Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Strafferet

Her finder du spændende bøger om Strafferet. Nedenfor er et flot udvalg af over 155 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Knud Waaben ved Lars Bo Langsted
  582,95 kr.

  Knud Waabens klassiske værk, der dækker strafferettens specielle del, udkommer nu i en 6. udgave, revideret af Lars Bo Langsted. Værket indgår i en serie på to bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten. Strafferettens specielle del gennemgår emnerne:Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod den personlige frihed SeksualforbrydelserForbrydelser i familieforhold Formueforbrydelser Almenfarlige forbrydelser Fredskrænkelser Ærekrænkelser Forbrydelser vedrørende dokumenter, mærker og penge Falsk forklaring, erklæring, anklage m.v.Bogen er i 6.-udgaven ajourført i overensstemmelse med de ganske omfattende ændringer, der er sket på området såvel retligt som samfundsmæssigt, ikke mindst indenfor computerteknologien og udbredelsen af internettet, siden Knud Waabens udgave fra 1999 – med lovændringer, retspraksis og litteratur indtil januar 2014.MålgruppeBøgerne henvender sig primært til jurastuderende ved universiteter, men de er desuden velegnede for praktikere – f.eks. forsvarsadvokater og ansatte ved anklagemyndigheden, i ministerier og ved domstolene – som ønsker en grundlæggende og præcis gennemgang af strafferetten.Om forfatterneKnud Waaben var en af Danmarks store skikkelser inden for strafferet. Han var professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet 1959-91 og formand for Straffelovsrådet 1971-95. Han skrev en række lærebøger og andre værker, fortrinsvis om strafferetlige emner. Inden sin død i 2008 bad han Lars Bo Langsted om at videreføre sine lærebøger i strafferet.Lars Bo Langsted er professor ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, hvor han har været ansat siden år 2000. Han har specialiseret sig i økonomisk kriminalitet, ledelsesansvar, rådgivningsansvar og regulering af de liberale erhverv. Han har et omfattende forfatterskab inden for især erstatnings- og strafferet og en årelang undervisningserfaring i bl.a. strafferet, erstatningsret, rådgivningsansvar og revisoransvar. Herudover har han bl.a. været medlem af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet, og af Procesbevillingsnævnet, afdelingen for appeltilladelser, ligesom han benyttes som voldgiftsdommer.

 • af M. J. Arlidge
  49,95 kr.

  OUR MOST NOTORIOUS CRIMINALS HAVE HIDDEN IN PLAIN SIGHT. UNTIL NOW... 'Emily' is a devoted single mother. 'Jack' starts a new job in a new town. 'Russell' may be falling in love. They all share the same secret: none of them are who they say they are. They are among only nine criminals in the UK who have been granted lifelong anonymity, for their own safety, because of their terrible crimes. But what if someone exposed their true identities to the families of their victims, who are desperate for revenge? Probation officer Olivia Campbell is caught in the crossfire of this unprecedented crisis - and as the hunt for the mole behind it all intensifies, so too does the search for the vigilante killers let loose by the leaks...Everyone is a suspect. Anyone could be a killer.Who deserves justice? And who gets to decide? #EyeForAnEye'Horrifying, heartbreaking, deeply thought-provoking. A big, bold, twisting thriller.'CHRIS WHITAKER, author of We Begin At The End'A thought-provoking masterclass of a crime-thriller. This story will stay with you.'DANIEL COLE, author of Ragdoll'A propulsive thriller ... Fast-moving, disturbing and thought-provoking' GUARDIAN, Thrillers of the Month 'A stirring crime novel for the 21st century' DAILY MAIL'There are no easy answers in this thoughtful, harrowing thriller' THE SUN'Impressive and compassionate, Eye For An Eye should win prizes' LITERARY REVIEW* * * * *PRAISE FOR THE MILLION-COPY BESTSELLER M. J. ARLIDGE 'Chilling' THE TIMES 'Addictive' EXPRESS 'Truly excellent' THE SUN 'Nobody does chilling suspense quite like M.J. Arlidge' B.P. WALTER

 • - En introduktion
  af Thomas Elholm & Trine Baumbach
  227,95 kr.

