Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Kommunal forvaltningsret

Her finder du spændende bøger om Kommunal forvaltningsret. Nedenfor er et flot udvalg af over 12 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Med kommentarer
  af Hanne Mølbeck, Jacob Brandt & Louise Heilberg
  1.154,95 kr.

  Den sidste kommenterede vejlov var udarbejdet af landsdommer E.A. Abitz og udkom i 1981. Selvom vejlovgivningen ikke ændres dagligt, er der dog sket en del i de mellemliggende knap 40 år. Der er i denne kommentar taget udgangspunkt i den nye hovedlov fra 2014. Lovkommentaren er skrevet som et praktisk redskab for de mange mennesker, der dagligt arbejder i vejsektoren og for borgere, der skal kende deres rettigheder og pligt og endelig til afklaring af forskellige juridiske problemstillinger.

 • - en håndbog
  af Lis Vibeke Kristensen & Anne-Marie Thalund
  313,95 kr.

 • af P. E. Terry M. Farmer
  235,95 kr.

  The functionality of a small culvert results in four litigation cases, along with the termination of Terry M. Farmer, P.E. from the Kentucky Transportation Cabinet. The facts of this case, along with information from the litigation cases, make up the bulk of evidence for and against Mr. Farmer. This information depicts the interaction between employer and employee, and brings to light one man's case of employee personnel matters.About the AuthorTerry M. Farmer, p.e. is a licensed professional engineer registered in the state of Kentucky since 1993. Mr. Farmer is also a certified residential appraiser licensed in Indiana, Kentucky, and Tennessee. Mr. Farmer served twenty-three years in the Kentucky Transportation Cabinet with fourteen of those years in the process of inspections of bridges and culverts. He has appraised property in Eastern Kentucky from 2003 to 2012 and currently does appraisal work in the Louisville, Kentucky area, Southern Indiana, and Eastern Tennessee. Mr. Farmer is currently a member of the Kentucky Society of Professional Engineers and also holds an SRA Designation granted to him in 2013 by the Appraisal Institute. The Appraisal Institute is a global appraisal organization containing over 25,000 members. Only appraisers who meet stringent education and experience requirements are allowed to hold an SRA Designation.

 • - The Dismantling of American Democracy from the War on Terror to Donald Trump
  af Karen J. Greenberg
  165,95 - 259,95 kr.

 • - Fængsel og forvaring
  af Hans Jørgen Engbo
  484,95 kr.

  De retlige rammer for fuldbyrdelse af fængselsstraf og forvaring er primært reguleret ved lov om fuldbyrdelse af straf (straffuldbyrdelsesloven) med tilhørende bekendtgørelser. Hertil kommer andre retskilder, herunder forvaltningsretlige og strafferetlige principper og retsgrundsætninger samt menneskeretlige regler og standarder. Det er disse retskilder, som i nærværende bog sammenfattes og fortolkes, blandt andet gennem retspraksis og administrativ praksis. Reglerne om behandling af varetægtsarrestanter er medtaget i fremstillingen, da varetægtsperioder indgår som en – til tider væsentlig – del af fuldbyrdelsen af en fængselsstraf. Bogen indledes med en kortfattet historisk redegørelse for den straffuldbyrdelsesretlige udvikling i Danmark. Bogens øvrige kapitler handler om straffuldbyrdelsens retskilder, generelle regler og principper efterfulgt af en detaljeret gennemgang af den retlige regulering af fuldbyrdelsens indledning, indhold og afslutning. I et afsluttende kapitel redegøres for retsmidler i form af klagemuligheder og kontrolvirksomhed i form af tilsyn og overvågning fra både danske og internationale organer.Bogen er udarbejdet til undervisningsbrug på den juridiske kandidatuddannelse, men vil tillige kunne tjene som et godt værktøj for alle, der arbejder med straffuldbyrdelsesret. Hans Jørgen Engbo er jurist og har i mange år arbejdet som fængselschef i danske fængsler. I perioden 2013-2016 var han direktør for Kriminalforsorgen i Grønland. Han har i en årrække undervist i straffe- og kriminalretlige emner på universiteter i Danmark og Grønland.

 • - med kommentarer
  af Hans B. Thomsen, Lise Brandi-Hansen, Christina Ekmann & mfl.
  2.219,95 kr.

  Med dette værk præsenterer forfatterne en ny og ajourført udgave af kommentaren til lov om kommunernes styrelse. Med 12 år siden sidste kommentar har der længe været behov for en ajourføring med de lovændringer og den nye praksis, som er kommet til siden da. Den nye udgave adskiller sig fra den gamle på en række væsentlige punkter. Normalforretningsordenen for kommuner fra 1969 er integreret i teksten, hvor det egner sig og supplerer de enkelte bestemmelser. På den måde sikres det, at praktikeren får begge fortolkningsbidrag. Yderligere er tilføjet de styrelsesretlige regler gældende for regionerne, ligesom de er forsynet med skrivelser fra ministeriet.

 • - En Antologi
  af Steffen Rasmussen
  99,95 kr.

  Hvordan skal verdens dyreste beskæftigelsesindsats formes i fremtiden?Hvad har vi lært af corona-krisen? Og er et paradigmeskifte på vej? Social- og beskæftigelsesindsatsen har været en stor del af den politiske debat i mange årtier. I de senere år har debatten dog bredt sig, og samtalen om kontanthjælp og jobcentre har nu også indtaget den folkelige debatscene. Meget tyder på, at et paradigmeskifte med øget tillid og frivillighed i fokus muligvis står for døren som en del af den danske beskæftigelsesindsats. Men hvordan har kontanthjælpen udviklet sig historisk set? Hvilke udfordringer står borgere, medarbejdere og jobcentre overfor? Og hvor er vi på vej hen, hvis man spørger en række fagfolk og praktikere?Det var temaerne under en konference på Christiansborg i december 2019 under navnet “Fremtidens Kontanthjælp”. Den blev inspirationen til at spørge en række af oplægsholderne fra konferencen og andre fagfolk og praktikere, om de ville medvirke i en antologi under samme navn.Resultatet er en antologi med 11 bidrag, som går til kontanthjælpsområdet fra forskellige vinkler: set fra en sagsbehandlers bord, set fra et historisk perspektiv, et retssociologisk perspektiv, et filosofisk perspektiv, et social- og beskæftigelsesfagligt perspektiv, praktikernes perspektiv, m.m.Bidragene kommer fra bl.a. Knud Aarup (tidligere direktør hos socialstyrelsen), Mette Brix (socialrådgiveren som skrev et stærkt omtalt åbent brev til beskæftigelsesministeren), Steffen Rasmussen (stifteren af Fundamentet som vandt kronprinsparrets sociale pris) og mange flere.

 • - en praktisk guide
  af Britt Vonger
  519,95 kr.

  Bogen gennemgår statsstøttereglerne med brug af eksemplerfra danske kommuner og kommuner i andre europæiske lande, for at gøre detlettere at ”oversætte” reglerne til en kommunal virkelighed. Bogen har denyeste afgørelser fra Kommissionens praksis med, herunder blandt andet enafgørelse fra juni 2017 om støtte til lokale danske sportsforeninger tilforeningsfitness og en tysk sag om støtte til et ”youth hostel” i Berlin fra maj2017. Bogen tager også højde for Kommissionens meddelelse ombegrebet statsstøtte, og en ændring af gruppefritagelsesforordningen fra juni2017, der blandt andet udvider anvendelsesområdet i forhold til støtte tilhavne- og lufthavnsinfrastruktur.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.