af Christopher Reusch
  272,95 kr.

  In this book the author - me - ponders on certain things, such as society and the universe. What is the underlying primordial matter of the universe and how can one relate this to our modern "society"? The word in itself hints the existence of a .....?Of a What?Of something unspeakable and dangerously terrible you may think, but that is something that might reveal itself to you, if you have the stamina to deal with the authors - me - gigantic and frivolous ego.

 • af Mareike Riedel
  1.031,95 kr.

  "The book explores the lasting legacy of Christian ambivalence towards Jews in Western secular law and engages with broader questions about the cultural foundations of Western secular law, the politics of religious freedom, the racialisation of religion, and the ambivalent nature of legal progress"--

 • af Erin Gordon
  162,95 kr.

  Fresh out of law school, Erin Gordon was thrilled to launch her career at a major California firm. But within weeks, this 24-year-old found herself the target of blatant workplace bullying and humiliating harassment. With no support from firm administration or her seasoned colleagues, Gordon sought guidance from prominent employment attorneys. They informed her that despite the strength of her case, she could pursue justice or her career - but not both. Frustrated and furious, Gordon left the legal profession but never shook the lingering shame and despair that altered her life forever. Now longtime journalist Gordon shares the trove of smoking-gun memos, emails and handwritten notes she preserved from that difficult time, as well as fresh interviews with former colleagues, industry insiders, and experts in hostile work environments. Part memoir, part journalism, Look What You Made Me Do is a searing deep dive into Big Law. A battle cry against unchecked abuse of power and a woman's misplaced shame, Look What You Made Me Do is an unflinching first-person account of a legal and human drama about the all-too-familiar story of gender discrimination and toxic power.

 • af Jane Fisher-Byrialsen i samarbejde med Thea Pedersen
  277,95 kr.

  Hvad ville du gøre, hvis du sad i fængsel for en forbrydelse, du ikke havde begået?Danske Jane Fisher-Byrialsen er en højt profileret forsvarsadvokat i USA. I Min kamp for retfærdighed fortæller hun med afsæt i otte kriminalsager - fra den danske pædagogstuderende Malthe Thomsen til The Central Park Five - om sit arbejde og sin mission, som er at hjælpe uskyldigt dømte.Om tvivlsomme afhøringsmetoder, en kriseramt politistyrke, politisk motiverede dommere og statsanklagere, et fængselssystem, der er iskold forretning, og mennesker, ofte fra socialt dårlige kår, som fanges i et brutalt system.En beretning fra et retssamfunds bagside og et opråb fra en ildsjæl, for hvem lighed for loven er altafgørende.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.