  Udvalgte delikter i straffeloven er skrevet til jurastuderende, som har brug for et overblik over og en kort indføring i grundtrækkene for de mest anvendte delikter i straffeloven.Delikterne, der er udvalgt med henblik på undervisningen på bacheloruddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, kommenteres kort med hensyn til nogle af de objektive og subjektive gerningsbetingelser samt enkelteudmålingsmæssige forhold.

 • af Trine Baumbach & af Thomas Elholm
  727,95 kr.

  Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar er en systematisk fremstilling af ansvarsbetingelserne efter dansk ret. De strafferetlige ansvarsbetingelser er på en gang grundfæstet og samtidig under konstant udvikling. De enkelte emner og problemstillinger er følgelig perspektiveret i forhold til nyeste retspraksis, teori og samfundsudvikling. Det gælder ikke mindst i forhold til de senere års internationale retsudvikling og de deraf afledte EU-retlige og menneskeretlige krav. Bogen giver på samme tid et overblik over feltet og grundtrækkene ved strafansvaret, og samtidigt en mere dybtgående behandling af en række problemstillinger, der er særligt relevante i teori og praksis. Bogen kan således bruges af både jurastuderende, universitetsforskere og praktikere.Forfatterne er ansat som professorer i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

 • af Nicolaj Sivan Holst & af Gorm Toftegaard Nielsen
  387,95 kr.

  Straffesagens gang er en udførlig fremstilling af, hvorledes og af hvem straffesager behandles. Bogen foreligger nu i 7. udgave revideret af Nicolaj Sivan Holst. Efter en indledning om straffeproces, grundlov og menneskerettigheder behandles reglerne om politiets efterforskning og tvangsindgreb, anklagemyndighedens tiltalerejsning og sagernes behandling ved domstolene. Fremstillingen følger straffesagens gang fra sigtelse til dom. Bogen er skrevet som lærebog til jurastudiet, men i et sprog så også andre kan følge fremstillingen. Omfattende henvisninger til retspraksis og et udførligt stikordsregister gør den desuden velegnet som håndbog for dommere, anklagere og forsvarer. Nicolaj Sivan Holst er lektor i strafferet og straffeproces ved Aarhus Universitet og er tidligere anklager.

 • af Dorte Nguyen
  97,95 kr.

  Håndbogen giver et hurtigt overblik over pensum i faget strafferet. Bogen kan benyttes som opslagsværk til opgaveløsning og eksamen.

 • af Tommie Shelby
  189,95 - 256,95 kr.

 • af Christopher Kay
  322,95 - 997,95 kr.

  This edited collection offers the first system-wide account of the impact of COVID-19 on crime and justice in England and Wales. It provides a critical discussion of the challenges faced by criminal justice agencies (prison, probation, youth justice, courts, police), professionals and service users in adapting to the extraordinary pressures of the pandemic on policy, practice and lived experience. The text integrates first-hand narrative and artistic accounts from a variety of key stakeholders experiencing the criminal justice system (CJS). The editors recommend a range of evidence-based policy and practice improvements, not only in terms of planning for future pandemics, but also those that will benefit the CJS and its stakeholders in the longer term.

 • af Szymon Pawelec
  509,95 kr.

  This book deals with consensual mechanisms in criminal proceedings analyzed comparatively. In the first place, it addresses the common systemic foundations of consensual mechanisms and the observation of most up-to-date supranational trends in their development. In the second place, it presents phenomenon of negotiated justice outside the common law systems through examples of Poland, Germany and Brazil. The combination of these two approaches provides a good basis for observation on the general advantages and disadvantages of negotiated justice. It also helps for balancing the optimal extensiveness of its use in the contemporary criminal proceedings.

 • af Jeffrey Abramowitz
  234,95 kr.

  Life is a series of choices. And sometimes, those choiceslead to consequences of life-changing proportions. For Jeffrey Abramowitz,choices and consequences led to a five-year sentence in a cinder-block buildingcalled Justice. Tracing his journey that took an unexpected detour, Abramowitzgives readers an unfiltered glimpse into the realities of life in a US federalprison-the struggle to adapt, survive, and most importantly, find purposedespite deep regret and pain. This search for purpose led him to theintersection of justice, education, and workforce development and forced him toevaluate just how effective (or ineffective) the systems for reentry are. Shedding the visible shackles worn inside prison, Abramowitz faced theinvisible but tangible shackles of reintegrating into society as a convictedfelon-a challenge that fuels the ever-revolving doors of US prisons. A Matterof Time is a call for educators, criminal justice administrators, returningcitizens, legislators, and employers to recognize the innate humansusceptibility to make poor choices-and the immense capacity to learn fromthose mistakes. Having dedicated his life to empowering those within thejustice system, Abramowitz shares his path from pain and remorse to creating alife of meaning and happiness.

 • af Georgina Rychner
  1.587,95 kr.

  Women¿s Criminalisation and Offending in Australia and New Zealand offers new research and analysis of women¿s offending and criminalisation in Australia and New Zealand from British settlement through to the late-twentieth/early twenty-first century.

 • af Anita Grace
  473,95 - 1.587,95 kr.

 • af Jan Jordan
  473,95 - 1.466,95 kr.

 • af Anqi Shen
  473,95 - 1.587,95 kr.

 • af Isabelle F Dufour
  1.587,95 kr.

  This book gives voice to justice-involved Canadian youth and young adults by sharing their views on their journey toward desistance from crime and social and community (re)integration.

 • af Lauren Hall
  1.587,95 kr.

  Trusting Recovery and Desistance synthesises and presents research on the social influences of recovery and desistance.

 • af Julie-Anne (University of Adelaide Toohey
  473,95 - 1.587,95 kr.

 • af Kathleen M. Heide
  2.332,95 kr.

  The Routledge International Handbook of Juvenile Homicide is the definitive work on juvenile homicide. This volume provides an up-to-date, comprehensive, and in-depth exploration of what is known about juveniles involved in murder.

 • af David C Brotherton
  522,95 kr.

  Authoritative, multi-displinery and international, this handbook defines the new theoretical and empirical traditions of Critical Gang Studies, taking into account the gang as a socio-cultural formation, its various forms and stages of development, the role of race and political economy, and the contradictory impact of repressive policies.

 • af Matt Tidmarsh
  473,95 - 1.587,95 kr.

 • af Guy (Stellenbosch University Lamb
  473,95 - 1.587,95 kr.

 • af Chase Burton
  473,95 - 1.587,95 kr.

 • af Konrad Buczkowski
  1.587,95 kr.

  This book presents a synthesis of selected trends in the dynamics and structure of crime in Poland in context of ongoing social transformations. It explores the impact of the deep systemic transformation of the late 1980s and early 1990s on the phenomenon of crime, its structure and dynamics, and the policy of its control in the following decades.

 • af Danielle Celermajer
  473,95 kr.

  This collection grapples with how affect, imagination, and embodiment can operate to either constrain or enable the justice of institutions and the experiences of specific social identities.

 • af Abi Dymond
  473,95 - 1.587,95 kr.

 • af &. Àkànle
  463,95 kr.

  This book argues that corruption lies at the heart of many of the Nigeria's problems. This book will be of interest to researchers of corruption, development and African Studies, as well as to policy makers, practitioners, and local stakeholders.

 • af Elizabeth Faulkner
  992,95 kr.

  This thought-provoking collection brings together academics from a range of disciplines to examine modern slavery. It illustrates how different disciplinary positions, methodologies and perspectives form and clash together through a kaleidoscopic view to contribute a unique insight into critical modern slavery studies. Providing a platform to critique the legal, ideological and political responses to the issue, experts interrogate the construct of modern slavery and the anti-trafficking discourse which have dominated contemporary responses to and understandings of exploitation. Drawing on a range of global real-world examples, this is a vital contribution to the study of modern slavery.

 • - Almindelig del
  af Jens Røn, Hanne Rahbæk, Thomas Elholm & mfl.
  1.478,95 kr.

 • - Reframing the English and Welsh Drug Courts
  af Anna Kawalek
  451,95 - 1.587,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.